. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, March 31, 2013

నాగుండె చప్పుళ్ళు కాస్త ఆలకించవూ మనసా

1) నీవులేని నాజీవితం సంగీతం పలుకని వీణతో సమానం నాతో ఉంటూ రాగాల్ని పలికిస్తావో దూరంగా వెళ్ళి మౌనాన్ని మిగిలిస్తావో…..నిర్ణయం నీదే ప్రియా
2)  ఆశ నిరాశ ల నడుమ నీవు లేక నా జీవితం చీకటి మయం అయ్యింది నా చితి మంటల వెలుగులైనా ఈ చీకట్లు తొలుగుతాయేమో ప్రియా..
3)  అను క్షణం నీ నామాన్నే వినిపించే నా హృదయం..నీవు లేని ఈ వేళ మరణ మృదంగాన్ని వినిపిస్తుంది
4)   కరిగి పోయేకాలానికి చెరగిపోయిన గతానికి మిగిలిపోయే ఒకే ఒక తీయనిజ్ఞాపకం నీతో నా స్నేహం.
5)  మనసుకి స్నేహం మత్తు నిచ్చి నిద్రపుచ్చుతూ మాటలకు మౌనం భాషనేర్పినవ్వుకుంటూ ఇంకా ఎంతకాలమిలా
6)  మౌనం అనే ముగులో నీవెదుకున్నావో తెలియక..పిచ్చెక్కుతోందినాకు మౌనం ముసుగులో ఉంది నేను మాత్రమేకాదు నీవుకూడా..ఎందుకని ప్రియా
7)  నా కన్నులు కంటిపాపైన నీకు అర్పితం...అందులో కన్నీరు మాత్రం నాకు సొంతం.
8)  నవ్వుతో మనసులోని భావాల్ని నొక్కివేయకు నేస్తమా దాన్ని అర్ధం చేసుకునే భాష నాకు రాదు
9) ఎందరిలో నేనున్నా, నా నాజ్ఞాపకాలు నీకు అంకితం.నీ జ్ఞాపకాలతోనే చివరకు అయిపోతానేమో అంతం
10)  మనసు నీదిగా ఇచ్చేశాను ఎందుకంటే అనుక్షణం అది నిన్నే కోరుకుంటుంది
11)  ప్రేమ పెదాలు పలికే పదాలు కాదు.. ప్రేమంటే పెదాలు సైతం పలకలేని భావాలూ 
12)  నీవు మౌనం వహించనప్పటినుంచి నా మతి చలించింది ..ఏప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో క్షనంలో కుప్పకూలిన మట్టిమిద్దెనౌతానేమో మనసా
13)  అనంతాన్నీ ప్రశ్నించినా సమాధానం నువ్వే వచ్చినప్పుడూ పిచ్చిగా నీగురించి ఆలోచిస్తూ..ఆవేశపడిపోతుంటాను మనసా.
14)  నా గుండెలపై నువ్వు సేద తీరాలని...నా ఆశలను నువ్వే నింపుతూ ఉండాలని
15 ) నా అడుగులతో నిన్ను కలుపుకొవాలని..నిరంతరమూ నా గుండే తపిస్తూవుంటుంది.


 

నీ మనసు భాదపడితే ...నా మనసు రోదిస్తుంది

నీ కంటిలో నలుసు పడితే ..........
నా కంటిలో నీరు వస్తుంది
నా కన్నులలో నిలిచి ఉన్నది నువ్వే కదా

నీ మనసు సంతోషంతో నిండి ఉంటే
నా మనసు కేరింతలు వేస్తుంది

నీ మనసు భాదపడితే
నా మనసు రోదిస్తుంది

నీ ప్రేమని ప్రేమించేది నేనే
ప్రతి క్షణం నీతో ఓడిపోతే ఇష్టం
నీ మనసును గెలవాలని

ప్రేమగా చిన్న పలకరింపు నా మదికి
మరు జన్మలో నీకు తోడుగా నేనే ఉంటా

నన్ను నేను గా కొల్పోయిన క్షనంలో ఏంచేయాలో తెలీక ఇలా చేస్తున్నా

గొప్ప కోసం వ్రాయడం లేదు
ప్రాసల ప్రయాసల కొఱకు వ్రాయడం లేదు
ఆలోచన నన్ను నిలువనీయనపుడూ
నీజ్ఞాపకాలు నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసినపుడూ
సంవేదన నీ గుండెను మెలిపెట్టినపుడూ
నీజ్ఞాపకాలు గుండెల్ని కెలికినప్పుడూ
మనస్సులో మథనం జరిగితేనే కదా !
ఇలా రాస్తున్నది అనికూడా నీకు కూడా తెలుసు కాని...?

పదాల పొదుపూ ,పొందికా కుదురుతుంది .
ఆత్మ తృప్తి కొఱకు , ఆనందం పంచటానికి కాదు
ఆవేదన పంచుకోవటానికి..
రాయడం లేదు...మనసు చంపుకొని రాస్తున్నా..
నీతో మాటలు పంచుకోలేనప్పుడు ..ఇలా చేస్తున్నా..
నన్ను నేను గా కొల్పోయిన క్షనంలో ఏంచేయాలో తెలీక ఇలా చేస్తున్నా

గడచిన అనుభవాల దొంతరలో..తీపి అనుబవాల దారుళ్ళో

గడచిన అనుభవాల దొంతరలో..
తీపి అనుబవాల దారుళ్ళో

దాచినా దాగని వేకువలో
కదలనంటున్న కాలం సాక్ష్యిగా
తొలకల జళ్ళుల్లో
చల్లని సాయంత్రాల వేదికగా

ఘళ్ళు ఘళ్ళు
మంటూ మ్రోగెను నీ కాలి అందెలు
జళ్ళుమని అదిరె
గుండే అలజడి అయి..మది చెదరె

నీ వయ్యారి పాదాల పై పారాణి
ఎర్రని గోరింటాకు అందాలు..
మల్లెలు కలువ పూవుల తీగల్లా
చుట్టెను అందమైన నీ పాదాల చుట్టూ
నీ పాదాల పారాణిలో మొలిచాయానా
మల్లెలు ఎర్రబడ్డాయి

సిగ్గుల మొగ్గై ఎర్రబడ్డ నీ బుగ్గల ఎరుపుల్లో
ఎన్ఎన్ని వర్నాలున్నాయని లెక్కించను

అదిరే అదరం సాక్షిగా
మళ్ళియల మకరందమే నీ అందం కాదా

మనసు అను క్షణం నీ కోసం

మనసు అను క్షణం నీ కోసం 
పరుగులు తీస్తుందిఅలసట తెలియకూడదని 
కబుర్లు చెప్తూ నేనూ దానితో.....
మెరిసీ మెరిసి అలసిన సూరీణ్ని పడమర తన లోయలో 
దాచుకొంటోందినిత్యం పరుగులు తీసే గోదారికీ సంద్రం చేతులు చాస్తుంది
చీకట్లో మగ్గే నింగికీ జాబిల్లి జాబునిస్తుందిమరి నా నిరీక్షణ ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది...?
నీ సంగమంలో ఈ పరుగు ఎప్పుడు నిలుస్తుంది...?

ఏదో రాయాలని విఫల ప్రయత్నం చేస్తుంటా

కంటి నిండా కలలున్నాయి...
అవి ఎప్పటికి తీరవేమో
ఎప్పటికీ తీరందాటని ఉప్పెనలా
నీవు గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి
ఏదో రాయాలని విఫల ప్రయత్నం చేస్తుంటా
ఎందుకో ఒక్కోసారి అక్షరాలు కనిపించకుండా
కన్నీటి పొరలు అడ్డొస్తున్నాయి...ప్రియా
Saturday, March 30, 2013

అలా మండిపడకే జాబిల్లీ

ఎందరిలో నేనున్నా, నా నాజ్ఞాపకాలునీకు అంకితం.

కన్నులకు కలలు సహజం.
ఆ కలలు ఏవేవో ఊహల ఫలితం.

కలలు నిజమైతే కనడం ఓ అర్దం.
కలలు కల్లలైతే కనడం ఎంతో కష్టం.

నా కన్నులు కంటిపాపైన నీకు అర్పితం.
అందులో కన్నీరు మాత్రం నాకు సొంతం.

ఎందరిలో నేనున్నా, నా నాజ్ఞాపకాలు నీకు అంకితం.
నీ జ్ఞాపకాలతోనే చివరకు అయిపోతానేమో అంతం.

ఇద్దరి మద్యి మౌనం నరకం

కళ్ళలో కాదు నా హ్రుదయంలో చోటిచ్చాను.....
సరిపోలేదని మౌనంగా కన్నీరై పోతున్నావు......

నవ్వుతో మనసులోని భావాల్ని నొక్కివేయకు నేస్తమా
దాన్ని అర్ధం చేసుకునే భాష నాకు రాదు......
మౌనంలో అర్ధాలు వెతకమనకు నేస్తమా
వేదాలు నాకు అర్ధం కావు.......
భావుకతతో వర్నించలేను...

నాకు తెల్సింది నాకు నచ్చింది రాస్తున్నాఇలా..
నా నరనరాన జీర్నించుకుపోయిన 

నీమీద ఇష్టాన్ని చెబుతున్నా ఇలా..

నేను నీలో వున్నాను అని చెబుతుంది నా మనసు.....
అయితే ఏంటంటా అని అంటావు నీవు ....

నాకు తెలుసు....
మౌనం అనే ముగులో నీవెదుకున్నావో తెలియక..

పిచ్చెక్కుతోందినాకు.
ఈ మౌనం ముసుగులో ఉంది నేను మాత్రమేకాదు నీవుకూడా..ఎందుకని ప్రియా..
ఇద్దరి మద్యి మౌనం నరకం అని తెల్సి 

ఎందుకిలా ఎన్నాళ్ళిలా ప్రియా...?

Friday, March 29, 2013

నీకోసం నామనస్సు నాతో చేసే యుద్దం

నిశీధి రాతిరిలో
మనసు ఒంటరిదైతే
అప్పుడు విరహ గీతా మాధుర్యం
నీకోసం వెన్నెల చినుకై
విరహ పాటల జలపాతంలో
నీకై ఎక్కడని వెతకను ప్రియా
నీకై పరితపిస్తూ విరహగీతాలు అలపిస్తున్నా
నీకు వినిపించాలని..వింటావని కాదు
అది మనసుపడే ఆరాటం..
నీకోసం నామనస్సు నాతో చేసే యుద్దం

నాలోకి ప్రవహిస్తున్న నీ జ్ఞాపకాలకు అడ్డుకట్టవేయవా వేయ‌వా?

ఇక చాలిస్తావా?
నాలోకి ప్రవహిస్తున్న నీ జ్ఞాపకాలకు అడ్డుకట్టవేయవా  వేయ‌వా?
శరాఘాతాల్లా తగులుతున్న నీ ఊహలకైనా చెప్పు
ఇక‌ భరి౦చే శక్తి నా గు౦డెకు లేదని...> నామానాన నేను బ్రతుంటే ఆట మొదలు పెట్టింది నీవే..నీమాటలు తియ్యదనం చూసి మొదట నమ్మలే ఆతరువాత నమ్మక తప్పలే..అన్ని నిజాలే అనుకున్నా ఈ జీవితానికి జీవితంలో ఎన్ని జరిగినా నీ పరిచయం చాలు అని ఎగిరి గంతేసా మనసు గాల్లో తేలిపోయింది ..ప్రపంచాన్ని జయించినట ఫీలింగ్ ..ఏపని చేస్తున్నా నీవు నాకు చెప్పి చేయడం ఎక్కడీకి వెలుతున్నా నన్నడీగి చేయాడం నాకు చాళ చాలా హేపీగా అనిపించేది అప్పటికీ అడిగా మద్యిలో నన్నొదిలేస్తావా అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదన్నావు..జగమంతా నేనే అన్నావు అన్ని నిజమే అనుకున్నానీతో గడిపిన ప్రతిక్షనం మాట్లాడిన ప్రతిమాట ఓ జ్ఞాపకంలో మనస్సులో దాచుకున్నా ..ఎప్పుడూ నీతీ మాట్లాడాలని లేనప్పుడు నీజ్ఞాపకాలతో మురిసిపోయే వాన్ని.ఆతరువాత ఒక్కొక్కటిగా తెలుస్తున్న నిజాలు నన్ని పిచ్చెక్కించాయి అప్పటి నీలో మార్పు తట్టుకోలేక నిన్ను వదులుకోలాక జరుతున్న వాస్తవాలను నమ్మలేక నాలో నేను పడ్డ తపన ... నాలో నేను కొట్లాడాను.. కాని సమాదానం దొరకలే వరిసగా నీలో మార్పు నేనెక్కడ భాదపడతానా అన్న నీనోటే నీకేమైతే నాకేంటి.. ఎవరు నీవు అన్న మాటలు చివరకు నాతో మాట్లాడకు అనికూడా అన్నావు ఎదురు చూడని సమాదానం నిద్రలేని రాత్రులకు నాంది పలికింది నాలో అలజడి అగ్ని నన్ను దహించి వేస్తుదన్న ఆవేదన ఆక్రోశం ఏం చేయాలో తెలిక నాలో నేను పడ్డ తపన నీకేం తెల్సు .. నీవు హేపీగా నేనెవరో తెలీనట్టు ఉన్న నీ ప్రవర్తన చూసి నిజంగా పిచ్చెక్కింది .....................................................నర‌నరాల్లో అగ్నికణికలను రాజేస్తూ
నా హృదయాన్ని మెలిపెడుతున్నా
జాలిలేని కాల౦ ఆగిపోతో౦దె కానీ
నా శేష ప్రశ్నలకు సమాధాన౦ ఇవ్వలేదు

