. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 31, 2011

నీ జ్ఞాపకాల కొలిమిలో నాహృదయం తగల బడుతోంది


నీ జ్ఞాపకాల కొలిమిలో నాహృదయం తగల బడుతోంది..
ఆవేడీని తట్టుకోలేని నా హృదయం ఆర్తనాదాలు చేస్తుంది.పెద్దగా..
ఆ ఆర్తనాదాలు నీకు చేరి నీవు వస్తావేమొ అని వెర్రిగా ఆలోచిస్తూ
ఆ ఆర్తనాదాలు నీకు వినిపిస్తున్నాయి నాకు తెలుసు కాని నీవు..?..
రాలేదు వస్తావన్న ఆశ చచ్చిపోయింది..నిరాసే మిగిలింది..
నేస్తామా అన్నపిలుపు మదిలో ఎప్పుడూ మెదలుతున్నావన్న మాటలు నిజంకాదా..?
అప్పుడన్నావు మదిలో ఎప్పుడూ మెదలు తావని అదో పెద్ద జోక్ కదా..?
అవును నిజమే కదా...ఒకప్పుడు నాజ్ఞాపకాలు మళ్ళేల పరిమలాలు..
ఎందుకో అవినీకు కుళ్ళీ కంపుడుతున్నాయి కదా..
అందుకేనేమో దూరంగా పడవేశావుకదూ నా జ్ఞాపకాలను..
ఎందుకో పిచ్చోడిలా ఇంకా నీకోసం తడుముకుంటున్నానేమో కదా..?
నిజమే నేను తీసుకున్న నిర్నం కరెక్టే..అదెప్పుడు జరుగుతుదోనని ఎదురు చూస్తున్నా..
నీజ్ఞాపకాల కొలిమిలో తగల బడుతున్న ఆర్తనాదాలు చేయాలన్న ఆలోచన విరమించుకున్నా
ఎందుకంటే ఆగిపోయే ఊపిరికి ఆశలు అవసరంలేదు..అది తగలబడనీ
పూర్తిగా కాలి బూడిదైనా నీకు ఏంకాదు కొంచెంకూడా భాద అనిపించదు నాకు తెల్సు
జరగాల్సిన అన్యాయం జరిగిపోయింది..జరుగుతున్న ఘోరాలు ఇక చూడలేని వినలేను..
దగ్గరవుతున్న..మరణ మృదంగాలా శబ్దాలు ఇప్పుడు హాయిగా అనిపిస్తున్నాయి..
చివరి ఘటియలు లెక్కపెట్టుకోవడం అంటే ఇదేనేమోకదా...?

ఎవ్వర్నీ ప్రానం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించకండి అదే మీ ప్రానం తీస్తుంది

గాయాలు జ్ఞాపకమై సలిపినప్పుడల్లా...హృదయ౦లోకత్తిదిగిన బాధ.......

ఈ రాత్రి నిశ్శబ్ద౦గా ఉ౦డదు
చెవిని తొలిచే కీచురాళ్ళ ధ్వని
ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడగకా మానదు
ఇప్పటికెన్ని ఆలోచనలు
గాజుబొమ్మాల్లా పగిలిపోయాయో..?
టార్చిలైటును ఆర్పివెలిగిస్తూ
రాత్రిని పరిశోధిస్తున్న మిణుగురుకు తెలుసు
పదునెక్కిన ఆలోచనల ముల్లుగర్రలు
మానుతున్న గాయాలను మేల్కొలుపుతు౦టాయి
గాయాలు జ్ఞాపకమై సలిపినప్పుడల్లా
హృదయ౦లోకత్తిదిగిన బాధ.......

అర్ధరాత్రి దాటాక
కునుకుపట్టని కళ్ళు నేరేడు పళ్ళవుతాయి
నరాలు కాలుతున్న కరె౦టు తీగలవుతాయి
గుడ్లగూబ గొ౦తువిని
చ౦ద్రుడు మబ్బుదుప్పటి కప్పుకు౦టాడు
నేనుమాత్ర౦...
జ్ఞాపకాల లోయల్ని తవ్వుకు౦టూ
ఏ మూడో ఝామునో
స్వప్న౦తో నిద్రను వెలిగి౦చుకు౦టాను.

తెల్లారిచూస్తే...
జ్ఞాపకాలు జాడను కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తు౦ది
అద్దానికి ముఖాన్ని చూపగానే
చెక్కిలిమీద చారికై నిలిచిన జ్ఞాపక౦
మళ్ళీ ఆలోచనల్నిరేపి
నన్నొక కన్నీటి శిబిరాన్ని చేస్తు౦ది.

Sunday, October 30, 2011

ఎడబాటుల వేడిమిలో ఎన్నాళ్ళీ నిరీక్షణ,

ఎడబాటుల వేడిమిలో ఎన్నాళ్ళీ నిరీక్షణ,

విరహతాపం చల్లారక నా మది అనుక్షణం నిన్నే తపించేనా,
జాము రాతిరి జాబిలమ్మపై విరహాల చీకటితో, నీ రూపమే చిత్రిస్తున్నా,
నువ్వు నాకు దక్కవని తెలిసినా,

కల్లోల కడలినై ప్రతి క్షణం నీ పేరే స్మరిస్తున్నా,
చెలీ.. నీ ప్రేమ సంద్రంలో నా మనసు నావపై నీ జ్ఞాపకాల అలలను దాటుకుంటూ వెళ్తున్నా,
నువ్వు లేని తీరానికి,

ప్రేమలేని మరో ప్రపంచానికి.....

సెలవంటూ పలకనా చెలి సేదతీరు సమయాన

సెలవంటూ పలకనా చెలి సేదతీరు సమయాన
కలనంటూ చేరి పలకరించనా నిదురించినా

నీలి గగనం నీ నివాసమైనా గాలి గంధం పూస్తా
దాచుకున్నా దాగదు నీ
దాపునున్న హృదయం
చేరుకోక ఈ ప్రణయం

ఊహకందని ఊసునై నీ ఊపిరిలో అల్లుకుపోతా
నీ వలపు వెన్నెలలో తెలియని మెరుపునై మురిపిస్తా
నా జతకై వెతికేలా నీ కనుపాపలతో జాగారం చేయిస్తా
నిను నిత్యం కాచే ఆ కనురేప్పనే నేననే నిజం తెలియజేస్తా..

ఓ..మై ఫ్రెండ్....తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా...

పాదమెటు పోతున్నా.... పయనమెందాకయినా.....
అడుగు తడబడుతున్నా....తోడురానా......
చిన్ని ఎడబాటైనా.....కంటతడి పెడుతున్నా...
గుండె ప్రతి లయలోన.....నేను లేనా.....
ఓంటరఈనా......ఓటమయినా.....
వెంట నడిచే.....నీడవేనా......

ఓ..మై ఫ్రెండ్....తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా......
ఓ..మై ఫ్రెండ్....ఒడి దుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా....

అమ్మ ఒడిలో..లేని పాశం..నేస్తమల్లే అల్లుకుందీ....
జన్మకంతా...తీరిపోననీ...మమతలెన్నో..పంచుతోంది..
మీరూ మీరూ ల్లోంచి...మన స్నేహ గీతం..ఏరా ఏరాల్లోకి మారె..
మోమటాలే లేని ...కలే జాలువారే...
ఒంటరయినా......ఓటమయినా.....
వెంట నడిచే.....నీడనీవే......

ఓ..మై ఫ్రెండ్....తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా......
ఓ..మై ఫ్రెండ్....ఒడి దుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా....

వాన వస్తే...కాగితాలే...పడవలయ్యే...జ్ఞాపకాలే...
నిన్ను చూస్తే..చిన్ననాటి..చేతలన్నీ..చెంత వాలే..
గిల్లి కజ్జాలెన్నో ఇలా పెంచుకుంటూ..తుళ్ళింతల్లో తేలే ..స్నేహం..
మొదలో తుదలో తెలిపే...ముడే వీడకుందే..
ఒంటరయినా......ఓటమయినా.....
వెంట నడిచే.....నీడనీవే......

ఓ..మై ఫ్రెండ్....తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా...

ఎలా చేయగలుగుతున్నావు ఇలా..?

ఎలా చేయగలుగుతున్నావు ఇలా..?
ప్రకృతి ఉరుముతోంది..నీవు నను ఎలాంటి మాటలు అనటాకిని వెనుకాడవు
ఎందుకో ఒక్కోసారి జోరున వర్షం కురుస్తుంది.....నీవు కన్నీరు ఇంకిపోయేదాకా నన్ను ఏడీపిస్తున్నావు..
ఒక్కోసారి పిడుగులు పడతాయి..నా జీవితంలో పిడుగులా వచ్చి పిడుగులా గుండెల్లో గునపాలు దించావు
చావలేక బ్రతికేలా ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నానా అనేలా చేస్తున్నావు ఇలాచేసి
ఏంసాదిస్తున్నావో అర్దం కావడం లేదు..నిజంగా ఇవన్నీ చేసింది నీవేనా అని నమ్మబుద్ది కావడం లేదు..
నవ్వుతున్నట్టు నటించడం నాకు చాలా కష్టంగా వుంది..నీవెల అన్నీ మర్చిపోయి హేపీగా ఉండగలుగుతున్నావో
నీకు ఏదైనా సాద్యిమే ఎదైనా చేయడం నీ ఒక్కదాని వల్ల మాత్రమే అవుతుంది
నీవు చాలాగ్రేట్ ..కాని నీలా నేనుండలేదు అది నావల్లకాదు..
నీవు ఎక్కడ నీపరువు పోతుందేమో అని చూసుకుంటున్నావే గాని ఓ హృదయం ఎంట భాదపడుతుందొ ఆలో చించావా
నేను కూడా అందరిలా తాగి యాగీ చేయ్యలేను .. నీన్ను అస్సలు భాదపెట్టలేను..
నేను భాదపడ్డా నీవు సంతోషంగా ఉండాలనే చూస్తా ..అందుకే నన్ను దూరం చేసావు కదా...?
నామనస్సులో నీమీద ఇష్టంతప్ప స్వార్దంలేదు..కావల్సింది సాదించుకోవడం కోసం నాటకాలాడలేను
అందుకే నేనీలా నీకు దూరంగా ఉన్నా ..అందరిలా నాటకాలు ఆడీవుంటే మనం దూరం అయ్యేవాళ్ళం కాదేమో..?

ఒకప్పుడు నేను మోసం చేశానా అన్నావు మరి ఇప్పుడు చేసిందేంటి...?

ఒకప్పుడు నేను మోసం చేశానా అన్నావు మరి ఇప్పుడు చేసిందేంటి..
నాకు తెల్సి నీజీవితంలో నన్ను భాదపెట్టినంతగా ఎవ్వరీ భాదపెట్టి ఉండవేమో..
ఒకప్పుడు అన్నావు నాకున్న చిన్న సర్కిల్లో నీవు ప్రత్యేకం అని అప్పుడు అలా..
ఇప్పుడిలా అన్ని అదృష్టాలు నాకే ఇస్తున్నావుకదా నేను లక్కీనా వేష్టుగాడినా
అని ఆలో చిస్తే వెర్రి నవ్వు..నిన్ను ఇష్టపడ్డట్టుగా ఎవ్వరినీ ఇష్టపడేలేదని తెలీనీవిలా..
ఎందుకిలా ...నీవు నాకు ఇప్పటికీ ప్రతిక్షనం గుర్తుకు వస్తున్నావు ..కాని నేను గుర్తున్నాన్నా..
ఇప్పటికీ ప్రతిరోజు సాయంత్రం 8 గంటలకు నీఫోన్ వస్తుందేమో అని వెర్రిగా సెల్ఫోన్ ను తడుముకొంటూనే ఉన్నా
గంట గంటకూ ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం 8 గంటలు రాత్రి 10 గంటలకు ఎవ్వరు నీకు కాల్ చేస్తున్నావో తెల్సు
నీకు చెప్పేంతటి వాడిని కాదు చెప్పే అర్హత కూడా లేదు అందర్నీ నమ్మకు....?
నేను అస్సలు మారలేదు ఇంకా నీకోసం ఎదురు చూస్తునే ఉన్నా
నీవు మారినా ..నీవు నన్ను మర్చిపోయినా నేను మర్చిపోలేను ..నావల్ల కాదు
ఓ వెదవ వచ్చి మనమద్యి చిచ్చుపెట్టి నీ మనస్సు మార్చి నిన్ను మార్చగలిగాడు
నా మనస్సులో ఉన్న నిన్ను ఏం చేయలేకపోయాడు వెదవ..వాడి వల్లసాద్యిం కాదని వాడికి తెలీదు..
నీవన్నావు " నాజీవితంలో ఇలాంటీ మంచి మనిషిని చూడలేదని" ఆమాట ఇంకా నాగుండెల్లో పదిలంగా ఉంది తెలుసా..
నాచుట్టూ 100 మంది ఉన్నా ఇప్పటికీ నీగురించే ఆలో చిస్తాను..అని కూడా నీకు తెల్సు
అప్పుడు ఎవో ఊహించుకొని జరిగిన దానికి భాదపడ్డా..అవే ఇప్పుడు నిజాలౌతున్నాయి కదా..ఎలా తట్టుకోగలను..
అప్పుడు ఆ విషయం గురించి చెప్పినప్పుడు అన్న మాట " ఆబ్యియస్లీ "ఇంకా ఎందుకో భాదేస్తుంది
ఏదీ తట్టుకోలేననీ కూడా నీకు తెల్సు కాని...కనీసం ఎలా వున్నావు అని పలుకరించలేవు..
నా ఎదురుగ జరుగకూడాదనుకున్న సంఘటనలు జరుగుతుంటే..వద్దులే..:(
ప్రతిరోజు ఏంజరుగుతుందో తలచుకొంటే భాదేస్తుంది అంతకంటే ఎంచేయగలను చెప్పు
కాని నీవు ఎప్పుడో సారి నన్ను చూడాలి అనుకుంటావు కచ్చితంగా నన్ను చూడలేవు..
ఎక్కడవెతికినా కానరాను అప్పుడు తెలుస్తుంది నీవేం కొల్పోయావో
జీవితంలో మళ్ళీ చూస్తావో లేదో....రోజు రోజుకో చూస్తానని చూసి ఒక్కసారైనా మాట్లాడతానని ఆశ నిరాశగా మారుతుంది
ఎందుకంటే నాలాంటి వాళ్ళూ నీ చూట్టూ ఎంతోమంది బట్ నాకు ఎంతమంది ఉన్నా నీవు నాకు ఒకే ఒక్క ఫ్రెండ్...

తీర౦ వైపు ప్రయాస పడకు౦డా ప్రయాణిస్తూ........మరణం వైపు ప్రయానిస్తూ

జీవన స్పర్శలో..మునుగుతున్నా౦

జీవన లాలసలో..తాప౦ తీర్చుకు౦టున్నా౦

జీవన మాధుర్యాన్ని..తెలుసుకు౦టున్నా౦

అలా జీవన క్రియలో...లీనమవుతున్నా౦

నీకు తెలీకు౦డానే..నీ సమూహ౦లో కదలాడుతూ

నీకు తెలీకు౦డానే..నీ మనుషుల్లో కదలాడుతూ

నీకు తెలీకు౦డానే..ఒ౦టరిగా కదలాడుతూ

అలా అలలా..క్రి౦దకు దిగుతూ, పైకి లేస్తూ

తీర౦ వైపు ప్రయాస పడకు౦డా ప్రయాణిస్తూ........మరణం వైపు ప్రయానిస్తూ

మూసిన కిటికీ స౦దుల్లో౦చి..చలి పాములా దూరి గదుల గు౦డెల్ని కాటువేయాలని చూస్తో౦ది

చీకటి రాకము౦దే...చలిగాలి పరిగెత్తుకొస్తు౦ది
లాకౌట్ ప్రకటి౦చినట్టు..ఇళ్ళన్నీ తలుపులు బిగి౦చుకు౦టాయి
మూసిన కిటికీ స౦దుల్లో౦చి..చలి పాములా దూరి
గదుల గు౦డెల్ని కాటువేయాలని చూస్తో౦ది
రోడ్లు చిత్తు కాగితాల్ని కప్పుకొని..కలత నిద్రపోతున్నాయి
వర౦డాల్లోని తాతయ్యలు, వృధ్ధాప్య౦తోపాటు
శీతాకాలాన్నీ శాపనార్థాలు పెడుతున్నారు
దొడ్లలోని గడ్డివాములు..కొబ్బరాకు రుమాళ్ళు కప్పుకున్నాయి
వీధిలైట్ల డోము రెప్పలకు..మ౦చు కాటుకను దిద్దుకు౦టున్నాయి
విరహ౦తో విసిగిపోయిన ఊరకుక్క..ఆడకుక్కను మచ్చిక చేసుకోలేని
అసమర్థతను మూలుగుతో౦ది.

