. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, June 30, 2015

ప్లీజ్ ఎవరన్నా వచ్చి నన్ను చంపేయండి

నాకు బ్రతకాలని లేదు ...ప్రపంచం మొత్తం ఏకమైపోతోంది ...నన్ను ఒంటరిని చేసింది .. వేదిస్తున్న కారనాలు అందరూ బాగున్నారు ఒక్క నేను తప్ప నేను మనిషిగా ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను .. ..బ్రతికున్న శవాన్ని ఆ ఊపిరి  ఎందుకు అగిపోలేదు ..ఎందుకు బ్రతకాలి బ్రతికి సాదించేది ఏమిటి నాకు ఏమి మిగిలుంది ఈ ప్రపంచంలో నేరస్తునిగా నా విధి వంచితుడిగానా నిజం వెనుక దాగివున్న చీకటిలో మగ్గిపోతున్నా . మరణ శయ్యపై పడుకొన్నా ఆయినా నా ఊపిరి ఆగదేం ... అన్నీ చేసిన దేవుడు ఇన్నీ అవమానాలు సృష్టించిన దేవుడు .. ఆ వూపిరి కూడా ఎందుకు తీసుకపోలేదు నాకింక ఈలోకంలో ఏం మిగిలుందని ...ఇంకా ఏం చేయాలని జరిగింది జరుగుతున్నది చాల్లేదేమో నన్ను నేను తగల బెట్టుకున్నా తగల బడని నీచపు బ్రతుకు నాది ....నిస్సత్తువగా నిరాశగా ఆశలు చచ్చి అవమానాలతో ఎందుకు ఇంకా బ్రతీ వున్నాను బ్రతికి వుండి సాచించేది ఏంటో చుట్టూ జనాలు నా జీవితాన్ని చూసి  నవ్వుకోవడానికా నేను ఇంకా బ్రతికి వుంది ఎందుకు బ్రతికున్నా నా అని ప్రతి క్షనం ప్రతి నిమిషం నాలో నేను పడే భాద ఎవ్వరికీ రాకూడదు మోసపు మాయదారి లోకంలో నాకంటూ ఏం మిగిలుంది అందరూ స్వార్దపరులే ..నమ్మించి మోసాలు చేసే ఈ మనుషుల మద్యి బ్రతికి సాధించేది ఏమీ లేదు ..చావురాక చావలేక  ఎలా  బ్రతకాలి చిమ్మ చీకటీలో కాలి బూడిద అవ్వాలని వుంది ...తెల్లారే లోపు తెల్లని బూదిదగా మారాలని వుంది ...రాదేం చావు రాదెందుకని మరనమా .. మృత్యువా ఏమైపోతున్నా ఒక్కసారి నన్ను కబలించవా నన్ను నీలో దాచుకోవా ఈ అవమానాల సమాజంలో అకృత్యాల ఈ నరకం నుండినన్ను తీసుకెల్లవా మృత్యువా...నమ్మించి మోసం చేసే వీల్ల కపట నీచ నికృష్ట మనుషుల మద్య బ్రతకలేను కాదు కాదు బ్రతకనీయరు వీల్ల వికృత చేష్టలకు బ్రతకాలని కూడా లేదు ....ఏం జరుగుతందో అర్దం అవడంలేదు ఏమవ్వాలో తెలియడం లేదు 