ప్రతి అస్తమాన౦ నాకో వేదనని మిగిలిస్తో౦టే
ఘనీభవి౦చిన రాత్రుళ్ళు నాలోని చీకటిని వెతుకుతు౦టాయి
నా గదిలో ప్రశ్నల హోరుతో నేను విలవిలలాడుతు౦టా...>....నీమనసు గదిలో నేనుండకపోతానా అని ప్రతిక్షనం వెతుకుతూనే ఉన్నా ఎవరెవరో వస్తున్నారు .. నీ మనస్సులోకి ఒక్క నేను తప్ప ..అందరికి రెస్పెక్టు ఇస్తావు ఒక్క నాకు తప్ప..వాళ్ళేక్కడ భాదపడతారో అని చూశావు గాని నేను ఎంత కుమిలి పోతున్నానో పట్టించుకోవడం లే.. చివరకు వాళ్ళ దగ్గర నాగురించి నీవు వెటకారంగా మాట్లాడిని ప్రతి మాట వాళ్ళో గొప్పగా నా కు తెల్సేలా చేయడం నిజంగా నన్ను ముక్కలు చేసింది వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడి నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడిన క్షనాలు చుసి నాలో ఉన్న నీజ్ఞాపకాలు ఒక్కపెట్టున నామీద దాడీ చేశాయి..అప్పటినీవు ఇప్పటీ నీవు ఇంతలో ఎంత మార్పు..నిజంగా నీవేనా అని ఎన్నో సార్లు నాలో నేను కలబడ్డా ఎంత కలబడ్డా ... ఎంత తడబడ్డా జరుగుతున్న వాస్తవం అవాస్తవం కానేరదుగా నిజం.. వాళ్ళు నీవున్నావన్న దైర్యం తో నాతో వెటకారం చేస్తుంటే నీవు వాళ్ళ వైపు సపోర్టు చేస్తూ మాళ్ళవైపు చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్విన క్షనం నేను పడీన వేదన తెల్సుకోగలవా ఆయినా అప్పుడు నేనెవ్వరో అన్నట్టున్నావు అస్సలు నీప్రవర్తన నీవిలా చేస్తావని కలలో కూడా నమ్మని ఓ ఘోరం మరి. అందుకే నన్ను నేను ఏమార్చుకోలాక నేనిలా నీకొసం పరితపిస్తూ భాదపడుతూనే ఉన్నా.........................>ఏకా౦తాలను కమ్మేసే మరుపెరుగని నీ సా౦గత్య౦
రొజుకి౦త గు౦డెను తొలుస్తూ నాలోనే మెదలకు౦డా కూర్చున్నా
ఋతువుల జాడే కనిపి౦చని నా గదిలో
ఎ౦డుటాకుల శబ్దాలు కర్ణకఠోర౦గా వినిపిస్తున్నా
ఉలుకూ పలుకు లేని నీ జ్ఞాపకమే నన్నె౦తగానో బాధిస్తు౦టు౦ది

Thursday, March 28, 2013

కళ్ళలో దాగిన చిన్న కన్నీటి బొట్టు ..జారిగుండె లోని ఎంత భారాన్ని దించింది...


కళ్ళలో దాగిన చిన్న కన్నీటి బొట్టు
జారిగుండె లోని ఎంత భారాన్ని దించింది...
కన్నీటి బరువు తెలుసుకున్నాను
ఇందరి ప్రియ నేస్తాల సమక్షం కూడాఇవ్వని ఓదార్పు
నీవల్లే అది సాద్యం అయింది
మాటల గువ్వలను ఎగరనీయకుండా
భావాల రూపం లోగుండె లోనే
బందించేస్తూఇంకా ఎంత కాలమిలా..?
మనసుకి స్నేహం మత్తు నిచ్చి నిద్రపుచ్చుతూ
మాటలకు మౌనం భాషనేర్పినవ్వుకుంటూ
ఇంకా ఎంతకాలమిలా..?
ఆగని కాలంకేసి భారంగా చూస్తూభారమైపోతున్న
గుండెకేసి జాలిగా చూస్తూచూస్తూ..చూస్తూ..
చెలిని దూరం చేసుకుంటూఇంకా ఎంత కాలమిలా..? మనసా


పిచ్చిగా నీగురించి ఆలోచిస్తూ..ఆవేశపడిపోతుంటాను మనసా

నువ్వు నాకు ప్రశ్నవు మనసా
నువ్వు సమాదానం దొరకని ప్రశ్నవు మనసా
నా అడుగులతో నిన్ను కలుపుకొవాలని
నిరంతరమూ నా గుండే తపిస్తూవుంటుంది,
దానికెన్నిసార్లు చెప్పినా...
నిన్ను నమ్మమంటూనే వుంటుంది,
నా గుండెలపై నువ్వు సేద తీరాలని...
నా ఆశలను నువ్వే నింపుతూ ఉండాలని...
నా గతాన్ని ఙ్ఞాపకాలుగా నువ్వే నిలచి ఉండాలని...
నన్ను నీలా ఇప్పుడు మార్చినప్పుడూ...
నాకొసమే నువ్వు రేపు మిగులుతానన్నప్పుడూ...
అనంతాన్నీ ప్రశ్నించినా సమాధానం నువ్వే వచ్చినప్పుడూ...
పిచ్చిగా నీగురించి ఆలోచిస్తూ..ఆవేశపడిపోతుంటాను మనసా

ఈ ప్రపంచంలో నువ్వెక్కడా? అని ప్రశ్నించే
నా మనస్సుకు సమాదానం చెప్పుకోలేక
జరుగుతున్న వాస్తవాన్ని తట్టుకోలేక
గతి తప్పి మతిచెడి బ్రతుకుతున్నా ఇలా

Wednesday, March 27, 2013

నిన్ను నమ్మినందుకు నిన్ను నా అనుకున్నందుకు ఇన్ని మాటలు పడాలా

నిజమే నీవు సపోర్టు చేస్తున్నావని ఎవ్వరుఎన్నిమాటలైనా అంటారు... నిన్ను నమ్మినందుకు నిన్ను నా అనుకున్నందుకు ఇన్ని మాటలు పడాలా..అదే నీకిష్టమా ఎందుకలా అనిపిస్తున్నావు వాడితో..నేను భాదపడాలనేనా నీవు దూరం నీవు దూరం అయి మనసు చచ్చిన మనిషిని  ఇంకా ఎందుకు చంపుతావు... వాడికి ఎంత దైర్యం ఉంటే నన్ను అన్నిమాటలు అంటాడు నీవిచ్చిన దైర్యమే .... వాడెదురుగా నన్ను అనేమాటలను బట్టీ వాడు..నీ అలుసు చూసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ..ఏక్కడ నీవు ఇబ్బంది పడతావో అని మౌనంగా ఉంటుంటే ఇంకా ఎందుకు నన్ను చావచచ్చిన వాడిలా పడాల అన్ని మాటలు ..ఇదేనా నిన్ను నమ్మి ఇష్టపడ్డందుకు మాటలు పడాలా ...అర్హతలేని వాళ్ళూ అడ్డంగా మాట్లాడుతుంటే ఇప్పటికీ నీగురించే ఆలో చిస్తున్నా నీ పేరు ఎక్కడ చెడగొడతారో అని ,,నీవెక్కడ ఇబ్బంది పడతావోని  నాకంగారు వాళ్ళకు అది లేదు నీవు ఏమైతే వాళ్ళకేంటి నిన్ను ,,నన్ను బదనాం చేయాలి ఇప్పటికైనా తెల్సుకుంటావని అనుకోవడం లేదు వాడి దగ్గర నన్ను ఎంత చులకనగా మాట్లాడితే ఇంతలా వాడిష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతాడు .. ఎన్నాళ్ళిలా మాటలు పడాలి

చీకటి నన్ను తనలో కలిపేసుకుంటే ఎంతబాగుండో

ఎందుకో నీ జ్ఞాపకాలు
నన్ను నిలవనీయడం లేదు..
నీవు లేని నన్ను ఊహించలేకున్నా
అలాని నన్ను కాదని అవమానించిన నీకోసం
ఎదురు చూడని క్షనం లేదు అని నీకూ తెల్సు
నాలో నేను లేని రోజంతా పరిగెత్తలేను

ఈ క్షణం ఇలా ఆగి పోనీ...
నీవు లేని నిజాన్ని ,
అబద్దమై నా మనసుపై అద్దలేను
నన్ను నాలొ చూసుకునే అద్దం లాంటి రాత్రి
చీకటీ వాకిట్లోని మసక వెలుతురే
నాకు శాశ్వితం కావాలనిపిస్తుంది
నీకై తపించిన నా నన్ను
నాకు నీవు లేకుండా
దూరం చేస్తుందన్న దిగులు

ఈ క్షణం ఇలా ఆగి పోనీ
రేగిన గాయాన్ని మానలేని గాయంగా నిలచిపోనీ
నన్ను కాదని పరుగెత్తే కాలం తో జతకట్టలేను
చీకటి నన్ను తనలో కలిపేసుకుంటే ఎంతబాగుండో
రాత్రి కరిగిపొతున్న భయం మనసులో గుబులు
నీడ చూడాల్సిన వెలుగుజాడ లో నేను కరగలేను

గతం గుండె లోతుల్లో నేను
నా లానే ఉండాలనే ప్రయత్నం
నేను నువ్వైయ్యాకా నీవిచ్చిన వెలుగులో
నన్నే నేను పోగొట్టుకున్నా.

నువ్వే గెలవాలి
నీ నవ్వు శాశ్వితం అవ్వాలి
నేను కరిపోయినా నీకు తెలియనంతగా
అందుకే ఓటమంటే ఇష్టం
ఈ ఒక్క క్షణం ఇలా ఆగి పోనీ
నన్ను నాలో నిలిచి పోనీ
నీకు కనిపించని మరో ప్రపంచంకోసం
వెతుకులాటలో.. వెర్రి చూపుల్లో
నిజాలు బ్రతికుంటాయని
అవే నన్ను కాలుస్తున్నాయని
కడతేరుస్తున్నాయని
ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది
నమ్మలేని నిజాలు...
ఒప్పుకోలేని వాస్తవాలు
నన్ను నిలువునా దహించి వేస్తున్నా కారణాలు

నా బ్లాగ్ " ప్రియ " మిత్రులకు హొలీ సుభాకాంక్షలు..నా బ్లాగ్ మిత్రులకు , నా" ప్రియ" మిత్రులకు
 హొలీ సుభాకాంక్షలు..
 