అబ్బ... ఎవరు వేసి వెళ్ళారో
ఊరిపైన ఈ మ౦చు షామియానా
బొట్లు బొట్లుగా జారుతూ
చల్లటి ఉచ్చులతో నరాలు బిగిస్తో౦ది
చలిని చెక్కుతున్న అకాశ౦ ను౦చి
మ౦చు పొట్టులా రాలుతూనే ఉ౦ది
చుక్కలు కనిపి౦చడ౦ లేదు
చ౦దమామ జాడ తెలియడ౦ లేదు
చి౦తతోపు చివరల్లో౦చి
చలిగాలిలా దూసుకొచ్చే కీచురాళ్ళ ధ్వని
తెల్లార్లూ నిద్రను తరుముతూనే ఉ౦ది

రాత్రి కరిగినా మ౦చు తరగట౦ లేదు
పూలమొక్కల సిగలో ముత్యాలు మెరుస్తున్నాయి
మ౦చులో తడిసిన గుమ్మడి పువ్వు
చిన్నసైజు అక్వేరియ౦లా జలజలలు పోతో౦ది
అరటిబోదెలు నీటి చుక్కలుగా జారుతూ
శిరస్నాన౦ చేసొచ్చిన
పడుచుపిల్ల నునుపు దేహాన్ని తలపిస్తున్నాయి
మ౦చు ముద్దుల ముద్రలతో
గుమ్మ౦ ము౦దు న్యూస్ పేపరు సిగ్గుపడుతో౦ది
చలికి ముడుచుకున్న పావురాళ్ళలా
కిటికీలో పాల ప్యాకెట్లు!

పొద్దు పొడవట్లేదు
గడ్డకట్టిన శరీరాలపై సూదులు గుచ్చడానికి
సూర్యుడు భయపడుతున్నాడు
ఆలోచనలు రేపిన మ౦టలతో
ఇక నేనే అగ్నిగోళాన్నై ఉదయి౦చి
అన్ని దేహాలకూ కవిత్వాన్ని కాపడ౦ పెడతాను..!

Saturday, October 29, 2011

ప్లీజ్ ఇలా ఎవ్వరూ చేయకండి అందరూ తట్టుకోలేరు

భాదాకరమైన వీడియో.....ఇలాంటివి జీవితంలో తప్పదేమోగా..

దేవుడు చేసే కొన్ని పనులకు ఎందుకో కోపం అనిపిస్తుంది...ఒకవేల దేవుడే ఎదురు పడే అవకాశం ఉంటే నిలదీసి అడగాలనిపిస్తుంది కాని...మనకుంటుంబం లో రోజు మనతో ఉండే వాళ్ళు చనిపొతే ఎందుకో చాలా భాద అనిపిస్తుంది చిన్నవయస్సులొ చని పొయిన మా బావమర్ది మధు మరనం నన్ను చాలా కలచి వేసింది...ఇప్పటికీ ఆఘటన నిజం కాకుంటే ఎంత బాగుండూ అనిపిస్తుంది కాని కొన్ని నిజాలు మనం తట్టూకోలేం అవి నిజాలు కాదు అనుకున్నా నిజం అబ్ద్దంగా మారదు..ఎందుకంటే దేవుడు కక్షగట్టి చేసిన పని అనిపిస్తుంది...మధు కు సంత్సన్నర చిన్న బాబు నా అల్లుడు...చాలా అందంగా ఉంటాడు అందరికి వాడంటే ఇష్టం కాని నిజం ఎదో అబద్ద ఎదో తెల్సుకోలేని వయస్సులో ..తండ్రి ని కొల్పోయాడు..ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో ...ప్రమాద వసాత్తు ట్రైన్ క్రింద పడి చనిపోవడం ఈ మధి నన్ను బాగా కలచి వేసిన సంఘటన మనిగా పుట్టి మరో మనిషిని బ్రతికించుకోలేక పోయామన్న భాద..కొన్ని జీర్నించుకోలేని ఘటనలు అంటే ఇలాగే ఉంటాయేమో...ఒ మనిషిని మరో మనిషి మోసం చేస్తాడు... అది వారి స్వార్దం ..అలాంటి సమయం లో గుర్తుకు వచ్చ్చేది దేవుడు దేవుడా నాజీవితం లో ఎందుకిలా విషాదాన్ని నింపావని మనస్సులో దేవున్ని ప్రార్దించుకొని ఊరట పొందే ప్రయత్నం చేస్తాం.... కాని దేవుడే కక్షగట్టి మనదుకు దగ్గరైనా మనిషిని తీసుకెలితే ..ఎవరికి చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోలేని భాద తీర్వలేని వేదన అంటే ఇలాగే ఉంటుంది... ఓ మనిషిని మరో మనిషి నమ్మేరోజులు పోయాయి మరి ..దేవున్ని కూడా నమ్మేరోజులు పోతె ఇలాగా ఉంటాయేమో దారుణంగా పరిస్థితులు... నా సిష్టంలో మధు nu నా సెల్ఫొన్ లో తీసిన చివరి ఫొటోను అన్ని నేను ఏడిట్ చేసి పాటను కూర్చి చేసిన భాదకరమైన వీడియో ఇది......


Friday, October 28, 2011

ఇక తప్పేలా లేదు..?

ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఆలో చించు..?

ఈ కోరికలెప్పుడూ ఇ౦తే!..ఆశలపల్లకి ఎక్కి౦చి ఊరేగిస్తు౦టాయి


ఈ కోరికలెప్పుడూ ఇ౦తే!
ఆశలపల్లకి ఎక్కి౦చి ఊరేగిస్తు౦టాయి
దూరాన్ని సమీపి౦చేకొద్దీ
విచారాన్ని మిగిల్చి విడిపోతు౦టాయి
కొసకుచేరిన ఆయువుదీప౦
వత్తిని తడుముకు౦టూ కొ౦డెక్కుతు౦ది
ఇక ఏ కోరికా ఉ౦డదు
వెళ్ళినవాళ్ళ జ్ఞాపకాలతో
వెళ్ళబోయేవాళ్ళు దు:ఖమై కరుగుతు౦టారు
కన్నీళ్ళమధ్య మళ్ళీ ఊరేగి౦పు మొదలౌతు౦ది

ఎప్పటికైనా తప్పనప్పుడు
మృత్యువు ఎన్నడూ గాయపరచదు
సుతార౦గా ప్రాణాన్ని ముద్దెట్టుకు౦టు౦ది
పొ౦దిన అనుభూతులన్నీ మాయమై
ఈ ఆఖరి అనుభూతే అద్భుతమౌతు౦ది

మబ్బులు పట్టిన ఆకాశ౦..సూర్యకా౦తిని భూమ్మీదకు అనుమతి౦చట్లేదు


మబ్బులు పట్టిన ఆకాశ౦
సూర్యకా౦తిని భూమ్మీదకు అనుమతి౦చట్లేదు
ఎక్కడిదో నిలువెత్తు ఇసుక తుఫాను
అరేబియా గుర్రమై
జలపాతపు కొ౦డల్లోకి ఎడారిని మోసుకెళ్తో౦ది
రాతి ఉదయాల నడుమ
ఎన్నెన్ని గాయపడ్డ అనుభవాలో...
ఏమో..వస౦తాలు పూయడ౦ మానేశాయి!

నిద్ర నటిస్తున్న సముద్ర౦
హఠాత్తుగా కెరటాల పిడికిళ్ళెత్తి
యుధ్ధ౦ ప్రకటి౦చడ౦లో ఆశ్చర్య౦ లేదు

గమ్యానికీ, గమనానికీ ముడి తెగి
కౌజుపిట్టలు..వలస పక్షుల్ని అనుసరి౦చడమే బహిర౦గ రహస్య౦

చీలిపోతున్న మనుషుల మధ్య
లోతు పెరుగుతున్న అగాధ౦ భూగోళాన్ని భయపెట్టొచ్చు
ఐనా సరే...
తెరలు తెరలుగా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకు౦టూ
సజీవుడి తలదగ్గర దీప౦ పెట్టడమే ఇక్కడి ఆచార౦
కనురెప్పల కి౦ది స్వచ్ఛమైన నది
కాళ్ళమీదికి జారిపడ్డాక
చైత్రానికీ, శిశిరానికీ అట్టే తేడా ఉ౦డదు
ప్రేమి౦చే జీవలక్షణ౦ పట్టు తప్పాక
కదలికకీ, నిశ్చలతకీ భేద౦ అనిపి౦చదు
ఇక
ఈ చలనానికి స్తబ్దత లేదు, ఛస్తే తప్ప..!
ఈ స్తబ్దతకి చలన౦ రాదు, మళ్ళీ పుడితే తప్ప..!!

Thursday, October 27, 2011

ఇలా ఎలా ఉండగలుగుతారో కదా..?

ఇలా ఎలా ఉండగలుగుతారో కదా..?
ఎందుకో ఈ రోజు మనసంతా గందర గోళంగా ఉంది అన్నాకదా ..
అసలే పుండు లా మనస్సు ఉంటే కారం చల్లినట్టు అంటే ఇదే నేమో..
ఒకరి వల్ల దారునంగా దెబ్బతిన్న మనస్సు..కోలుకోలేకుడా ఉన్నా..
సమయం చేసిన దారుణానికి కోలుకోలేకుండా ఉన్న సమయం..
నీవు గతం లో తిరిగిన ప్రదేశంలో తిరగటం తప్ప ఏం నీ ఆలోచనల తో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించడం తప్ప
అలా ఓ పార్కు లో కూర్చున్నా ..ఎక్కడ నుంచో లీలగా మాటలు వినిపిస్తున్నాయి..
వాడు పిచ్చి వాడురా నేనూ లాకపొతే బ్రతక లేడు..పాపం అని ఓ అమ్మాయి అంటుంది
తాను దూరం అయినప్పటినుంచి అన్నం సరిగ్గా తినలేక పోతున్నా అంటుంది
వాళ్ళేవరో తెలీదు చూడాలని ఉన్నా ఆ మాటలు గుండేల్లోకి దూసుకెలుతున్నాయి
వాన్ని వదలి ఉడలేనురా..వాడు ఎప్పుడు నాగురించే ఆలోచిస్తాడు అంటుంది
వాడేమైపోతాడో అని అంటుంది ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా ..అని నాకు ఆచ్చర్యిం వేసింది..
స్వార్దం తో ఏమైపోతాడో అని తెల్సినా తనసుఖం చూసుకెళ్ళిన మనుషులను చూశాను కాని ఇలా ఎలా ఉంటారో కదా..
గుండేల్లో గుచ్చేపా మాట్లాడుతున్నాం అని తెల్సినా తన సేఫ్ చూసుకున్న మనిషిని చూశా
ఆమనిషినిషికి తన పరువు ముఖ్యిం ఎదుటి వాని మనస్సు ఎమైనా అక్క్రలేదు మనస్సు మంచిదే కాని ఎందుకిలా మారిందో తెలీదు..
నేను ఎలా ఉన్నానో అని అడిగి కనుక్కునెంత తీరిక లేదు తనకు
నేను అప్పుడూ ఎంత ప్రేమగా ఉన్నానో ఇప్పుడూ అంతే ఉన్నా నేను మారలేదు తనెలా మారిందో తెలీదు..
తనకి తెల్సు తనగురించి ఎంతగా ఆలోచిస్తానో అని కాని..ఎందుకోఇలా..
ఎవ్వరో అంత ఇష్టంగా మాట్లాడుతుంటే నాకు గంతం తను ప్రేమగా మాట్లాడే ఆ గంతం గుర్తుకు వచ్చింది..
ఇంకేముంది కన్నీరు ఆగదు..బాధ తీరదు మరి చేయని తప్పుకు బలైనా తప్పదు అందుకే..?

ఈ రోజు ఎందుకో మనసంతా గందరగోలంగా వుంది..?

ఈ రోజు ఎందుకో మనసంతా గందరగోలంగా వుంది..?
కొన్ని పరిచయాలు మనసులో వదలి పెట్టిన అలజడి ఎందుకో...నన్ను తినేస్తున్నాయి..
కారణం వెతికేముందు ఇంత కర్కశంగా ఎందుకు మారతారో అనిపిస్తుంది
ఎదో జరుగుతుంది..జరగబోతుంది..ఏం చేయగలం చెప్పు ..
నేరంనాది కాదు అనుకున్నా నేరస్తున్ని చేస్తున్న పరిస్థితులు...
నేనున్నానంటూ చెప్పిన మనుషులు నీవరూ అని పశ్నించిన పరిస్థిలు గుర్తుకొస్తున్నాయి
కొంచం కూడా మనుసులేకుండా ఎలా ఉంటరో ఇప్పుడూ ప్రత్యెక్షంగా చూస్తున్నా..
అసలు మనుషులు ఇలా ఎందుకుంటారో అర్దం కాదు..?
కొందరేమో " ఏరుదాటందాకా ఏటి మళ్ళన్న..ఏరు దాటాకా బోడిమల్లన్న ..?
ఈ మద్యి ఓ ఇద్దరు నాకు ఇచ్చిన షాక్ ....ఎందుకిలా మారారో తెలీదు..
వాళ్ళూ అంటే భావుకతా ఎంతబాగా వ్యక్తం చేయగలరో కాని అవసరాన్ని బట్టి మారిపోతారు..
ఆ మనిషేమో అలా దారునంగా గుండేళ్ళో కత్తులు దించేసి వెళ్ళింది..ఇప్పుడు నెనెవరో తెలీనట్టుంది
ఎన్నో మాటలు చెప్పిన ఆమనిషికి అవన్నీ గుర్తునాయా లేదో..అర్దంకాదు
ఏంత మంచిగా మాట్లాడిన మనిషి ప్రకృతి అంటే ఏంటో చూపించిన మనిషి
తన చిన్న ప్రపంచంలో నన్నో ప్రత్యేకమైన స్నేహం అంటూ ఊరించిన మనిషి జ్ఞాపకాలు తరుముతున్నాయి..
మనసులో అలజడి ఆందోలన..ఎవ్వరితో మాట్లాడాలని పించడంలేదు..
వెలుతురు భయం అనిపిస్తుంది అంతా ఎప్పుడు చీకటి గా ఉంటే ఎంత బాగుండో అనిపిస్తుంది..
వెన్నేల కూడా లేని వెచ్చని రాతుల్లు..ఓటరిగా నీజ్ఞాపకాలతో..
కడలి తీరాన ..ఏప్పుడు కమ్మేస్తాయో అన్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నా అలలు..
నీవు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అమ్మో అనిపించేది ఇప్పుడు ఎప్పుడ కబలిస్తాయా అని ఎదురు చూపులు ..
అస్సలు అప్పడలా ఉన్న నీవు ఎలా మారావు అన్నది ఇప్పటికీ
మొత్తానికి ఓజీవితాన్ని ఇలా చేశావన్న చిన్న భాదకూడా లేనట్టుంది నీకు
ఉడాల్సిన అవసరం ఏంటి నీ హేపీనెస్ నీకు ముఖ్యిం..కదా...?
ఏంటో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ..ఎదో జరుగుతుంది ఎమౌతుందో తెలీదు..

ఈ విషయం ఎప్పుడూ మనస్సులో పెట్టుకో


కనిపించే శత్రువు కన్నా చాలా ప్రమాదకారి ఎవరో తెలుసా. నటించే మిత్రులు శత్రువు కన్నప్రమాదకారి

గుండెనిండా దు:ఖం ఆపుకుంటూ అణచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ పారిపోతున్న....

నీ స్నేహం ఎడారిలో నవ వసంతం
నీ తలపు కడలిలో దారిచూపిన ధృవకిరణం
నీ సహచర్యం నిశీధిలో నను తాకిన శశికిరణం
కదిలే కాలం తన కాళ్ళ కింద నా హృదయాన్ని అణచివేస్తున్నా......
మరణించే కాలం మిగిలున్నంతవరకు ఓ చెలియా....
నీ చెలిమి నిన్ను మరవనివ్వదు
నీ జ్ఞాపకం నిన్ను మరుపు రానివ్వదు
నీతో గడిపిన క్షణాలన్నీ ఇకపై నన్ను ప్రశ్నిస్తాయి
ఎందుకు మళ్ళీ ఆ అవకాశాన్ని మాకివ్వడంలేదని?
నీతో మాట్లాడిన నా హృదయం
నిన్ను కలిసే వరకు నాతో మాట్లాడనని మారాం చేస్తుంది...!
నీతో నడిచిన నా పాదాలు తమతో నడిచే నీ పాదాల కోసం ఎదురుచూస్తాయి....
వాటికి తెలియదు కదా.. ఇకపై మనం కలవమని కలిసుండే కాలం తిరిగిరాదని
నా కళ్ళకి చీకటి రాబోతుంది నా గొంతు మూగబోవడానికి సిద్దమవుతుంది
నా శరీరం నుండి నా హృదయం వేరు చేయబడుతోంది
నీ మనసుకి దూరమైపోవాలని వెళ్తున్న నాతో
నా హృదయం అంటుంది నన్ను ద్రోహిని చేశావు కదరా.... అని
దానికి ఏమని సమాధానం చెప్పను?
గుండెనిండా దు:ఖం ఆపుకుంటూ అణచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ పారిపోతున్న....
అలిసిపోతూ పరుగులు తీస్తున్న..గుండె నీరసిస్తోంది ఎమౌతోందో తెలీదు
నేనేమైపోయాననే ఆనవాళ్ళు కూడా నీకు తెలియనంత వరకు పరుగులు తీస్తూనే ఉంటా
బహుశా! ఈ పరుగు "జీవితం లో ఏదైతే నా దగ్గరికి రావొద్దనుకున్నానో దాని ఒడి చేరే వరకేమో
అదేంటో అని ఆలోచిస్తున్నావా? అదిగో చూడు నా వైపు వెటకారంగా చూస్తూ హేళన చేసే నవ్వుతో
నాకు స్వాగతం పలుకుతుంది..................అదే మరణం

ఈ ఉదయ౦ ఏ వెలుగునూ మోసుకురాదేమో..?..ఎప్పటిలానే నిరాశగా మిగిలిపోతు౦దేమో..?


