. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 30, 2013

నీవు నమ్మిన వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం తెలుసుకో

మరువలేని నీ వ్యక్తిత్వం
మరపు రాని నీ చిరునవ్వు
నాకు కాకుండా మరో వ్యక్తికి అంకితమైతే
నా జీవిత యానంలో చీకటి అలుముకుంటుంది
గతి తప్పుతున్న నీ నడవడిక
ఛిద్రం పడక ముందే మేలికో
ప్రేమ బంధం విలువ తెలుసుకో
ఎండమావులు నీ జీవితంలో అలుముకోక ముందే
సెలయేటిని వెతికి పట్టుకో
తియ్యదనం ఆశించే నీకు
చేదు అనుభవం ఎదురుకాకముందే
నీవు నమ్మిన వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం తెలుసుకో
నమ్మక ద్రోహం అనే విష సర్పం
నిన్ను కాటేయక ముందే
నిజమైన ప్రేమామృతపు విలువ తెలుసుకో
నీవు ఆశించింది నీకు దక్కనప్పుడు
నిన్ను ఓదార్చేందుకు ఒక్కరూ రారు
అదే నీ జీవితం ఛితికినప్పుడు
ప్రతి ఒక్కరూ ఆరా తీస్తారు
నలుగురిలో నవ్వులపాలు కాకముందే
నీ బ్రతుకును నందనవనం చేసుకో
అనురాగం, ఆప్యాయతల్ని
నీ కోసం పంచే అదృష్టాన్ని వెతుక్కో
అవే కరువైతే జీవితానికి చరమ గీతం తప్పదు.