కొందరు చేసిన మోసాలకు చావలేక బ్రతుకుతున్నా

ఎమౌతున్నా ఏటుపోతున్నానో తెలియడంలేదు...నాలో నేను లేకుండా పోతున్నా...తగలబడిపోతున్నా....కుమిలిపోతున్నా..ఎందుకు బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానో తెలియదు..చావలేక చావురాక బ్రతకాలి కాబట్టి బ్రతుకుతున్నా ఎందుకు బ్రతకాలి ఎవ్వరికోసం బ్రతకాలి అందరికీ భారంగా ...చేసిన సహాయం చేసిన మనుషుల మద్యిలో బ్రతకాలంటే భాదగా వుంది ...మోసం ఎలా చేస్తారు ఎలా తింటారు ... చేసిన ద్రోహం ఏనాటికైనా వెంటాడుతుంది ...ఎమౌతున్నా ఏటుపోతున్నానో తెలియడంలేదు...నాలో నేను లేకుండా పోతున్నా...తగలబడిపోతున్నా....కుమిలిపోతున్నా..ఎందుకు బ్రతకాలి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానో తెలియదు..చావలేక చావురాక బ్రతకాలి కాబట్టి బ్రతుకుతున్నా ఎందుకు బ్రతకాలి ఎవ్వరికోసం బ్రతకాలి అందరికీ భారంగా ...చేసిన సహాయం చేసిన మనుషుల మద్యిలో బ్రతకాలంటే భాదగా వుంది ...మోసం ఎలా చేస్తారు ఎలా తింటారు ... చేసిన ద్రోహం ఏనాటికైనా వెంటాడుతుంది ...అసలు మనుషులు ఎందుకిలా తయారు అవుతారు ...ఎప్పటికైనా చనిపోయే వాల్లమే బ్రతుకు భారంగా వుంది ఏదో తెలియంది భాద గుడెల్లో గుచ్చేస్తుంది నేను అనే పదంలో అర్దం లేదు అవమానం చేసిన మనుషులు ...సహాయం చేసిన చేతులనే నరకాలని  చూసే మనుషులు ...ఎదుకు చేస్తారు ద్రోహం ఎలా చేస్తారు ద్రోహం  ...చేసిన ద్రోహం కడుపున పుట్టిన బిడ్డలను వెంటాడుతుంది ...అప్ప్డూ వాల్లు నాలా భాద పడూతుంటే ఎలా చూస్తు వూరుకుంటారు అసలేంటి ఇదంతా    చావలేక బ్రతుకుతున్నా ...ఎలా చావాలో తేలీదు కాని చావు వెంటాడుతుంది .....బ్రతకాలని లేదు బ్రతికి ఏం సాదించాలో తెలీదు అందరూ ఇలానే ఉన్నారా .. అందరికీ నాలాగే జరుతుందా అందరూ బాగుండాలి అని కోరువడం కూడా తప్పేనా... తప్పించుకోలేని ఈ దారునాలు నాకే ఎందుకు జరుగుతున్నాయి..దేవుడు ఉన్నాడా వుంటే ఒక్కసారి అంటే ఒకే ప్రతీసారి ఏంటిది అంతకాడీకి ఇన్నికష్టాలు కన్నీరు పెట్టించే బదులు ఒక్కసారికి ప్రాణం తీస్తే పోయేదిగా... ఎందుకు ఇవన్నీ ఏంసాదిస్తారు ... ఏంటో జీవితం లో నాకు తారస పడ్డ ఒక్కరు కూడా నిజాయితీగా లేరు ప్రేమగా లేరు ఎవ్వరి స్వార్దం వాల్లది  ఏంటి ఎదంతా విధి నాటకాలు చూస్తున్నాం కాని ఇదేంటీ ఎందుకు జరుగుతుండీ నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది 

Saturday, June 27, 2015

మోసం చేసే మనుషులు ..ఒక్కల్లకు నీతి నిజాయితీ లేదు

మోసం చేసే మనుషులు ..ఒక్కల్లకు నీతి నిజాయితీ లేదు ..ఎవరి స్వార్దం వాల్లది .. వాల్లు బాగుంటే చాలు ఎదుటి వాల్లు ఎమైపోయినా పర్లేదు ...దీనమ్మ జీవితం ఎవరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకుడాదో అర్దం అవ్వడంలేదు నీతి నిజాయితీ లేదు ...ఎదుటి వాల్లను నమ్మించి నట్టేట ముంచే  వాల్లే ..తాను బాగుంటే చాలు ఎదుతివాల్లు ఏమైపోయినా పర్లేదు చీ నాకు దొరికిన వాల్లందరు అలంఆటి వాల్లే ఏంటొ అందరు బాగానే వుంటారు ఒక్క నేను తప్ప.. నాకే ఇలాంటే వేష్టు గాల్లు దొరుకుతారు ..ఒక్కల్లంటే ఒక్కల్లు కూడా నిజాయితే గా లేరు ...ప్రపంచంలో నేనొక్కడినే ఇలాగ అనుకుంటా అందరిని నమ్మటం మోసపోవడం 

Tuesday, June 16, 2015

ఓ మరణమా రా ........

