. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 31, 2013

ఆమె కాళ్ళక్రిందకు నా స్వప్నాలు చేరుకుంటున్నాయి..

కాలం కరిగిపోయింది ..
అందుకే కరిపోయినకాలాన్ని కావ్యంగా మల్చాలనుకున్నా
నిబ్బరంగా గుండెనిండుగా నీవున్నరోజులు
తియ్యని మాటలు ..స్వచ్చమైన నీపిలుపు
మనసులో తలచిన వెంటనే..మనస్సు ఉల్లాసంగా అనిపిస్తుంది
అనుకున్నదే జరిగింది చెప్పిదే అయింది
కాలం తేలేని కావ్యానికందని
గుండెకోతల మద్య మనమధ్య తెలీని
అఘాదం ఎందుకో తెలీదు మనసా
నిజాలని స్వప్నాలుగా మల్చుకున్నా

ఇద్దరం తెల్సి చేస్తున్నామో తెలియక చేస్తున్నామో తెలేదు
ఒకరికి ఒకరం దూరాన్ని కావాలనే పెంచుకున్నాం
తలచుకున్న జ్ఞాపకాలను గతంగా పెట్టుకొని
ప్రస్తుతం ఏంచేస్తున్నామో తెలీని తపనలో
నీవు గుర్తొస్తున్న ప్రతిసారి
తన్నుకొస్తున్న దుక్కాన్ని
గుండెళ్ళో దాచుకోవాలంటే
కాస్త కస్టంగానే ఉంది ప్రియా

ఇద్దరం నిజాన్ని దూరం చేసుకున్నాం
స్వప్నాల్లో ప్రతిరాత్రి కల్సుకుంటున్నాం
నిజాన్ని మర్చాం కదా ఇద్దరం
నా స్వప్నాలు తనకోసం తపిస్తున్నాయి

" ఆమె కాళ్ళక్రిందకు నా స్వప్నాలు చేరుకుంటున్నాయి..
మెల్లగా తొక్కిపట్టమని ప్రాధేయపడుతున్నాయి....."

అయినా తను పట్టీంచుకోవడం లేదు
ఎవరికొసమో నాస్వప్నాలను తొక్కుతూనే ఉంది

గుండేల్లో రక్త నాళాలు చిట్లొపోతున్నా పట్టించు కోవడంలేదు
రక్తంఓడుతున్నా ఆ వెచ్చటి నారక్తంలో కాళ్ళూ కడుక్కొని మరీ
ఆనందంగా చిందేస్తుంది నా సఖి

నేను ఒకన్ని ఉన్నానని భాదపడతానని తనకు
అప్పుడు నేణు గుర్తులేనేమో
గుందెళ్ళో గురిచూసి కొట్టిన జ్ఞాపకాలు

ఎవరో సంతోషపడాలని నన్ను హేలన చేసిన క్షనాలు
వాళ్ళకోసం నాకు కనిపించకుండా ...తనకంటూ కొత్త ప్రపంచం
అక్కడ నేను తప్ప అందరూ ఉన్నారు నేను తప్ప
అందుకే నా జ్ఞాపకాలను మంటల్లో కలిపేసింది
నా స్వప్నాలను పిచ్చిగా తొక్కేస్తుంది
ఒకప్పుడూ ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసింది

ఎక్కడ భాదపడతానోఅని కంగారు పడింది
ఇప్పుడు నేనేమైతే నాకేంటి అంటుంది
ఏమైనా పర్లేదని .. ఏమైనా జరగాలని చూస్తుంది మరి
ఇప్పుడు నేను లేను తన మనసులో
అందుకేనేమో
నా స్వప్నాలు వేడుకొంటున్నా
పట్టంచుకునే పరిస్తితుల్లో లేదు

అందుకే నేనో నిర్నయం తీసుకున్నా

శాశ్విత మౌనాన్ని ఆశ్రయించలని

ఒకవేల నేను గుర్తొచ్చి నాకోసం తడుముకున్నా
ఎంతవెతికినా కనిపించకూడదని నిర్నయించుకున్నా
అయినా ఇప్పటిలో నేను గుర్తొచ్చే క్షనాలు వస్తాయని
అనుకోవడం లేదు ఆరోజులు ఇక తిరిగి రావని మాత్రం తెలుస్తుంది

Friday, August 30, 2013

చావును నాపక్కన పడుకోబెట్టి వెర్రి నవ్వులు నవ్వుతాయి నీ "జ్ఞాపకాలు "

ఒకో క్షణం,
ఒక్కో నిమిషం
ఒక్కో ఘడియ
నన్ను ప్రశ్నిస్తాయి

నీవెవరంటూ నన్ను
నా అసహాయతని నిలదీస్తాయి
ఈ విశాల ప్రపంచంలో,
నా అస్థిత్వాన్ని శోధించమంటాయి

నీఉనికిని ఇంకా నాలోనే 
దాచుకొని  నిన్ను వెతుకుతాయి
నేనేంటో తెలియని నన్ను 

నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒంటరిని చేస్తాయి

చంచలత్వంతో మోసం చేస్తాయి
నా నమ్మకాన్ని వెక్కిరిస్తాయి

ఆశను అడ్డంగా ఆవిరి చేస్తాయి
వాటిని పంచుకున్న పదిమందిలో
నన్ను అల్పుడుని చేస్తాయి

అందరిలో నన్ను వంటర్ని చేసి వెక్కిర్తిస్తాయి


అనుక్షణం వెంటాడుతూ
నాతో పోరాడతాయి
నే పోరాడలేనని ఎదిరిస్తే
నాకు దూరమై శిక్షిస్తాయి...