Tuesday, March 26, 2013

నీకేం అయితే నాకేంటి అన్నవుగా అదేజరగనీ మనసా ( నాలో నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న క్షణం )

మనుషులు ఇంతలా ఎలా మారతారో మనసనేది లేకుండా...అంత ప్రేమగా మాట్లాడి ప్రపంచంలో ప్రేమంతా తనదే అది నీకోసమే అన్నట్టు బ్రమింపజేసి.. మనసంతా తానై మనసునిండా నింపుకొనితనకోసం వెతికిన క్షనంలో .. మాట మార్చి మనసును ఏమార్చి మరొకరితో.. వీడుకాకపోతే మరొకడు అనేలా ఇది నీకు న్యాయమా దేవుడు నీకిదే చెప్పాడా..? మనసుతో చెలగాటమా .. నీవిచ్చిన చనువుతో నన్ను అవమానిస్తుంటే చూస్తూ ఊరకున్నావు.. ఆ చనువుతో తాను నీప్రేమ గురించి చెప్పుకొస్తుంటే చావ చచ్చిన మనిషిలా చూస్తూ ఊండీపోవాల్సిందేనా ....అలాంటప్పుడు నాజీవితంలో కి ఎందుకొచ్చావు నిన్ను రమ్మని బ్రతిమాల లేదే .. మనసుతో చెలగాటమా నీకు నేను కాకపోతే మరొకడు వాడు నీతో చనువుగా ఉంటు వేరొకరితో మన స్నేహంగురించి వ్యగ్యగా మాట్లాడుతున్నసమయంలో నేను పడిన మనసువేదన నీకేం తెల్సు అప్పటి నీవు కాదు ఇప్పటి నీవు ఇంతలా మారతావని తెలీదు  తెల్సుకునే సరికి అంతా జరిగిపోయింది గుండెనిండా అవమానాలు నింపావు వాళ్ళు అవమానిస్తుంటే చూస్తూ ఊరకున్నావంటే అలా చేయమనేకదా....మరెందుకు నాజీవితంలో కి వచ్చావు..వాళ్ళెక్కడ భాదపడతారో అని చూస్తునావు కాని అక్కడ నేను పడే భాద నీవు పట్టించుకోని క్షనంలో నామనస్సు పడేవేదన నీవు తెల్సుకున్నావా ..వాళ్ళకోసం నన్ను  ఎన్ని మాటలన్నావు ఎలా అనగలిగావని తల బద్దలు కొట్టుకున్నా అర్దం కాలేదు.. వాడు నాగురించి ఎంత వ్యగ్యింగా .. నండీనా స్నేహంగురించి వెటకారంగా మాట్లాడుతుంటే అది మరొక మనిషి నాకు చెబుతున్నప్పుడు  గుండెల్ళొ పడ్డ భాద నీకీం తెల్సు  వాళ్లకోసం వాళ్ళ సంతోషంకోసం అన్ని మాటలు అన్ననీవు ఇంకా నీమనస్సులో నేనున్నా అని తలచుకోవడం నా పిచ్చేకదా ఎప్పుడో నన్ను మర్చిపోయావు అప్పుడేదో టైంపాస్ కు నాతో అన్ని అబద్దాలు చెప్పావుకదా .. నిజంచెప్పు గుండెలమీద  చేయివేసుచెప్పవా... అంత ప్రేమను ఎందుకు చూపించావు నా మనస్సుతో ఎందుకు ఆడుకున్నావు ఏదీ తట్టుకోలేను అని తెల్సు తెల్సే చేశావు భాదపడుతున్నాని తెల్సి  ఏవడేటు పోతే నాకేంటి అని నన్ను అన్నావు...ఎలా అనగలిగావు.. చెప్పు అది అన్నది అప్పటి నీవు కాదు ఇప్పుడూ మారావు వాళ్ళ కోసం చివరికి నాకు కనిపించకూడాదని నిర్నయించు కున్నావు ,,
                             ఈ రోజు ఒకరిని  కల్సా,,అమే తను నచ్చిన వాడిని ఎంత బాగా చూసుకుంటుందో తెల్సా.. తాని ఇద్దరూ దూరం అయినా చిన్న గొడవలకు ఒక్కమాట అనలేదు .. నేను ఏదైనా చెప్పబోతే అలాంటి వాడైతే నా ఎదురుగా అనొద్దు అని తన కు ఇష్టమైన వాన్ని గుండెలనిండా నమ్మకాన్ని పెట్టూకొని అతని కి ఇచ్చే ప్రిఫరెన్స్ చూస్తుంటే నీవే గుతుకొచ్చావు ...నాగురించి వాళ్ళదగ్గర ఎంత వెటకారంగా మాట్లాడావో వాల్లువేరే వాల్లోతె చెప్పి ఆవిషయం మరొకరు చెబుతుంటే కన్నీరు ఆగలేదు నన్ను అన్ని మాటలు అంత వెటకారంగా మాట్లాడావా వాళ్ళు చెప్పారు మేమంటే తనకు అబిమానం మాకోసం నన్ను ఏమైనా అంటుంది అని అలాగే చేశావు చేసి చూపించావు వాళ్ళన్నట్టే చివరకు నాకు కనిపింవకుండా పోవడాకి కారణం వాళ్ళకోసం ఈ అమ్మాయి తన కు ఇష్ట మైన వానికోసం పడే తపన తనకు ఇచ్చే గౌరవం రెస్పెక్టు చూస్తుంటే నిజంగా మనుషులు ఇంతలా నమ్ముతారా ఇంత నమ్మకంగా ఉంటారా అనిపించింది నీవు శాడిష్టులనే నమ్ముతావు..బైట ఒకలా నీతో మరొకలా చెప్పే మనుషులనే నమ్ముతున్నావు .. నమ్మితే నమ్మావు నన్ను ఎందుకు అవమాణించావు అదీ వాడి దగ్గర నామనసుకు ఎంతగాయం అయిందో తెల్సా...అయినా గాయం అయిందని తెల్సినా నీవు కావాలనే అని ఉంటావు అందుకే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడు గొప్పగా నన్ను తక్కువ చేసి అన్ని అద్బుతమైన మేస్సేజ్ లు పంపిన నీవు మాట్లాడొద్దు అన్నావు ఫోన్ చేయొద్దు అన్నావు..అన్నిటినీ అలా చూస్తు ఉన్నా ఏం చేయగలను నాఅనుకున్న మనిషినాకోసం కాక నన్ను కాదని ఎవరికోసమో తపన పడుతుంటే అలా చూస్తూ నీవు వీడిదగ్గన నన్నేమి అన్నావో పూసగుచ్చినట్టూ ఎవడికో చెప్పడం వాడు నాకొచ్చి చెప్పడం .. నమ్మలేకపోయా తరువాత నీ బిహేవియర్ చూసి నమ్మా నన్ను నీవు అవమానించిన తీరు చూసినప్పుడు కూడా నిజమేమో అనిపించింది  వాడికోసమే నీవు నాకు కనిపించకుండా పోయావని అది నావల్లే అని నిజమా..నాప్రాణం అనుకున్న నీవిలాచేస్తుంటే ,,,నిజంగా ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఎంత నమ్మకంగా నిజాయితీగా తను ఇష్టపడిన వానికి రెస్పెక్టు ఇస్తుంటే చచ్చిపోవాలన్నంత భాదవేసింది అప్పుడూ నీవు నాతో మాట్లాడిన ప్రతిమాట ఇప్పటీకీ నిజమే అని నమ్ముతున్నా నిజమేకదా సరదాగా టైం ఒఆస్ కోసం అనలేదుకదా ఒక్కటి మాత్రం అబద్ద ఎప్పుడూ నాంతో అబద్ద ఆడావు.. ఎప్పుడూ నాతో ప్రేమగా ఉంటాను ఎప్పుడూ నీతో మాట్లాడుతాను ఆన్నావు అది మాత్రం అబద్దంకదా ఏమో అప్పుడు ఏదో సరదాగా టైంపాస్ కోసమే నాతో స్నేహం చేశావేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కల్లేదురుగా జరిగిన సంఘటన తలచుకొంటే నేనేది చేసినా నీసంతోషం కోసమే అనేది మాత్రం వాస్తవం అది కచ్చితంగా  తెల్సుకునే రోజొస్తుంది కాని ఎక్కడ నీవు మోసపోతావో జీవితంలో కోలుకోలేని దెబ్బతింటావో అన్న దిగులు ప్రతిక్షనం వెంటాడుతూనే ఉంది ఏమోలే నాలాంటి వాడీగురించి ఎందుకు నీవు ఎక్కడున్నా ఆనందంగా ఉండాలి చల్లగుండాలి అదే నా చివరికోరిక  నేనేమైపోతే నీకేంటి అని అన్నావుగా అదే జరగనీ మనసా

ఓ బంగరు చిలకా మది మనసారా నిన్ను చూసుకోవాలని మనసు గొడవపెడుతోంది

గుండెల్లో గోడు ఎప్పుడూ నిజమే
గుండెల్లో గర్షన ఎప్పుడూ ఎడబాటు తత్వమే?
మనిషితోనే కాదు
మనిషిలోనూ తెలియని వేదన దాక్కునుంటాయి?!
భాదను బయట పెట్టేవాళ్ళు కొందరు..
భాదను బయట పెట్టుకోలేనివారు కొందరు..
లోలోన చుట్టుకునే వాళ్ళు మన మధ్యే 

గుండెళ్ళో గోడు వేరు..అది బయటకు తెలిసేది తక్కువ
ఘర్షనదెప్పుడూ ఎడబాటుతత్వమే-
నిజాన్ని నిబ్బరంగా బరిస్తూ గుండె..
అన్నీ తానై సర్ది చెప్పుకుంటుంది 

పైకి నిబ్బరంగా ఉండాలనుకున్నా
తనకు తానుగా కనిపిచకుడా ప్యిన ఆ వెలుగుకోసం
ఆత్రం గా ఎక్కడని వెతకను ఏమని వెతకను
చెప్పకుండా పోయిన ఓ బంగరు చిలకా 

మది  మనసారా నిన్ను చూసుకోవాలని మనసు గొడవపెడుతోంది
ఎక్కడకు వెళ్ళావు నన్ను కాదని నాకు చెప్పకుండా
అయినా మౌనగా రోదిస్తున్నా..నా రోదనలో నిజం ఉంటే
నీకు ఎక్కిళ్ళు రావాలే అప్పుడైనానేణు గుర్తుకు రావాలే
నీచుట్టూ అన్ని జ్ఞాపకాలు వచ్చి చేరాయి నాజ్ఞాపకకాలకు ఆ వెలుగుందా
నన్ను తప్పిచుకు పోయావు నేనేమైనా తప్పులు చేస్తే మన్నీచవే మనసా

నేనేం చేసిన నీవు బాగుడాలని నిజం ఎప్పుడు తెల్సుకుంటావే మనసా

నా బ్లాగ్ మిత్రులకు హొలీ సుభాకాంక్షలు..

 

                        నా బ్లాగ్ మిత్రులకు హొలీ సుభాకాంక్షలు..

                         నా బ్లాగ్ మిత్రులకు , 
    నా "ప్రియ"మిత్రులకు హొలీ సుభాకాంక్షలు..

ఓజాబిలీ వెన్నేలా ఆకాశం ఉన్నదే నీకోసం

 ఓజాబిలీ వెన్నేలా ఆకాశం ఉన్నదే నీకోసం
ఎదురు చుసింది నిదుర కాసింది
కలువనీకోసమే ..వెలుగువైరావోయి వెలుతురే తేవోయి
నువ్వులేక నవ్వలేక ఎందరున్నా ఎవరులేక
జంటగానే తోడులేక ఒంటిగానేనుండలేను
స్నేహదీపాలు వెలగనీచాలు చీకటే లేదోయి
వెలుగు వైరావోయి వెలుతురే తేవోయి
గువ్వలాగ నువ్వురాగా గూడునవ్వే గుండే నవ్వే
వేకువల్లే నీవురాగా చీకంటంతా చెదిరిపోయే
తుడిచికన్నేలు కలిసి నూరేళ్ళు కలిసి జతగ ఉందామోయీ
వెలుగు నీవోయి వెలుతురే కావోయి
ఓజాబిలీ వెన్నేలా ఆకాశం ఉన్నదే నీకోసంమన జ్ఞాపకాల లోయల్ని తవ్వుకు౦టూ.... స్వప్న౦తో నిద్రను వెలిగి౦చుకు౦టాను.

అర్ధరాత్రి దాటాక
కునుకుపట్టని నా కళ్ళు నేరేడు పళ్ళవుతాయి
నా నరాలు కాలుతున్న కరె౦టు తీగలవుతాయి
గుడ్లగూబ గొ౦తువిని భయపడి
చ౦ద్రుడు మబ్బుదుప్పటి కప్పుకు౦టాడు
నేనుమాత్ర౦...
మన జ్ఞాపకాల లోయల్ని తవ్వుకు౦టూ
ఏ మూడో ఝామునో
స్వప్న౦తో నిద్రను వెలిగి౦చుకు౦టాను.
అదీ ఒక్కోసారి వెలగదు..కలతనిద్రే
వెలుగునివ్వనీయవు నీజ్ఞాపకాలు

తెల్లారిచూస్తే...
జ్ఞాపకాలు జాడను
కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తు౦ది
వింతగా ఉంటుంది ప్రపంచం
అద్దానికి నా ముఖాన్ని చూపగానే
చెక్కిలిమీద చారికై నిలిచిన జ్ఞాపక౦
మళ్ళీ ఆలోచనల్నిరేపి
నన్నొక ఆగని కన్నీటి శిబిరాన్ని చేస్తు౦ది మనసా .