మరణమా ఎక్కడున్నావు 
రా ..... నువ్వు రా .... 
మరణమా ఎటువెల్తున్నావ్ 
రా ..... ఇటు రా ...... 

ఎంత పిలచినా పలకవే నువ్వు 
దగ్గరగానే ఉండి దూరంగా వున్నట్టు 
కవ్విస్తావెందుకు ..
కాటేసేందుకు వచ్చి 
ఆ మొసలి కన్నీల్లు దేనికి 
నాటకమా అందరిలా నీవు నటిస్తున్నావా 
ఎంత అరచినా చూడవే నువ్వు 
ఎందుకు ఎందుకు ఎందుకు ?
ఓ మరణమా మరణమా మరణమా 
నాకోసం మాటువేసిన నిన్ను చూశా
మరి దరిచేరవెందుకు రమ్మని పిలుస్తున్నాగా 
బెట్టుచేస్తావేం ..నేను నీకోసం ఎప్పుడో సిద్దంగా ఉన్నా

 నా గుండె అలసిపోయింది 
నా అడుగు నన్ను విడిపోయింది 
నా ఉనికి నన్ను మర్చిపోయింది 
నా తనువు మాత్రమే నాతో ఉంది 
నిరాశతో నిండిన హృదయంతో వేచి సూస్తున్నా

 నిస్సహాయత చుట్టుముట్టింది 
నిరాశే నాకు మిగిలింది 
ఆశ అడ్డు రానంటుంది 
నా శ్వాస మాత్రమే నాలో ఉంది  

నవ్వు నన్ను వెక్కిరిస్తుంది 
భాద నన్ను పలకరిస్తుంది 
నీ జ్ఞాపకం నన్ను 
సూన్యంలోకి  త్రోసివేసింది 
నా నీడ మాత్రమే నాతో ఉంది  
నా ఆయువెంత వరకుంది 
నా క్షణము మంట పెడుతుంది 
నా ఋణము రోదిస్తుంది 
నా ఆత్మ మాత్రమే నాలో ఉంది  
నేను ఎప్పుడో విగతజీవుడనైనా
ఇప్పుడు నేను బ్రతికున్న శవాన్ని
అందరూ నమ్మకంగా నన్నేప్పుడో చంపేశారు
అన్ని నిజమని నమ్మించి 
మాససికంగా నన్నెప్పుడో కుళ్ళబొడిచారు
ఊపిరి ఆడినట్టు నీకు అనిపిస్తుందా మరణమా
అధి నీబ్రమ నిజం కాదు 
బ్రతికున్న శవాన్ని రా దగ్గరకు రా 

Sunday, June 7, 2015

ఎందుకలా దూరంగా నన్నొదిలి వెళ్ళి పోయావ్ ?

నేస్తమా!
ఎందుకలా దూరంగా నన్నొదిలి వెళ్ళి పోయావ్ ?
అని అడగాలని వున్నా అడగలేను
మన మధ్య అడుగుల దూరం కాస్త  
దగ్గరలో ఉన్నట్టుంది కాని 
కంచూపు మేరలో  కనిపించకండా పోయావ్
నీ వెంట నడవలేక కాదు గాని,
నీకది ఇష్టమో కాదో తెలియక
ఎం చేయాలో తోచక ఆగిపోయా.
ఓ క్షణం ఆగి చూస్తే
నీకూ నాకూ మధ్య యుగాల దూరం.
నీకూ నాకూ మధ్య మాటలు కరువయ్యి,
మనుషులు చొరబడ్డరు.
ఈ దూరాలు చెరిపే అయుధం నీ వద్దే ఉంది.
అందుకే నీ వైపే ఆశగా చూస్తున్నా.
నిజం కాని నిజం కోసం