. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 31, 2010

అందాల నీ కురులు పిల్లగాలికి ఎగురుతుంటే ...మనస్సు మాటవినటంలేదు


అందాల నీ కురులు పిల్లగాలికి ఎగురుతుంటే ...మనస్సు మాటవినటంలేదు..
నీనవ్వు ఓ జలపాతం...నీ మాట సెలఏరు అలలా అలా సాగుతూనే ఉంటుంది
ఎందుకో నాకోసం నీవు తపించినా నిన్ను గుర్తించ లేకపోయాను..
ప్రపంచలోని అందమంతా నివొక్కదానివే సొంతంచేసుకున్నావా అన్నట్టున్నావు...
నీవు నాకోసం ఇంతగా తపించి పోతున్నావు ఏముంది నాలో...ఎలాంటి ప్రత్యేకత లేదే...
నేను ప్రాణంగా ఇష్టపడ్డవారు అకారణంగా దూరం అయ్యారు కారణం లేదు నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు..
ఒకప్పుడు నాతో మాట్లాడకపోతే భాదపడే వారు ఇప్పుడు ..నేను ఎప్పుడు ఫొన్ చేస్తానా అని చిరాగ్గా ఉంటున్నారు ఎందుకో తెలియదు తెలుసుకుందామంటే ఆ కొంచెం అవకాశంకూడా ఇవ్వడంలేదు...
నేనే తప్పు చేశానో తెలియదు కాని ఇలాజరుగుతుందని( ఓ బందంవల్ల )
ముందుగా నే ఉహించాను కాని ఇంత ఘోరంగా మోసపోతాను అని మాత్రం కొంచెంకూడా ఊహించలేదు..
అందుకే నీనుంచి పిలుపు వచ్చినా భయంవేస్తుంది...నిన్న నిన్ను కల్సినప్పుడు మనస్సు దూది పింజలా అనిపించింది కాని లోపల భయం మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది...నీ మాటలు నీ అందం నన్ను మరోలోకాలకు తీసుకెల్లాయి
చల్లటి చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి కలుద్దామా అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కలుద్దామా అని పించింది కాని గతంతాలుకు గాయం హ్రుదయాన్ని ఇంకా వీడలేదు...అందుకే ఈ వర్షపు జల్లుల్లో నీ తోకల్సి నడవాలన్న నీ కోరిక ను సున్నితం గా తిరస్కరించాల్సి వచ్చింది..
ఎందుకంటే ఈ జీవితం ఎక్కువరోజులు జీవించలేను అన్న వాస్తవాన్ని ఎవ్వరు నమ్మటంలేదు
నా ఆనుకున్న వాళ్ళు చాలా లైట్ గా తీసుకున్నారు...త్వరలో నీగురించి నిర్నయం తీసుకుంటాను కాస్త సమయం ఇవ్వు
అందుకే నీకు దూరం గా ఉంటున్నా..నివన్నా నిజంతెల్సుకో..మొన్న నీకు చెప్పీనప్పుడు నీవు చాలా భాదపడ్డావని చెప్పావు అందుకే...నీకు అస్సలు దగ్గర కాలేక పోతున్నా.అయినా సరే కాస్త సమయం ఇవ్వు....ప్లీజ్..వాస్తవం తెల్సుకో నామీద ఉన్న ఆశలు వదులుకో...

Sunday, October 24, 2010

మన కన్నీళ్ళే మనకు మరపురాని నేస్తాలు...


మనం ఎప్పుడూ ఒంటరి వాళ్లంకాదు దుక్కంలో , ఆనందంలో అందరికీ తోడుండేది ఆ కన్నీళ్ళే,
ఎందుకంటే నా కన్నీళ్లు నాకు తోడున్నాయి,నులలివెచ్చగా ఓదార్పుని ఇచ్చేవి ఆకన్నీళ్ళే
ఈ రోజే తెలుస్తోంది నాకు ,కన్నీళ్లు కూడా కమ్మగా ఉంటాయని ,
కన్నీళ్ళని మించిన చెలిమి లేదని,కన్నీళ్ళకేమీ సరిరావని.

