. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, September 28, 2010

...నీ అందమే నీ శత్రువు..

...నీ అందమే నీ శత్రువు..అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందంగా తయరవ్వాలకుంటారు
అందరిలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనే తాపత్రయం
ఎందుకు తయారవ్వాలి...అందరు ఎందుకుచూడాలి..
...మన ఆత్మ సంత్రుప్తికోసం అందంగా కనిపించాలి..
పైకి కనిపించే అందంకన్నా మనస్సులో భేషజాలు లేనిది నిజమైన అందం
అబ్బాయిలు అందంగా వున్న అమ్మాయిల వెనుకే పడతారు
అలా అందరూ తన గురించే ఆలోచించాలనే కోరుకుంటారు అమ్మాయిలు
ప్రతి అందమైన అమ్మాయివద్దనుంచి అబ్బాయిలు కోరుకునేది "ఆ" ఆనందం కోసమే
అది దొరికేంతవరకు అనేక తిప్పలు పడతారు..ఈవిషయం అమ్మాయిలకు తెల్సు
వారి మనస్సులో అదే కోరికవున్నా పై ఏమితెలియనట్టు నటన
మనస్సులు చంపుకొని అదే జీవితమా ..అదిలేంది బ్రతకలేమా
నీకు అందంలేకపోతే ఎవ్వరైనా నీగురించి ఆలోచిస్తారా..
అందం ఎప్పటికి శాస్వితంకాదు...నీ అందం తరిగినప్పుడు నీపరిస్థితి ఏంటో అర్ధం చేసుకో
పై..పై అందాలకంటే నిన్నునిన్నుగా ఇష్టపడే వాల్లే నీకులైఫ్
ఇక్కోసారి నీఅందమే నీశత్రువుగా మారుతుంది నిన్నుదహించి వేస్తుంది
జర బద్రం మైడియర్ ఫ్రెండ్స్..Good luck

Monday, September 27, 2010

కాలాన్ని శాసించండి...వాస్తవంలో జీవించండి

కాలాన్ని శాసించండి...వాస్తవంలో జీవించండి..నిజం నిజంలా చూడండి
అన్నీ మనవనుకున్నట్టు జరగాలి...మనంచేయలేకపోతేనే దేవుని దగ్గరకు వెలతాం
మనప్రయత్నమేమిలేకుండా దేవుడు ఏమైనా చేశాడా మికుతెల్సి....
ఎవ్వరో వస్తారని ఏదోచేస్తారని ఎదురు చూడకు అని సినికవులు ఏప్పుడో చెప్పారు
ఎవ్వరూ రావు ఏమీచేయరు పన పని మనం సిన్సియర్ గా చేస్తే విజయం దానంతట అదే వస్తుంది
ఫేల్యూర్స్ అవుతున్నాయని భాధ పడేకంటే...ఎన్ని సార్లు ఫెయిల్ అయితే
మీకు విజయం అంతదగ్గరగా ఉన్నట్టు అనే నిజం మనస్సుకు ఆనందం కలిగిస్తుంది
ఇది మాత్రం నిఖార్సయిన నిజం..నిజాలు ఎప్పుడూ సాద్యాలే
నిజం అందనతదూరంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది.....అది మీఊహే సిన్సియర్ గా ఆవిజయన్ని
తలచుకొంటూ ముందుకెల్లండి...ఆవిజయం మీ ఎదురుగా ఉంటుంది
మాటలు చేతల్లో చూపించండి...కష్టమనిపించినా దుచుకేళ్ళండి అదుగో మీ పక్కనే ఉంటుంది విజయం
మీరనుకున్న విజయం మీకుచేరితే అప్పు డనిపిస్తుంది....కాలాన్ని శాసించాను అని
మీరు అనుకున్న విజయం లోనే కాలం తొందరగా వెల్లకుండా ఆగిపొతుంది
అంటే మీరు కష్టపడి సాదించిన విజయంతో కాలాన్ని శాసించినట్టేకదా...
కష్టాలు ఎంతపడ్డ....విజయంసాదించిన అరక్షనం లో ఏమిగుర్తుకురావు
అలాంటి విజయాలు ఎప్పుడూ మీ సొంతంకావాలని కోరుకుంటూ
మీ
ఆదూరి ఇన్నా రెడ్డి

Saturday, September 25, 2010

మూడుకాళ్ళ మనుషులు ఉన్నారు మీకుతెలుసా..?

వాళ్ళన్నదే నిజం..వాళ్ళు చెప్పిందే వాస్తం...వారిలోకంవారిదే
కాలం,సమాజం,ప్రక్రుతి,స్నేహం,విలువలు...వారికి పట్టవు
మన కల్చర్ అంటే చిన్నచూపు...వారేదో ప్రత్యేకంగా పుట్టారని వారి నమ్మకం
ఎదుటిమనిషి భావాలు,ఆవేదనలు,అంతరంగం వేదన అన్నీ ట్రాష్ అంటారు
జీవివతంలో విలువలు.మోరల్ వాల్యూస్...కన్నీళ్ళు,ఇవేమి వాళ్ళకు పట్టవు
ఎదుటివారిని అర్దం చేసుకోవాలని వారు అనుకోరు..
ఎందుకంటే మేమింతే అయితే ఏంటంట...
అనేది మాత్రమే వాళ్ళకు తెలుసు ఎదుటి వారు భాధ పడుతున్నారని తెల్సినా
అయితే ఏంటంట అని వారిమాటవారిదే
అర్దంచేసుకుందాం అన్నా ఆలోచన అస్సలు ఉండదు
వారికి భాదలుంటాయి అర్దచేసుకునే మనస్సు ఉంటుంది కాని...
ఆతిక్క...అదే తాను నమ్మిందే నిజం..తాను అనుకున్నదే కరెక్టు అన్న ఆలోచన
ఒక్కోసారి కాప్రమైజ్ అవుతారు కాని ...మళ్ళీ అయితే...
ఏంటంటా అనే మళ్ళీ సమధానం..అందుకే నాకనిపిస్తుంది
తాను పట్టిన కుందేలుకు మూడేకాళ్ళు అన్న వారిసమాధానంతో
మూడుకాళ్ళ మనుషులు అని అనిపిస్తుంది...నా ఫిలింగే ఇది..
ఇదే నిజం అని మాత్రం చెప్పను...నేను అందరీ ఫీలింగ్స్ కు వాల్యూఇస్తాను
నా ఫీలిగ్స్ అర్దం చేసుకోవాలని కొరుకుంటా కాని అదే అందరు నమ్మాలని అనుకోను
లేక పోతే మీరు నన్ను మూడుకాళ్ళ మనిషి అనుకోగలరు కదా..?

( నా ఫీలింగ్స్ లొ ఎంతనిజముందో చెప్పగలరా ..? )