నీ ఉహల కన్నీళ్ళలో తడపడం తప్పఏం చేయగలను మనసా

ప్రేమ రెండు అక్షరాలే కానీ ,
ముడిపడటానికి రెండు క్షణాలే కానీ ,
రెండు హృదయాల మద్యీ కానీ ,
ఎన్నో ఎన్నో ఆశల తోరణాలు .....
ఎన్నో ఎన్నో రంగు కలల మెరుపులు .......
నిముషం అయినా విడువలేని బంధాన్ని 

శాసించడానికి టన్నుల కాంతి 
సంవత్సరాల కొలది షరతులా ??
చిన్న ఎడబాటు కూడా భరించలేని 

ఈ హృదయానికి చెంత చేర్చలేనీ హద్దు  లేలా ?
ప్రేమ ఎవ్వరిని ఎప్పుడు తాకుతుందో ,
ఏ తీరాల చెంత చేర్చుతుందో 

తెలియదు కానీ ...చిగురించిన వేళ....
విడిపోయే ప్రతి క్షణం ఎంత నరకం .....
కలవలేని ప్రతి సమయం ఎంత వేదనభారితం ....
ఎవ్వరు ఏమి చెయ్యలేని విధిని .....
ఎదురించలేని ఈ అసహయతని ....
ఒప్పుకోలేని ఈ నా హృదయానీ .....
ఏమి చేయ్యాలి...నీ ఉహల కన్నీళ్ళలో 

తడపడం తప్పఏం చేయగలను మనసా .

Monday, March 25, 2013

నిశ్శబ్ద యుద్దం నడుస్తోంది..ఎన్నాలిలా..?

నిశ్శబ్ద యుద్దం నడుస్తోంది..
ఎన్నాలిలా..?
నాకు తెల్సు ఈ సమయం
జీవిత కాలమని..అయినా..?
తెల్సి ఏం చేయలేని నిరాశక్తత

నిశ్శబ్దం కూడ
ఒక భాష
మౌన సముద్రపు ఘోష ..
అంతరంగం లో ఉప్పొంగే..
ఆందోళ అలల నిశ్శబ్దపు ఘొష
అర్దం చేసుకోలేని ఆవేన తరంగం

నిశ్శబ్దం
నాకునమ్మకమయిన నా నేస్తం
నిస్సబ్డమే
నా నిజమైన బలం
నిశ్శబ్దం
నా ఆత్మ విశ్వాసం దెబ్బతీసిన అనువిస్పోటనం
నిశ్శబ్దం
నా దుక్కాన్ని పెంచే మౌనవేదన
నిశ్శబ్దం
నా జీవిత కాలమంత శాస్వితం

నిశ్శబ్దాన్ని అక్షరీకరించలేను
అదో అక్షరం కు అందని భావం

అక్షరీకరించలేని అలుపెరుగని వాస్తవం
అవమానపు అగ్నీకీలలో
కాలి బూడిదైపోయిన నిశ్శబ్దతరంగం
ఇది అంతరంగపు ఆత్మగోష..
నీవు అర్దం చేసుకోలేని ఆవేదన

ఇక సెలవు మిత్రమా..?.. ప్రతి పరాజయం విజయానికి నాంది

..ప్రతి చిరునవ్వు దుక్కానికి నాంది

..ప్రతి వెలుగు చీకటి

..ప్రతి కలయిక ఎడబాటుకి

నాంది పలుకుతాయి

నిజాంగా మన ఎడబాటు నీకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది అంటే.... 

అంతకంటే నేనుకోరుకునేది ఏమిలేదు మిత్రమా..

ఇక సెలవు మిత్రమా ..

ఓజాబిలీ వెన్నేలా ఆకాశం ఉన్నదే నీకోసం

 ఓజాబిలీ వెన్నేలా ఆకాశం ఉన్నదే నీకోసం
ఎదురు చుసింది నిదుర కాసింది
కలువనీకోసమే ..వెలుగువైరావోయి వెలుతురే తేవోయి
నువ్వులేక నవ్వలేక ఎందరున్నా ఎవరులేక
జంటగానే తోడులేక ఒంటిగానేనుండలేను
స్నేహదీపాలు వెలగనీచాలు చీకటే లేదోయి
వెలుగు వైరావోయి వెలుతురే తేవోయి
గువ్వలాగ నువ్వురాగా గూడునవ్వే గుండే నవ్వే
వేకువల్లే నీవురాగా చీకంటంతా చెదిరిపోయే
తుడిచికన్నేలు కలిసి నూరేళ్ళు కలిసి జతగ ఉందామోయీ
వెలుగు నీవోయి వెలుతురే కావోయి
ఓజాబిలీ వెన్నేలా ఆకాశం ఉన్నదే నీకోసం

నీ వెంట ఒక మిత్రుడు ఉంటే...

చీకటి లో వెలుగు లా ...
వర్షం లో గొడుగులా..
మౌనం లో భాష లా...
చలిలో వెచ్చదనం లా ..
బాధ లో ఓదార్పు లా...
కష్ట్తం లో చేయూత లా ..
సుఖం లో సంతోషం లా..
నీ వెంట ఒక మిత్రుడు ఉంటే...
జయాలే తప్ప అపజయాలుండవు....!!!
--మీ సీత..

seethamanasupalike.blogspot.in

నీ మనసు పై మన జ్ఞాపకాలు,

ప్రియా తలపులు నిన్నే తలచుతు వున్నా,
పలుకులు నిన్నే పిలుచుతు వున్నా,
పెదవుల మాటున మాటలు దాచి,
రెప్పల మాటున నీటిని దాచి,
నిను మరువక, నిదుర ఎరుకక,
నిర్వీర్యుడినై నిలచివున్నా!

పరువం ప్రాయం దాటుతు వున్నా!
కాలం కదులుతు కరుగుతు వున్నా!
నిజం నిప్పులా నను కాల్చుతు వున్నా!

కన్నీటి కొలనులో జలకాలాడుతున్నా!
హ్రుదయాగ్నితో నాట్యమాడుతున్నా!
మౌనరాగం ఆలపిస్తూ ఎదురుచూస్తున్నా...!


నీ మనసు పై మన జ్ఞాపకాలు,
ప్రేమ పుష్పాలను మరల పూయిస్తాయని ఆశిస్తూ...

నీ కోసం, నీ పిలుపు కోసం
ఎల్లపుడూ ఎదురు చూసే.

ఎలా గుండెలోని నీ గురుతుల్ని శాశ్వతంగా చెరిపేసేది....

నీ అల్లరి మాటలు...
అమాయకమైన నీ చూపులు...
నిత్యం నీ పెదాలపై చిందులేసే ఆ చిరునవ్వులు
నా గుండే చప్పుడై
ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుచేస్తుంటే....
ఎలా మిత్రమా నిన్ను నే మరిచేది...
బ్రతికున్నా.. శవంలా బ్రతికేది...

నీతో అప్యాయంగా గడిపిన ఆ మధురక్షణాలు
నీతో అల్లరిగాపడ్డ ఆ గొడవలు..
ప్రతిసారీ నీ అలకలు...ఆ నీ ముతి ముడుపులు...
అనుక్షణం నా నీడల్లే వెంటాడుతుంటే
నిముషమైనా నిలువ లేక పోతున్నా ....
నిను తలువ కుండా...
కలలోను కలవరపెడుతుంటే...
కన్నీరై కారుతూ గుండెల్నితాకుతుంటే...
లోలోపలే సమాధి చేసుకున్న
నీ జ్ఞాపకాలను తడుముతూ
మరువాలని ప్రయత్నిస్తున్న నాకు...
మళ్ళి మళ్ళి గుర్తుచేస్తుంటే..
ఎలా మిత్రమా నిన్ను నే మరిచేది,
గుండెలోని నీ గురుతుల్ని శాశ్వతంగా చెరిపేసేది....
బ్రతికున్నా.. శవంలా బ్రతికేది...

Sunday, March 24, 2013

ప్రాణం పోయేదాకా నిన్ను నేను మరువలేను మనసా

నిను తలువ కుండా...
నిముషమైనా నిలువ లేక పోతున్నా ..
కలలోను కలవరపెడుతుంటే...
కన్నీరై కారుతూ గుండెల్నితాకుతుంటే...
లోలోపలే సమాధి చేసుకున్న
నీ జ్ఞాపకాలను తడుముతూ
మరువాలని ప్రయత్నిస్తున్న నాకు...
మళ్ళి మళ్ళి గుర్తుచేస్తుంటే..
ఎలా మిత్రమా నిన్ను నే మరిచేది,
గుండెలోని నీ గురుతుల్నిఎలా చెరిపేసేది....
బ్రతికున్నా.. శవంలా బ్రతికేది..ఎలా మనసా

మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం..ఇక కనిపించనేమో నీవెతికినా


కల ఒక జ్ఞాపకం...జ్ఞాపకం ఒక కల

కల ఒక జ్ఞాపకం
గుర్తుకొచ్చి రాక
తికమక పెడుతుంది
జ్ఞాపకం ఒక కల
నిజమో భ్రమో తెలియని
అయోమయంలోకి నెడుతుంది
కలలాంటి జ్ఞాపకం
జ్ఞాపకం లాంటి కల
నువ్వే....

నువ్వెవరో...
అనుక్షణం వెంటాడుతుంటే
నా నీడవనుకున్నాకున్నా
కానీ నీదయిన రూపం నీకుంది..
నీకు దయలేదు..
నీ హ్రుదయం బండరాయి..
నీ ఒక అందాల రాక్షశివి
ప్రతిక్షణం నీ ఆలోచనలే చుట్టుముడుతుంటే
కించిత్ ఆలోచనలేని నీవు
అంత హేపీగ ఎలా ఉంటున్నావో
నువ్వే నా మనసనుకున్నా
కానీ నీకు నాలాంటి స్నేహాలేన్నో కదా
అందర్లో నేనొక్కన్నే నచ్చాలి అంటే ఎలా కదా
అందుకే ఇప్పుడు వారయ్యారు నేను బోరయ్యానా

ప్రతి ఉదయం హృదయం నీకోసం తడుముకుంటుంది
వేకువఝామున నిద్దుర లేపే పిల్ల తెమ్మెర నువ్వవుతావు
నా ముంగిలి తాకే తొలి సూర్యకిరణం నువ్వే
నా కిటికిలోంచి తొంగిచూసే మల్లె పరిమళం నువ్వవుతావు
రాత్రంతా నన్నల్లరి పెట్టే జాబిలి నువ్వే
కానీ నేనే..నాకు నేనేమీ కాను
నీకేమీ నేనేం కాను....అంటున్నది నువ్వే ..?

నా కళ్ళు ప్రేమాక్షరాలని అచ్చు వేస్తూ ఉంటాయి Nekosam

ఇప్పుడు నీ కోసం ఈ నిట్టూర్పులు..
ఎన్నో నిశ్శబ్దాల గుస గుసలు
కవల్వర పెడుతున్న జ్ఞాపకాల దోతరలు
నీకోసం ఆత్రంగా వెతుకుతున్న నా మనస్సు
నేను చూసింది నీకళ్ళ లోని మెరుపులనే..
నీకళ్ళల్లోకి ఎన్ని సార్లు చూసినా 

చూడాలనిపించే మెరుపులు..
నాకు నీ మోములో మళ్ళీ మళ్ళీ 

చూడాపనిపించేది నీ కళ్ళే నేస్తం
ఇంకెన్నో మాట్లాడే చూపులు
ఎన్నో చూపుల రాతలు...
అవును....నిన్ను చూడగానే
నా కళ్ళు ప్రేమాక్షరాలని అచ్చు వేస్తూ ఉంటాయి
ఎదురు చూపులే
ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసాలుగా
నీ ముందు ఎదను పరిచిన
నీ నేను నీకు గుర్తున్నానా మనసా
ఆ మెరుపులు ఎప్పటి కైనా చూడగలనో లేదో..