సుఖాల్లోనే కాదు కష్టాలలో కూడా ,నేనున్నానంటూ ఆప్యాయం గా హత్తుకునే
కన్నీళ్లు ,నాకెప్పుడు దూరం కాకూడదు .కన్నీళ్ళన్నీ వచ్చిన ఆక్షనం మనస్సు ప్రశాతంగా ఉంటుంది

ఇది నేను కోల్పోతున్న ,నీ తీయని చెలిమి ఇస్తున్నకన్నీళ్ళు ఉప్పటి వరమేమో కదా .
లేక నా దురదృష్టం అని మాత్రం తొందరపడి డిసైడ్ కాకు ...అనేక ఆలోచనలతో వచ్చే ఆకన్నీళ్ళను ఆపకండి
కారే ఆకళ్ళీకు అడ్డు పడకండి...చివరివరకు మనకుతోడు నీడ అవే అనేవాస్తవాన్ని మరువకు
ఎవరు భాదపెట్టినా... ఆనందం ఎక్కువైనా నేనున్నానంటూ పలుకరించేవి ఆకన్నీళ్ళే కదా
కన్నీళ్ళు వచ్చేప్పుడు మరొకరు మీవద్ద లేకుండా ఓంటరిగా ఉండేందుకు ట్రై చేయండి..
లేదంటే కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని మనస్సును ప్రశాతంగా చేసుకునే అవకాశాన్ని కోల్పోతాం
ఈ కన్నీళ్లపై ఇంకా ఏదో చెప్పాలని ఉంది కాని గతంతాలూక భాదలు గుర్తుకొస్తున్నాయి..
నాకన్నీళ్ళను ఎందుకు ఆపుకోవాలి అందుకే ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోను..
ప్లీజ్..ప్లీజ్..ఒంటరిగా వదిలేయండి ఇప్పటికే అర్దం అయిందనుకుంటా

చెప్పటానికి చాలావుంది..వినటానికి ..చదవటానికి మీకు ఓపిక కావాలి

..మనసుపొరల్లో దాగివున్నరహస్యాలుచెప్పనా..జీవితం నేర్పిన పాటాలు చెప్పనా...చెప్పదలుచుకున్నావి సూటీగాచేబితే..మీమనసులు గాయపదతాయి...వాస్తవంచేదు గుళికలాంటిది...నిజం నిప్పులాంటిది..గాయపడ్డమనసుకి..సేదతీర్చే..స్నేహితుడు..లేడంటే నమ్మూతారా..ప్రతిది డబ్బుతొ కొలిచే.. ఈలోకంలో...ఎలా..సాగాలో చేప్పనా....ఏది ఏమయినా జీవితంవేర్పినపాటాలు..మానవత్వానికి విలువలేనిసమాజంలో...నాబాద్యిత..కోసం ఏమిచేయాటానికైనాసిద్దం...జీవితం నేర్పినా పాఠాలతో..నేను సమాజానికి వేయాల్సింది చాలావుంది..ఆదిశగా..నాఅడుగులూసాగిస్తాను.ఓభాథ్యిత నెరిగినపౌరునిగా..చెప్పడం చాలా ఈజీనే కాని ఆచరణలో..పెట్టడం చాలాకష్టం..కదా? అందుకే హద్దులు దాటని..భాద్యితనెరిగిన పౌరుడిలా...జీవించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను..అలాజీవిస్తున్నాను అని మనసు చంపుకొని ..చెప్పలేను..వాస్తవాన్ని..అందరి ఎదురుగా చెప్పలేకపోయినా...ప్రతివాల్లు మనస్సాక్షికి చెప్పుకోవాలి వాస్తవం..మీరు అవును అన్నాకాదన్న...యిది నికార్సయిన నిజం...


చిన్నతనం లో పెద్దగా అవ్వాలని తొందర , స్కూల్ కి వెళ్లాలని తొందర ,
స్కూల్ కి వెళ్ళాక పెద్ద క్లాసులకి వెళ్లాలని తొందర, పెద్ద క్లాసు లకి వెళ్ళాక కాలేజీ కి వెళ్లాలని తొందర
కాలేజీ లో చేరాక ఉద్యోగంలో చేరాలని తొందర, ఉద్యోగంలో చేరాక పెళ్లి కి తొందర,
పెళ్లి అయ్యాక పిల్లల కోసం తొందర, పిల్లలు పుట్టాక వాళ్ళు పెద్ద అవ్వాలని తొందర,
పిల్లలు పెద్ద అయ్యాక, వాళ్లు సరిగ్గా చూడక పోతే చచ్చిపోవాలనే తొందర,
కాని చివరకి చనిపోయే ముందు తిరిగి చూసుకుంటే, జీవితంలో అన్నీటికి తొందర పడటం తప్ప చేసిందేమీ
లేదు అని తెలిసింది, కాని అప్పటికే జీవితం అయిపొయింది.