నాలోని నరాలన్నిటిని తెంచేసి
నాలో నేను లేకుండా వంటర్ని చేసి
చావును నాపక్కన 

పడుకోబెట్టి వెర్రి నవ్వులు 
నవ్వుతాయి నీ "జ్ఞాపకాలు "

Thursday, August 29, 2013

ఇదిగో వినిపిస్తున్నా చివరి సందేశం

ఇదిగో వినిపిస్తున్నా చివరి సందేశం
శ్మశానం నుంచి నా ఆకరు స్థానం నుంచి
శవాన్నై మృత కలేబరాన్నై
దివంగతునై దిగంబరునై
నిచ్చేస్టునై నిత్తేజునై
నిచ్వాస ఉచ్వాస లకు అతీతునై
నిగామార్థ మోక్షానికి అనర్హునై
ఏది నా శవము ఏది నా యవ్వనము
ఏది నా కౌమారము ఏది నా వృద్దాప్యము
దేనిని తనివితీరా తాకనేలేదు
ఏది నా భోగము ఏది నా సౌక్యము
ఒక్కరైన నావెంట నడవనేలేదు
ఏది నా స్వార్థము ఏది నా మోహము
ఏది నా లోభము ఏది నా శోకము
ఇంకిప్పుడు కనుచూపు
మేరనైన కానరానేలేదు
గెలుపోటములింకా తేలనేలేదు
ఆశల మడుగులో అణువణువునా
మునిగి విసిగి వేసారిన
నాకింకా ఓదార్పు అందనేలేదు
ఆశయాల కొలిమిలో నిలువునా రగిలిన నాకోసం
ఒక్క ఆసృవైనా నేలరాలనేలేదు
నిరాశతో నిసృహతో సాగిన ప్రయాణం శ్మశానందాకా
నడిదారిన ఆడంబరాలు మోసి మోసి అలసి సొలసి
చితి పాన్పుపై పవలించినాకా
ఇంకెందుకు ఆక్రందన ఇంకెందుకు ఆవేదన
ఇంకెందుకు గతస్మృతులు ఇంకెందుకు నా అన్నవారి వ్యధలు
ఇంకాసేపట్లో చితిమంటల అభిషేకానికి సన్నద్దమవుతూ
చిత్రంగా వినిపిస్తున్నానెందుకు చివరి సందేశం

మౌనంగా రోదిస్తుంది మనస్సునీ మౌనం
నా మనసును గాయం చేసింది
శూన్యంలో మాటలు వెతకలేక,
నాకు నేను మూగబోయినప్పుడు,
మాటల వర్షం కురుస్తుందేమో అని
ఎదురు చూస్తున్నా ఆత్రంగా
నీ హృదయం కరిగి,
మౌనం వీడి,
నా మాటల ప్రవాహంలో,
నీ హృదయం తడిపెయ్యాలని,
నీ కోసం వెతికే లోపు
కనుచూపు అంచుల్లో ఉంటావు,
హృదయపు అంచులను మాత్రమే,
తాకగల నీ చిరునవ్వుల చిరుసవ్వడి,

ఈ హృదయం పరిధి దాటలేని
నా నిస్సహాయత,
ఎన్నటికి అర్థం
చేసుకుంటుందో
అర్దంకావడం లేదు
నోరు పలికే పలుకుల కన్నా,
హృదయం చెప్పే మౌనమే
మేలని అనుకున్నావో ఏమో
నీ మౌనాన్ని అంగీకరించే క్రమంలో,
నీకోసం మనసు
మాత్రం మౌనంగా
రోదిస్తూనే ఉంటుంది.
నీవు ఎప్పుడూ నింగివే,
నేను ఎన్నడూ నేలనే,
నింగి నేలల నడుమ,
మౌనం, మాటల ఘర్షణలో,
జ్వనించిన మెరుపు
వెలుతురులో
జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ….
సాగిపో నేస్తమా ..
నాలాంటి వాళ్ళతో నీకేంటీ పని
ప్రపంచహం చాలాపెద్దది
అని అనుకున్నావేమో
చుట్టూ వున్నా
నీ స్నేహితుల్లో నేను
ఎక్కడ కనిపిస్తాను
కనిపించేంత మనసుకు
దగ్గరగా నేను లేను కదా
అందుకే నేమో నాకు దూరంగా వుండీ
మౌనం అనే శిక్షతో వేదిస్తున్నావు
నీ మాటల ప్రవాహాన్ని మరొకరి సొంతం చేసి
నాకు మౌనాన్ని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చావు
ఎంతజాలిగుండో కదా
కానీసం నాకు మౌనాన్ని అన్నా
ఇచ్చావని సంతోషిస్తున్నా ఏంటో జీవితం
మనుషుల వింత ప్రవర్తన

Wednesday, August 28, 2013

రాత్రుల్లు నీవు చెప్పే ఊసులతో హేపీగా నిద్రపోతున్నాడంట


నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు

 నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు ...