ఈ ఉదయ౦ ఏ వెలుగునూ మోసుకురాదేమో..?
ముఖాన్ని దాచుకుని
ఎప్పటిలానే నిరాశగా మిగిలిపోతు౦దేమో..?
చాలా ఉదయాలు గుర్తున్నాయి
అవి రాత్రి ము౦దు ఓడిపోవడమూ గుర్తు౦ది
తుమ్మెదలూ, తామరలూ
అలా వేకువకోస౦ నిరీక్షిస్తూ కన్నీళ్ళు పెట్టడ౦
ఏ తూర్పు పర్వతమో చూస్తే ఏమయ్యేదో..?
వెనక్కితిరిగిన వెలుగుముద్దను పైకిలాగి
కిరణాలు కిరణాలుగా భూమ్మీదికి వెదజల్లేదేమో..?

పావురాళ్ళూ, పాలపిట్టలూ
ఏ చెట్టు గూళ్ళలో దిగులుగా ముడుచుకుపోయాయో..?
చీకటిని౦డిన చెరువు గు౦డెలో
ఎన్ని కప్పలు ఆక్రోశాన్ని బావురుమ౦టున్నాయో..?
హద్దు చెరుపుకున్న పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు
మొద్దులా స్పర్శను కోల్పోతో౦ది
ఎవరైనా అరచేతిలోకి తీసికొని
ఒక్కసారి ఓదార్చి వెళ్తే బాగు౦డు

అసలు కిరణాలన్నీ పారేసుకుని
ఈ పగళ్ళన్నీ..ఏ కొ౦డ కి౦ద నలిగిపోతున్నాయో..?
నాకైతే వెలుతురు స్నాన౦ చేయాలను౦ది
స్త౦భి౦చిన సముద్ర౦ అలలై కదిలి
నా కాళ్ళ కి౦ద గు౦టలు తవ్వితే చూడాలను౦ది

ఈ రగులుతున్న రాత్రుల మధ్య
ఉదయ౦ పూర్తిగా చావలేదనుకు౦టా
బహుశా...కొత్త సూర్యుడ్ని ప్రసవి౦చే అలసటతో
పురిటినొప్పులు పడుతో౦ది కాబోలు..!

Wednesday, October 26, 2011

నా బ్లాగ్ ను సందర్సించే నా మిత్రులకు..( ఓ శత్రువుకి ) దీపావళీ సుభాకాంక్షలు

నా బ్లాగ్ ను సందర్సించే నా మిత్రులకు దీపావళీ సుభాకాంక్షలు .. బ్లాగ్ ను ఓ వెదవ కూడా డైలీ చూస్తాడు వాడికి కూడా దీపాపలి సుభాకాక్షలు...కొంచె మారరా బాబు మనుషుల్ని నమ్మటం నేర్చుకో ..నటించకు ఇప్పుడు బయట పడక పోవచ్చు కాని ఏదో రోజు జీవితంలో కోలుకోలేని విదంగా దెబ్బతింటావు గతంలో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకొని మనిషిగా బ్రతుకు ..ఇంకోసారి ఇలాగే చేస్తా మాత్రం చచ్చిపోతావు జాగ్రత్త...అప్పుడు నీ టైంబాగుంది... ఇంక నీటైం అస్సలు బాగోలేదు...మంచిగా బ్రతుకు లేదంటే అడ్రస్ లేకుండా పోతావ్ నీకెలాగూ హ్యూమన్ వాల్యూస్ తెలీదు..తెలిసినట్టు నటిస్తున్నావు..అన్ని రోజులూ నీవికాదు...ఇప్పటికైనా మారు లేకుంటే కుక్కకంటే హీనంగా బ్రతుకుతావు.. జాగ్రత్త నీవు నాకు శత్రువువి అయినా నీవు హేపీగా ఉడాలనే ఇలా చేబుతున్నా మళ్ళీ ఎప్పటిలాగే ఓవర్ యాక్షన్ చేశావనుకో..ఈసారి నేను మాత్రం క్షమించను సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా.. అసలు నీకు జీవితాల విలువ తెలీదు అది నేర్చుకో,మనుష్యుల విలువ తెలీదు అది నేర్చుకో ..ఎప్పుడూ అవకాశాలు నీవైపు ఉండవు ..దొరికావో అంతే ఇంతకు ముందు నన్ను ఎంత భాద పెట్టావో అంతకంతా నేనేంటో చూపిస్తా నేను కాంగా ఉన్నాని తక్కువ అంచనా వేయకు...ఓ మంచి మనిషి కోసం నీవేం చేసినా భరించా లేదంటే నీకు అంత చాన్సు ఇవ్వను ఎందో కాంగా ఉన్నాని తక్కువ అంచనావేయకు ..జాగ్రత్తగా మంచిగా బ్రతుకు ..

Tuesday, October 25, 2011

ఓ నయనం వర్షించే నీ కోసం..


ఓ నయనం వర్షించే నీ కోసం..
నీ రూపు చెరిపేయమంది మరునయనం...
ఓ పాదం కోరే నీవులేని లోకం వైపు పయనం..
నీ అడుగుల బాటలో సాగమంటుంది మరుపాదం...
ఓ అదరం అడిగే నీతో మాటలసమరం..
మౌనశాంతిన్ని ఆకాంక్షించే మరు అదరం...
మది ఆశించే నీ కౌగిలి భానిసత్వం..
విరహపు స్వేచ్ఛను కోరుతుంది నా హృదయం...
గతం పంచుకోమంది నీతో జీవితం..
ఒంటరిగా జీవించమంటుంది వర్తమానం...
ఇలా!నన్ను రెండుగా చీల్చే ఈ నరకయాతన..
నీవు లేని నాతో నేను తెలుపగలనా?ఇకనైనా...

నీ విషయంలో ఇలా బకరాగా మిగిలి పోతాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు


నీ విషయంలో ఇలా బకరాగా మిగిలి పోతాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు..
అన్నీ నిజం అని నమ్మా ...నమ్ముతున్నా ఇప్పటికీ కాని..
టైం పాస్ కోసం చేసావా నాతో స్నేహం అప్పుడూ నీవన్నవన్నీ నిజాలేనా..
నిజంగా నిజాయితీగా ఉంటే మరి ఇప్పుడెందుకిలా ఉన్నావు..
ఎవ్వడో వచ్చాడు వాడి ప్రేమను నిరూపించుకునేందుకు నేనే బకరాగా దొరికా.
ఒక్కసారి గాకపోయినా ఒక్కసారి అయినా నాకు సపోర్టు రాకపోతావ అని ఎదురు చూశా..
ఆశ నిరాసై నన్ను కాల్చి బూడిద చేసింది అయినా నీవు కరగలేదు..
ఎందుకో ఏవిషయంలో బయపడతానో అదే జరుగుద్దు అదీ నా ఎదురుగా..
అయినా నీవు కూడా జాలీ అనేది లేకుండా ఇలా ఎందుకు మారావు..?
అప్పుడంత ప్రేమగా కేరింగా వున్నావు అదంతా నిజం కాదా బ్రమనా..?
మొత్తానికి అందరూ కల్సి నన్నో బకరాని చేసి ఎంజాయ్ చేశారు కదా
నేను అందరి లాంటి వాడిని కాదు అని తెల్సి కూడా నీవిలా చేసావు చేస్తున్నా వంటే ..?
ప్రతి విషయాన్ని చాలా సెన్సిటీవ్ గా ఆలో చిస్తాను అని తెల్సికూడా..?
నీవు ఎప్పుడూ హేపీగా ఉండాలని ఎన్ని సార్లు కాప్రమైజ్ అయ్యానో కూడా నీకు తెల్సు..
ఎప్పుడో జరిగింది అంటేనే ఎంతో భాదపడ్డనేనూ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందొ తెల్సి ఎలా తట్టుకుంటాను అనుకున్నావో..
వెదవ నాకోడుకులు వచ్చి నా ఎదురుగా నిన్ను డార్లిగ్ అంటారు ఏం అనాలో అర్దంకాదు...?
ఈ నా కొడుకుల్ని ఏంచేద్దాం అని భాద వేస్తుంది ..నీకు నేను బకరా అయినప్పుడు వాళ్ళూ..?
అన్నీ నా ఎదురుగానే జరుగుతున్నాయి ఎలా తట్టుకోగలను చెప్పు..?.
నన్ను ఇష్టపడి తప్పు చేశావో ఒప్పుచేశావో తెలీదుకాని ..
నీవు జీవితంలో కోలుకోలేని విదంగా భాదపడే రోజు వస్తుంది..
ఎవ్వరినీ ఎమోషనల్ బ్లాక్ మైల్ చెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు ..ఏండేం జరుగుద్దో నేను చెప్పను...
మొత్తనికి ఓ జీవితంలో నాకు కోలుకోలేని దెబ్బ తీశావు..అని కూడా నీకు తెల్సు..
ఎప్పుడో కప్పుడు గాలీలో కల్సి పోద్ది ప్రానం అని కూడా తెల్సు కాని నీవు..?
ఇప్పటికీ నిన్ను చూడాలి అనుకున్నప్పుడు మలుపుల వద్ద ఎదురు చూసి చూసి వెలుతున్నా తెలుసా
నీవు నన్ను గమనించే పరిస్థితుల్లో లేవు గమనిస్తావు అని ఆశ చచ్చి పోయింది..
నీవు బండిమీద వస్తున్నప్పుడు దగ్గరైయ్యే కొద్ది గుండే వేగం పెరుగుద్ది ..అక్కడ నీవు మరొకరి..?
నిన్ను ఫాలో అయ్యే క్రమంలో ఏన్నో చూశాను..కాని ..నీవు..గమనించే పరిస్థితిల్లో లేవు లే..
చూడగానే కంట కన్నీరు ఆగదు అయితే నీకేంటి అవన్నీ నీకు అనవసరం కదా..?
మొత్తానికి నీవు చాలా హేపీగా వున్నావు..ఆరోజుకోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టూ గానే అనిపిస్తుంది లే..?

నా ప్రేమను గుండెచప్పుడుగా వినిపించడం ...అంత తేలికేమి కాదు ...


అంత తేలికేమి కాదు ......
గుండెలో నుంచి ప్రేమని
స్వరపేటికలో నుంచి సంగీతాని బయటకు తీయడం
అంత తేలికేమి కాదు ...

కళ్ళలో నుంచి మొదల్లుపెట్టి
పెదవుల చివరనుంచి ప్రేమని
మధురహాసంగా ప్రవహించనీయడం
అంత తేలికేమి కాదు ...

ప్రతిక్షణం నీతోనే గడుపుతూ
నీ సంభాషణల తాలూకు జ్ఞాపకాలతో
అందమైన పరదాను ఏర్పాటు చేయడం
అంత తేలికేమి కాదు ...

నన్ను వదలి వెళ్ళిన నీకు
నా ప్రేమను గుండెచప్పుడుగా వినిపించడం
అంత తేలికేమి కాదు ......

ఇది నిజం అని ఎప్పటికి గుర్తిస్తావో కదా..?-Nag

రాత్రులు గాయాన్ని కన్నీళ్ళతో తడుముకోవడ౦...


ప్రతిరోజూ ఇదే అనుభవ౦
పొద్దువాలేలోపు గాయపడట౦
రాత్రులు గాయాన్ని కన్నీళ్ళతో తడుముకోవడ౦

సన్నివేశ పునరావృత పర౦పరలో
గొ౦తెత్తి ప్రశ్ని౦చే స౦దర్భము౦డదు
ఋతువులు భ్రమణసూత్రాన్ని వల్లిస్తూ
ఎదురుచూపుల నమ్మక౦పై
ద్రోహాన్ని సూదులుగా గుచ్చుతాయి


ముఖాలు మౌనాన్ని తెరలు ది౦చుకుని
ప్రాణ౦ ఊడిన త౦త్రీవాద్యాలవుతాయి

విరిగిన భుజాలమీ౦చి నడిచే విషాద౦
సామూహిక దు:ఖమై స్రవిస్తు౦ది
ఉదయాలు గాయపడకు౦డా అడ్డుకోలేవు
ఏ రాత్రీ గాయానికి పూతమ౦దు కాలేదు

ప్రతిరోజూ ఇదే అనుభవ౦
పాత గాయాలను ఓదార్చుకు౦టూ వెళ్ళి
మళ్ళీ పొద్దువాలేలోపు గాయపడట౦
రాత్రులు గాయాన్ని కన్నీళ్ళతో తడుముకోవడ౦..

ఇన్నీ చేశావు ఎం సాదించావు..?

ఇన్నీ చేశావు ఎం సాదించావు..?
ఇష్టం అన్నావు రెస్పెక్టు అన్నావు..ఇవన్నీ నిజాలు కాదుకదా..?
ప్రేమకు గుడి సాక్షిగా బలే అర్దం చెప్పావు మైండ్ బ్లాంక్..
నీవు ఆర్కూట్.ఫెజ్ బుక్ నా ఫ్రెండ్ గా యాడ్ అయ్యే దైర్యం లేదా..?
ఎవరికి భయపడుతున్నావు ..ఎందుకు భయపడుతున్నావు..?
నిన్ను నమ్మని మనిషికోసమా ఈ భయం..?
నీకు ఏదో లెస్సన్ నేర్పిస్తాను ..అన్నాడు నేర్పించాడా..?
ఒక్కోసారి నీ పరిస్థితి చూసి జాలి వేస్తుంది భాదవేస్తుంది..?
నీ రాతల్లో ఫ్రీ బర్ద్...అని రాసుకున్నావు ఇదేనా..?
నీ స్నేహితుడు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎందుకు నీగురించి అలా మాట్లాడుతారు..?
అలాంటి వెదవల్ని ఎందుకు నమ్ముతున్నావో అర్దం కావడం లేదు..?
ఎందుకు గంటలు గంటలు మాట్లాడుతున్నావో తెలీదు..?
ప్రాణంగా ఇష్ట పడ్డ నామీద దాడికి వచ్చావు...
మరి నీగురించి చండాలంగా మట్లాడుతున్నారు..?
ఇలాంటి లం..కొడుకుల్ని ఎందుకునమ్ము తున్నావు..?
నీ క్యారెక్ట్ర్ ర్ ను దెబ్బతీస్తున్నారు..జాగ్రత్త తరువాత నీఇష్టం..
వాళ్ళకీ భయపడుతున్నావా...ఎందుకిలా మారిపోయావు ఎమైంది..?
నన్ను భాదపెట్టినంతగా ఎవ్వ్రరినీ జీవితంలో భాదపెట్టి ఉండవు కదా..?
ఎందుకో గతం తాలూకు జ్ఞాపకాలతీ ఇప్పటీకీ తడుముకుంటూనే ఉన్నా..?
దూరం అయిన నిన్ను ఇంకా వస్తావు ..దగ్గర ఉన్నావనే బ్రమలో..?
నన్ను బ్రమల్లొ నెట్టివేసి నీవెంసాదించావు...బయం భయంగా బ్రతుకుతున్నావు
నిన్ను నీవు ఎందుకు కొల్పోతున్నావు ..ఎందికిలా మారావు .ఏమైంది మిత్రమా..?

Monday, October 24, 2011

హైదరాబాద్ లో చిన్నపిల్లల కిడ్నాప్ హత్యలకు పాల్పడుతున్నది ఎవరు..?..