Saturday, March 23, 2013

ఒకప్పుడు ఎప్పటికైనా గెలుస్తా అనినమ్మకం ఇప్పుడు లేదు నా ఓటమి సాశ్వితం మనసా

ఒకప్పుడు ఎప్పటికైనా గెలుస్తా అనినమ్మకం ఇప్పుడు లేదు నా ఓటమి సాశ్వితం మనసా
ఎందుకూ ఏమిటి కారనం చెప్పలేను చెప్పుకోలేను
నీలో నేను లేను ఓడిపోయాని ఇంక ఎప్పటికీ గెలవలేను
గెలుస్తా అన్న నమ్మకం లేదు ఎందుకో తెలుస్తా
నీవు వాళ్లను వదులుకోలేవు
నన్ను ఏన్ని మాటలు అనటానికి కైనా సిద్ద పడ్డావు రా
వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలనే కోరుకున్నావు 

వాడికోసం నన్ను అన్ని మాటలు అన్నావు
అందుకే తలవంచాను ఇంక గెలుపు మీద  ఆశలేదు
గెలుస్తా అన్న ఆలోచనే నాకు వింతగా ఉంది
వాళ్ళ కోసం నన్ను ఎన్ని మాటలు అనటానికైనాఎలా సిద్ద పడ్డావురా

అయిన క్షనంలోనే నేను చచ్చిపోయాను
ఇప్పుడూ వాళ్ళకోసం నన్ను వదులుకోవడానికి సిద్దాపడ్డ మనిషివి
వాడు నీకు ముఖ్యిం ... మరి  నన్నెందుకు ఇష్టపడ్డావు
కాదు నటించావు కదా అన్నీ నిజం అని నమ్మా అదేకదా
నేను చేసిన తప్పు చచి పోయాను

నా లైఫ నాఇష్టం ఇప్పుడూ అడగలేవు
అడిగే అర్హత లేదు రా నీకిప్పుడు 

నా ఇష్టం వచ్చినట్టూ తాగుతా
అడగ గలవా ఆ చెప్పు 

అయినా ఎవరికోసమో అన్ని మాటలు అన్న నీవు
నాగురించి ఆలోచిస్తాచా చెప్పు నా పిచ్చిగాని
ఇంకా నాగురించి ఆలోచిస్తున్నావా
నీవు వాళ్ళతో హేపీగా ఉన్నావు
నన్ను ఎన్ని మాటలు అన్నా
వాడితో సంతోషంగా ఉన్నావుగా
నన్నేందుకు ఇలా చేస్తున్నావు
అయినా వాడిని వదలి
నాగురించి ఎందుకు ఆలో చిస్తావు
కదా...ఏదో టైం పాస్ కోసం అప్పు డు మాట్లాడావు
నా పిచిగాని నేను ఎవర్ని కదా నిజమే
ఇలా ఎన్ని సార్లు అలో చించించినా
తల బద్దలు అవుతోంది
నిజాలు కదా ఇలానే ఉంటాయి
నీకు అందరు కావాలి నేణు తప్ప
వాళ్ళకోసం నను ఎన్నిమాటలు అయినా అంటావురా
కదా నిజమే కదా   

ఓడీపోయానురా
ఇంక గెలుస్తా అన్న నమ్మకం లేదు
నన్ను ఇలా ఎందుకు చేశావు కనీసం జాలి లేదా రా

పిచ్చి పిచ్చిగా తాగాను అడగే అర్హత నీకు లేదు
అడిగే దైర్యం లేదు అడగలేవు కూడా
ఎందుకంటే నేను ఏమైతే నీకేంటీ
నీకోసం అలో చించేవాళ్లు ఎందరో కదా
నాలాంఈ వేష్టుగాల్లతో నీకేంటీ కదా ..?

ఇది పచ్చి అబద్దం కదా....?


నా అనువనువు ...తనువంతా నీవే నిండివున్నావు మనసా

నా గుండెల్లో నుంచి దుఃఖం
లాంటిది కెరటంలా ఉప్పొంగి వస్తోంది
నా కళ్ళలోని నీరంతా వేడికి ఆరిన
ఎండమావిలా ఇంకిపోయాయి ...
ఇప్పుడు నా కళ్ళవెంట నీళ్ళు రావడం లేదు
అయినా నా హృదయం మాత్రం రోదిస్తూనే ఉంది ...
నీ జ్ఞాపకాలు కలిగించే ఆనందవిషాదాలను
తలచుకోవడం నా చేతులో లేదు
కాని నాలో రగిలే ఈ ఆనందావేశాలకు ...
రూపరహితమైన ఆ నా ఊహాస్మ్రుతలకు ...
నా హృదయ చెప్పే అసలు నిజం
చిరునామా నీ దగ్గరే ఉంది ......
ప్రతి ఉదయం నీ తలపులే నన్ను నిద్రలేపుతాయి
ప్రతిరాత్రి నీ గురించిన కల్లలే నన్ను నిద్రబుచ్చుతాయి
నాకు ప్రతిరాత్రి కాళత్రే...నీజ్ఞాపకాల జడిలో కలతనిద్రేగా
బౌతికంగా మాత్రామే నీకు దూరంగా ఉన్న ...
నా మది ఎప్పుడో నిన్ను చేరింది ......
ఇప్పుడు నాలో నేను లేను
నా అనువనువు ...తనువంతా నీవే నిండివున్నావు మనసా

Friday, March 22, 2013

ఓ క్షణం నాకు నీ కౌగిలిలో సేద తీరాలని ఉంది

ఓ క్షణం నాకు నీ కౌగిలిలో సేద తీరాలని ఉంది
అలసిపోయిన నా కనులకు జోలలు పాడే 
నీ పెదవుల సరిగమలు వింటూ నిదురపోవాలని ఉంది 
నీ చూపులకు తెరలడ్డు పెట్టే నా ముంగురులు సవరించే..
నీ చేతి వేణువుల ను పెనవేయాలని ఉంది 

ఏదో చెప్పాలని చెప్పలేక పోయినప్పుడు ...
నువ్వు నవ్వే కొంటె నవ్వులో జారి పోవాలని ఉంది 

నే చేసిన తప్పులను సవరిస్తూ బుద్దులు చెప్పే 
నీ పెద్దరికానికి మరోసారి తలవంచాలని ఉంది 
అల్లరి చేస్తూ నీ చేతికి అందకుండా పారిపోయినప్పుడు ..
ఉడుక్కునే నీ కళ్ళలో వేడి కి ఆవిరై పోవాలని ఉంది 
కోప్పడుతూ కళ్లురిమి చూసే చూపుల చురకత్తుల దాడికి విల విల్లాడి పోగలను కాని మౌనం వీడి నా మనసుకు ఓదార్పు నీయవూ  ?
కరిగి జారిపోయే నీ చెలిని నీ ఎద వంపులో తల దాచుకోనీయవూ ?
వేడు కుంటున్నాను నన్ను మరో సారి మన్నించవూ ?

రాత్రుల్లు నిద్రలేకుండా గడుపుతున్నా..కన్నీళ్ళలో ఉన్న నీవు కరిగి పోతావేమో అని

మౌనాన్ని ప్రేమిస్తున్నా...
నీ మాటలు నాకు చేరడంలేదు కదా...

నిన్ను తాకే గాలిని సైతం ప్రేమిస్తున్నా...
నిను తాకి నను చేరుతోందని...

పగటిపూట కూడా నిద్ర పోవాలనుకుంటున్నా...
స్వప్నంలో నిన్ను చూడొచ్చని...

రాత్రుల్లు నిద్రలేకుండా గడుపుతున్నా..
కన్నీళ్ళలో ఉన్న నీవు కరిగి పోతావేమో అని

నీ పాద స్పర్శ తగిలిన నేలను చూచి ఈర్ష పడుతున్నా...
ఆ భాగ్యం నాకు కలగలేదని...

అయినా ఏమీ చేయలేక నిస్సహాయంగానే నిల్చున్నా...
ఎందుకంటావా...

నిన్ను చూచినవేళ నా మాట మౌనమవుతుంది...
చూపులకే తప్ప దేహంలోని మరే భాగానికి చలనం రానంటుంది...

అయినా హృదయాన్ని వీడిపోని ఆశ మాత్రం నిన్ను చేరాలని తపిస్తూనే ఉంటుంది...
నిను చేరే భాగ్యం ఏనాటి కలిగేనో అని వేచి చూచే నా చిన్ని హృదయానికి ఏమని చెప్పను...
దాని ఆశను నెరవేర్చే ధైర్యం నాకు లేదని... జరిగే అవకాశం లేదని

ఫేస్ బుక్ లో కేటుగాడు....అమ్మాయిల ట్రాప్ మైన్ ప్రొఫిషన్

ఫేస్ బుక్ లో కేటుగాడు....అమ్మాయిల ట్రాప్ మైన్ ప్రొఫిషన్...ఫేస్ బుక్ లో కేటుగాడు....అమ్మాయిల ట్రాప్ మైన్ ప్రొఫిషన్.సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఉద్యోగి...తండ్రి చనిపోవడంతో తండ్రి ఉద్యోగం సంపాదించాడూ 2001 లో విజయవాడ  Lo  చేరాడు  మనోడికి కాస్త మంచిగా రాయగలిగిన శక్తి ఉంది... దాన్నడం  పెట్టుకొని ...ట్రాప్ మొదలు పెడతాడు దాదాపు 30,000 సాలరీ అయినా సరిపోదు మనోడి అమ్మాగార్కి కూడా గవర్నమెంటూ ఉద్యోగమే లక్షల్లో అప్పులు చేయడం మాయమాటలు చెప్పడం...తనమీద జాలిపడేలా చేయడం అప్పుఇచ్చిన వాల్లు వెంటపడితే వంగవీటి రాధా కృష్ణ దగ్గరకు పోయి వాళ్ళను బెదిరించడం ఇంటర్నేట్ లో అమ్మాయిలను పరిచయం చేసుకొని డబ్బులు గుంజడం వాళ్లతో చాట్ చేసి బ్లాక్ మైల్ చేయడం అతని  ప్రొఫిషన్ విజావాడలో అప్పుల వాళ్ళ దాటికి తట్టుకోలేక హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు...ఇదేకాదు మనోడు ఆ ప్రాంతం  YSR CP Party డివిజన్ మెంబర్ గాకూడా హడావిడీని తెల్సి ఇతని పై సైబర్ క్ర్రైం పోలీసుల నిఘా ఉందన్ని విషయాన్ని ఆ పార్టికి కుడా చెప్పాను అతని ఫోన్  నేంబర్ ఫేస్ బుక్ ఎకౌంట్ పై పోలీసుల నిఘా ఉంది.... కొన్ని గ్రూపు లో యాక్టివ్ గా కూడా ఉన్నాడు అతన్ని సపోర్టు చేసే పెద్ద మనుషులు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండండి తేడా వచ్చిన రోజు మిమ్మల్ని ప్రజలు నిలదీస్తారు ..ఓ పెద్దావిడ ఇతన్ని అడ్డంగా సపోర్టు చేస్తుంది ...ఇతను చేసే కామెంట్స్ సదరు పెద్దావిడ కూరునో సోంత బిడ్డనో చేస్తే ఒప్పుకుంటుందా అంత అసబ్యింగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అప్రమత్తం చేస్తున్నా త్వరలో అతని చరిత్ర మొత్తం బైట పెడతా సదరు పెద్దావిడ కాస్త కల్లు తెరిస్తే మంచిదని నా విన్నపం

అక్షరాలు కావివి, నా గుండె గాయపు రక్తాశ్రువులు .

కన్నీరు కడలయి చెక్కిలి తీరం చేరగా,
మూగబోయిన స్వరం మౌన రాగం ఆలపించగా,
ఆ రాగపు వేదనలో గుండెలోని నీ జ్ఞాపకాలన్నీ
గుండెళ్ళో గునపాలై గుచ్చుతున్నాయి,
నా హృదయారణ్యంలో నీ ప్రేమ సమాధిపై రాస్తున్నా
ఈ అక్షరాలు,అక్షరాలు కావివి, నా గుండె గాయపు రక్తాశ్రువులు .

తాను భాదపడి స్నేహితుడు ఆనందంగా ఉండా లని చూసేవారు ఉంటారా..

నిజంగా అంత స్నేహంగా ఎలా ఉంటారు..
మోసం చేయకుండా..
నమ్మకంగా ఒకరికోసం ఒకరు అన్నట్టు..
ఎలా ఉంటారు..స్నేహితుడు భాద పడితే
తాను భాదపడి స్నేహితుడు ఆనందంగా ఉండా లని చూసేవారు ఉంటారా..
ఏమో ..? నమ్మకం అంటే ఎదుటివారు ఎంచెప్పినా నమ్మకుండా ఉండాలి..
స్నేహం గుర్తుకు వస్తే ఎలాఉన్నాడో అని ఎదైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు
అని తెల్సిస్తే తాను భాద పడినా అయినా స్నేహితుడు భాదపడకూడదని
అలాంటి స్నేహీతులు ఉన్నారా లోకంలో.
హితంకోరే స్నేహితులు ఉన్నారా..కొంచెంకూడా భాదపెట్టకుండా
తనకోసం మదనపడతారని తెల్సి లైట్ గాతీసుకోకుండా  

ఈ క్రుయల్ వరల్డ్ లో ఫ్యూర్ హార్ట్ మనుషులు ఉన్నారా మనసా
..