నా బాధల్లో పిలవకుండానే
ప్రత్యక్షమయి, గొంతు లోతుల్లో రాగాలు
రేపి, ఉపశమనమిచ్చి మనసు తేలికచేసినప్పుడు
అమ్మ అనురాగ లాలనను గుర్తు చేశావు
ఐనా నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు
 

సముద్రమంత విశాల హృదయం,
పసిపాపలా నిర్మలమయిన స్థితి,
పుష్పమంత సున్నితమైన స్పర్శ,
అనురాగ మూర్తివి, అందాల రాసివి ..
ఐనా నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు

 

నువ్వు వెచ్చగా నా చెక్కిళ్ళు
నిమిరి నప్పుడు, పెదవుల మీద
తడి ముద్దులు గుప్పించి నపుడు..ఆప్యాయంగా
అక్కున చేర్చిన నెచ్చెలిని గుర్తు చేశావు
ఐనా నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు

గుండెలు పగిలి, మనసు విరిగిపోయి
నోరు తడారిన తరుణంలోనూ.. నా మూగ
బాధకు భాష్యం చెపుతూ..
తపించే నాకు ప్రత్యక్షమవుతావు
ఆ పరమాత్మను గుర్తు చేస్తావు..
ఐనా నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు

ఆనందంలోనూ ఆక్రోశంలోనూ..
చీకట్లో నను కౌగిలితించి నీలోకలిపేసి
వెలుగులో నా తోడుంటూ.. ఏకాంతంలోనూ
నాతోనే ఉంటూ.. నా నీడను గుర్తు చేశావు ..
ఐనా నువ్వంటే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు


నువ్వు నాసొంతం. నాదానివి
నన్నెరిగిన దానివి. నా మనో నాదానివి
నా అంతరంగానివి  నాదానివి, 

భావోన్మాదానివి
నాలోని పూడనగాధానివి
పుష్పించని చెట్టువి,

నా కంటి బొట్టువి
నువ్వంటే నాకు అసహ్యం
అందుకే తుడిచి తరిమేస్తా..
మింగి మరిచేస్తా..
తిరిగిరావద్దని ప్రార్ధిస్తా..

Tuesday, August 27, 2013

నాకోసం నిన్ను ఎక్కడెక్కడో తడుముతున్నా

తమకంతో ఏదో వెతుకుతూ 
నాకోసం నిన్ను ఎక్కడెక్కడో తడుముతున్నా
కాని కావల్సినది దొరకలేదు.. చిక్కాల్సింది చిక్కలేదు
అవసరమో అవకాశమో .. ఒక్కసారికీ నా శరీరంలో
1000 ఓల్టుల విద్యుత్ ప్రవాహం..
అది వచ్చింది ఇచ్చింది నీవే...
అప్పటిదాక అచేతనంగా వున్న నీవు  

నావెతుకులాటలో ...
నేను నీ  శారీరంలో ఏక్కడో స్విచ్ నొక్కాను
చీకట్ళో ఏంటో తెలీల విద్యుత్ షాక్ కొట్టాక 

నేను ఎక్కడున్నానో  అర్దం అయింది
నీ ఎదపరువాలపై సుతిమెత్తగా కదిలిన 

నా చేతుల్లో ఒదిగిపోయిన ఆ పరువం
నేను నీ గుండెల మీదికి చేరినపుడు 
నువ్వు విడిచే ఆ ఉచ్చ్వాస నిశ్చ్వాసలకు 
నా ఒంట్లో వేడి రాజుకుంటుంటే.. దాన్ని ఎలాగైనా ఆపాలని.. 
ఎలా ఆపాలో తెలియక... 
ఆపడానికి నా వద్ద ఎలాంటి 
ఆయుధాలు లేక.. 
అమాయకంగా.. 
నా అధరాలనే ఆయుధాలుగా మలచుకొని 
నీ అధరాయుధాలపై గురిపెట్టినపుడు.. 
నా ఒంట్లో ఒక చిన్న నిప్పు రవ్వగా వెలిగి
నేను విరహంతో భాగ భగ మండే సూర్యుడిగా రగిలిపోతున్నా 
తమకపు వేడి రాజుకుని.. 
నీ ఒంటిని కూడా రగిలించిందని తెలుసుకున్నాక 
నిన్నెలాగైనా నా వశం చేసుకోవాలనే ఆవేశంతో.. 
నిన్ను నాలో ఐక్యం చేసుకోవాలనే తహతహలో.
 నీవు కూడా నన్ను పూర్తిగా ఆక్రమించుకొని
నీలోపలకి నన్ను దించేస్తున్నావు..లోతులు వెతికే కోద్ది
ఇంకా ఎక్కడెక్కడో వెతకాలని తపనతో తమకంతో
నీపై పైకి దాడి చేస్తూనే ఉన్నా...నీవు ఏం తక్కువ తిన్నావా
ఎదురు దాడి చేస్తూ ఏదపరువాలను అడ్డుగా పెట్టీ
నన్నోడించాలనే శతవిదాలా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నావు

ఇలా మన మద్యి జరిగే అంతర్ యుద్దం లో 
ఇద్దరం గెలుస్తూనే వున్నాం ఆగేలుపును ఆస్వాదిస్తుంటే 
మన్మధుడు మతిపోయి మనిద్దరి యుద్దాన్నే తిలకిస్తున్నాడు
మనిద్దరిలో ఎవరు గెలుస్తారని కాదు  ఆయుద్దం రసపట్టులో ఉంది
ఏంత పోరాడతారా అనిఅయినా నిమిషాలు గంటలైనా
మన అంతర్ యుద్దం  అంతిమ దసకు చేరలేదు 
ఎందుకో కాస్త సేదతీరుదాం  అన్న మన శరీరం కోరికమేరకు

ఈ భూదిగంతాలను మరిచి.. అస్తమించిన సూర్యుడి మాదిరిగా..
నిస్సత్తువగా... సముద్రం అంచున, నాలో రగిలిన వేడిని ఆర్పుకుంటున్నాం ఇద్దరం నీఊరుకుంటావా మళ్ళీ చిలిపిగా నా ఎదవీణను కదిలించావు మళ్ళీ వేడి రాజుకొంది దాడికి సిద్దం అయ్యాను
నీవు తక్కువ తిన్నావా ప్రియా.. రమ్మని సైగచేసి
ఏం తెలియనట్టు సిగ్గుల మొగ్గై నాకు అన్నివిదాలా సహకరిస్తుంటే
నేనాగ గలనా  నన్ను ఊరక ఉండానిస్తావా 