సగటు మనిషి రేపు ఎలా ఉండాలో ఆలోచిస్తూ ఇవాళ ఎలా బ్రతకాలో మరచిపోతున్నాడు.
"స్టాప్ థింకింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్" అని ఎక్కడో చదివాను నేను, అది అందరు పాటిస్తే ఎంత బాగుంటుందో కదా?
జీవితాన్ని జీవితంలా జీవించండి, దాని లోని మధుర్యాని ఆస్వాదించండి.
అంతే కాని అందరికంటే బాగా ఉండాలనే తపనతో జీవితాన్నే ఒక పోటి పరీక్షగ మార్చకండి

Tuesday, October 12, 2010

నా హౄదయవేదన వింటావా....?

వేదమంటి నా హౄదయవేదన వింటావా
పాదమంటు కన్నీటి రోదన కంటావా

కంటి నిండా నీటితో, వంటి నిండా విషముతొ
క్షణము క్షణము నా కణము కణము కౄశించిపోతున్నది.

గుండె నిండా నీవుతో, బండబారిన నేనుతో
వ్రణము ఘనమై, నా కణము కణము శిలలౌతున్నది

కంటి ముంగిట కలలతో, ఇంటి ముంగిట కళలతో
క్షణము క్షణము, నా కణము కణము నీకై ఎదురు చూస్తున్నది

చెరకు వింటి పూలవానలా, చంటి పాప పాలవాసనలా
తనువు మనసై, నా కణము కణము నీ ప్రేమ నిండినది.

Monday, October 11, 2010

నీకు ప్రేమామృతం అందిస్తున్నా.....అర్దంచేసుకోలేవు ఎప్పటికీ

నా మనసు మధించి నీకు ప్రేమామృతం అందిస్తున్నా ఆస్వాదించలేవు,ప్రతిది నీకు వెటకారమే

నీ చెలిమి నా మనసుకు సంతృప్తి నివ్వడం లేదన్నా అనురాగాన్ని అందించలేవు,ప్రతిది నీకు టేక్ ఇట్ ఈజీ

నీ ఏకాంతంలో నా ఆలోచనలకి స్థానం కావాలి అన్న అర్దంచేసుకోలేవు,అలా నీవు ఆలో చించలేవు

నీ మాటలలో మాధుర్యం మనసు పంచేదై ఉండాలన్నా ఆలకించలేవు,అది నీతప్పుకాదు అలా అడ్డంగా ఆలోచిస్తావు

నీ పెదవిపై నవ్వుగా, నీ కనులలో కన్నీరుగా నేను ఉండాలన్నా అంగీకరించలేవు,నాకవసరం లేదనే నీసమాదానంలో ఉంది జవాబు

ప్రతి క్షణం నీకై, నీడై, నీవై నీతో వుంటాను అన్నా ఆలోచించలేవు,అయితే ఏంటి నాకవసరంలేదనే నీ నిర్లక్ష్యిపు సమాదానం

నీ చేరువలోనే ఈ దూరాన్ని భరించలేనన్నా పట్టించుకోవు,అది నీకు పట్టదు కదా.ఎప్పుడూ నీగోల నీదే

చివరికి నేను కార్చే ప్రతి కన్నీటి బొట్టుకి కారణం నీవేనని తెలుసుకోలేవు.....ఆవిషయంతెల్సినా నాకనవసరం అనేదేగా నీజవాబు