సమాధానం చెప్పలేక మౌనం గా తల వొంచాను Manasaaa

ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా....... ??
సముద్ర తీరాన న ఒంటరి పయనం
తాకే ప్రతి అల నీ జ్ఞాపకం

ఎగిసి పడే అల నాజీవితాన్ని గుర్తుచేస్తుంది
నా కాళ్ళను తడిమి నిన్ను గుర్తుచేస్తూ ఉంటే
నీవులేని నా ఒంటరి తనాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే

నేను నీవు మర్చిపోయి మిగిలి పొయిన గాయాన్ని అని
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా........ ??
వీచే చిరుగాలి న మేను ని తడుముతూ ఉంటే

చల్లటి చిరుగాలులు ప్రతిక్షనం
నీ తియ్యటి మాటలను గుర్తు చేస్తుంటే
నీ తోడు ఏది అని ప్రస్నిస్తుంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా...... ??
నేను వేసే ప్రతి అడుగు
తన తోడును వెతుకుతూ ఉంటే

నీవెక్కడా అని నా హృదయం అడిగే ప్రశ్నలకు
నీ తోడు ఏది అని ప్రస్నిస్తుంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా....... ??
మౌనం గా తల వొంచాను వాటి ప్రశ్నలకి
ఎప్పటికీ చెప్పలేనని తెల్సి..సమాధానం చెప్పలేక ..

నువ్వు నాతో లేని క్షణం నా నుంచి సంతోషం వేరవుతుంది

నువ్వు నాతో లేని క్షణం
నా నుంచి సంతోషం వేరవుతుంది
నువ్వు దూరమైనంత తేలికగా...
" ఇన్నాళ్లూ మోసపుచ్చిన జ్ఞాపకాలు
ఒకేసారి బావుర్మన్నాయి ఏవేవో కలలు
వెక్కిరించిన ఆశలు అవ్యక్తమయ్యాయి....
 "ఇక ఒక నిజం బద్దాకంగా నిద్రలేచి
మనో మైదానం మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తుంది"
ఏమీ తోచని నేను ఆత్మహత్యను కోరుతున్నా
బ్రతుకు దారుల్లో పరిభ్రమిస్తూ,
భ్రమిస్తూ కన్నీళ్ళ ప్రక్కదారుల్లోకి జారిపోతున్నా...!
ప్రేమ సాగరానికి దూరంగా,
అభిముఖంగా ప్రవహిస్తున్నా!
ఏదో తెలీని అడ్డుగోడ ఎదురై ఉనికిని ప్రశ్నిస్తే వెనుతిరిగా..........
అప్పుడే తెలిసింది "నువ్వు నాతొలేవు..."

Thursday, March 21, 2013

భూమికోసం దారుణ హత్యలు హంతకులతో ఇంటర్వూ

పటోళ్ళ గోవర్దన్ రెడ్డిని సుల్తాన్ బజార్ ప్రాంతంలో దారుణం గా హత్యి చేశారు..అతని అనుచరులే ఈ హత్యికు పాల్పడ్డారు...తమలో తమకు తగాదాలు పెట్టడంతో తామీపని చేశామని తాము చంపకపోతే తమను దారుణంగా హత్యిచేసేందుకు పదకం వేశాడు దానితో తాము పటోళ్ళ గోవర్దన్ రెడ్డిని చంపక తప్పలేదని ఓ ఐదుగురు  జీ 24 గంటలకు ఓ సిడిను పంపారు....ఓవ్యక్తిని దారుణంగా చంపి ..తామే చంపామని సిడిలో ఎంతదైర్యంగా చెబుతున్నారో చూస్తుంటే హైదరాబాద్ లొ క్రైం రేట్ బూహత్యలు ఎలా జరుగుతున్నాయో తెలుస్తుంది.. ఇంకా హైదరాబాద్ లో రియల్ ఏష్టేట్ హత్యలు జరుగుతున్నాయి అనేందుకు ఈ రియల్ ష్టోరి అద్దం పడుతుంది..ఆ సిడిని వారేంచెప్పారు ..ఎలా చంపారు ఎందుకు చంపారు...ఆవివరాలు మీరు చూడండిమన ఇద్దరి మధ్య అలుముకున్న ...చీకటి తెరలని రచించిందెవరో

నువ్వు నా జ్ఞాపకాలనుంచి,
నా నుంచి తప్పుకోవాలని అనుకున్నా
నీకు తెలిసిన మనసును
అడిగి చూడు నీడలా
నీ వెంటే వున్నది ఎవరని?
అలిగి అలసిన మాటలనడుగు
నీ ఊహల వెనుక ఉన్న ఆశేమిటో
నిజానికి అబద్ధానికి మధ్య
నా కలలనీ ఊహలనీ తొక్కిపెట్టిందెవరో
ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని
నీ మనసునడుగు నిజం చెబుతుంది

మన ఇద్దరి మధ్య అలుముకున్న
చీకటి తెరలని రచించిందెవరో
కనిపించని నిజాలనడుగు
అబద్దపు నీడల పొడుగేమిటో
కాలచక్రం ఇరుసులనడుగు
కదలిపోయిన కలల కన్నీరు ఏమిటో
నిద్ర రాని నా కన్నులనడుగు నీకు నేనేమిటో

అలా అలవోకగా
ఓటమి నన్ను ఓడిస్తూంటే
నిజాల వెంట నీవు ఊహల మధ్య నేను ............
ఎప్పటికీ ఒంటరిగా అదే దిక్కుతోచని సమూహంలో
అయినా! నేనింతకు ముందూ ఒంటరినే ఇక పైనా కూడా ......

నన్ను చీల్సి నాలో నీ జ్ఞాపకాల కోసం వెతుకుతున్నారు

 రాయలేక రాస్తున్న నీవు చూస్తావని కాదు
చూసి ఆనందిస్తావని కాదు
అంతులేని విషాదాన్ని గుండెల్లో కుక్కి
గుండెల్లో నక్కిన భావన్ని
బందీలుగా చేస్తునే
ఏదో రాయాలనే తపన..
మాటలు నాతో కలబడుతున్న క్షనాన
పదాలు తడబడుతున్నాయి
నీ వున్నా వన్న దైర్యం లేదిప్పుడు
మళ్ళీ తిరిగొస్తావన్న ఆశకూడా చచ్చిపోయింది
నీకోసం వెర్రికేకలు పెడుతున్న
నా మనసును సూసి నాకే  జాలేస్తుంది
నీవు గుర్తుకు రాగానే నాలోని నరాలు ఉబ్బి
ఎప్ప్డుడు పగిలిపోతాయా అన్నంత  వేదన
 పోష్టు మాట్రం బల్లపై
పడుకో బెట్టీన శవంలా ఉన్నా ఇప్పుడు
ఏక్షనమైనా  నన్ను ముక్కలుగా కోస్తారు
ఆముక్కల్లో డాక్టర్ల కావల్స్తింది వెతుకుతారు
నీచుట్టూ వున్నవాళ్ళు కోరుకునేది అదే
నీతో సహా కదా మనసా
మనసా వాళ్ళు నిన్ను ఏమార్చి
నీ మనసును సొంతం చేస్తుకున్నారు
ఇపుడూ మిగిలుంది నేను
నామనసులో ఉన్న నీజ్ఞాపకాలను తోడేయ్యాలి
అవిలేకుం డా చేయ్యాలని
పోష్టుమాట్రం చేస్తున్నా డాక్టర్లలా
పదునైన కట్టులతో సిద్దం అయ్యారు
ఇప్పటిదాకా ఈవన్నీ నీకు తెలీదేమో అనుకున్న
వాళ్ళను పంపింది నీవే అని తెల్సింది
అందుకే మౌనంగా శవంలాగే పడుకున్నా
వాళ్ళకు కావాల్సింది తీసుకోలేరని అది దొరకదని తెల్సు
నన్ను ఎన్ని ముక్కలు చేసినా ..
నీవుకూడా నాలో మిగిలిన జ్ఞాపకాలను తోడి తీసుకు రమ్మని
వాటిని నాశనం చేయ్యమే చెప్పవంటకదా నీవు
నేను నిజంగా శవాన్ని అనుకునే  వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూన్నారు
అదికో కత్తులు రెడీ చేస్తున్నారు చాలా పదునుగా ఉన్నాయి
వాళ్ళలో మూతి పొడవుగా ఉన్నోడికి నామీద కోపం అనుకుంటా
వాడే నీవు "కన్నా" అని ముద్దుగా పిల్చుకుంటావే వాడే
గుడేళ్ళో డైరెక్టుగా పదునైన కత్తి దించాడు
పరపరా ముక్కలు చేశాశు
రక్తం జివ్వుమని ఎగసి పడింది
వాడు నారక్తంతో తడిసి పోయాడూ
అయిఆ వాడికి నా మీద  పగ చల్లారలే
అలా ఎక్కఏక్కడో ...పరపరా కొస్తూనే ఉన్నాడు
మద్యి మధ్యలొ నీకు ఫోన్ చేసి ఏం దొరకలేదని
చెబుతున్నాడు ..ఎలా నన్ను కోస్తున్నడో నీకు చెబ్తుణ్టే
నీవు ముసి ముసిగా నవ్వుతూ  వాడితో  "కన్నా"
నీవు చెబుతున్నావు వాఢికి ( అంటే నన్ను )
ఇంకా ముక్కలు చెయ్యి అని చెప్పావు
ఇకేముంది ఆగుతాడా నాలో ఉన్న నీజ్ఞాపకాలను
తోడెయ్యాలని నన్ను ముక్కలు ముక్కలు చేస్తూనే ఉన్నాడు
అయినా ఒక్కటీ దొరికించుకోలేక పొయ్యాడు నీ "కన్నా "

Wednesday, March 20, 2013

నీవింక మారతావన్న ఆశ చచ్చిపోయింది


నీ పేరుని అయినా మర్చిపోవాలని..పెదవిని మౌనంతో బంధిస్తే,


మనసా  నిన్ను తలవకుండా
నిమిషం అయినా
ఉండాలని అనుకుంటాను.
కానీ నువ్వు వేలివేసిన మనసు
నాకన్నా ముందే
నిన్ను తలచుకుంటుంది,......!!
నీ పేరుని అయినా మర్చిపోవాలని
పెదవిని మౌనంతో బంధిస్తే,
కానీ నువ్వు నిందించిన
హృదయం నీ ఊసులని
గుండె చప్పుడుగా మార్చుకుంది.
నువ్వు దూరం అయ్యావని కన్నీటికి,....
తెలిసిన,నీ జ్ఞాపకాలని
కమ్మని కవితలుగా
కనుపాప నాకు అందించింది
నీ స్నేహంలో పొందిన
ఆనందం కన్నా
నీ ప్రేమ నాకు స్వంతం కాదనే నిజం
అనుక్షణం దహిస్తున్న,
నేస్తం నిన్ను
ప్రశ్నించే ధైర్యం చాలక అనుదినం నాకు
నేను దూరమవుతూ బ్రతుకుతున్న

నన్ను తగలబెట్టీ ఆనందిస్తున్నావా మనసా

క్షనాలు కరిగిపోతున్నాయి..జీవితం తరిగిపోతుంది
నా అనుకున్న మధుర క్షనాలు వాడు లాక్కెళ్ళాడు
పదిమందిలో అందరూ చూస్తుండగా,,,నా దగ్గరనుంచి బలవంతంగా
అవి నావి  పెద్దగా అరవాలని ఉంది ఉంది కాని
అప్పటికే నా గొంతులో పదునైన కత్తి దించావు
మాటల తూటాలతో గుండెను పేల్చావు
నా మాట పడిపోయింది ..మనసు 

మూగదైంది ఎందుకు బ్రతికున్నానా
రోదించని క్షనం లేదు అయితే నీకేంటీ
అనిపిస్తుంది నిజంగా మాయచేశావు
నీకు ఎదైనా సాద్యమే ఎలాగైనా మారగలవు 

నేనూహించని దెబ్బ కొట్టావు గుండెకు
ఆమాటల్లో తియ్యదనం...

