. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 20, 2013

నిన్ను చూడాలనే ఆరాటం గుండెల్లోంచి తన్నుకొస్తుంది

ఇదేమిటి?
ఎప్పుడు చూసినా
దిగాలుగా, ఏదో పోగొట్టుకున్నవాడిలా
ఇక్కడే సంచరిస్తున్నావు అందో రోజు స్వర్ణ భవనం
నన్ను నేను ఊరడించుకోవడానికన్నట్లు
“నా గుండె జారవిడుచుకుందిక్కడే!
నా మనసు ముక్కలయిందిక్కడే!
నా కలలు కరిగి పోయిందిక్కడే!” అన్నాను

నీ చూపుల ఉప్పెనలో పడి నా చూపులు కొట్టుకు పోతే
ఒణికి తొణికిసలాడే మనసును ఉగ్గపట్టుకుని
గొంతు పెగల్చుకుని మాటలు రూపం దాల్చేలోగా
కనుమరుగై పోతావు
గుండె గొంతుకలో నలిగి పోయిన భావాలు
నిశ్శబ్ద గీతాలై నన్ను వెక్కిరిస్తున్నాయి.

నీ పరిచయం నాలో వలపు వీణలు మీటుతుంటే
నా ప్రమేయం లేకుండానే
నిన్ను చూడాలనే ఆరాటం గుండెల్లోంచి తన్నుకొస్తుంది
నీతో మాట్లాడాలనే ఉద్వేగం అధరాలపై
ఉత్తుంగ తరంగమై ఎగసిపడుతుంటే
మాటలన్నీ పోగేసి నదీ ప్రవాహమై నీ దగ్గరకొస్తే
నీ చూపులు మలయ మారుతాలై నన్నల్లుకోగానే
బిడియపు తాళం పడిన నాలుక మౌనం దాల్చి
పోగేసుకొచ్చిన మాటలన్నీ
తెగిన దండలోని ముత్యాల్లా రాలిపోతాయి
లిపి లేని చూపులైనా సూటిగా భావాన్ని అందిస్తాయని
మనో వేధనను కళ్ళల్లో నింపుకుని నీ ముందుకొస్తే
నీ చూపుల ఉప్పెనలో పడి నా చూపులు కొట్టుకు పోతే