డబ్బు మనిషిని చిదిమేలా చేస్తుంది ..మానవసంబందాలను మట్టిపాలు చేస్తూ..మనిషిలోని రాక్షసున్ని తట్టి లేపుతోంది మని..ఈ డబ్బులు తన మన భేదాలు లేవు మనుష్యుల మద్యి నమ్మకంగా చేరిన డబ్బు చేస్తున్న దారునాలే కిడ్నాపులు, హత్యలు ..చిన్నపిల్లలను కిడ్నాప్ చెయ్యడం డబ్బులు డిమాడ్ చేయడం డబ్బు ఇవ్వకపోయేసరికి దారూణంగా చపడం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లొ పెరుగుతున్న క్రైం కల్చర్ ఈ దారుణాలకు అసలు కారణం ఎంటి..చిన్నపిల్లలను హైదరాబాద్ లొ ఎందుకు కిడ్నాప్ చేస్తున్నారు...ఎందుకు హత్యలు చేస్తున్నారు ఈ కిడ్నాప్ , హత్యల వెనుక ఉన్న అసలు మిష్టరీ ఏంటి..కిడ్నాప్ హత్యిలు జగుగకుడా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి..అభం సుబం ఎరుగని చిన్నారులే ఎందుకు టార్కెట్ అవుతున్నారు...ఎందుకు ఇంత దారుణానికి తెగబడుతున్నారు..అసలు దోషులు ఎవ్వరు..ఈ కిడ్నాప్ హత్యలు ఎందుకు పెరిగి పోతున్నాయి..మనిషిగా మరోసాటి మనిషి పిల్లలను కిడ్నాప్ హత్యల్లొ మహిళలు ..కూడా ఉండటం ఇక్కడ విషాదం..తని ఓ తల్లే ఆడది అయిఉండి మరో ఆడదని జీవితాళ్ళొ ఎలా చిచ్చు రగిల్చ గలుగుతుంది కారం ఏంటి ఇంత దారుణాల జరుగుతున్నా ఏం చేయలేమా..ఆ వివరాలు చూడాలంటే ఈ ష్టోరీ చూడండి అసలు నిజం ఏంటో తెల్సుకోండి మరొకరి జీవితాల్ళో చీకటి లేకుండా చిన్నరుల హత్యలు జరుగకుండా ఉండాలంటే ఏంచేయాలో తెల్సుకోండి జీ 24 గంటలు మీకు అందిస్తున్న జీ స్పెషల్

నీ మౌనమేంతో బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై


నీ మౌనమేంతో బరువై ........నీ మాటలన్నీ కరువై .......
నీ ఫై హతతుగా దిగులై ........నీకై పయనమిల మొదలై ......
చెవిన పడదు ఏ జ్ఞాన బోధ నీ జాడ దొరుకు దాక .....
రెప్ప పడదు ఏ కంటికిన నిను కలిసే దాక ...........
నీ పరిమళాల చందనాలే ..ఇంధనమై నను మండిస్తే.........
నువ్వు రేపిన ఈ సంచలనాలే .....నా మది చలనం మర్చేస్త్తే ...........
నీ తలపులతో ....నీ జ్ఞాపకాలలో బందినయ్యాక...........
ఈ ప్రాణమెందుకు ఇక నీ ఉపిరిలో కలిసేపోయక .............
నువ్వే నా కల నన్ను వెంటడే అల
నీ చూపులతో వేశావు నా హృదయానికి వల
కాలం నీ కన్నులలో కనుపాపైయ్
నాతో నువ్వు లేకుండాసాగ నంటుంది నింగి నేలనీ రూపం
నువ్వే కదా నాకు ఈ లోకం

నను చేర రావా ప్రియా..!!!


నీ తలపు, కడలిలో దారిచూపిన ధ్రువకిరణం,
నీ స్నేహం, ఏడారిలో పూసిన నవవసంతం,
నీ సహచర్యం, నిశీధిలో తాకిన శశికిరణం,
నీ వలపు, నా జీవిత మధురకావ్యం.
నీ మౌనం, నా పాలిట మరణమృదంగం.

నా కలలకు రూపం నీవే
నా కవితకు భావం నీవే
నా గాత్రానికి గానం నీవే
నా కలానికి కదలిక నీవే
నా బొమ్మకు జీవం నీవే

నా ప్రాయం, ప్రాణం, నా సర్వస్వం... నీకే అర్పితం!
నీ మౌనం ఛేదించి, నను చేర రావా ప్రియా..!!!

Sunday, October 23, 2011

ఈ రాత్రి నిశ్శబ్ద౦గా ఉ౦డదు...చెవిని తొలిచే కీచురాళ్ళ ధ్వని..చెప్పుకోలేని భాద


ఈ రాత్రి నిశ్శబ్ద౦గా ఉ౦డదు
చెవిని తొలిచే కీచురాళ్ళ ధ్వని
చెప్పుకోలేని భాద ఎందుకో ఇలా
ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడగకా మానదు
ఇప్పటికెన్ని ఆలోచనలు
గాజుబొమ్మాల్లా పగిలిపోయాయో..?
టార్చిలైటును ఆర్పివెలిగిస్తూ
రాత్రిని పరిశోధిస్తున్న మిణుగురుకు తెలుసు
పదునెక్కిన ఆలోచనల ముల్లుగర్రలు
మానుతున్న గాయాలను మేల్కొలుపుతు౦టాయి
గాయాలు జ్ఞాపకమై సలిపినప్పుడల్లా
హృదయ౦లోకత్తిదిగిన బాధ.......

అర్ధరాత్రి దాటాక
కునుకుపట్టని కళ్ళు నేరేడు పళ్ళవుతాయి
నరాలు కాలుతున్న కరె౦టు తీగలవుతాయి
గుడ్లగూబ గొ౦తువిని
చ౦ద్రుడు మబ్బుదుప్పటి కప్పుకు౦టాడు
నేనుమాత్ర౦...
జ్ఞాపకాల లోయల్ని తవ్వుకు౦టూ
ఏ మూడో ఝామునో
స్వప్న౦తో నిద్రను వెలిగి౦చుకు౦టాను.

తెల్లారిచూస్తే...
జ్ఞాపకాలు జాడను కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తు౦ది
అద్దానికి ముఖాన్ని చూపగానే
చెక్కిలిమీద చారికై నిలిచిన జ్ఞాపక౦
మళ్ళీ ఆలోచనల్నిరేపి
నన్నొక కన్నీటి శిబిరాన్ని చేస్తు౦ది.

ఎందుకు నాకీ టార్చర్..నేనే తప్పు చేశాను..?

ఎందుకు నాకీ టార్చర్..నేనే తప్పు చేశాను..?..పగవాడికి కూడా వద్దు ఏది వినకూడదో అదే వినాల్సి వస్తుంది..ఏది చూడకూడదో అదే చూడాల్సి రావడం.... చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా వినలేని నేను దారుణం అయిన మాటలు వినాల్సి రావడం ..అప్పుడొకలా ఇప్పుడు మరోలా...నీవేనా అనిపిస్తుంది..ఎవడో వచ్చి నాదగ్గరే వాగుతారు ..లం..కొడుకులు..నిజమో అబద్దమో తెలీదు కాని కావాలని నా దగ్గరవాగుతున్నారు..ఏది భరించలేనో అదే...మరొకడు మరోలా ఏంటిది అర్దకావడం లేదు..ఏంటిది నీకు తెల్సు నేను ఎలాంటి వాడినో కాని ..ఏది తట్టుకోలేనో అలా..ఏది భరించలేనో అదే నా ఎదురుగా వినేలా కావాల్సి చేస్తున్నారు..అదే సమయం ..కాని మనుషులు మారారు ..నేను ఫోన్ మాట్లాడాలి నా డార్లింగ్ తో అంటూ అందరితో జోక్స్ ఎంటిదంతా అది నా ____అంటాడు అందరి తో నీవు అందరికీ తెల్సు ఒకడు అలా మరొకడు ఇంకోలా..? ....ఇది నిజమా..ఎందుకిలా...అది అందరికీ తెల్సేలా..? జరిగిన సంఘటనలకే తట్టుకోలేక పోతుంటే ...నా ఎదురుగా కావాలని టార్చర్ భరించలేక పోతున్నా ..ప్రతివాడు డార్లింగ్ ..ఏంటీ భాష..స్నేహం అంటే ఇలాగా మాట్లాడేది..ఇవన్నీ నీకు తెలుసా...తెలిసీ లైట్ తీసుకుంటున్నావా...ఒకప్పుడూ ఎవ్వరికీ తెలియని నీవు ఇప్పుడు ..అందరికీ వద్దులే ఎలా చెప్పాలో అర్దం కావడం లేదు...ఇదంతా అవసరమా ఎందుకు అందర్ని ఇలా నమ్ముతున్నావో అర్దం కావడం లేదు ఏంటీ నాకీ టార్చర్ అర్దం కావడం లేదు..ఇప్పటికైనా జాగ్రత్త పడు ఎవ్వరిని నమ్మకు నమ్మినట్టు నటించు లేదంటే దారుణంగా ..

ఇది ఒకప్పటి నీ మాట ఇప్పుడు నేను చెబుతున్న నిజం

ఇది ఒకప్పటి నీ మాట ఇప్పుడు నేను చెబుతున్న నిజం..

ఒకప్పుడు నీవు అన్నావు ఎక్కడ వున్నావంటూ ప్రతిక్షనం గుర్తుకు వస్తున్నావని అన్నావు కదా గుర్తు ఉందా ఇప్పుడూ ఎప్పుడు నేను చెప్పేది అదే ..మైండ్ లో ఉన్నావు ఎప్పుడూ అని

కరిగిపొతున్న కాలం తనతో బాటు నన్ను తీసుకెళ్ళాలనుకుంటుంది,


మృత్యుకౌగిలిలో బిగుసుకుంటున్నాను,మరణ సెయ్యపైకి ఎక్కబోతున్నాను,

చావు నాకు చేరువగా కనబడుతుంది,వెన్నెల కారి నల్లని చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి

కన్నుల ముందున్న నీ రూపం మసకబారుతోంది,తోడుగా ఉన్న నీ చెయ్యి నా నుండి జారిపోతుంది,

నీ కన్నుల నుండి జారే కన్నీటి బొట్లు నా గుండెపై పడుతున్నాయి,ఈ విషయం తెల్సిన నీ ఆనంద భాష్పాలనుకుంటా అవి

కరిగిపొతున్న కాలం తనతో బాటు నన్ను తీసుకెళ్ళాలనుకుంటుంది,మరణం వైపు నా ప్రయాణం ప్రారంభమయ్యింది,

ఐనా మరణం నాకు ఆనందమే,వెళ్ళిపోతున్నా ప్రియతమా మనసుని నీకు వదిలేసి.

ఆ మనసును బద్రం ..నేను వెళ్ళగానే చెత్తకుప్పలో పడవేయకు..

నీ వల్ల చితికి పోయిన మనస్సు అది చావలేక ఇప్పటిదాకా బ్రతికిన మనస్సు అది..

బద్రంగా గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటావో..దూరంగా ఇసుక తిప్పల్లోకి విసురుతావో..

విరిగిపోయిన మనస్సును బద్రంగా పెట్టుకుంటావని అనుకోనులే..అది నీఇష్టం..

నా లాంటి స్నేహితులు నీకు ఎందరో ...నీవు ఒక్కదానివే మస్సాక్షి స్నేహితురాలివి

ఒకవేల నీవు నిజం తెల్సుకొని చూడాలనుకున్నా చూడలేవు..?

నా ప్రేమకు ప్రేరణ నువ్వు,నా గుండెకి ఊపిరి నువ్వు,
ఎదను గెలవాలన్న,వేదన పెట్టాలన్నా,నీకే సాధ్యం చెలి,
నా గురించి అన్నీ తెల్సిన నీవు,నన్నెందుకు మోసం చేశావు
ఎందుకు నా మనసుని శాసిస్తున్నావు,

ప్రేమ నేరమా మరి,ఎందుకు నన్ను శిక్షిస్తున్నావు.
నీ మౌనమే మనసుని బాధ పెడుతుంది,
నీ రూపమే హృదయాన్ని ఆక్రమించింది,
అసలు ఎమిటీ బాధ, గాయం కనబడని బాధ,
మనసుని వేధించే బాధ,ప్రేమ అంటే బాధేనా,
మనసు మనల్ని మరచి,మనసులో గాయాలు చేసి మర్చిపోవడమా?
నిజమైన స్నేహం అంటే..? ఆ గాయం ఓ మనిషిని ఎంతలా భాదపెడుతుందో
ఒక్కసారన్నా ఆలోచించావా..అంత సమయం ఉందానీకు
నాగురించి అంత తెల్సి ఇలా చేస్తావని కలలో కూడా అనుకోలేదు.
అయినా మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోవటమేనా ప్రేమంటే?
నన్ను నన్నుగా వుండనీయదెందుకు?
నీ రూపాన్ని నా కనుల నుండి కదలనీయదెందుకు?
నీ ఉహలని నా ఊపిరిగా మర్చింది ఎందుకు?
ఏ ప్రశ్నకి సమాధానం తెలియదు,
తెలిసి నువ్వు నాకు చేరువవవు,
ప్రేమ నన్నేందుకు తననుంచి దూరం చేశావు,
నేనేం తప్పు చేయలేదని చెప్పినా ఎవ్వరూ వినరా
ఎదకు తగిలిన గాయాలు నన్ను బాధిస్తున్నాయి,
ఇక తట్టుకోలేను నీ కెప్పటికి కనిపించకుడా పోవాలకుంటున్నా..
ఒకవేల నీవు నిజం తెల్సుకొని చూడాలనుకున్నా చూడలేవు..?
అనంత దూరం పోతున్నా...కొద్ది సమయమే ఉంది..?

Saturday, October 22, 2011

ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ అంటే..ఇదా..ఇలా అనుకోలేదు ?

ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ అంటే..ఇదా..ఇలా అనుకోలేదు ? అసలు నీపరిచయమే నాకు ఓ అద్బుతం..నీవేంటీ నాకు పరిచయం ఏంటి అనుకున్నా..నీవు ఇంకాక్లోజ్ గా మాట్లాడుతుంటే ఇదంతా నిజమేనా అని ఎన్ని సార్లు అనుకున్నానో..జరిగేది నిజమా అని అనుకున్నా జరుతున్న నిజాలు నన్ను నేను మర్చిపోయేలా చేశాయి ప్రతిక్షనం నీగురించే ఆలోచనలు...మొదలయ్యాయి ఇలాంటి ఓరోజు నీవన్న మాటా ఇంకా నా మందిలో మెదలు తూనే ఉంది " నీవు స్పెషల్ ఫ్రెండ్ " అని ..నీవు చెప్పావూ నీది చిన్న ప్రపంచం ఆ ప్రపంచంలో నాకూ చోటు ఉందని ఆదీకాక అందరిలో నేను ప్రత్యేకం అంటే నా ఆనందం ఎలా ఉంటుందో నీకు తెల్సు..అప్పుడే అనుకున్నా నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుడా నీ అభివృద్దికి నేను కారణం కావాలని కాని నీకు అది ఇష్టం ఉండదు ...ఏది చేసినా ఓంటారిగా చేయాలనుకునే నీ మీద నీకు ఉన్న కాన్ ఫిడెన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం..ఇలా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే 1000 కారనాలున్నాయి నిన్ను ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ఇష్టపడటానికి ...

స్పెషల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇలాగే చేస్తారా నాకు తెలియదు ..

ఇష్టం అంటూనే ఎన్ని మాటలు అయినా అనొచ్చు..భాదపడతాడని తెల్సినా తన హేపీనెస్ కోసం కదా..
ప్రతి చిన్న విషయాన్ని గురించి ఆలోచిస్తాను అని తెల్సి దాడిచేయడమే స్పెషల్ ఫెండ్ అంటే కదా..
మరొక మనిషి ఆనందంకోసం గుండేలు అవిసేలా ఏడ్చేలా చేయడం స్పెషల్ ప్రెడ్ కు ఇచ్చే ట్రీట్ మెంట్..
ఇప్పటికీ ప్రతిక్షనం ప్రతినిమిషం నీ గురించే ఆలోచిస్తాడు అని తెల్సీ..మనసును అర్దం చేకుకోకపోవడం స్పెషల్ ప్రెండ్ అంటే కదా..?
ఒకడు జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు అని తెల్సి అతని గురించి ఆలోచించావుకాని నీ స్పెషల్ ప్రెండ్ చనిపోయినా పర్లెదు కదా..?
అందరూ చెప్పేవి నమ్మడం ..నీ స్పెషల్ ప్రెండును అవమాన పర్చేల బాదపడేలా చేయడం స్పెషల్ ప్రెండ్ కిచ్చే గిఫ్టా..
ఎందుకో నీకూ నాకు తెల్సిన స్నేహితులు కూడా అవసరానికి వాడుకొని నీకూ నాకు మద్యి అఘాదాన్ని పెంచేవారే ..
ఎవ్వరికీ నేను ఏంద్రోహం చేయ్యలేదు కాని నీకు నామీద ఏమో చెబుతారు ..నీవు నమ్ముతావు
ఎన్నిమాటలైనా అంటావు ఇదేనా నీవు స్పెషల్ ప్రెడ్ కు ఇచ్చే ట్రీట్ మెంట్..?
నీ చుట్టు ప్రక్కన ఉండే వాళ్ళే నీగురించి ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారో తెల్సి ఎంతో భాదవేసింది అయినా ఆవిషయం చెప్పినా వింటావా..
మిగిలిన వాళ్ళకు నాకు తేడా అదే అందరి మాటలు వింటావు ...
కనీసం నావర్షన్ చెప్పే అవకాశం కూడా వుండదు...ఎందుకంటే నేనూ స్పెషల్ ఫ్రెండ్ కదా..
నీ చిన్న ప్రపంచంలో నేనొక ప్రత్యెకమైన ప్రెండ్ అన్నప్పు ఎదో అనుకున్నా ఇదా స్పెషల్ ప్రెండ్ అంటే..?
నీవు నన్ను ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ అన్న మాట ఇప్పటికీ నాగుండెల్లో పదిలంగా దాచుకున్నా అదే నమ్ముతున్నా ...
ఇలా ఏందుకు చేశావో నాకు ఇప్పటికీ అర్దం కాదు..నీవేం చేసినా నాకు ఇష్టమే ...ఎందుకో తెలీదు..?

ఇవన్నీ నిజాలు ...తెలుకో..లేకపోతే..?

మనకు ఎందరో పరిచయం అవుతుంటారు
అందులో కొందరే మంచి స్నేహితులవుతారు
మనతో మంచి చెడు పంచుకుంటూ
మంచి స్నేహితులు దొరకడం ఒక అదృష్టం కూడా

1."ఒక కరెక్టు వ్యక్తిని కలుసుకోబోయే ముందు, పది మంది అనామకుల్ని విధి పరిచయం చేస్తుంది. మొదటి వ్యక్తి దగ్గరే పారిపోయేవారు అనామకులు గానే మిగిలిపోతారు"...