కవ్వించిన వసంతం...నిరాశమిగిల్చి వెల్లింది


కవ్వించిన వసంతం...నిరాశమిగిల్చి వెల్లింది...
హేపి హేపి లైఫ్..ప్రొఫిషన్ లో విజయాలు అంతా మంచిపేరు..విజయం అంతా అతనిదే
ఎక్కడో ఎవ్వరికీ తెలియని పెప్పలేని చెప్పుకోలేని భాద..
ఎవ్వరికీ చెప్పే అవకాశంలేదు...చెప్పుకునేది కాదు..
ఎవ్వరికన్నా చెప్పుకొని ఆభాదనుంచి కాస్తరిలీఫ్ పొందాలంకున్నా అవకాశం దొరకలేదు
అలాంటి సమయంలో అతనికి పరిచయం అయింది పండు వెన్నెల లాంటి వసంతం...
కవ్వించించి...కైపుల్లొ తేలియాడేలా చేసింది.పరిచయం అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే..నిద్దుర లేకుండా చేసిందా వసంతం..
ఆకలి మందగించింది..అవసంతంగురించే ఆలోచనలు...నిద్రపోతున్న కోర్కెలను మళ్ళీ తట్టి లేపింది....
అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకునే అవకాశం రావడంతో అన్నివిషయాలు తెల్సుకొని మరీ ఉరించి ఊహల్లో తేలేలా చేసింది...
వసంతంకవ్వింపులతో పులకించి తననుకున్న ఆ రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూడటం మోదలు పెట్టాడు...
ఆ అవకాశాన్ని మరొకరు అయితే ఎదోవిదంగా ఉపయొగించుకునేవాళ్ళే....అక్కడా మంచితనం అడ్డువచ్చింది....అవకాశంజారిపోయింది..
ఎందుకో తెలియదు...ఇష్టం ఇష్టం అంటూనే దూరం పెట్టడం మొదలు పెట్టింది...నేను నీస్వొంతంకాదు అని తెల్సి చెప్పింది..
అయినా కాంప్రమైజ్ అయినా ఎందుకో మొదట్లో కవ్వింపులే గుర్తుండి పోయాయి...అప్పుడు అనిపించింది ఇప్పుడు అనిపించడంలేదంటూ చెప్పిందా వసంతం...
.అప్పటి జ్ఞాపకాలతో ఆకలి మందగించి..నిద్దుర కరువైనా( ఇప్పటికీ )ఆ వసంతం మాత్రం హేపీగా వుంది...ఎందుకిలా చేస్తున్నావంటే అప్పుడలా అనిపించింది ఇప్పుడు అనిపించడంలేదంటూ కూల్ గా చేప్పి..నాకిష్టంలేదంటూ ( ఒకసారి అనిపించడం మరో సారి అనిపించకుండా ఉండట మేంటో కదా )
తేల్చి చెప్పిన ఆవసంతం కవ్వించి కైపెక్కించిన ...ఆవసంతం తిరిగి వెల్లిపొయింది

Sunday, October 10, 2010

ఈ అబ్బయికి ప్రేమించడానికి అమ్మాయి కావాలంట అమ్మాయిలు మీరు ట్రైచేస్తారా..

ఈ అబ్బయికి ప్రేమించడానికి అమ్మాయి కావాలంట అమ్మాయిలు మీరు ట్రైచేస్తారా..

అబ్బా ఆపండి బాబోయి ఎందుకండీ అంత ముతకతిట్లు తిడతారు...వాడేదో మైల్ పెట్టాడు దానికి నేనేదో చేద్దామని ఈ ఐటం పోష్టు చేస్తే ఏమి చదవకుండానే ఎందుకండీ అలాతిడతారు.....చుశారా మీరు అలా తిడతారని ఎలాముందుగా ఊహించానో...( సరే విషయానికి వద్దాం )..

వద్దులేండి నేనేమి చెప్పను నాకెందుకొచ్చిన గొడవ..కదా ...నాకేం తెలియదు నేనేం పొష్టుచేయలేదు చేయను కూడా
నాకు లైఫ్ ను రిస్కులో పెట్టుకోవడం ఇష్టంలేదు అందుకే కాంగా ఉందామనుకుంటున్నా...
....నాకు ఇప్పుడు ఇలాంటి అయిటం లు పోష్టుచేసి అమ్మాయిల తో తిట్టించుకోవడం అవసరమా..so COOL

Saturday, October 9, 2010

నాలో... నేను..ఎవ్వరికి అర్దంకాను..