మనమద్యి జాబిలమ్మ చల్లని వెలుతుర్లో మొదలైన యుద్దం
అలసిన సొలసి కళ్ళూ తెరచి చూస్తే ..బళ్ళున తెల్లారింది
నీపై నేను  రాత్రంతా కష్టపడి100 ఎకరాల పొలం దున్నిన రైతులా
నీరసంగా పడిఉన్న నన్ను చూసి ఉదయకాలపు సూరీడు సిగ్గుపడ్డాడు

హృదయాంతరాలలో విస్ఫోటనాల ప్రకంపనలు

గదిలో గది వెలుపల స్థబ్ధత ఉన్నా
హృదయాంతరాలలో
మాత్రం విస్ఫోటనాల ప్రకంపనలు
ముగింపు లేని
ఈ జీవిత సమస్యల పరంపరలో
మనసంతా గాయాలతో
నిరీక్షిస్తున్న క్షతగాత్రడిని


అపరాధ భావాలనఅంతర్మదనంతో
ప్రతిరాత్రి నిన్నే తలస్తూ
కన్నీళ్ళతో తలగడను తడుపుతూ
మౌనంగా రోధిస్తూ
నాలోని నన్ను శోధిస్తూ
ఒంటరిగా నేనొక్కడినే
నేనొక్కడినే ఒంటరిగా
నీవు లేని నేను లేను అని తెల్సీస్వార్దం కోసం కొందరాడిని
నాటాకానికి సమిదనైనా..
గెలుపు దరి చేరని ఓటరినైనా..
ఆశసన్నగిళ్ళింది

Monday, August 26, 2013

అవమానించడం అంటే కత్తితో సర్రున గొంతుకోయడమే...


మనసు మీద కొట్టిన దెబ్బ
100 కత్తి పోట్లకన్నా
అనుబాంబ్ దాడికన్నా
ఒక్కసారిగా మెడను కత్తితో కోసినా
గుండెను కత్తులతో చీల్చినాన్
గుండెలో రక్తనాలాను సర్రున లాగినా
బరించొచ్చేమో గాని

మనసు తగిలిన గాయం
అది పెట్టే బాద చెప్పుకోలేనిది

ఇంతలా నా మనసుకు గాయం చేసి
ఏం సాదించావు ప్రియా

నీకూ నేనూ ఇంతలా భాదపడటం ఇష్టమా
నీవు కావాలని భాదపడాలనే ఇలా చేస్తున్నావా

ఓ మనిషి మనసుకు గాయం చేసి
మళ్ళీ ఎంతెలియనట్టు ఎలా ఉంటావు
అసలెందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ప్రియా

నేను ప్రతిక్షనం బాదపడటమే కావాలా
నేను ప్రతిక్షనం ఏడ్వటమే నీకు ముఖ్యిమా
నేను బ్రతికున్న శవాన్ని అని తెల్సీ ఇలా
భాదపెడుతున్నావంటే నిజంగా నీవు గ్రేట్

నీకు నచ్చినట్టే చేయి
ఎంత భాదపెట్టాలో అంతా భాదపెట్టు
ఏదైనా నా ఊపిరి ఆగేదాకేగా
అప్పుడు నీకా చాన్స్ ఉండదు
ఇంకా ఇంకా భాద పెట్టూ
మళ్ళి మళ్ళీ ఆ అవకాశం నీకు రాదేమో

ఈ మందు గుండేకు చిల్లులు పెడుతుంది అయినా నీవు చేసిన ద్రోహంలో ఇదో పెద్దలెక్కనోరూరించే రంగు
పడుచు పిల్ల పెదాల్లా జివ్వుమనిపించే రూపం
బాటిల్ లో ఉన్నప్పుడు..కన్నెపిల్లలా
గ్లాస్ లో పోసినప్పుడు..పడుచుపిల్లలా
నీలోషోడా కలిపినప్పుడు..
సృంగార దేవతలా..
రమ్మని పిలుస్తున్నట్టు
మత్తుకల్లతో పిలుస్తున్నట్టు

గుందెళ్ళో గుబులు రెపే రూపం
చూడగానే మదిలో అలజడి,,
గుర్తుకొస్తున్న జ్ఞాపకాలు
గుండె పడుతున్న వేదనకు సమాదానం నీవు
మనసు చచ్చినమనిషిని.. భాదలు తీర్చే
అద్బుతమైన టానిక్..
దేవతలకు అమృతం


మనిషి తనకు తాను
తయారు చేసుకున్న అమృతం
తప్పైనాతప్పని పరిస్థితుల్లో తాగాలని
గరళం అని తెలసీ
గొంతులో దిగే వరకు ఆత్రం ..

పెదాలపై చల్లని షోడా కలిపిన
ఆమందు.. పెదాలవద్ద పెట్టగానే
గుప్పుమనే...గంభీరమైన వాసన
తాగేముందు మొకం చిట్లంచినా
గొంతులోకి వెళ్ళేప్పుడు
వెచ్చగా కటిక చేదుగా

వడివడిగా ఆ మందు గుండెళ్ళో చేరగా
ఒక్కసారిగా స్వర్గం లో ప్రవేసించిన ఆనందం
అప్పటీదాకా వేదించిన నీజ్ఞాపకాలు
అప్పటీదాకా నన్ను వెంటాడిన జ్ఞాపకాలు
ఈ మందు గుండెళ్ళో దిగగానే
జ్ఞాపకాలు కూడా మనస్సును భాదించకుండా
ఈ మందు ప్రభావంతో జ్ఞాపకాలు మత్తులో
గమ్మత్తుగా మనసులో ఎటో ఎటో తిరుగుతాయి