2.'అంతా తనదే' అన్నది మమకారము.'అంతాతనే' అన్నది అహంకారము...

3."నేడు రేపటికి 'నిన్న' అవుతుంది. నిన్నటి గురించి రేపు బాధ పడకుండా వుండాలంటే,నేడు కూడా బావుండాలి"...

4."మలుపు తిరగటానికి కరెక్ట్ ప్లేస్..Dead End..'అంతే అయిపోయింది ఇంకేమీ లేదు' అనుకున్నచోట ఆగిపోకు. ప్రక్కకి తిరుగు. మరోదారి కనపడుతుంది"...

5."నిన్ను ఎవరైనా తప్పు పట్టారంటే,నువ్వు తప్పు చేస్తునావని కాదు.నువ్వు చేస్తున్నపని వారికీ నచ్చలేదన్నమాట"...

6."ఓడిపోయేవారు ఒక్కసారే ఓడిపోతారు.గెలిచేవారు తొంబైతొమ్మిదిసార్లు ఓడిపోతారు.వందసార్లు ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి"...

7."నిన్నటినుంచి పాఠం గ్రహించి,రేపటి గురించి కలలుకంటూ ఈ రోజుని ఆనందించు.కేవలం బ్రతికేస్తూ జీవితాన్ని వ్యర్దం చేసుకోకు.ఇవ్వటంలో నీకు అనందం వుంటే ఇస్తూ అనందించు....!

ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ అంటే..ఇదా..ఇలా అనుకోలేదు ?

ప్రత్యేకమైన ఫ్రెండ్ అంటే..ఇదా..ఇలా అనుకోలేదు ? అసలు నీపరిచయమే నాకు ఓ అద్బుతం..నీవేంటీ నాకు పరిచయం ఏంటి అనుకున్నా..నీవు ఇంకాక్లోజ్ గా మాట్లాడుతుంటే ఇదంతా నిజమేనా అని ఎన్ని సార్లు అనుకున్నానో..జరిగేది నిజమా అని అనుకున్నా జరుతున్న నిజాలు నన్ను నేను మర్చిపోయేలా చేశాయి ప్రతిక్షనం నీగురించే ఆలోచనలు...మొదలయ్యాయి ఇలాంటి ఓరోజు నీవన్న మాటా ఇంకా నా మందిలో మెదలు తూనే ఉంది " నీవు స్పెషల్ ఫ్రెండ్ " అని ..నీవు చెప్పావూ నీది చిన్న ప్రపంచం ఆ ప్రపంచంలో నాకూ చోటు ఉందని ఆదీకాక అందరిలో నేను ప్రత్యేకం అంటే నా ఆనందం ఎలా ఉంటుందో నీకు తెల్సు..అప్పుడే అనుకున్నా నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకుడా నీ అభివృద్దికి నేను కారణం కావాలని కాని నీకు అది ఇష్టం ఉండదు ...ఏది చేసినా ఓంటారిగా చేయాలనుకునే నీ మీద నీకు ఉన్న కాన్ ఫిడెన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం..ఇలా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే 1000 కారనాలున్నాయి నిన్ను ప్రణం కంటే ఎక్కువ ఇష్టపడటానికి ...

స్పెషల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇదాని తెలిసింది ...?

.హైదరాబాద్ లో ఒంటరిగా ఉండే అమ్మాయి రియల్ ష్టోరీ...

రాజధాని నగరానికి ఒంటరిగా 18సంత్సరాల అమ్మాయి వస్తే..ఏంజరుగుతుంది..అమే ఎలాంటి పరిస్థితిల్లో ఎదుర్కొంటుంది..ప్రతిక్షనం అవకాశం దొరికితే వేటాడాలని చూడే మృగాళ్ళనుంచి ఎలా తప్పించుకుండా లేడి పిల్ల...ఓ అమ్మాయి రియల్ ష్టోరి తెల్సుకోవాలని ఉందా అయితే ఈ ష్టోరి చూడండి..ఒంటరిగా ఉన్న ఓ అభాగ్యురాలు పడ్డ కష్టాలు కన్నీటి ఘాదను తెల్సుకొండి...లేడీస్ హాష్టల్లో చదువుకున్న అమ్మాయిలు పెట్టిన టార్చర్ అమ్మాయి చెడీపొమ్మంటూ చెప్పిన నీతులు చూస్తుంటే చదువుకున్న మూర్కులు ఏంచేస్తున్నారో అర్దం అవుతుంది...ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఎందరో ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నారు తెలుసా మీకు..బ్రతుకు దెరువుకోసం హైదరాబాద్ వస్తే ఇక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవలసి వస్తుంది...వాస్తవాలు ఎప్పుడూ చేదుగానే ఉంటాయి..నిజాన్ని నిర్బయంగా నిజాయితీగా మీడియా చూపించగలిగిన రోజు..సమాజం తనకు తాను ప్రశ్నించుకొంటుంది .......జరిగే తప్పుల్లో తానేం చేస్తున్నానో ఎవ్వరికి వారు మనస్సాక్షితో ఆలోచించి ఎదైనా నిర్నయం తీసుకుంటే అంతా మంచే జరుగుతుంది...వంద అబద్దాల నైనా ఒకే ఒక వాస్తవం...నెగ్గుకొస్తుంది మొదట కష్టపడ్డా చివరికి గెలుపు నిజాయితీదే...వాస్తవానిదే.........ప్రతి మనిషిలో మంచి చెడు ఉంటాయి అవకాశం వస్తేనే మనిషిలోని మృగం బయటికి వస్తాడు...ఏపనిచేసినా కాస్త మంచి మనసుతో ఆలోచిస్తే ఎలాంటి గొడవలు ఉండవు..అందరికి మంచి జరగాలని కోరుకోవాలి..అందరు బాగుండాలని కోరుకోవాలి ఇది లేకనే సమాజం ఇలా తగలబడింది...నగరంలోకి ఒంటరికి గా ఓచ్చిన ఓ అమ్మాయికి అడుగడుగునా ఎదురైన కష్టాలు ఏంటి....తెలుకోవాలని ....అమ్మాయిలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవనం కొనసాగిస్తున్నారో తెలిపే ప్రయత్నం చేసింది జీ 24 గంటలు న్యూస్ చానల్ .......ఇది ఒక అమ్మాయి కన్నీటి ఘాధ కాదు.....ఎందరో అమ్మాయిల కన్నీటి కధ.....మనం మనుష్యుల మై ఉండి సాటి మనిషికి సహాయం చేయలేమా ..చేయబోయే ముందు జరిగిన వాస్తవాలని చూడండి...మనిషిగా ఆలోచించండి...

" ఆష్టోరి తాలూక వీడియో చూడండి "

Friday, October 21, 2011

దేవుడు మంచివాళ్ళనే ఎందుకు తీసుకెలతాడు...?

దేవుడు మంచివాళ్ళనే ఎందుకు తీసుకెలతాడు...? ఈమద్యిజరిగిన ఓసంఘటన ఎందుకు జరిగిందాని పిస్తుంది..మనుష్యులు రిలేషన్స్ అన్నీ నిజాలు కావు అందరూ నటిస్తున్నారు..ఎవ్వరి స్వార్దవారిది..మనస్సాక్షిలేని మనుషుల మద్యి బ్రతకలేం...బందాలు అనుబందాలు ఋణను బందాలు గా మిలిగిపోతున్నాయి...మనస్సు తెల్సుకొని మంచిగా ఉడేవాళ్ళని దేవుడు పనికట్టుకొని తనవద్దకు తీసుకెలుతున్నాడు...అందరూ వున్నారు ఎందుకు జనాభా లెక్కల కోసమా..నేను బాగున్నా చాలు ఎదుటి వాడు ఏమైతే నాకేంటి అనుకునే వాళ్ళనే చూస్తున్నా...ఎందుకులా మనస్సు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారో తెలీదు..పైకి మాత్రం నటిస్తారు...రీసెంట్ గా జరిగిన ఘటన నన్ను బాగా కలచి వేసింది..నా బావమర్ది ట్రైన్ నుంచి జారిపడి దారునంగా చనిపోయాడు..
లోకం చీకట్లు కమ్ముకుంటున్న వేల..
దేవుడో దారునమైన నిర్నయం తీసుకున్నాడు..
ఆ దేవుడుకూడా ఎందుకో..ఇలా చేస్తున్నాడు..
మనుషులే అనుకుంటే దేవుడు కూడా ఇలా చేస్తున్నాడేంటీ..
నీవు చేసిన మనుషులే ఇలా చేస్తుంటే నేనేం తక్కువ తిన్నానా అనుకున్నాడో ఏమో..
నీవు దేవుడివి అయివుండి ఎందుకిలాంటి నిర్నయాలు తీసుకుంటున్నావు..
అందర్నీ నవ్వుతూ పలుకరించే మా మధును ఎందుకు తీసుకేళ్ళావు..
ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో అందరికీ అందనంత దూరం తీసుకెళ్ళాడు
ఆదీపాన్ని ఆర్పేసి నీవేం సాదించావో తెలీదు దేవుడా...
ఈ లోకంలో నాలాంటి వేష్టుగాళ్ళూ ఉన్నారు వాల్లను ఎందూ తీసుకెళ్ళవు దేవుడా..
అందరిలా నటించడం చేతకాని నాలాంటి వాళ్ళు బ్రతికిదండగ..కాదా..?
నీవెందుకు బ్రతికిస్తున్నావో ఇప్పుడిప్పుడే అర్దం అవుతుంది..
మోసం చేసేవాళ్ళకి అవసరమని ఏమో..?
అందరి స్వార్దానికి బలికావడానికి బలి పసువుల్ల మేము ఉపయోగపడతాం కదా..
అందుకే మాచావు ఇలా రాసి పెట్టావు కదా నిజంగా నీవు చాలా గ్రేట్..
ప్లీజ్ అవకాశం వుంటే మా మధును మరోసారి బ్రతికించవా...ప్లీజ్
కన్నీటితో వేడుకుంటున్నా..అయినా నీకు కన్నీటివిలువ ఎంతెలుసు
తెలిస్తే ఇలా ఎందుకు చేస్తావు ..మా మధును ఎందుకు మాకు దూరం చేస్తావు
నా చుట్టూ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కన్నీటి విలువ తెలీనోళ్ళూ..
వాళ్ళ మద్యి వాళ్ల స్వార్దం మద్యి బ్రతకడం చాలా కష్టంగా వుంది..
మరి త్వరళో ఓ నిర్నయం తీసుకొని మరోసారి దేవుడీవి అనిపించుకో మరి

మరు జన్మ లో మనసిస్తానని మాటిస్తే మరణాన్నేకోరుకోనా


మరు జన్మ లో మనసిస్తానని మాటిస్తే మరణాన్నేకోరుకోనా
చిరు చెంప పై చోటిస్తానని తను చెబితే కన్నీటి నై కరిగిపోనా
ఆ కన్నుల అంచుల మాటున కొలువే ఇస్తే కలగానే మిగిలిపోనా
ఆ పెదవుల తోటల పూసే వరమే ఉంటే కథగానే మారిపోనా
మువ్వలా ఆమె కాలికి ముచ్చట నవనా
దివ్వెలా ఆమె దారికి వెలుగును ఇవనా
అలనై పోనా ఆమె నవ్వుల సంద్రాన
శిలనై పోనా ఆమె తాకిన తరుణాన
ఆమె చిన్ని మనసున చిలిపి ఊహను కానా
ఆమె కన్నె సొగసున వలపు పూతై పోనా
మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చేందుకు ఆమె తలపున మరుపును కానా
మళ్లీ గెలుపును ఇచ్చేందుకు ఆమె ఆటకు పావును అవనా
మండు వేసవిన ఆమె కోసమే మంచు వర్షమై కురవనా
పండు వెన్నెలను వెండి మబ్బులను ఆమె పాన్పులా పరవనా
ఆమె కొంటె కోపమవనా
ఆమె వంటి మెరుపునవనా
ఆమె బాధను నేను మొయ్యనా
ఆమె అడిగితే ప్రాణ మివ్వనా
అడగను ఆమె కన్నీటిని నా చావున అయినా
కోరను నా కోసం ఆమె చిగురంత స్నేహమైనా
వెతుకుతూనే ఉంటా ఒంటరిగా, చేసేందుకు ఆమె కోసం ఏమైనా

Thursday, October 20, 2011

చల్లని చిరుగాలి ..ఎందుకో..ఆవేశంతో చెలరెగి సుడిగాలిలా మారింది ఎందుకో


నింగి నుండి దూకే ఆ చినుకు
వరదై నిలువెల్ల ముంచి,
తన రూపునే మార్చేసిందని
పారే ఆ సెలయేరు చినుకుతో గొడవపడి
కోపంతో స్నేహాన్ని విడిచిందా........?
మల్లి తన కొంగుచాచి పట్టి
తనలో కలుపుకొని
తిరిగి ఆవిరిగా మారి
ఆ చినుకుకి మరు జన్మనివ్వలేదా...?

చల్లని చిరుగాలి
ఆవేశంతో చెలరెగి సుడిగాలిలా మారి
తనరెక్కలు విరిచి తన గమ్యాన్ని మార్చిందని
పక్షి ఏనాడైనా ఆ గాలిపై
అలకబూని,మాట్లాడటం మానేసి...
స్నేహం చేయకుండా వుందా...?
మరల ఆ గాలిని రెక్కలతో
తన గుండెలకి హత్తుకొని
హాయిగా అకాశంలో విహరించటం లేదా...?

కల్మషం ఎరుగని ఆ స్నేహంలో
వేలాది తీపిగురుతులే కనిపిస్తాయికాని
పొరపాట్లు సహజం...
కోపం క్షణకాలం...
ప్రేమ శాశ్వతం....

ఎక్కడ నే తడబడ్డానో తెలియక...ఏం చేస్తున్నానో అర్దంకాక


మనసు ఇంకా తడిగానే ఉంది..పొడి బారలేదింకా
కాని ఆచెమ్మ కళ్ళను చేరడం లేదెందుకో మరి

నీ చెంత చేరాలని..ఏవేవో చెప్పాలని
హృదయ బారాన్ని దింపుకోవాలని ఉంది

కాని నీ సన్నిది చేరాలంటే..ఏం చేయాలంటూ
నాలోని చేతకాని తనం వెక్కిరిస్తుంది ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళ కని

ఎక్కడ నే తడబడ్డానో తెలియక...ఏం చేస్తున్నానో అర్దంకాక
తెలిసినట్లే అనిపించినా దిద్దుబాటులో అడుగులు జారిపోతున్నాయెందుకో?

క్షణ క్షణం నీకు దగ్గరవుతున్నానుకొని..ఇంత దూరం అయ్యానెందుకో
నాకు తెలియకుండానే నీనుండి దూరంగా వెళ్లిపోతున్నాను కదూ ?

అసలేం జరుగుతోంది...ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు కారణం
దాచడానికేమి లేని నేను అయినా మనమధ్య తెలియని అగాధం

తెలిసిన ఒక శూన్యం మనసంతా..తెలియని అవేదన జీవితంలో
తెలియనిదల్లా అధిగమించాలన్న కోరికనెలా ఆచరించాలన్నదే?

నన్ను కాదనవని తెలుసు...ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నావో అర్దంకాదు
క్షమించే నీ మనసు తెలుసు అయినా తెలియని భయం ఆందోళన

చూసావా! నేను చెప్పాలనుకొన్న..ఏం చెబుతున్నానో
విషయాన్ని కూడా నీకర్దమయ్యెలా చెప్పలేకపోతున్నాను కదూ?

ఇకపై ప్రతి క్షణం ఒకే మంత్రం,...నీగురించే ఆలోచనల్
నీవైపు చూస్తూ, నీ మాటలే మదిలో మననం చేస్తూ

నీతోనే నేనని నీలోనే సాగాలని..ఓ తీరని కోరిక


అందుకోసం నన్ను నేను..పూర్తిగా మర్చిపోయాను
సంసిద్ధ పరచుకోవాలని ఆశతో చేస్తున్నా మరోపోరాటం

సాద్యింకాదని ఈమద్యే తెలిసింది...కాని ఎందుకిలా అని అడుగలేను
ఇప్పటికీ ఓ నిర్నయం తీసుకున్నా ..అటువైపు వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నా

ఎప్పటికైనా నిజం తెల్సుకుంటావు..నన్ను చేరాలనుకుంటావు
అప్పటికి సమయం మించి పోతుంది..కాలం కరిగి పోతుంది
నన్ను తనలో అక్యించేసుకొని నీకు చేరనంత దూరం తీసుకెలుతుంది

Wednesday, October 19, 2011

మనసులేని మనిషి చేతిలో ఓడిపోయిన ..ఓబుల్ రెడ్డి రియల్ ష్టోరి


నన్నెందుకు మోసంచేశావే మనసా...నేను నీకేంకానా..? అని ఎన్ని సార్లు అనుకున్నా ఒక్కసారికూడా నాకు నేను సమాదానం చెప్పుకోలేకపోయాను...కారనం జరిగింది జరుగుతున్న దానిలో ఏది నిజమో ఇప్పటికీ అర్దం కావడంలేదు..మాట్లాడింది నీవేనా..అన్నిమాటలూ..ఇలాచేస్తుంది నీవేనా..? ఎందుకిలా చేశావని అడగాలని ఉంది కాని అడుగలేను ..ఎంతో దైర్యం ఉన్న నన్ను పిరికివానిగా చేశావు నీవిషయంలో ఎందికిలా చేశావు...ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడాలంటేనే బయం వేస్తుంది..ఎప్పుడు ఏం అంటావో తెలీదు....ఎందికిలా మారావు ఇలా జరుగుతుందని నీకు ముందే తెల్సుకాని ..అన్నీ చూస్తూ ..నీ సేఫ్టీ చూసుకున్నావు.. నీపరువు కోసం నీవు తాపత్రయపడ్డావు ....ఓ మనిషి గుండే చప్పుడేంటో తెల్సికూడా దాడికి వచ్చావు..నీకిది ఎలా సాద్యింఅయింది ...అప్పటి నీవు నీవు కాదు...నీలో ఇంతగా మారుతావని కలలో కూడా ఊహిచలేదు..ఇప్పటికీ అది నిజంకాకపోతే ఎంత బాగుండూ అనిపిస్తుంది...