మనసులోని మంచితనం అన్నీ ...పోయాయ్
ఇప్పుడున్న నీవు నీవు కాదు ఇది కలలో కూడా ఊహీంచలేదు
ఊహిస్తే అది జీవితం ఎందుకు అవుతుంది 

పగలుకు చికటికీ తేడాను మర్చిపోయాను
చిమ్మచీకటిని నా మొహమ్మీద విసిరికొట్టి
నన్ను అక్కడా తగులబెట్టీ
చలికాసుకంటున్నావు నీ స్నేహితులతో
నా ఎముకలు గుండె తగల బడుతుంటే
నవ్వుతూ వాడిని రెచ్చగొట్టి మంటలు పెద్దవి చేశావ్ 

నీవు నాగుండేల్లో పెట్టిన మంటలకన్న ఇవేమీ పెద్దవికావులే
నీజ్ఞాపకాలను అవేం చేయలేకపోతున్నాయని భాదపడుతున్నావు
వాడు అంటకంటే మంచి జ్ఞాపకంగా నిలచిపోతా అని  నీకు హామీ 
ఇస్తున్నాడు నిన్ను ప్రేమగా పొదివి పట్టుకొని 

మంటల్లో తగలబడుతున్న నా ఆత్మసాక్షిగా

అవును "కన్నా" నీకంటే ఎవ్వరూ బాగా రాయలేరు

ఒకప్పుడు నావి మైడ్ బ్లోయింగ్ రాతలు అవి పనికిరావు చెత్తరాతలు అయ్యాయి....కొత్తగా వచ్చిన వాడే సూపర్ నిజమే కదా " కన్నా" నీవు సూపర్.....అవును "కన్నా" నీకంటే ఎవ్వరూ బాగా రాయలేరు

Tuesday, March 19, 2013

నిజాలను కలలను చేసి . జ్ఞాపకాలనే కత్తులను గుండెళ్ళో గుచ్చి నవ్వుతున్నావా మనసా


నీ విషయంలో దారుణంగా ఓడిపోయాను

మనస్సులో ప్రతిక్షణం..మెదిలాడుతున్న నీజ్ఞాపకాలు
మనసులో నీ తలపులు..నిదుర పట్ట నీయడంలేదు
నిన్నటిని మరువలేక ..నీవులేని రేపటిని ఉహించలేక
నన్ను నీజ్ఞాపకాలు..నిదుర పట్ట నీయడంలేదు

జీవితంలో ఓటమి అంటూ ఏమి ఎరుగని నేను..
నీ విషయంలో దారుణంగా ఓడిపోయాను
కలలు జీవితంపై కాంక్ష పెంచుతున్న
యధార్ధాలునన్నుచూసి నవ్వుతున్నా
నీవు లేని నేను లేను అన్న నిజాన్ని
జీర్నీచుకోలేకపొతున్నా

నీ కోసం నీకోసం చేసే ప్రతిప్రయత్నం
విషాదాన్నే మిగులుస్తుంది ...

నీవు కావాలనుకున్న ఎదురుచూసిన ప్రతిసారి
అవమానం ఎదురవుతుంటే ...

నీవు లేని రోజు కోసం ఎదురుచూసే ఓపిక నాకికలేదు
కన్నులు మూస్తే వచ్చే చీకటే నయమని ...
నీవు ప్రతిక్షనం నవ్వుతూ ఉండాలి నేస్తం
మరణిస్తున్నాను నేస్తం..మన్నించు నేస్తం

""నేను"" అన్న నాకు "నాకు" నేనే శత్రువుని

ఈప్రపంచంలో...నీకు ఏ తప్పు జరిగినా అది నావల్లె.........!
నీకు అన్యాయం ఏ పాపం జరిగినా అది నా వల్లె.......!
ఎందుకంటే అది నీకూ నాకు తెల్సిన నిజం నీవు నమ్మని వాస్తవం
""నేను"" అన్న నాకు "నాకు" నేనే శత్రువుని
నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
నా కొసం అనుకొనే ""నేను"" అనే ........?
అందరికీ మంచి జరగాలనుకుని మోసపోతాను...
నీవు అస్సలు భాదపడకూడాదని నేను భాద పడతాను
నా చుట్టూ ఉన్నవారు అంతా మిత్రులె
ఓక్క "నేను" అన్న నేను తప్ప.......!
కనుకే ఏ పాపం జరిగినా....
దానికి ఈ ప్రపంచం ఎ శిక్ష విదించినా............
నేను అనే నీను ప్రతీ శిక్షకు శిక్షార్హుడనే.
ఎందుకంటె జీవితం అతి చిన్నది..............!
ఈ ప్రపంచం లో ""నేను"" అనే జివితం అతి సూక్ష్మమైనది......../
నీవు కోరుకునేంది నాకు శిక్షపడాలని ..నేను నాశనం అవ్వాలనేగా..
చాలు జీవితంలో నీవుకోట్టిన దెబ్బలకు కోలుకోలేను కోలుకోవాలనీ లేదులే

నిన్ను న్నీవు గుర్తుపట్తలేనంటగా మారిపోతున్నావా Manasaaaa

కళ్ళముందు కదిలాడే ప్రతిదీ నిజం అనుకున్నా
వినే ప్రతిమాట  నాకే సొతం అనుకున్నా
నీవు చెప్పే ప్రతిపదం నాదనుకున్నా
నీవు లేని జీవితం వ్యర్దం అనుకున్నా 

నీవన్న ఏమాట లో నిజం లేదు
నీవు పలికే ఏపలుకూ వాతవం కాదు
మనసుతో ఆడుకోవడం నీ నైజమా
మనుషుల్ని ఏమార్చడం నీ కిష్టమా
అందరిలో ఉన్నది నాలో లేనిది ఏంటో
మనిషిగా ఆలోచించడం మానేసావేమో కదా
చుట్టూ పదిమంది పొగటం నీకిష్టమా
దానికోసం ఎలాంటి స్నేహాన్నైనా అవమానిస్తావా

ప్రతివిషయాన్ని లైట్ గా తీసుకునే వాళ్లకు
ప్రతివిషయంలో ఎదో వెతుక్కు నేవాళ్ళకు
వీళ్ళుకాకపోతే ఇంకోరు అనుకునే వాళ్ళకు
మనస్సనేది లేకుండా మతిలేని వెదవలకు 

మానసిక ఆనందం  కోసం ఎదురు చూసే వాళ్లకు
వాళ్ళనుకునేది సాదించడం కోసం ఎన్ని జిమ్మిక్కులైనా చేస్తారు 
నిజమైన అబద్దమైన అవసరం లేలేని వేష్టుగాల్లతో నన్ను పోల్చావా
వాళ్లకోసం నన్ను అవమానిస్తావా..

మనసును చంపుకొని భాదపెట్టడం ఎప్పుడూ నేర్చుకున్నావు
పెద్ద అయ్యే కొద్దీ నేర్చుకోవాలి అంటారు 
మరి నీవేం చేస్తున్నావు
అంత మంచితనాన్ని చంపేసి
నిన్ను న్నీవు గుర్తుపట్తలేనంటగా మారిపోతున్నావా  

ఒక్కసారి  నీ మనసాక్షిని ప్రశ్నించుకో ఎంచేస్తున్నావో
ఏం చేసావో ఎదుటి మనిషి భాదపడీతే తట్టుకోలేని నీవూ
ఇలా ఎలా మారావో అర్దం అవ్వడం లేదు నీవు నీవులా లేవెందుకు
ఎవరికోసం ఈ మార్పు నీలో నీవు నీవుగానే ఉండు లేదంటే 
జీవన గమనంలో దెబ్బతిన్నాక నాలాంటి స్నేహితుడూ అన్న మాటలు గుర్తుకొస్తాయి 

నా తలపులతో తడిచి ముద్దౌతున్నావా..తపన అంతా నీ కళ్ళలో కనిపిస్తుంది

అందమా ...మళ్ళెపూల మకరందమా
అద్బుత దృస్యిం...ఆరాధ చూపుల్లో ఆర్తి
నీ మనోఫలకంపై నామీద ఉన్న ప్రేమకనిపిస్తుంది
అందంగా అలకరించుకున్నా రాధా..నా తలపులతో
తడిచి ముద్దౌతున్నావా..తపన అంతా నీ కళ్ళలో కనిపిస్తుంది
సింగారించుకున్న కన్నెమనస్సులో ఆవేదన ఆలోచనలన్నీ
నీకళ్ళూ చెప్పకనే చెబుతున్నాయి..చెలికాడి వెచ్చని ఊపిరిగా మారాలని
మదిలో మెదులుతున్న తలపులన్నీ నీ బుగ్గల్లో ఏరుపును పండిస్తున్నాయి
ఏమరపాటుగా ఎటో చూస్తున్నట్టున్నా ఎదురుచూపుల తాకిడి
నామదిని ఎప్పుడో తాకి గిలిగింతలు పెట్టిందిఅందుకే అక్కడ ఉక్కిరి బిక్కిరౌతున్నాను
ముగ్దమనోహరమైన నీ చిన్ని పెదవిపై విరిసీ విరియని నవ్వునాసొంతమేన
ఆ పెదవిపై కనిపించి కనిపిచని పుట్టు మచ్చనాదేనా..దాన్ని నేనెప్పుడు తాకేనో
చారడేసంత కళ్ళలో చెప్పుకోలేని భావలన్ని ఒక్కొక్కటిగా చేరిస్తే
మదిచాటున దాగున్న  నీజ్ఞాపకాలన్ని నన్ను ఎక్కడున్నా గుచ్చుతున్నాయిలే
చిన్నిగడ్డం పై ముద్దాడిన క్షనాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నావా
చిరునవ్వు లెదెందుకు చెంతలేన్న దిగులా చెలికానిగా నీ గుండె తడుము
అక్కడే ఉన్నాగా నీ మది మౌనభాష నాకు చేరింది  వస్తున్నా
నీ వడిలో వాలి వేల యుగళ గీతాలు పాడాలని
నీ వెచ్చని కౌగిలిఓ ముచ్చటగా ఒదిగిపోవాలని
వందల ఏళ్ళు ఇలాగా నీతో జతకూడాలని వస్తున్నా మనసా
నీ తడి ఆరని పెదాల్లో అమృతాన్ని జుర్రుకోవాలని ఆత్రంగా వస్తున్నా నీ చెంతకు
నీ..నా ,,,, విరహ భాదను ఆ మన్మదుడు అర్దం చేసుకున్నాడో ఏమో..
నీ వడీలో వాలి పొమ్మని తొదరపెడుతున్నాడు తోడు కోసం నీవెదురు చూస్తున్నావని
నీ కోసం వచ్చిన క్షణం కాలాన్ని స్థబించి మనిద్దరి కలయికలో
లోకం ఏటుపోతే నాకేంటి రాధా ..నీవలపుల తోటలో హాయిగా
ఆనందంగా నీతో ఉండాలని వస్తున్సా ఇటు చూడు  మనసా ఏటో చూస్తావేం

స్నేహమా చెలగాటమా ..నీ ముడి వేస్తావో..ఎప్పుడెలా విడదీస్తావో..ప్రణయమా పరిహాసమా

ఎందుకు చెంతకి వస్తావో ఎందుకు చేయ్యొదిలేస్తావో
స్నేహమా చెలగాటమా
ఎప్పుడు నీ ముడి వేస్తావో.....ఎప్పుడెలా విడదీస్తావో.....ప్రణయమా పరిహాసమా
శపించే దైవమా దహించే దీపమా
ఇదే నీ రూపమా ప్రేమా

ఫలిస్తే పాపమా.....కలిస్తే లోపమా......గెలిస్తే నష్టమా ప్రేమా
ఈ..కలత...చాలే మమత
మరపురాని స్మృతులలోనే రగిలిపోతావా..మరలి రాని గతముగానే మిగిలిపోతావా
రెప్పలు దాటవు స్వప్నాలు..చెప్పక తప్పదు వీడ్కోలు
ఊరుకో..ఓ హృదయమా
నిజం నిష్టూరమా..తెలిస్తే కష్టమా..కన్నీటికి చెప్పవే ప్రేమా
ఫలిస్తే పాపమా...కలిస్తే కోపమా..గెలిస్తే నష్టమా ప్రేమా

వెంటరమ్మంటూ.....తీసుకెళ్తావు......నమ్మి వస్తే నట్టడవిలో విడిచిపోతావు
జంటకమ్మంటూ ఆశపెడతావు
కలిమి ఉంచే చెలిమి తుంచే కలహమవుతావు
చేసిన బాసలు ఎన్నంటే చెప్పిన ఊసులు ఏవంటే
మౌనమా...మమకారమా
చూపుల్లో శూన్యమా...గుండెల్లో గాయమా..మరీ వేధించకే ప్రేమా
ఎందుకు చెంతకి వస్తావో ఎందుకు చేయొదిలేస్తావో
స్నేహమా చెలగాటమా
ఎప్పుడు నీ ముడి వేస్తావో..ఎప్పుడెలా విడదీస్తావో..ప్రణయమా పరిహాసమా

కనులు దాటిన క్షణం ...కనుల ముందే చేజారే చేజారిన మదురక్షనాలు

కనులు దాటిన క్షణం ...కనుల ముందే చేజారే చేజారిన మదురక్షనాలు నీ జ్ఞాపకాలతో కనులు మూసే లేదని నిజం..మనసు నిండా మరిగే జలం కనులు దాటని ఓ వరం..ఏ దేవుని శాపం మూలమో నా దేవుని మరిచిన పాపమో..గగనాన చంద్రుడు ఒంటరిలే ఏ చుక్కల దరికి చేరడులే..అర్థం తెలియని ప్రశ్నలు ఎన్నో అంతం ఏదని అడిగిన కొంచెం..దూరమని కొనసాగించె
వెలుతురు కై వేచే చీకటి తను పోనిదే రానిదని
తెలిసిన గతి ఏమని ,ఎవరిని అడగనీ..
అడిగే అర్హతలేదు..ఎందుకిలా దూరం అయ్యావో