మనసు ఆదీనం తప్పుతుంది
ఏం జరుగుతున్నదో ఏంచేస్తున్నామో
మనసుకే తెలీదు.. మత్తులో
గమ్మత్తైన అనుభవం
మరోలోకంలో విహారం
అక్కడ నేనే రాజు
నాదే ఆ రాజ్యిం
ఎవ్వరు ఏంచెప్పినా
మనసుకెక్కడు. అదీ కిక్కు మహిమ

తాగిన కిక్కులో.. నీవన్నవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి
తాగనప్పుడు అవే జ్ఞాపకాలు ఏడిపిస్తాయి
మందు గుండెళ్ళో ఉన్నప్పుడు
భాదలో నాలో నేను నవ్వుకుంటాను
ఆనవ్వుకు అర్దం తెలీక చుట్టుపక్కల వాళ్ళు
వింతగా చూస్తారు అయినా అప్పుడూ నాలోకం వేరు

మనస్సు మూగగా రోదిసున్నా .. ఆమత్తులో
ఏమీ గుర్తుకు రావు వచ్చినా భాధ అనిపించదు
అప్పుడనిపించిస్తుందిప్రియా
రా ఇప్పుడు భాదపెట్టు చూద్దాం
నన్నేవరూ ఏం చేయలేరు
ఇప్పుడు నన్ను నేను నాకు నేను గొప్ప
ఎవ్వరితో సంబందం లేదు

గుండే చుట్టు చేరిన మందు
గుండేకు చిల్లులు పెడుతుంది
అయినా నీవు
చేసిన ద్రోహంలో ఇదో పెద్దలెక్క
సాయంత్రానికి ఇది గొంతులో దిగకపోతే
నన్ను నేను మర్చిపోతాను
నీవు లేనప్పుడు ఇదే ఇప్పుడు తోడు ప్రియా
ఈ మందు చావుకు దగ్గర చేస్తుందని తెల్సి
ఇప్పుడు నీకటే నాకు ఇదే ఎక్కువ
ఎదుకంటే నీవు పిలిస్తే రావు
కానీ ఇది పీవగానే వళ్ళో వాలిపోతుంది మరి

నీ మదిచేరని నా గుండెచప్పుళ్ళు...(19)

1) రెప్పల మధ్య మూసుకుని దాచుకున్న స్వప్నాల్ని
ఒక్కసారి చూడవూ..చూడవని తెలిసీ..చూడలేవనీ తెల్సి ఎందుకీ ఆరాటం


2) మెత్తని అడుగుల నిస్సబ్ధపు హోరులో
నీకు వినిపిస్తుందా నా గుండె చప్పుడు ఘోష


3) అపార్ధాల లోయల్లోకి జారి పోయిన నిజాలు
అర్దంచేసుకోలేని మనసులమద్యి చేజారిపోతున్న జ్ఞాపకాలు


4) హృదయాల మధ్య పడ్డ చిల్లులతో వెలితిగా ఉంది
ప్లీజ్ ఓ కళ్ళమందు జరిగిన నిజం అబద్దం అవ్వలంటే ఏం చేయాలొ


5) అపజయం ఒకదాని తరువాత మరొకటి
నిస్సహాయస్థితిలో చేజారిన క్షనాలు తరువాత తరువాత వచ్చే మరణం


6) ఎందుకో ఎప్పుడూ ఆకాశము నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోతాం
వెళ్ళిపోయిన నువ్వు ఇక మరి రానే రావు అని తెల్సి నీకోసం ఎదుచూస్తూ


7) నా కనుపాపలు నీ స్వప్నాలను జారిపోకుండా కాపలా కాస్తుంటాయి
వెన్నెల్లో విరజాజి మెరుస్తుందికాని ఎందుకో వాడిపోయి నన్ను వీడిపోతోంది


8) నా ఉనికిని గుండె గా మార్చి సడి నీకు వినిపించాలని చూస్తున్నా
నిన్ను చేరే ఘడియల కోసం నా ఉపిరి దారంతో కాలాన్ని కొలుస్తున్నాను నిజం తెల్సి కూడా


9) దాటలేని లోయల మధ్య తెంచు కోలేని బంధాల
మధ్య బందీనై ప్రతీ క్షణం ఆక్రోశిస్తుంటాను ఎక్కడో నువ్వున్నవనే వెర్రి ఆశతో


10) నూరేళ్ళూ నిలిచే స్నేహ౦ కావాలి..కన్నుల్లో నన్ను దాచే నేస్త౦ కావాలి
గు౦డెలో ఒదిగిపోయే౦దుకు ప్రేయసి కావాలి ఇన్ని అబద్దాలు ఎలా నిజం అవ్వాలి..


11) కను రెప్ప వెనకాల ఉబికిన కన్నీరు నిలబడనంటుంది
నీ మౌనంతో పదునెక్కిన కత్తిలా కస్సున గుండెల్లో దిగి పూడ్చలేని గాయం చేసింది


12) నీ జ్ఞాపకాల వల నన్నూ నాతో పెనవేసుకుపోయిన
మన అనుబంధాన్నీ మరొకసారి గుర్తుచేస్తూ బరువుగా భూమిలోకి కూరకపోయింది


13) నిత్యం నలుగుతున్న బతుకు నిజాల మధ్య
నలుగుతున్న మనసును ముక్కలై విరిగిపోతోంది


14) కాలం మింగిన క్షణాలలో
నీకూ నాకూ మాత్రమే తెలిసిన నిజాలు కనుమరుగైన వేళ


15) నీడలు కమ్మిన చీకటి ప్రపంచంలో
వెలుగును దాచుకోవాలనే విఫల ప్రయత్నంలో నేను


16) మత్తెకించే మధుర మైన నీ దగ్గరితనం
దూరం అయ్యాక రక్తపు దుర్గందం వేస్తుంది ఎందుకో