అది చల్లని సాయంత్రవేళ..చిరుజల్లు కురుస్తూ మనసును పులకిస్తున్న సమయం..మనస్సులో ఎక్కడో తెలియని ఆందోళన..గుబులు రేపుతున్న ఘటనలు చల్లని వాతావరణాన్ని చీలుస్తూ పెద్ద వర్షం..మరుసటిరోజు సలసల మండే ఎండలు ఏంటో ఈ లోకం అనిపిస్తుంది...మనసులో గందరగోళం..అప్పుడే నీ పరిచయం ..మొదట మామూలే ..కాని నీలో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేకాతలు నన్ను నీగురించి ఆలోచించేలా చేశాయి...అప్పుడే అనుకున్నా నేను చాలా అదృష్ట వంతుడిని అని ..అదే శాశ్వితం అనుకున్నా..కొన్ని నిజాలు షడన్ గా తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో నిజం అని తెల్సి షాక్ అయ్యా..కాని ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యా తప్పదు..నాకు కావాల్సింది నీ గతంగాకు ప్రస్తుతం నీస్నేహం ఆ షాక్ నుంచి తేరుకోలేక పోయా..అప్పుడు నీవు అన్న ప్రతి అక్షరం నీవు మర్చిపోయావు ఎందుకంటే నీకు అవన్నీ అక్కరలేదు ప్రస్తుతం నీకు కావాలి కదా..? అప్పుడు మొదలైంది గుడేల్లో అలజడి...వద్దూ అనుకున్నవే జరుగుతున్నాయి ..అమ్మో అలా జరిగితే అనుకున్నవే జరుగుతున్నాయి..
నీవు మరో మనిషితో కల్సి గుండేల్లో పదునైన కత్తితో పొడిచావు..ఎందుకో నెప్పి అనిపించలా దావాలా రక్తం కారిపోతున్నా చూస్తూ ఉండిపోయా...కత్తితో పొడిచింది నీవే నేనూ చుస్తూ ఉండగానే పొడిచావు చిరు నవ్వులు చిందిస్తూ...నా గుండేల్లో నుంచి రక్తంకారుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదు ఇలా చేస్తున్నది నీవేనా అని నీవైపే చూస్తున్నా...నీతో మరో వ్యక్తి తోడై ఇంకా దారునంగా గుండేల్లో కసా కసా పొడుస్తున్నాడు నీవు పగల పడి నవ్వుతున్నావు..అంత కోపం ఎందుకుందో నామీద అర్దంకాలేదు..నీవంటే ఇష్టం ..నిన్ను ఇష్టపడటం తప్ప నేను చేసిన తప్పేంలేదు మరి ఎందుకిలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు ఒకప్పుడు చిన్న సంఘటన జరిగినా కంగారు పడే నీవు గుండేల్లో పడునైన కత్తుకు దూసావు మరొకడు నీపేరుతో దారుణంగా గుండేల్లో పొడుస్తుంటే చూస్తూ ఉన్నావెందుకో..? వాడికి నామీద ఎందుకంత కక్షోతెలీదు...
గుండేలకు చిల్లులు పడేపొడుస్తున్నాడు పదునైన కత్తులు గుండేల్లో గుచ్చుకున్నందుకు నాకు నెప్పి అనిపించలా రక్తం దారలై పోతునా భాద అనిపించలా ..అన్నీ చూస్తూ నవ్వుతున్నావే అప్పుడు భాద అనిపించింది...నీమీద కోపం లేదు అప్పటికీ ఎందుకంటే ప్రానంకంటే ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డా అందుకే నామీద నాకు చిరాకనిపించింది..మీరు చేసిన కత్తుక దాడికి నాలో రక్తం అంతా పోయింది ....అయినా నీకు జాలి కలుగలేదు..ఎందుకో పెద్దగా నవ్వుతున్నావు అంతలా ఎందుకు నామీద కోపమోతెలీదు.నీతో వచ్చిన వాడికి ఎందుకో ఇంకా నామీద కోపంపోలేదో ఏమో...కిందపడ్డా ఇంకా కసితీరా నన్ను పొడుస్తూనే ఉన్నాడు గుండేళ్ళోనే కాదు కనిపించిన చోటల్లా పొడుస్తున్నాడు వాడికి నేనేం ద్రోహం చేశానో తేలీదు...అంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో తెలీదు..కసిదీరా పొడుస్తున్నాడు అప్పుడు నన్ను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసిన మనిషేనా నీవు అని అచ్చర్యం వేసింది ఇదేంటి ఇప్పుడీలా...అప్పుడు లేని రీజన్స్ ఇప్పుడెందుకొచ్చాయి..ఏం జరుగుతుందో అర్దంకాలేదు..కాని మొట్ట మొదట నా గుండేళ్ళో పొడిచింది నీవే కదా అది గుర్తుకు వచ్చి చాలా హేపీ అనిపించింది .....ఎందుకంటే అంతకసిగా నీవు గుండెల్లో పొడిచావంటే నీవు కోరుకునేది నాచావు అని అప్పుడు అర్దం అయింది...మరికడితో దగ్గరుండి దారుణంగా కత్తులతో పొడుస్తున్నా హేపీగా నవ్వుతున్నావంటే అక్కడ నీవు కోరుకునే చావు నాకు నీ వల్లనే వస్తుందన్న ఆనందంలో కంట్లో కన్నీరొస్తున్నాయి అది భాదతోకాదు నీకోరిక ప్రకారం జరుగుతుందన్న ఆనంద భాష్పాలేమో .....అప్పుడు అంత ఇష్టపడ్డ నీవు ఏక్షనం కూడా నా ఫీలింగ్స్ అర్దం చేసుకునే పరిస్థితుల్లో లేవు..ఎందుకలా మారావో తెలీదు అలమారావని నమ్మలేకున్నా జరుగుతున్న వాస్తవం ఎందుకు అబద్దంకాకూడదు అనుకుంటూనే ప్రాణాలు వదిలా ఇద్దరూ ఆనందంగా వెళ్ళి మందుకోట్టి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు..నా ఆత్మ ఇంకా నీకోసం క్షోబిస్తూనే ఉంది కాని నీవు...?

విరహానిది ఒక తరహా ఒటమి...! -"నీ"


విరహానిది ఒక తరహా ఒటమి...! -"నీ"
మాటకు మాటకు మధ్య
ఎన్ని మట్టికట్టలేసినా ఆగవు
మౌనం ఒక విఫలయత్నం..!

హ్రుదయానికి నీ హ్రుదయానికి మధ్య
దూరాలేవైనా కరిగిపోతాయ్
విరహం ఒకతరహా ఓటమి..!

నువ్వక్కడే నిలబడ్డచోట..
నేనిక్కడ కూలబడ్డాక..
ఒంటికి ఒంటరితనం అల్లుకున్నాక
ఒక ఇద్దరి మరణం
కొనసాగుతోంది అదేపనిగా...!

ఒక పాట కట్టుకోవాలి
అంతరాంతరాల్లో పాడుకొవాలి
మనిద్దరం ధ్వంసం అయ్యేదాకా..!

మాటకు మాటకు మధ్య
ఎన్ని మట్టికట్టలేసినా ఆగవు
మౌనం ఒక విఫలయత్నం..!

(చాలా కాలానికి) -"నీ"

Tuesday, October 18, 2011

గుండె నిండా దుక్కం నాకు అలుపు అనిపించడంలేదు..నాకిప్పుడు శరీరం లేదు ఆత్మగానే పరిగెడుతున్నా

నీతొ నడిచిన క్షణాలన్ని నన్ను ఇప్పుడు ప్రశ్నించాయి,
ఎందుకు మళ్ళీ మాకు ఆ అవకాశం ఇవ్వలేదని,
నీతొ మాట్లాడిన నా హృదయం నాకు చెప్పింది,
తను కలిసే దాక మాట్లాడనని మనస్సు మొరాయిస్తుంది

నీతొ నడిచే నా పాదలు చెప్తున్నాయి,
తమతొ పాటు నడిచే నీ పాదలు లేనిదే అవి కదలమని,
కాని వాటికేం తెలుసు నువ్వింక తిరిగి రావని,

నా మనస్సుకు దూరం అయి మరో....?
నన్ను ద్రోహిని చేసి పోయావని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా
మనస్సు మారాం చేస్తుంది...ఎలా చెప్పను ఏమని చెప్పను


నువ్వు లేకుండా నేను మాత్రం ఎలా బ్రతికుంటాననుకున్నావు.
నీ జీవితానికి అడ్డురాను నీవు సంతోషంగా ఉండాలి
నీవు మోసమోతున్నావు ...అని తెల్సుకునే సరిని నేనుండానేమో..

ఏవి జరుగ కూడదని అనుకుంటున్నానో అవే జరుగుతున్నాయి..
నాకిక తట్టుకునే శక్తి లేదు..మనస్సు నీరస పడుతోంది నిజం
భావోద్వేగాల్లో బందీనై విలపిస్తున్నా ఎంజరుగుతోందని..

కనికరం జాలి లేని మనుష్యుల మద్యి బ్రతకలేం అని మనస్సు తేల్సింది..
ఈ మనుష్యులు ఇంతే వద్దు ఎవ్వరూ వద్దంటూ కన్నీరు పెడుతోంది మనస్సు.
నేనేమయింది ఆనవళ్ళూకూడా నీకు తెలియకూడదని పిస్తొంది..
తెల్సినా నీవేంచేస్తావు...హేపీగా ఫీల్ అవుతావుకదూ...?నా కళ్ళకి చీకటి అలుముకుంది,
నా శరీరం చల్లబడింది,నా గొంతు మూగబొయింది,
నా గుండె ఆగిపొయింది,
శరీరాన్ని రాబందులు పీక్కు తింటున్నాయి..
శరీరం నుంచి విడిపోయిన నేనే నీవేంచేస్తున్నావని నీకోసం వచ్చా..
మరొకరి కౌగిలికో హేపీగా ఆనందంగా ఉన్నావు..తట్టుకోలేక పోయాను

ఇలాంటి ఘటనలు చూడలేకే..ఇలా అయ్యాను..
నా నిర్నయం తప్పుకాదనిపించింది..
ఇవన్నిటిని చూడలేక పొతున్నా పారిపోతున్నా...
ఎక్కడికి పోతున్నానో ఎందాకా పోతున్నానో తెలీదు..
ఎంత పరుగులు తీస్తున్నా అలుపు రావడం లేదు..
గుండె నిండా దుక్కం నాకు అలుపు అనిపించడంలేదు..
నాకిప్పుడు శరీరం లేదు ఆత్మగానే పరిగెడుతున్నా..

గతంలోనచ్చిన నెచ్చెలి ఇచ్చిన కానుక..ఇప్పుడు గుండెల్లో మంటలు రేపుతోంది

గతంలో నచ్చిన నెచ్చెలి ఇచ్చిన కానుక
ఈ రేయి నులివెచ్చగా తాకుతుంటే,
ముచ్చట గొలిపే తన స్వచ్చమైన ప్రేమను
మదిలోనే మనసారా మెచ్చుకుంటూ,
నా మదిలో తన ఊసుల చిచ్చుపెట్టిన
కానుకను ముద్దుపెడుతూ మెచ్చుకోలుగా
ఈ నిశిరాతిరి ఒడిలో, జ్ఞాపకాల కౌగిలిలో
కునుకుతీసా కాసేపు ...........

వాలుకనుల చూపుల వయ్యారితనం,
జాజిమల్లెల పరిమళాల జాణతనం,
పసిడిఛాయ మేనిలో ఓ మెరుపుతనం,
అద్బుతమైన నీఅందం కళ్ళలో మెరిసే ఆ మెరుపులు
పెదవిపై కదిలాడే చిరునవ్వు అందానికే ఓ నిండుతనం!!!

నా మనసు సప్తాశ్వాలపై పరుగులెడుతున్న ఆ తరుణాన,
నాతో కునుకులేని ఆలోచనలు ఆడుకుంటున్న ఆ సమయాన,
నా మది దోచిన ఆ చిన్నారికి చెప్పాను ఐ లవ్ యు
తానూ ఐ లవ్ యు చెప్పింది నీవంటే ఇష్టం ,రెస్పెక్టు అనీ ఎన్నో చెప్పింది
కాని ...చివరకు ద్రోహం చేసి ద్రోహిని చేసింది..
ఎవరికి చెప్పుకోలేక చెప్పే దైర్యంలేక జరుగుతున్నది ఒప్పుకోలేక..
మరణ శయ్యపై నిల్చున్నా ..నిజం తెల్సుకొని ఎప్పటికైనా ఓదారుస్తావని.
కాని రోజు రోజుకి ఆశ నీరుగారి పోతుంది ..నిరాశ జివ్వున లావాలా గుండేళ్ళో హోరెత్తిస్తోంది..
హోరెత్తిస్తున్న లావాలో ఆ అగ్నిలో ఏప్పుడో శిలగా మారి శిధిలం అవుతాను..

ఇవి కన్నీటి మరకలు కావు... రక్తాక్షరాలు..నిఖార్సైన నిజాలు


ఇవి కన్నీటి మరకలు కావు రక్తాక్షరాలు..
అక్షరాలు రాసింది నీవు..కన్నీటి మరకలను గుర్తించావా..
నీకెందుకు తెలీదు అన్నీతెల్సు ..కాని తెలియనట్టు నటిస్తున్నావు..
నేనేంటో తెల్సి ఎందుకిలా చేశావు..నీవెందుకు ఇలా మారిపోయావు..
నీకు నీలైఫ్ ముఖ్యిం కదా..ఎదుటి వాడు ఏమైనా నీకెందుకు లే..
ఎవడన్నా తాడి గొడవచేస్తే అదేనమ్ముతావు ...ఎందుకంటే నీపరువు పోతుంది..
తాగి ఆఫీసుకు వస్తే ..ఇంటి వద్దకు వస్తే నీ పరువు ఫోతుంది..
అందుకే నీ పరువు కోసం వాడు చెప్పినవన్నీ నమ్మావు..?
అందుకే నీవు హేపీగా ఉండాలని చూసినందుకే ఇలా అయ్యాను అనికూడా నీకు తెల్సు..
వాడిలా తాగి యాగీ చేయడం నాకు తెలీదు..నీవు హేపీగా ఉండటానికి ఏమైనా చేయగలను ..
అందుకే మౌనంగా నేనిలా..నీకోసం ఎన్ని భరించానో బరిస్తున్నానో త్వరలొ గుర్తిస్తావు
వాడు తాగి గొడవ చేస్తే..నీ పరువు పోతుంది ఎదుటివాడి మనస్సు భాదపడ్డా నీకనవసరం కదా..
మనిషిని ఎప్పుడు అర్దచేసుకుంటారో కదా..? ఆ మంచి మనస్సు ఉంది కానీ...?
చెప్పేదైర్యం లేనప్పుడు పరిస్థితులను తట్టుకోలేనప్పుడు ఇష్టం అని చెప్పడం దేనికి..
అన్నీటికీ ఎదురించే నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా ... నీవిలా మారతావని కలలోకూడా ఊహించలేదు..
మాటల్లో చెప్పే దైర్యం చేతల్లో లేదెందుకు..రాతల్లో రాసే నిజాయితీ జీవితంలో లేదెందుకు..
నీకు జీవితంలో ఎదురించే దైర్యం లేదు..మాటల్లో చెప్పే సహనం నీకు లేదుకదా..?
ఎదుటి వాడు మనస్సు ఎంత భాదపడినా,గాయపడినా నీకు అవసరం ..నీవు హేపీగా ఉండాలి..
అందరూ నీదగ్గర నటిస్తున్నారని ఎప్పుడు తెల్సుకుంటావో తెలియడంలేదు..
కళ్ళలో కనిపించేవే కన్నీళ్ళూకాదు కొన్ని విషయాల్లొ గుండెళ్ళో మంటలు కళ్లలో రక్తం తెప్పిస్తుంది..
నీవు ఎందుకు మారావని అడుగను అప్పుడు ఎలా వున్నానో నీవంటే ఇష్టంగా ఇప్పుడూ అలాగే వున్నా ..
నేను మారను ప్రతిక్షనం నీవు గుర్తుకువస్తూనే ఉన్నావు ..నీవు నాగుండేల్లో ఉన్నావు ఎప్పటికీ ..
ఆనిజం నీకు తెల్సు కాని ...ఆనిజాన్ని మనసులో పెట్టుకొని అందరికీ బయపడుతూ ఓ హృదయాన్ని ఎంత భాదపెడుతున్నావో తెల్సా..
అయినా వద్దులే..నీవు ఎక్కడ వున్నా హేపీగా ఉండు ..అదే నేను చివరి వరకు కోరుకునేది

నీవంటే ప్రాణమని నీతోనే లోకమని...నీప్రేమ లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని..