ఆ ఎర్రటి గోరింటాకు నీచేతుల్లో పండించి.Manasaa

నీ ఎర్రని పెదాళ్ళా.. పండిందా గోరింటాకు..
మనసులోని భావాళ్ళా .. అందమైన మెలికలు తిరిగిన డిజైన్..
ఆ ఎర్రటి గోరింటాకు నీచేతుల్లో పండించి.. సిగ్గుతో మొగ్గగా మారి
.. చేతులను నీ అందమైన నీ మొకారవిందాన్ని అడ్డుగా పెట్టుకొని
నీ వాలు కనులతో ..దొంగచూపులు చ
ూస్తుంటే.మనసు మాటవినదు మరి మనిషన్నవాడు ఆవాలు చూపుల గాలంలో చిక్కుకుంటే విలవిల్లాడాల్సిందే నీ కన్నుల భావాలు పట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే అంతుచిక్కని భావాల అనుభూతి..నీ గోరిటాకు అందాలను చూడాలా..గోరింటాకు అందాల వెనుక దొంగచూపులు చూస్తున్న ఆ కన్నుల్లోని భావాలు వెతకాలా..మనసులో దాగిఉన్న ఆలోచననేంటో పసిగట్టాలంటే అయ్యే పనేనా..? చూపులు మరల్చుకోలేక.. ఆచూపుల్లో బావాలు చదవలేక ..గొరింటాకు అందాల వెనుక దోబూచులాడుతున్నా మనసును అర్దం చేసుకోలేక.. అల్లాడుతున్న అల్పప్రాణి.. భాదను అర్దం చేస్తుకో..Manasaa

రాధకోసం కృష్టుడు..కృష్ణుడికోసం రాధ

రాధా కృష్టులను చూస్తే..రాధకోసం కృష్టుడు..కృష్ణుడికోసం రాధ కాదా..
కృష్టుడు రాధ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అంటేనే...రాధగుండె అదురుతుంది..
.కృష్టుడు రాదను చేరగానే...అదరంలో అందమైన మలుపులు
పెదవిచాటున... పడ్డగాటు ఎర్రగా కనిపించి కృష్టుడికి అది రెడ్ సిగ్నల్..ఇంకేముంది
ఆగలేనంటూ అదరాలను అందించేందుకు రడీగా ఉండేరాధ.
.కృష్టుడి చేయి తగలగానే..మంచు ముత్యంలా కరిగిపోతుంది మరి..
మరి,,ఆ విరహ వేదనను..వేయి యుగాలుగా ఎదురు చూస్తున్న రతీదేవిలా కృష్టుడికి విల్లులా సహకరిస్తుంది రాధ..? రాదా కృష్టులు ప్రేమకు ప్రతిరూపం..కార్యానికి కందం తొక్కితే ఆ యుద్దం ఎన్ని యుగాలైనా ఆగదు ముద్దులతో మొదలైన యుద్దం.. మొదలు కాగానే రతీదేవుడే సిగ్గుతో ముడుచుకు పోవాల్సిందే ...సముద్రపు హోరులా ప్రారంబమై..అగ్నికీలల్లో ఆహూతి ఆహూతి అవుతూ...మరో కొత్తలోకంలో విహరిస్తున్న ,,ఆ రాధాకృష్టుల ప్రణయగాధ చెప్పటానికి ఎన్ని యుగాలైనా పెనంమీద అయిసుగడ్డలా అలాఅలా కరిగి పోవాల్సిందే కదా..?

నీవు నా గుండెకు పెట్టిన గాయాలివే మనసా -2

 1) దగ్గరలో లేవని తెల్సినా పిచ్చి మనస్సు ఆత్రంగా ఇంకా నీకోసంతడుముకుంటూనే ఉంది
2) నా మీద ద్వేషం తో నీవు..మౌనంగా నేను ఇదా స్నేహం.
3) మనిషిగా జీవిచాలి అన్నావు ఇంతగా ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నావు మనసా
4) చేసిన బాసలు ఎన్నంటే చెప్పిన ఊసులు ఏవంటే మౌనమా...మమకారమా 
5) నిజం నిష్టూరమా..తెలిస్తే కష్టమా..కన్నీటికి కారనం చెప్పవే ప్రేమా.
6) మరపురాని స్మృతులలోనే రగిలిపోతావా..మరలి రాని గతముగానే మిగిలిపోతా
7) నన్ను మర్చిపోయావా మనసా నాకెందుకు గాయంగా మిగిలిపోయావు
8) నిదురలేని రాత్రులను ఇచ్చావు..నాలొని నిన్ని భాదపెడుతున్నానని ఎందుకు అనుకోలేదు మనసా
9) నీతో మాట్లాడిన క్షనాలన్నీ నిజాలేనా..మరిప్పుడు అవి నన్ను దెప్పిపొడుస్తున్నా ఎందుకు మనసా
10) గుండేల్లో దీపంలా పెట్టుకొని పూజిస్తున్నందుకా నన్ను ఆ దీపంతో కాల్చాలని చూస్తున్నావు.
11) ఎవరికోసమో నన్ను అవమానించే బదులు ఒక్కసారికి నా గుండేను పెకిలిచి వాడికి ఇచ్చేయరాదూ.
12)  ఎందుకీవేళ నా మది లోతుల్లో ఇంత కలవరం...నీజ్ఞాపై కాలు పొదుస్తున్నయి గుండెళ్ళో
13)  మరిచి పోతున్న జ్ఞాపకాలను మానటనికిమందులేదు ఊపిరి ఆగిపోతేతప్ప..
14) పదికాలా పాటు నీతో స్నేహం చేద్దాం అనుకుటే పాడె రెడీ చేసి నవ్వుతున్నావా మనసా..
15) మనసును గాయపెట్టగలిగావుగాని ..మన ప్రేమకు గండికొట్టలేక పోయావు మనసా.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday, March 18, 2013

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ -సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…
లా ల లాలల… లా లా ల లా లల

చరణం : మనసు మాసిపోతే మనిషే కాడని
కటిక రాయికయినా కన్నీరుందని
వలపుచిచ్చు రగులుకుంటే ఆరిపోదని
గడియ పడిన మనసు తలుపు తట్టి చెప్పనీ
ఉసురు తప్పి మూగబోయి నీ ఊపిరీ - 2
మోడువారి నీడ తోడు లేకుంటినీ

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…

చరణం : గురుతు చేరిపివేసి జీవించాలని
చెరప లేకపోతే మరణించాలని
తెలిసి కూడా చెయలేని వెర్రి వాడిని
గుండె పగిలిపోవు వరకు నన్ను పాడనీ
ముక్కలలో లెక్కలేని రూపాలలో - 2
మరల మరల నిన్ను చూసి రోదించనీ

ప్రేమ లేదని ప్రేమించరాదనీ - 2
సాక్ష్యమే నీవనీ నన్ను నేడు చాటనీ
ఓ ప్రియా… జొహారులూ…
లా ల లాలల… లా లా ల లా లల నలిగిన మనస్సు ఆవేదన ఇది ఎవరికీ చెప్పుకోలేక

నడుస్తున్నా కాదు కాదు
పరిగెడుతున్నా...ఎవరికోసం ఎందుకోసమో తెలీదు
మనసు దేన్నో కోరుకుంటుంది ...అది దొరికేది ఎక్కడో తెలీక
అలా నడూస్తూ నే ఉన్నా ..దిగులుగా దిగాలుగా
గుడండే భారంగా ఉంది బరువుగా వుంది 

ఒంట్లో సత్తువలేదు... అయినా నడుస్తూనే ఉన్నా
అలా నడుస్తుంటే అందరూ హేపీగా ఉన్నారు
నీతో సహా ..నేను నీకు గుర్తు లేను కదా
అయినా ప్రతిసారి ఈ క్వచ్చన్ ఏంటీ
నేను గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి
నాకన్నా మంచి స్నేహితూ ,హితులూ ఉన్నారుగా

ప్రతిసారి నేనే ఓడిపోతానెందుకు
నన్నే ఓడిస్తారెందుకు..ఏది జరగకూడదనుకుంటానో
అదే జరుగుద్ది ఎంత నమ్ముతానో అంత ద్రోహం జరుగుతుంది
ఏదీ చూడకూడదనుకుంటానో అదే జరుగుది
ఎందుకని అంటే సమాదానం లేదు ఆ దేవుది దగ్గర కూడా  

నన్ను తప్ప అందర్నీ నమ్ముతారు
నా ఎదురుగా నేనెంత భాదపడాలో అదే చేస్తారు
అవకాశవాదులు నన్నింకా గుండెలు తూట్లు పొడుస్తారు
వాళ్ళకు సపోర్టు చేస్తూ నిన్ను చూసి
నామేద నాకీ అసహ్యం నిన్ను ఏం అనలేను

ఇలా ఉంటాను అనుకున్నపుడు
నాజీవితం లోకి ఎందుకు రావడం
నేను రమ్మని వెంట పడలేదే
నామాన నేనుంటే నీవే వచ్చావు
జీవితం మీద ఆశలు రేపి
నా ఎదురుగా ప్రత్యక్ష నరకాన్ని చూపిస్తున్నావు

ఎవరికోసమో నన్ను ఎన్ని మాటలు అనటానికైనా సిద్దపడ్డ
నిన్ను చూస్తుంటే ..ఇందుకా బ్రతికున్నా అని పిస్తుంది
బ్రతగ్గొరే వాళ్ళూ స్నేహితులు హితులంట
మరి నా అనుకున్న వాళ్ళేంటీ
నన్ను ఇలా మానసికంగా చచ్చేట్టు చేస్తున్నారు
ఇలా అనుకున్నప్పుడూ ఎందుకొచ్చావు నాజీవితంలోకి
మనస్సుతో ఆడుకోవడానికి నేనే దొరికానా 

ఒకసారి తగిలితే దెబ్బ ఓర్చుకోవచ్చేమో
ఇలా ప్రతిక్షనం జరిగితే,, నేనూ మనిషినే..
అంతబాగారాస్తావు .. ఎదుటి మనిషి
మనస్సును గాయ పరుతున్నా అని తెల్సి..

నిజంగా మనుషులు ఇంతలా ఎలా ఉంటారో కదా
మళ్ళో దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడా అస్సలు లేడూ
ఉంటే నీలాంటి వాళ్ళను .. నాలాంటీ వాళ్ళను
భాదపెట్టేందుకే సృష్టించాడేమో 

నిజంగా నీకు మనసుందా
కచ్చితంగా ఏదోరోజు నాకోసం తడుముకుంటావు
అది మాత్రం  నిజం ఆరోజు కచ్చితంగ ఉండను ప్రామిస్
నిన్ను నమ్మినందుకు ఇష్టపడ్డందుకు నాకిలా కావాల్సిందే
ప్లీజ్ మనసున్న మనుషులా నటించకండి 

ఎదుటి వాళ్ళు పొగడాలని చూస్తున్నావు..
ఎంతదూరం వస్తారు వాళ్ళూ
నిన్ను అవమానిస్తూ ఆనందిస్తున్న
వాళ్ళ బుద్ది అర్దం చేసుకోలేవు
నిన్ను నిన్నుగా చుస్తే అలాంటీ మాటలు రావు
శాడిజం సగటు మనిషిలానే  చేస్తున్నారు
అవకాశవాదులు అంతే కదా ఆడుకుంటూన్నారు  

ఈ మాటలు ఊరికే అనటంలేదు
ఎందుకన్నానో అని భాద పడే రోజొస్తుంది
కచ్చితంగా అప్పుడు నీవు పడే ఆత్మరోదన
ఏకాంతంగా నేన్న ప్రతిమాట నిజం అవుతుంది
ఇప్పటీకైనా జాగ్రత్తపడు..నాస్వార్దంకోసం అంటంలే
 నన్ను అనరాని మాటలు అన్నావని అనటంలే
నీవు ఎక్కడున్నా హేపీగా ఉండాలి నవ్వుతూ ఉండాలనే నా ఆవేదన
ఇప్పుడు నీకేం చెప్పినా అర్దం కాదు..అదంతే నేనిప్పుడు నీకు
ఓ చెడ్డోడీగా రాక్షసుడిగా కనిపిస్తా అంతే అలా చేసారు నిన్ను 

వాళ్ళకు కావల్సింది నీ శ్రేయస్సు కాదు
మానసిక ఆనందం వాళ్ళను ఏం అనలేం స్వార్దపరులు
వాళ్ళపని వాళ్ళు చేస్తారు..నిజం ఎక్కడ తెల్సుకుంటావో అని నటీస్తారు
నటన ఎప్పుడూ దాగదు బయట పడ్డరోజు తెలుస్తుంది అస్సలు నిజం