17) చేదు నిజాలని నామీదకు వదిలి
తను మాత్రం చీకటి లోకి జారుకుంది నాకు కనిపించకండా


18) పశ్చాతాపంతో ఒకరోజు నీవు తప్పుతెలుసుకుని నాదరి చేరేలోగా,
ఏదూరతీరలకో నే చేరుకుంటాను నీవు ఎప్పటికీ నన్ను చేరుకోలేనంత దూరం


19) నా శ్వాస ఆగిపోనీయి, ఈ లోకం నుండి దూరమైపోనీయి
ఇంత బలమైన కోరికతో ఉన్నావని అస్సలు ఊహించలేదు కలలో కూడా


20) నీ స్వప్నాలనుండి నన్ను బయట పడనీయకు
నన్ను మనోవేదన అనుభవించనివ్వు అదేగా నీవు కోరుకొనేది


21) అవమానం మనస్సును ఇంత చింద్రం చేస్తుందని నాకు తెలియలేదు!
జగమంత నిదురపోతున్న నా కంటికి కునుకులేదు నేనేమైపోతున్నానో అర్దం అవ్వడంలేదు


22) మాటలకి మౌనందాల్చి నా ప్రతిమౌనానికి నీవే కారణం
మనసిచ్చి మరచిన నీవు నన్ను మరణం వైపు పరుగులు తీసేలా చేస్తున్నావు


23) నీకు ఏమీకాని నాకు ఎందుకీ అలజడి ఎందుకీ కలవరింతలు
గతి తప్పిన నా మనోవేదన నాదానివి కాదని చెప్పాక కూడా నీకోసం నాకెందుకీ ఆరాటం


24) ఒంటరినైన నాకు మౌనంతో స్నేహం కుదిరింది నీవల్ల
మౌనంగా భారమైన భాధని భరించాలని నీవు శాశించాక ఏం చేయను చెప్పు


25) వాడు గుండెల్ళొ గుచ్చి మరీ చుస్తున్నాడు
నేను బ్రతికున్నానా లేదా అని నీవిచ్చిన అలుసేగా అది


26) నాశ్వాసకు నీవు ఊపిరైనిలచావు
నీవు నాతో లేనినాడు నేను బ్రతికున్నానని ఎలా చెప్పను


27) గుండెకు గాయమై రోధిస్తున్న నాలాంటి వారిని చూస్తే అందరికీ అలుసే
ప్రాణం వీడిన నా దేహాన్ని ఎవరో కసిగా ముక్కలు చేస్తున్నారు అదినీవేనా


28) నీ ఊసుల దారాలతో అల్లుకున్న దుప్పటి కప్పుకొని
కలల అలల నురగలపై తేలియాడుతూ నేనేమైపోతున్నానో నిజమో బ్రమనో తెలియక


29) ఒంటరితనము ఏడ్వలేక నవ్వుతుంటే
చీకటిలో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న నిన్నేమని పిలవను


30) కనుమరుగై నీవు నన్ను కలవర పరిచావు
నా కంట నీరు నీకు కనిపించకుండా చేయలంటే ఏం చేయాలి


31) దూరమై నాకు నీవు నాకు ధుఃఖాన్ని మిగిల్చావు
నీకెప్పటికీ భారంకాకూడదని దూరంగా గుండె భరువు తో వెలుతున్నా నేస్తం


32) నీ నిరీక్షణలో జీవితాంతం నేను వేచివుండగలను
బంగపడ్డ హృదయాన్ని వేచి ఉండమని ఎలాచెప్పను?


33) గతకాలపు జ్ఞాపకాలు నచ్చలేదా నీకు
చిత్తులే కదా అని ఓ మూలకి విసిరేసావెందుకని


34) మృత్యువు వెంట పరిగెత్తుతోంది నా పయనం
జీవితం మైనంలా మారి కరిగిపోతోంది నీవెచ్చనిస్వాసకు


35)    గాలి తెమ్మెరలవంటి నీ తియ్యటి మాటలు
అలలై ఎగసిపడే భావనలు నన్ను అంతంచేసేలా ఉన్నాయి


36) ఒక కల... అజ్ఞాతంగా అంతమైపోవాలని చూస్తోంది
అంతమై అందరిలో ఒంటర్ని చేసి సజీవ దహనం చేయాలని చూస్తోంది


37) రాత్రి రాకతో అంతమౌతున్న పగలు
చీకట్లో నన్ను చుట్టుముట్టిన నీజ్ఞాపకాలు


38) నాది నాది అన్న పదాలతో మనసులు దూరమైనా
మనం మనది అన్న మాటలతో గుండెల్లో ఎక్కడో అలజడి


39) ఎక్కడో ఎప్పుడో నన్ను నేను
జీవితాన్ని చేజార్చుకున్నాను ఇప్పుడు మిగిలిందంతా శూన్యం


40) నిష్క్రమిస్తున్నావు నీవు నా జీవితంలోంచి........
వెళ్ళు నేస్తం వెళ్ళు నేనెప్పుడు నీమాట కాదన్నానని ? ఎవరు ఎటుపోతే నీకేంటి?