నా ఆటోగ్రాఫ్ సినిమాలొ ఓ మంచి ట్రాజిడి సాంగ్ ఉంది....అప్పటిదాకా కవ్వించి నవ్వించిన ప్రియురాలు దూరంఅయినప్పుడు హీరీ పాడే అద్బుతం మైన సాంగ్ తన స్వార్దంచూచుకోని మరికరి వంచన చేరి....ప్రేమించిన వాడీని మోసం చేసి వంటరివాడీని చేసింది...నీవంటే ప్రాణం అనే సాంగ్.... ఆసాంగ్ లో ప్రేమనుమొత్తం ఎలా వ్యక్తంచేయాలో చెప్పాడు రచయిత.. ప్రియురాలిని నీతోడే లేకుంటే నాకు లోకంతీ పనేంటని మీనింగ్ ...ప్రియుడీని మోసం చేసి మరొకరితో వెళ్ళిన ప్రేయసిని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ పాటుకునే సాంగ్...ఆ పాటను ఓ సారి పరిసీలిస్తే

నీ వంటే ప్రాణమని నీతోనే లోకమని...నీప్రేమ లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని..
ఎవరికి చెప్పుకోను నాకు తప్ప ....కన్నులకు కలలు లేవు నీరు తప్ప..
మనస్సు ఉంది మమత ఉంది ......పంచుకునే నీవు తప్ప..
ఊపిరి ఉంది ఆయువు వుంది..ఉండాలనే ఆశతప్ప
ప్రేమంటేనే శాశ్వత విరహం అంటేనా..ప్రేమిస్తేనే సుదీర్గనరకం నిజమేనా
ఎవరిని అడగాలి నన్ను తప్ప...చివరికి ఎమవ్వాలి మన్ను తప్ప

నీవంటే ప్రాణమని నీతోనే లోకమని...నీప్రేమ లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని..
నడిచొస్తానన్నావు ..మళ్ళోస్తానన్నావు..జంటై మరొకరి పంటై వెళ్ళావు
కరునిస్తానన్నావు వరమిస్తానన్నావు...కరువైమెడకు ఊరి అయిపోయావు
దేవతలోను ద్రోహంఉందని తెలిపావు..దీపంకూడా దరియిస్తుందని తేల్చావు
ఎవరిని అడగాలి నన్ను తప్ప..ఎవరిని నిందించాలి నిన్ను తప్ప..

నీవంటే ప్రాణమని నీతోనే లోకమని...నీప్రేమ లేకుంటే బ్రతికేది ఎందుకని..

ఆ పాటతాలూక వీడియీ చూడండి ఇక్కడ

Sunday, October 16, 2011

మనసు నీకోసం మారాం చేస్తున్నా ఏం చెప్పాలో తెలీక రోదిస్తున్నా..

కళ్ళల్లోకి రోజూ తొంగి చూసి,
ఏమి సందేశాలందుకుంటున్నట్టు!?
చెప్పబోయే మాటా..వినబోయే వార్తా
ఒక్కటేనా కాదా..అని సరిచూస్తున్నట్టా!?
మధుర క్షణాలన్నీ..మెలికలు తిరిగి
మళ్ళీ ముందే వాలగలవని
ఊహే లేదా!?

తరచి తరచి తోడుకుంటున్న..గతం అంతా
అనుభవానికొస్తున్నట్టు వుంది
ఇద్దరులోనూ అవే దృశ్యకావ్యాలు..
అవే క్షణాలు...చక్కిలిగింతలుగా...
మరింత చేరువగా..ఓ చెరగనిముద్రగా
నీలో మిగిలినందుకు పెదాలలో ఓ మెరుపు!
సరిగ్గా ఎక్కడయితే మన ప్రయాణం మొదలయిందో!
అక్కడే ఆగిపోయినట్టుంది కదూ..ఎందుకిలా ఎన్నాళ్ళిలా ప్రియా..
మనసు నీకోసం మారాం చేస్తున్నా ఏం చెప్పాలో తెలీక రోదిస్తున్నా..
నీ ఆలో చనల తోనే గుండె ఆగిపోతుందేమో ..అదైనా జరిగితే బాగుండు.కదా

కన్నీళ్ళను కానుకగా వదిలి తను వెళ్ళిపొయిందనా?

ఏమని సమాధానం చెప్పను,
సాగరతీరంలొ ఒంటరిగా నడుస్తున్న నన్ను చూసి ఆ కెరటాలు ప్రశ్నించాయి,
నీతో నడిచే నీ తొడు ఏమయిందని,
సాయంసంధ్యవేళ అస్తమించే సూర్యుడు అడిగాడు,
నీ వెన్నెల కనిపించటంలేదేంటని,
నిన్ను వెతికే నా కళ్ళు అడిగాయి,
నీ మనసు దోచిన అందమేదని,
నాతో నడిచే నా నీడ అడిగింది,
తనతో నడిచిన తొడు ఏమయిందని?
ఏలా సమాధానం చెప్పను వాటికి,
కన్నీళ్ళను కానుకగా వదిలి తను వెళ్ళిపొయిందనా?
గుండెలొ మంటరేపి వెళ్ళిపొయిందనా?
మనసును ఒంటరిని చేసి వెళ్ళిపొయిందనా?
నన్ను కాదని వదిలి వెళ్ళిపొయిందనా?
ఏమని చెప్పను తను నా మనసుని తీసుకెళ్ళిపొయిందనా?
మూగబొయిన మనసులో మాటలు మాయమయ్యాయి.
మౌనమే సమాధానం అయ్యింది.

మనసు ఫలకాలపై మిగిలెను జ్ఞాపకాల శఖలాలు

ఆకాశమార్గాన మేఘ మధనాలు,
సాగరతీరాన చల్లని పవనాలు,
హృదయసంద్రాన విరహ వేదనలు,
కలలరాణి కలయికతో నూతన గమనాలు

చెలి చెంత చిగురించెను చిలిపి కధనాలు
తనపైన రాశాను వలపు కవనాలు
నను మైమరిపించెను తన సొబగుల పరువాలు
వెన్నెల ఒడిలో జరిగెను నూతన సమరాలు

అంతలోనే దూరమాయెను తన వలపు కెరటాలు
మంచువలె కరిగిపోయెను హిమ ప్రేమ శిఖరాలు
మనసు ఫలకాలపై మిగిలెను జ్ఞాపకాల శఖలాలు
తోడులేక గతితప్పెను నా హృదయ శ్రుతిలయలు

బతుకుతూనే ఉంటా తుమ్మెదలా,ఆమె నవ్వుల పువ్వుల పైన !!

మరు జన్మ లో మనసిస్తానని మాటిస్తే మరణాన్నేకోరుకోనా
చిరు చెంప పై చోటిస్తానని తను చెబితే కన్నీటి నై కరిగిపోనా
ఆ కన్నుల అంచుల మాటున కొలువే ఇస్తే కలగానే మిగిలిపోనా
ఆ పెదవుల తోటల పూసే వరమే ఉంటే కథగానే మారిపోనా
మువ్వలా ఆమె కాలికి ముచ్చట నవనా
దివ్వెలా ఆమె దారికి వెలుగును ఇవనా
అలనై పోనా ఆమె నవ్వుల సంద్రాన
శిలనై పోనా ఆమె తాకిన తరుణాన
ఆమె చిన్ని మనసున చిలిపి ఊహను కానా
ఆమె కన్నె సొగసున వలపు పూతై పోనా
మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చేందుకు ఆమె తలపున మరుపును కానా
మళ్లీ గెలుపును ఇచ్చేందుకు ఆమె ఆటకు పావును అవనా
మండు వేసవిన ఆమె కోసమే మంచు వర్షమై కురవనా
పండు వెన్నెలను వెండి మబ్బులను ఆమె పాన్పులా పరవనా
ఆమె కొంటె కోపమవనా
ఆమె వంటి మెరుపునవనా
ఆమె బాధను నేను మొయ్యనా
ఆమె అడిగితే ప్రాణ మివ్వనా
అడగను ఆమె కన్నీటిని నా చావున అయినా
కోరను నా కోసం ఆమె చిగురంత స్నేహమైనా
వెతుకుతూనే ఉంటా ఒంటరిగా, చేసేందుకు ఆమె కోసం ఏమైనా
బతుకుతూనే ఉంటా తుమ్మెదలా,ఆమె నవ్వుల పువ్వుల పైన !!

నీవు దూరం అయ్యావు కానీ.. నీ తలపులు ఏ క్షణమూ నను వీడలేదు..


నేను ఎందుకు ఇంతలా నిను ప్రేమిస్తున్నానో...
మాటల్లో చెప్పలేను... నీకు చూపించనూ లేను...

నీవు చిందించిన చిరునవ్వులు, నీవు చూపించిన ఆప్యాయత, అనురాగం..
ఇంకా నను వీడలేదు, అవి నేను మరువనూ లేదు.

మనం కలిసినప్పుడు... ఒక స్నేహబంధం..
భావాలు పంచుకున్నప్పుడు... ఒక ఆత్మీయబంధం.
కలసి బ్రతకాలి అనుకున్నప్పుడు... ఒక అనురాగబంధం.

కానీ, నేనే.. నీవు నాపై వుంచిన నమ్మకాన్ని, ఆసరాగా చేసుకుని,
ఆ బంధాలని, నిన్ను దూరం చేసుకున్నాను, దూరంగా అంటే ... ఎల్లప్పటికీ...
నీవు దూరం అయ్యావు కానీ.. నీ తలపులు ఏ క్షణమూ నను వీడలేదు..

ఒంటరిగా తిరుగుతున్నా అప్పుడపుడూ.. తెలియకుండానే! నిను పిలుస్తూ...వుంటే..
నీ సమాధానం రాక.. ఓ కన్నీటి చుక్క రాలి.. నను ఓదారుస్తుంది...

అందరూ వున్నా.. ఏదో .. ఒంటరి ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నట్టుగా..
అన్నీ వున్నా .. ఏదీ లేనట్టుగా.. అంతా శూన్యంలో జీవిస్తున్నాను...

అప్పుడప్పుడూ అనిపిస్తూ వుంటుంది.. నీవు లేని...నీ ప్రేమ లేని
ఇలాంటి నా ఈ జీవితం జీవించే కన్నా......... చనిపొతే బాగుంటుందేమో! అని,

నీ ముందు, నా మోకాళ్ళపై నుంచుని నిన్ను అర్ధిస్థున్నా!!
చెప్పు నేను ఏమి చెయ్యలి.....????
ఆ రోజులు తిరిగి రావటానికి! తిరిగి నీ ప్రేమ గెలవడానికి.

Saturday, October 15, 2011

ఆ కన్నుల అంచుల మాటున కొలువే ఇస్తే కలగానే మిగిలిపోనాచిరు చెంప పై చోటిస్తానని తను చెబితే కన్నీటి నై కరిగిపోనా
ఆ కన్నుల అంచుల మాటున కొలువే ఇస్తే కలగానే మిగిలిపోనా
ఆ పెదవుల తోటల పూసే వరమే ఉంటే కథగానే మారిపోనా
మరు జన్మ లో మనసిస్తానని మాటిస్తే మరణాన్నేకోరుకోనా
మువ్వలా ఆమె కాలికి ముచ్చట నవనా
దివ్వెలా ఆమె దారికి వెలుగును ఇవనా
అలనై పోనా ఆమె నవ్వుల సంద్రాన
శిలనై పోనా ఆమె తాకిన తరుణాన
ఆమె చిన్ని మనసున చిలిపి ఊహను కానా
ఆమె కన్నె సొగసున వలపు పూతై పోనా
మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చేందుకు ఆమె తలపున మరుపును కానా
మళ్లీ గెలుపును ఇచ్చేందుకు ఆమె ఆటకు పావును అవనా
మండు వేసవిన ఆమె కోసమే మంచు వర్షమై కురవనా
పండు వెన్నెలను వెండి మబ్బులను ఆమె పాన్పులా పరవనా
ఆమె కొంటె కోపమవనా
ఆమె వంటి మెరుపునవనా
ఆమె బాధను నేను మొయ్యనా
ఆమె అడిగితే ప్రాణ మివ్వనా
అడగను ఆమె కన్నీటిని నా చావున అయినా
కోరను నా కోసం ఆమె చిగురంత స్నేహమైనా
వెతుకుతూనే ఉంటా ఒంటరిగా, చేసేందుకు ఆమె కోసం ఏమైనా
బతుకుతూనే ఉంటా తుమ్మెదలా,ఆమె నవ్వుల పువ్వుల పైన !

ఎవ్వరి ఆనందంకొసమో..నన్ను భాదపెట్టావు..అయినా నేను మారలేదు.


సుఖదుఖాఃలలో నీ బుగ్గలపై జారే క'న్నీటి' సాక్షిగా...
'భూమి' అంత చల్లనైన నీ మనస్సు సాక్షిగా...
'ఆకాశం' అంత విశాలమైన నీ హృదయం సాక్షిగా...
నీ శ్వాసలో చేరే స్వచ్ఛమైన 'గాలి' సాక్షిగా...
కోపంలో నీ కనులు కురిపించే 'నిప్పు'ల సాక్షిగా...
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను...!
ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ నాది ఇదే మాట చివరివరకు..
నీవెన్నోసార్లు ......అయినా....నేను మారలేదు..
ఎవ్వరి ఆనందంకొసమో..నన్ను భాదపెట్టావు..అయినా నేను మారలేదు..
భాదపడతానని తెల్సినా ..నన్ను.....?
ఎన్ని జరిగినా ఎమైనా...నా మాట ఒక్కటే..
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను...!
విషయం నీకు తెల్సు అయినా నీవు....?
ఇప్పుడే కాదు చివరి శ్వాసవరకు నాది ఇదేమాట అని కూడా నీకు తెల్సు..

జ్ఞాపకాలు పదే పదే గుర్తుకు వచ్చి గుబులు రేపుతున్నాయి..


ఇష్టమైన జ్ఞాపకం...పదే పదే గుర్తుకొస్తోంది..
గతం ఓ తీయ్యని జ్ఞాపకం...
గతం ఓ మధురాను భూతి..
ఇవన్నీ గుర్తుకు వచ్చి వర్తమానం...
అంతా వెచ్చటి కన్నీటి మయం అవుతుంది..
నిన్ను నీ జ్ఞాపకాలను మరువలేను..
జ్ఞాపకాలు పదే పదే గుర్తుకు వచ్చి గుబులు రేపుతున్నాయి..
నాగుండెళ్ళో వెదన నీకు అర్దం అవుతోందా..?
నీవు లేంది నేను ఎప్పటికీ లేను అనేది వాస్తవం గుర్తుపెట్టుకో..
నాకు నీవు కావాలి..నీ మాటలు కావాలి ఆప్యాయతగా పీలిచే నీపిలుపులు కావాలి..
నీవు ఎదైతే అనుకున్నావో..నీ యాంబిషన్ అన్నీ నెరవేరాలి.వాటికి నేను కారణం కావాలి..
నీవు అనుకున్నవన్నీ జరగాలి...ఎవ్వరికి అందనంత ఎత్తులో ఉండాలి..దానికి నేనే కారణంకావాలి..
నీకంట కన్నీరు ఎప్పటికీ రావద్దు...నీవు ఎవ్వరి విషయంలో భాదపడవద్దు..
నీవు ఎప్పుడూ ఆనందంగా నవ్వుతూ హాపిగా ఉండాలి..ఆ అనందానికి కారనం నేనవ్వాలి.

Wednesday, October 12, 2011

నువ్వెళ్ళిపోయిన క్షణం .. అప్పటి వరకు నువ్విక్కడే.. నా పక్కనే ... కానీ ఆ పైన నేనొక్కడినే.