నాలో నేను..ఎవ్వరికి అర్దంకాను..
ప్రక్రుతి...లో ఎన్నో విషేషాలు వింతలు..అన్నీ మనకోసం..ఇచ్చినవే
పువ్వు తాను పరిమళిస్తూ నేవ్పిస్తుంది...తనలా ఆనందంగా వుంటూ అందరికి ఉపయోగపడాలని నేర్పుతోంది
పచ్చని పంటపొలాలు లనుచి వచ్చే చల్లని పిల్లగాలులు...జీవితంలో విజయాన్ని అందరి తోషేర్ చేసుకొమ్మన్నట్టు ఉంటుంది కదా
పచ్చని చెట్టుకు కాసిన కాయలు స్వార్దాన్ని విడిచి మనం ఎలాబాగుంటామో అందరూ అలాఉండాలని పదిమంది కి ఉపయోగ పడాలని కోరుకోవాలన్నట్టు ఉంటుంది కదా
ఇవేకాదు....సమాజంలో జరిగే పనులు అన్యాయాలు నేనిక చూడలేనంటు సూర్యి భానుడు భగ భగ మండుతున్నాడు అన్నట్టు ఉంటుంది కదా
అందుకే ప్రక్ర్తుతి చెబుతోంది స్వార్దాన్ని వీడమని అందరికీ అందుబాటులో ఉండమని కాని అంతాస్వార్దం..మంచికి రోజులు లేవు మంచిగా వుండేవాడు చేతగాని వాడు...మోసంచేసేవాడు గొప్పవాడు...
మంచివాన్ని మరచి స్వార్దపరులకోసం ఏమైనా చేసే మనుషులే ఎక్కువ...
స్వార్దమెరుగక ఉండాలనే ఆలోచన..తప్పేమో ననిపిస్తుంది
అందరి లా లైఫ్ ను ఎందుకు ఎంజాయి చేయకూడదనే ఆలోచన వెంటాడుతుంది..
మంచిగా ఉండకుండా అందివచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగంచేసుకొంటూ అందరిలా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలా అని నాలో నేను మదనపడుతున్నను..
ఆదిశగా ప్రయత్నాలు మోదలు పెట్టాను..ఇలాంటి విజయం లో ఎలాంటి ఆనందం వుంటుందో మరి..(ఇదే ప్రస్తుతం నాలో నేను)

త్వరలో 100 రూపాయల నాణేం ఎలా ఉంటుంది..?

కొత్త 10 రూపాయల కాయిన్ ఎలా ఉంటుంది

ప్రేమ...దోమ...వీటిల్లో...ఏదిగొప్ప...?

ప్రేమ...దోమ...వీటిల్లో...ఏదిగొప్ప?...
ప్రేమ మనస్సులో మొదలైతే మనస్సును తొలుస్తూనే ఉంటుంది
దోమ కుడితే కుట్టిందికూడా తెలీదు...దోమను బట్టి జబ్బులు వచ్చి ఇబ్బంది పెడతాయి
ప్రేమ అది ఒక్కోసాని నిజంలా జీవితంలో ఎంటరై జీవితాన్ని అల్ల కల్లోలంచేస్తుంది
దోమేనయం దాని వల్ల ఒక్కసారే ఇబ్బందికలుగుతుంది...అలా మనల్ని కుట్టే క్రమంలోఅది చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ
ప్రేమ అనేది మనస్సులో కుట్టిందో అంతే ... అవతలి వాళ్ళు అన్న ఆ చిన్నమాట తో ఇవతలి వాళ్ళు పీక్కోలేక లాక్కోలేకచావాలి.. ఆమాట అన్న వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు ...ఎందుకంటే ఆతరువాత వాళ్ళు తమ డెషిషన్ మార్చుకొన్నారనుకో
ఇంక అంతే వాడు అవుట్ కాని ఆ మాట అన్నవాళ్ళు మరొకరికి హేపీగా చేప్పేస్తారు వీడు మాత్రం పిచ్చోడిలా ఆ మాట గుర్తుకు తెచ్చుకొని తెగ ఫీల్ అవుతుంటాడు
సో దోమ కుట్టినా ఫీల అవమాకండి ఆదోమ మనల్ని కుట్టడంలో ప్రాణాల కు తెగించి కుడుతుంది ఆకుట్టడంలో మాత్రం మన వద్ద దానికి రక్తందొరుకుతుందో లేదో మరి..?
ఎవ్వరన్న మిమ్మల్ని " ఐ లవ్ యు " అన్నారనుకో..కాస్త వెనకాముందు ఆలోచించు తోందరపడి నిర్నయంతీకు కో నిన్ను అన్నవాళ్ళు ఎంతవరకు నిజంగా అన్నారు అన్నదాని కి కట్టు బడివున్నరా లేదో....ఏమీ ఆలో చించకుండా తొందర పడ్డావో
ఇక అంతే...జీవితాంతం ఫీల్ అవుతా ఉండాల్సిందే మరో దేవదాసులా..జర బద్రం బిడ్డా..