41) నిన్ను మర్చిపోలేక నన్ను నేను ఓదార్చుకోలేక
అనుక్షణం సతమతమౌతూ బ్రతకలేక ఎన్నాళ్ళు..ఏన్నేలిలా


42) నీ ఆలోచనలూ నా మదిలో ఈదురు గాలులై
నన్ను కలవరపెడుటుంటే..గుండె ఎటో కొట్టుకపోతుంది ఒంటరై


43) అదే పనిగా తాకుతూనే ఉన్నాయి..
అనుక్షణం గుండెని గుచ్చుతూనే ఉన్నాయి నీ జ్ఞాపకాలు


44) నీవు రాక ఎందరున్నా ఒంతరవుతాను
కనుల ముందుకు నేరుగా నే రాను అంటావు ఎదురు చూస్తే ఎక్కడో ఉంటావు


45) కరుణ చిందించే కన్నులు కాంతి ని కోల్పోయి కలవర పడుతున్నాయి....
చిరు నగవులని చిందించే ఆ పెదవులు ఎండి పోయి నిస్తేజంగా మారాయి


46) స్నేహ హస్తాన్ని అందించు చిమ్మ చీకటినైనా చీల్చుకువస్తా
ప్రేమామృతాన్ని కురిపించు సప్తసంద్రాల్నైనా దాటేస్తా..నీవిప్పుడు మనసులేని మనిషివి


47) ఆమె వలలో చిక్కుకున్న సమయం
ప్రేమ లయలో దూకి ఆత్మహత్యిచేసుకుంది


48) నా కంటి రెప్పల పై అల్లుకున్న కాళరాత్రి వి నీవే
నీ ఉహల దారులలో నన్ను నడిపి నట్టేట ముంచింది నీవే


49) క్షణక్షణముకో మరణం..క్షణక్షణముకో జననం
నీ ప్రేమ పోందలేని ప్రతి క్షణం కోరుతుంది మరణం


50) మనస్సును మాయచేయడమా నీవు నేర్చుకున్న మానవత్వం....
మంచిని మరచి వంచన చేయటమే నేర్పారా నీకు..నీకంటూ ఓ మనస్సాక్షిఉందా...?


51) నీ తలపు సంజీవనై నన్ను బ్రతికిస్తున్నాయనుకున్నాను.....
కాని ఎడబాటుతొ గుండేను చీల్చి నన్నో శవంగా మారుస్తాయని ఊహించలేదు


52) కోటలు దాటిన మన మాటలు,
ఇపుడు మరణించాయా...? మరెందుకు ఆ శబ్దతరంగాలు ఆగిపోయాయి


53) గేలి చేస్తున్న కాలన్ని చూసి కన్నీరు కారుస్తున్నా
వేదిస్తున్న విధిపై నన్ను చంపేసేలాఉంది మనశాంతి కరువైంది ఎన్నాళ్ళో ఈ జీవితం


54) ఉద్వేగాలు నీడలా వెంబడిస్తున్నాయి....
వేదనతొ వొణీకించే విషాదపు సాయంత్రాలు సందిగ్ధతలంపులతొ వేదిస్తున్నాయి


55) నిశ్మబ్ధ విచీకలొ నీర్లిప్తంగా నీతొ కలిపిన అడుగులను
ఈ జన్మకు వరం అనుకున్నా నీ అంతరాత్మలొ నేను లేనని తలచుకొని విలపిస్తున్నా


56) గతంలొ నేను పారేసుకున్న నీ తలపుల అనుభూతులు...
భవిష్యత్తు లొనైనా దొరుకుతాయని ఆశ కాని రక్తపు మడుగుల్లో ఉన్నానిప్పుడు...?


57) హృదయం భావొద్రేకంతొ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న నీ జ్ఞాపకం
ఈ గొంతులొ మాటరాక మూగబోయింది ఎక్కడో రక్తం చిందిన వాసన అదినాదేనా...?


58) ఓ నిర్వేదం నిర్లిప్తమైన క్షణానికి కారణం నీ జ్ఞాపకం
నీ పరిచయంతో సారం లేని బ్రతుకు శబ్ధనికి సారాంశం లేని నిశ్శబ్దాన్ని ఇప్పుడు


59) అధరాలపై కదులుతున్న అస్ధిత్వమైన అక్షరాలు అలసిపోయాయి
ఏకాంతంలొమనసు పొరలలొ అలసి అల్లుకున్న ఆశల అన్వేషణలో ఓడిపోయాను


60) కారణాలు లేకుండ వెడలిన నిన్ను చూస్తుంటే...
మౌనంతొ మరలుతున్నాను మళ్ళీ నీకు కన్పించకూడదని....శెలవు నేస్తం.


61) నావైపు దూచుకొస్తున్న అవ హేళనలు ,
అక్కర్లేని సానుభూతులు మింగలేనంత చేదు అనుభవాలు


62) ఓపలేనంత గుండే బరువు ..చూడలేనంత చీకటి
ఆపలేనంత పరుగు ..చేరలేనంత దూరం చెప్పలేనంత దిగులు ఏంటో జీవితం


63) నీ స్నేహం ప్రాణం పోస్తుందనుకున్నా
కాని ఇలా అవమానించి ప్రాణం తీస్తుంది అనుకోలేదు


64) నీ కళ్ళల్లో నన్ను చూసుకునే వేళ
మరొకరికి ఆనందాన్నిచ్చి నా కళ్ళల్లో కన్నిరై మిగిలావు..


65) నువ్వు వదిలిన శూన్యంలో దారి లేని శకలాన్ని అయ్యాను..
గుండె చీల్చుకొని నేను పేట్టే ఆక్రందన నీకు వినిపిస్తుందా ప్రియా


66) తెరలు తెరలుగ నీ ఆలోచనలు ఒక్కొక్కటి గా వెక్కిరిస్తుంటే ..
నాలోకి నేను చూసుకోటానికే భయపడుతున్నా ఏముందిక అంతా అయిపోయింది


67) నా హృదయంలో మెలికలుతిరుగుతుంది..
అర్ధంకాని సాయంత్రాలు మీ ఇద్దరి గుస గుసలు వినిపిస్తున్నాయి


68) నువ్వు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా విచ్చుకుంటున్నాయి.
ఉప్పెనలా ముంచే నీ ఙ్ఞాపకాలతో నా తనువంతా కన్నీటితో తడిచిపోతుంది.


