. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 19, 2013

నిజంలాంటి కలలోనో కలలాంటి నిజంలోనో

చిక్కటి చీకటిలో చల్లటి వాన పడుతున్నపుడు
మరొక వానజల్లు కోసం మనమిద్దరం వెదుకుదాం
క్షణ కాలం మెరిసిన మెరుపుల కాంతుల మధ్య
కరిగిన కాలం మిగిల్చిన తియ్యని జ్ఞాపకాలని
కలిసి పట్టుకుందాం .నెరవేరదని తెలుసు ప్రియా 

చిరుసిగ్గులతో కలిసిన నులివెచ్చని మన ఊపిరి
మనమధ్య దూరాన్ని కరిగించాక మనమెవరో
తెలియని తన్మయత్వంలోకి మనం జారినప్పుడు
నిజంలాంటి కలలోనో కలలాంటి నిజంలోనో
మన మనసుల లోపల నిలిచిన చిత్రం చూసావా?
మబ్బుల మధ్య మెరుపులాగ తళుక్కుమంటోంది
అచ్చంగా మైమరపించే నీ తీయని నవ్వులాగా