Wednesday, October 6, 2010

అనుకున్న వన్నీజరగవు...జరిగేవన్నీ నిజాలుకావు

అనుకున్న వన్నీజరగవు...జరిగేవన్నీ నిజాలుకావు..
వాతావరనం చల్లగా ఉందికదాని వర్షం పడాలి అన్న రూలేంలేదుగా..
మనసు విప్పి మాట్లాడిన ప్రతివారు...నీకే సొంతం అన్న రూల్ ఎమైనా ఉందా...
అన్నీ నీకు నీవు ఉహించుకోవడం నీ తప్పు ....రివర్సు అయిందని భాదపడి తేకూడా నీ తప్పే
ప్రతిదీ నా సొంతం అనే మాట మర్చిపో అలా అనుకొని లోతుగా ఆలోచించావనుకో మిగిలేది సూన్యమే
సూన్యింలోకి తీక్షనంగా చూడు అప్పుడు తెలుస్తోంది జీవిత సత్యం...
నిన్ను నిన్నుగా ఇష్టపడే వాళ్ళుంటారు కాస్త లేటయినా వారికోసం వెయిట్ చేయి..నీవు నాకిష్టం అంటూ ఎవ్వరీ వెంటపడకు..
ఒకవేల ఎవ్వరైనా నిన్ను ఇష్టపడ్డారు అని చెప్పినా ఎంతవరకు నిజమో తేల్చుకో తొందర పడ్డావో బోల్తా పడ్డట్టే బ్రదర్..
కనిపించే వన్నీ నిజాలు కావు కనిపించనివన్నీ అవాస్తవాలు కాదు ఎప్పుడూ నిజం నిజమే
ఇష్టంలో కష్టమున్నా ...అది అయిష్టంగా మారినప్పుడు గుండె దైర్యిం చేసుకో లేకపోతె నష్టపోయేది నీవే...
దేనికీ కారనాలు వెతక్కు ..అలా వెతుక్కుంటూ పోతే మిగిలేది దుక్కమే..
వాస్తవంలో జీవించడానికి ప్రయత్నంచేయి...అది అప్పుడప్పుడూ కనుమరుగయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు..
నీకు జరిగేది ప్రతిదీ నీజంకాదు...నిజంలా కనిపిస్తుంది...అక్కోసారి అదే నీజం అబద్దంకావచ్చు కుడా..

Monday, October 4, 2010

మనసు పులకించి గిలిగింతలు పెట్టే "ఎస్.ఎం.ఎస్" లు చూద్దామా

1)సంతోషాన్ని యిన్ బాక్స్ లో,
బాధని అవుట్ బాక్స్ లో,
చిరునవ్వుని సెంట్ చేయి,
కోపాన్ని డిలేట్ చేయి,
మనసుని వైబ్రేట్ చేసి చూడు,
జీవితం రింగ్ టోన్ అవుతుంది.

2) నిన్ను కాదనే నా వాళ్ళు
నన్ను కాదనే నీ వాళ్ళు ,
మనసుని వదలని బంధాలు
మన పాదాలకు సంకెళ్ళు,
అన్ని మరచి పోదాం కొన్నాళ్ళు ,
వెంటాడే పెద్దరికాలు
కాటేసే కట్టుభాట్లు
ఈ నేలమీద నిలువనియక పోతే .....
చితిలోనైన కలసి
కాపురముందాం వెయ్యేళ్ళు....

3) రాత్రి పడుకునేటప్పుడు
దోమలు కరవకుండా
ఉండాలంటే ...?
?
?
దోమలు పడుకున్నాక
పడుకోండి...