69) నీకు గురుతైనా రాని గడ్దిపువ్వును నేను..
నీ జ్ఞాపకాల చిత్తడి లో వెలసిపోయిన ఇంద్రధనస్సును నేను.


70) నీ గజిబిజి ఆలోచనలన్నీఅబద్దాలైయ్యాయి
తెలిసిపోతుందన్న పంతం తప్ప ఏముందిక్కడ..అంతా బ్రమేగా


71) ప్రపంచంలో నీవో ప్రత్యేకం అనుకున్నా
అందరిలాగే నీవు...మనసేలేని మనిషివి నీవు


72) నా మనసుని ఎందుకిలా వేధిస్తావు
నా కలలని ఎందుకిలా కాజేసావు..ఇదినీకు అలవాటా...?


73) ఎవరో నిర్మించిన చట్రాలలో ఇరుక్కపోయావు
మరెవరికోసమో నన్ను ఇలా వంచించావు ఇదేనా నీ స్వచ్చమైన స్నేహం


74) నీదాన్ని నేనంటు నాలోనే దాగుండి
ఎద కోరు సమయాన ఎగిరెళ్ళి పోతున్నావెందుకు


75) ఎండిపోతున్న మనసు బీటలై పోయేలా చేస్తుంది
ఎదురుచూపుల్లోన అడ్డమై ..నిజాలను కల్లు గప్పేలా చేస్తుంది కన్నీరు


76) ఓ చావుకు నిరసనగా చెట్లపైన గువ్వపిట్టలన్నీ
కలిసికట్టుగా నినాదాలు చేస్తున్నాయి అవి ప్రేమగల పక్షులు మనుషులు కాదు..?


77) ఈ గుండె లోతుల్లోని విషాదాన్ని
ఏమర్చి బ్రతుకు నడపాలన్న కోరిక చచ్చిపోయింది


78) ప్రేమను తొక్కిపెట్టావు తియ్యగా పలికే గొంతు మూగబోయింది    

79) కలాన్ని ఒలికించి ఏదో రాద్దాం అనుకొన్నా
మనస్సు కాగితంలా నలిగి చిరిగిపోయిందిగాని అక్షరాలు నిలబడలేదు


80) నీ ఆలోచనల వెనుక పరిగెడుతూ
నీ మనసుకు దగ్గరగా చేరాలనుకున్నా చేరలేకపోతున్నా


81) మనసు పొరలు చీల్చుతూ అంతరంగపు ఆవరణలో
చిందులేస్తున్న కలం చిమ్ముతున్న అక్షరాలు నీకోసం తపిస్తున్నాయి


82) కొబ్బరాకుల నడుమ నుంచి నిద్రను వెతుక్కుంటూ
జాబిలమ్మ ఒడిలోకి చేరి వెన్నెలను కౌగలించుకున్నా ఇది నిజమనుకొని


83) తెగని ఆలోచనల దారానికి ఎగురుతున్న
గాలిపటం లా మారింది నా జీవితం ఎగిరేది శాశ్వితంకాదని


84) సరసాలాడుతూ మనసును సందడి చేసింది
కళ్ళు తెరచి చూస్తే అసలు నిజం తెల్సింది నాతో కాదు ఎవరితోనో అని


85) పువ్వుల పరిమళాలను మోసుకొచ్చిన చిరుగాలి
నన్నుమత్తులో ముంచి ఎవరికోసమో పరులు పెడుతుంది ..నేనెలా ఆపను


86) కాలం పరుగెడుతూనే నీలానే
నేను మాత్రం ఆ చక్రాలక్రింద ఇరుక్కున్నా నెందుకో


87) మార్గమంతా ఒంటరి పయనమే
ముడి పడి విడి పడినా నీవు లేని నేనుగా మిగిలిపోయానుగా


88) జారుతున్న నా కన్నీటిని దోసిళ్ళలో పడుతున్నావు
నీదాహం తీర్చుకోవడాని ఏన్నని నాకన్నీళ్ళను కార్చను


89) క్షణం ముల్లుకు ఎంత సేపు వేలాడానో
ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పివెల్లిన నీకోసం ఎదురు చూస్తూ


90) ఊహంత కమ్మగా నిజం ఎన్నడూ ఉండదు,
బ్రమలో నిజం దాగివుంటే అదో పదునైన కత్తి గుచ్చుకుంటే తియ్యలేం


91) ఎదురుపడ్డ జ్ఞాపకం ఎదనుకోస్తుంది
ఎదబీడులో ఎండిన అక్షరాలు తగలబడుతున్నాయి


92) అంతరాల్లో నీకోసం ఆరాటం
చేదు జ్ఞాపకాల అనుభవాలు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి


93) నా అన్న నేను నీలో ఉండిపోయినప్పుడు
నాలో నేను వెతుకుంటే ఏలా దొరుకుతాను చెప్పు


94) ఎవరన్నారు నేను ఫ్రేమలో ఓడిపోయానని..
నువ్వే నన్ను ఫ్రేమించడంలో ఘోరంగా ఓడి నన్ను వీడిపోయావు


95) కాలం మింగిన క్షణాలలో
నీకూ నాకూ మాత్రమే తెలిసిన నిజాలు కనుమరుగైన వేళ