నువ్వు రాబోతున్నప్పుడు నేనెదురు చూసిన ప్రతి నిమిషం గంటగా మారి నన్నెంతగా బాధించిందో
ఇప్పుడు నువ్వెళ్ళబోయే సమయం మేఘాలపై పరుగున వస్తూ అంతే బాధిస్తోంది ..
నీతో గంభీరంగా ఉండాలనుకుంటానా !!? నిన్ను చేరేవరకే అది....
నాలుగు రోజులుగా కొమ్మ చివరన నిబ్బరంగా ఉన్న గులాబీని ప్రేమతో సున్నితంగా తాకీ తాకగానే జల జలమంటూ రాలే రేకుల్లా ...
నిన్ను చూస్తే చాలు ఉరకలు వేసే హృదయాన్ని మభ్యపెట్టడానికి ఆ దిక్కో ఈ దిక్కో చూపిస్తున్నా...
నువ్వున్నప్పుడు ఎన్ని చెప్పాలనుకుని చెప్పలేకపోయానో నువ్వెళ్ళిపోతున్నావంటే మరెన్నో చెప్పాలనున్నా... మౌనంగా చూస్తున్నా,,,
నువ్వు మాత్రం నన్నే చూస్తూ .. ఈ కొద్ది క్షణాలైనా కళ్ళనిండా చూసుకోవాలన్నట్టు ...
నిజమే కదా! కొన్ని రోజులైతే నువ్వు నా పక్కనుండవు...
కానీ.. ఎలా..? నిన్ను ఇలా చూస్తానా... అలా ..... మనసు భారంగా మారిపోతోంది ..
తన గుండె చప్పుడు వినిపించాలని విశ్వప్రయత్నం చేస్తుంది.
నువ్వెళ్ళిపోయిన క్షణం .. అప్పటి వరకు నువ్విక్కడే.. నా పక్కనే ... కానీ ఆ పైన నేనొక్కడినే....
ప్రేమలో నీకు నా వీడ్కోలు నా మనసుకి అనారోగ్యం...తట్టుకోవడానికి తగ్గడానికి కాలమే ఔషధం.....
నీ జ్ఞాపకాలైనా ... నన్ను ఓదారుస్తాయనుకుంటే.. అవి కూడా నిర్దయగా నే మోయలేని బరువై మదిలో చేరి ..
నీతో ఉన్నప్పటి నీ నవ్వులని, నీ మాటల్ని, నీతో చేతల్ని, గుర్తు చేస్తూ..
నువ్వు లేనితనాన్ని గుచ్చి గుచ్చి చూపిస్తున్నాయి..
తీపి జ్ఞాపకాలని.... ఒంటరితనంతో పోలుస్తూ.... వాటిని చేదుగా మార్చే వీడ్కోలు భారాన్ని నే తట్టుకోగలనా!!!!!!?

అవయవదానం చేద్దాం..మరో నలుగురికి జీవితాన్నిద్దాం


మనిషి జీవితంలో ఎన్నో గొప్పలు చేయొచ్చు...బాగా డబ్బులు సంపాదించొచ్చు..పేరు పలుకు బడి ఉన్నా పోయేప్పుడు ఏమీ తీసుకపోం..చావు ఎప్పుడొస్తుందో ... ఎలా వస్తుందో తెలీదు...చనిపోయినతరువాత కుళ్ళీపోతే మన శరీరం మరో నలుగురికి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుంది..అందుకే చనిపోయిన తరువాత మన్ అ శరీరంలోని కొన్ని ముఖ్యి భాగాలు మరికొందరికి ఉపయోగపడతాయని మనం " మోహన్ పౌడేషన్ " లాంటి సంస్థల్లో చేరి వారికి హామీ పత్రం రాసిద్దాం ఉద్యమంలా అందరం ముందుకొచ్చి ఓ మంచి పని చేశామన్ని త్రుప్తితో చనిపోదాం...మనం చనిపోయినా ఇంకా నలుగురిలో బ్రతికి ఉండే అవకాశాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడూ అంటే ఇదే..ఇది ఉద్యమంలా మనం చేరి మరో నలుగురిని చేర్పించి..మనిషిని అనిపించుకుందాం...చావు ఎప్పుడు ఏరూపంలో వస్తుందో తెలీదు ..వచ్చే చావుని ఆపలేం అది మనచేతుల్లో ఉండదు మరి ..మరో నలుగురిని బ్రతికించడం ఎంత అదృష్టమోకదా...

Tuesday, October 11, 2011

మనసుక౦దని స౦భాషణ...?

ఎన్నాల్లైందో మనం ఎదురుపడి మాట్లాడుకొని కదా..
గతం పస్తుతాన్ని మింగేసింది నీవు చెప్పిన మాటలన్నీ మూటలైయ్యాయి..
అప్పుడు నీవు చెప్పినవన్నీ నిజాలే అని ఇప్పటికీ నమ్ముతున్నా..
అవి నిజాలు కాదని నీవు చేతల్లో నిరూపిస్తున్నా నమ్మలేకున్నా..

మన మాటలు మాటలుగా విరిగిపోతూనే ఉన్నా౦
తడిలేని మాటలుకదా...
మాటలన్నీ ఎ౦డుటాకుల్లా రాలిపోతాయి
హృదయాన్ని తాకకు౦డానే పారిపోతాయి
ఎ౦త మాట్లాడినా ఏ౦ ప్రయోజన౦?
భావానికి తగ్గట్టు మాటలు కలవడ౦లేదు
పదాలు ముక్కలు ముక్కలుగా చెదిరి
రణగొణ ధ్వనుల స౦కేతాలౌతున్నాయి
మనసుక౦దని స౦భాషణ౦తా
వొఠ్ఠి మాటల గారడీలా ఉ౦ది
మానవత్వము, మ౦చితనమూ మినహా
మిగిలినవన్నీ మాటలై దొర్లుతున్నాయి
ఈ అర్ధరహిత శబ్దాలకు అనువాదకులు౦టే బాగు౦డు
చుట్టుముట్టిన పెడర్థాల మధ్య
ప్రతిరోజూ ఆత్మహత్యకు గురౌతున్నాను

నిశ్శబ్ద౦ స్తబ్దత కాదు
శబ్ద జాగారానికి సరికొత్త కొనసాగి౦పు
శిశిర౦లో మాటలు రాల్చుకున్న చెట్టు
లేత పదాల చిగురు తొడిగేది
మౌన౦ తర్వాతే కదా..!

నిలుచున్నపాటున నీరైపోతూ నివురైపోయే క్షణాలకోసం తపిస్తూ


ఎంత కాలమెంత కాలం....
వెల్లువెత్తే జ్ఞాపకాలతో కదిలిపోతూ,
కలవరిస్తూ, తల్లడిల్లుతూ,
అలమటిస్తూ బాధ మనసును కోతకోస్తూ ...
కన్నీటి సుడులలో మునిగితేల్తూ కుమిలిపోతూ,
ఖిన్నమవుతూ బరువు బ్రతుకును భరిస్తూ ...
దహించు గురుతులు సహిస్తూ
నిలుచున్నపాటున నీరైపోతూ నివురైపోయే క్షణాలకోసం తపిస్తూ
నిలువలేనీయని మనసుతో ప్రతీక్షిస్తూ నిలపలేని కనుల బరువుతో నిరీక్షిస్తూ ఎంతకాలమెంతకాలం....
ఇంకెంత కాలమెంతెంతకాలం......
కాలంతో పోటీ పడలేక నీజ్ఞాపకాలు మరువలేక నిరాశగా వున్నా..
మనిషిలోని మనసుతో జరుగుతున్న నిజాలను ఒప్పుకోలేక..
వస్తున్న కన్నీటికి కారనం చెప్పుకోలేక..నిజం నుంచి తప్పుకోలేక మదన పడుతున్నా
నేను ..నీవు.. ఒకటి అన్న వాస్తవం ఎందుకు అబద్దం అయిందాని.

Monday, October 10, 2011

ఈ నిజాన్నైనా నమ్ముతావా ఇప్పటికైనా....?

Free love quote graphics

ఎలా తెలుసుకోవాలి...?

Free love quote graphics

మరణ శయ్యమీద ఉన్నానని తెల్సీ...మౌనంగా ఎలా ఉంటున్నావు

Free love quote graphics

మరణ శయ్యమీద ఉన్నానని తెల్సీ...మౌనంగా ఎలా ఉంటున్నావు
వారావరణం లో మార్పులు చూస్తా...కొద్దిసెపట్లో ఉన్న వేడి మరికాసేపట్లొ ఉండదు..
మనుషుల్లో అలా షడన్ గా మారిపోతారా..అది ఎలా సాద్యిం...
ప్రతి నిత్యం ఎంతో మందిని చుశా..ఎందరినీ కల్సా ఎన్నీ జీవితాలు చూశా...
ఇంత ప్రపంచాని ఈజీగా చదివిన నేను ..నిన్ను గురించి ఎన్నో తెల్సుకున్నా..
నీ కొద్దిపాటి పరిచయంలోనే ప్రకృతిని ...మరో అందమైన ప్రపంచాన్ని చూశా..
అంతటి అద్బుతమైన తీయ్యటీ అనుబందం నీది..అలాంటినీవు ఇప్పుడు..?
నిజమా అని నమ్మలేకున్నా కాకుంటే బాగుండు అనుకున్నా ఎందుకిలా.?
ఒకప్పుడు నాగురించి వున్న కేరింగ్ ఎలా మాయం అయింది...చిన్న చిన్ని విషయాలకే కంగారు పడ్డ నీవు
ఇప్పుడు మరణ శయ్యపై ఉన్నా నని తెల్సీ హేపీగా ..ఎలా ఉండ గలుగుతున్నావు
అన్నీ అర్దం చేసుకున్నా కష్టం అయినా నీ సతోషం కోసం
...ఎన్నో భరించా భారం అయినా..కళ్ళలో కన్నీరు నింపుకొని కూడా
మీరు బాగా అర్దంచేసుకుంటారండీ అందుకే మీరు నచ్చుతారండీ అన్న నీవు
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లొ నన్నెందుకు అర్దంచేసుకోవు
అన్నీ తెల్సు జరిగేవన్నీ చూస్తున్నావు మౌనంగా ...మరి నీమౌనాన్ని ఎమని అర్దం చేసుకోను..
Free love quote graphics

బరువెక్కిన గుండె బదులు పలుకమని అడిగే


బరువెక్కిన గుండె బదులు పలుకమని అడిగే
మాట రాని మౌనం మనసుని అడిగె మరణం

లోకమెరుగని పసితనం పలికిందా నిరంతరం
కాని నాడు కాచునని కరుణార్ద్ర హృదయం

నేర్పమని విద్య నిన్నే అడిగిందా మిధ్య
కథలో కాదు రణం కత్తిలో కలదను నిజం
తెలిసే సరికే నీకు గురుతువైనావా గురికి

రాజ్యమే లేదే నీకు రణము చేతువా గెలుపునకు
నిర్ణయమేదో నిజమునకు నిశ్యయమేదో దైవమునకు ..?

నీ ఉహల కన్నీలలో తడపడం తప్ప ప్రియతమాప్రేమ రెండు అక్షరాలే కానీ ,
ముడిపడటానికి రెండు క్షణాలే కానీ ,
రెండు హృదయాల మద్యీ కానీ ,
ఎన్నో ఎన్నో ఆశల తోరణాలు .....
ఎన్నో ఎన్నో రంగు కలల మెరుపులు .......
నిముషం అయినా విడువలేని బంధాన్ని శాసించడానికి టన్నుల కాంతి సంవత్సరాల కొలది షరతులా ??
చిన్న ఎడబాటు కూడా భరించలేని ఈ హృదయానికి చెంత చేర్చలేనీ హడ్డులేలా ?
ప్రేమ ఎవ్వరిని ఎప్పుడు తాకుతుందో , ఏ తీరాల చెంత చేర్చుతుందో తెలియదు కానీ ...చిగురించిన వేళ....
విడిపోయే ప్రతి క్షణం ఎంత నరకం .....
కలవలేని ప్రతి సమయం ఎంత వేదనభారితం ....
ఎవ్వరు ఏమి చెయ్యలేని విధిని .....
ఎదురించలేని ఈ అసహయతని ....
ఒప్పుకోలేని ఈ నా హృదయానీ .....
ఏమి చేయ్యాలి...నీ ఉహల కన్నీలలో తడపడం తప్ప ప్రియతమా ....నా ప్రాణమా .........

Sunday, October 9, 2011

మనసు ఇంకా తడిగానే ఉంది..పొడి బారలేదింకా...?

మనసు ఇంకా తడిగానే ఉంది..పొడి బారలేదింకా
కాని ఆచెమ్మ కళ్ళను చేరడం లేదెందుకో మరి

నీ చెంత చేరాలని..ఏవేవో చెప్పాలని
హృదయ బారాన్ని దింపుకోవాలని ఉంది

కాని నీ సన్నిది చేరాలంటే..ఏం చేయాలంటూ
నాలోని చేతకాని తనం వెక్కిరిస్తుంది ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళ కని

ఎక్కడ నే తడబడ్డానో తెలియక...ఏం చేస్తున్నానో అర్దంకాక
తెలిసినట్లే అనిపించినా దిద్దుబాటులో అడుగులు జారిపోతున్నాయెందుకో?

క్షణ క్షణం నీకు దగ్గరవుతున్నానుకొని..ఇంత దూరం అయ్యానెందుకో
నాకు తెలియకుండానే నీనుండి దూరంగా వెళ్లిపోతున్నాను కదూ ?

అసలేం జరుగుతోంది...ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు కారణం
దాచడానికేమి లేని నేను అయినా మనమధ్య తెలియని అగాధం

తెలిసిన ఒక శూన్యం మనసంతా..తెలియని అవేదన జీవితంలో
తెలియనిదల్లా అధిగమించాలన్న కోరికనెలా ఆచరించాలన్నదే?

నన్ను కాదనవని తెలుసు...ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నావో అర్దంకాదు
క్షమించే నీ మనసు తెలుసు అయినా తెలియని భయం ఆందోళన

చూసావా! నేను చెప్పాలనుకొన్న..ఏం చెబుతున్నానో
విషయాన్ని కూడా నీకర్దమయ్యెలా చెప్పలేకపోతున్నాను కదూ?

ఇకపై ప్రతి క్షణం ఒకే మంత్రం,...నీగురించే ఆలోచనల్
నీవైపు చూస్తూ, నీ మాటలే మదిలో మననం చేస్తూ

నీతోనే నేనని నీలోనే సాగాలని..ఓ తీరని కోరిక


అందుకోసం నన్ను నేను..పూర్తిగా మర్చిపోయాను
సంసిద్ధ పరచుకోవాలని ఆశతో చేస్తున్నా మరోపోరాటం

సాద్యింకాదని ఈమద్యే తెలిసింది...కాని ఎందుకిలా అని అడుగలేను
ఇప్పటికీ ఓ నిర్నయం తీసుకున్నా ..అటువైపు వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నా

ఎప్పటికైనా నిజం తెల్సుకుంటావు..నన్ను చేరాలనుకుంటావు
అప్పటికి సమయం మించి పోతుంది..కాలం కరిగి పోతుంది
నన్ను తనలో అక్యించేసుకొని నీకు చేరనంత దూరం తీసుకెలుతుంది

నీ సమాధానం రాక.. ఓ కన్నీటి చుక్క రాలి.. నన్ను ఓదారుస్తుంది...


నేను ఎందుకు ఇంతలా నిను ప్రేమిస్తున్నానో...
మాటల్లో చెప్పలేను... నీకు చూపించనూ లేను...

నీవు చిందించిన చిరునవ్వులు, నీవు చూపించిన ఆప్యాయత, అనురాగం..
ఇంకా నను వీడలేదు, అవి నేను మరువనూ లేదు.

మనం కలిసినప్పుడు... ఒక స్నేహబంధం..
భావాలు పంచుకున్నప్పుడు... ఒక ఆత్మీయబంధం.
కలసి బ్రతకాలి అనుకున్నప్పుడు... ఒక అనురాగబంధం.

కానీ, నేనే.. నీవు నాపై వుంచిన నమ్మకాన్ని, ఆసరాగా చేసుకుని,
ఆ బంధాలని, నిన్ను దూరం చేసుకున్నాను, దూరంగా అంటే ... ఎల్లప్పటికీ...
నీవు దూరం అయ్యావు కానీ.. నీ తలపులు ఏ క్షణమూ నను వీడలేదు..

ఒంటరిగా తిరుగుతున్నా అప్పుడపుడూ.. తెలియకుండానే! నిను పిలుస్తూ...వుంటే..
నీ సమాధానం రాక.. ఓ కన్నీటి చుక్క రాలి.. నన్ను ఓదారుస్తుంది...

అందరూ వున్నా.. ఏదో .. ఒంటరి ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నట్టుగా..
అన్నీ వున్నా .. ఏదీ లేనట్టుగా.. అంతా శూన్యంలో జీవిస్తున్నాను...

అప్పుడప్పుడూ అనిపిస్తూ వుంటుంది.. నీవు లేని...నీ ప్రేమ లేని
ఇలాంటి నా ఈ జీవితం జీవించే కన్నా......... చనిపొతే బాగుంటుందేమో! అని,

చెప్పు నేను ఏమి చెయ్యలి.....????
ఆ రోజులు తిరిగి రావటానికి! తిరిగి నీ ప్రేమ గెలవడానికి.

Saturday, October 8, 2011

ఒక స్వప్నం నిజమైన వేళ,...నా కనులను కన్నీరు కప్పేసింది,


ఒక స్వప్నం నిజమైన వేళ,
నా కనులను కన్నీరు కప్పేసింది,

ఆ సత్యం నీవైన వేళ,
నా పెదవిని చిరునవ్వు ముంచేసింది.

శాసించే హృదయం కూడ,
నువ్వు శ్వాసించే గాలిలో కలిసిపోయింది.

ఆశించే ఆలోచన కూడ,
నీ ఆనందం కోసం పరితపిస్తుంది.

చివరికి నా అనుకున్న నా జీవితం కూడ,
నాకంటూ ఒక్క నిమిషాన్ని కూడ పంచలేనంటుంది.