4) ఐడియాలో ఉద్యోగం ఉంది చేస్తావా?
అర్హత : 10వ తరగతి ఫెయిల్
జీతం : రూ. 40,000/-
ఉద్యోగం : ఐడియా టవర్ మీద కూర్చుని
ఎయిర్ టెల్ సిగ్నల్స్ ఆపాలి....

5 ) ఏ వైపు చూసినా
నీ రూపే కనిపిస్తూవుంటే,
నేను తీసుకునే ప్రతిశ్వాసకీ
నీవే గుర్తొస్తుంటే,
క్షణ క్షణం నా నీడలా
నన్ను వెంటాడుతుంటే,
ప్రతి రాత్రి కలగా వచ్చి
నన్ను కవ్విస్తుంటే,

6) కాలేజ్ - బొమ్మరిల్లు,

స్టూడెంట్ - సైనికుడు,

క్లాస్ - అప్పుడప్పుడు,

పరీక్షలు - అనుకోకుండా ఒక రోజు,

పరీక్ష పేపర్ - అపరిచితుడు,

లెక్కలు - ఘర్షన,

కాపి - ఒకరికొకరు,

స్లిప్స్ - ఆపధ్బందవుడు,

రిజల్ట్స్ - అదృష్టం,

పాస్ - స్టూడెంట్ నెం:1,

ఫెయిల్ - అంతులేని కధ,

సప్లిమెంటరి - నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా,
మొదటి సంవత్సరం - బుద్దిమంతుడు,
రెండవ సంవత్సరం - కంత్రి,
మూడవ సంవత్సరం - పోకిరి,
నాల్గవ సంవత్సరం - దేశముదురు,
పేరెంట్స్ మార్క్స్ గురించి అడిగితే - ఆ ఒక్కటి అడక్కు...!
ఏమి చేయను ప్రియతమా....!

7)చూపులు ఆగవు
నిన్ను చూసేవరకూ
పెదాలలో మౌనం
నువ్వు పలకరించే వరకూ
గుండెల్లో దిగులు
నీ చిరునవ్వు చూసే వరకూ
ఈ పయనం ఆగదు
నిన్ను చేరే వరకూ
ఈ ప్రాణం పోదు
నీ ప్రేమ పొందే వరకూ...

8) నువ్వు కావాలి
0% నీ కోపం కావాలి
60% నీ సహాయం కావాలి
80% నీ మాటలు కావాలి
70% నీ ఎస్.ఎం.ఎస్ కావాలి
90% నీ చిరునవ్వు కావాలి
అన్నిటికి మించి 100% నువ్వు కావాలి

9)అమ్మాయిలను ప్రేమించొద్దు
'ఐడియా' అమ్మాయిలను ప్రేమించొద్దు, ఎందుకంటే
ఆమె నీ జీవితాన్ని మార్చవచ్చు,
'ఎయిర్ టెల్' అమ్మాయిలను ప్రేమించొద్దు, ఎందుకంటే
ఆమె నీ ప్రేమను ఇతరులకు చెబుతుంది
'హచ్' అమ్మాయిలను ప్రయత్నించండి, ఎందుకంటే
మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా
ఆమె మీ వెంటే వుంటుంది ...

10)"బట్టతల" వుంటే
భార్య : ఏవండీ! "బట్టతల" వుంటే
చాలా గొప్పవాళ్ళు అవుతారంట నిజమేనా?
భర్త: ఓసి చెవిటిదానా
అది "బట్టతల" కాదే ..."పట్టుదల"

( Note :- సేకరన--->http://sitaramsms.blogspot.com )

Saturday, October 2, 2010

అమ్మాయిలను అర్ధం చేసుకోవడం మహా కష్టం………..

అమ్మాయిలను అర్ధం చేసుకోవడం మహా కష్టం………..

వాళ్ళ
అందాన్ని పొగిడితే
అబద్ధం
ఆడుతున్నమంటారు,
పొగడకపోతే సౌందర్య
దృష్టి లేదంటారు.

చెప్పినదానికల్లా
ఒప్పుకుంటే
డూడూ భసవన్నని
వెక్కిరిస్తారు,
ఒప్పుకోకపోతే అర్ధం చేసుకునే
మనసు
లేదని
నిందిస్తారు.

చక్కగా తయరయతే పూలరంగడు అని చురకలేస్తారు,
సింపుల్
గా
వుంటే
“తాతయ్యల టేస్ట్” అంటారు.

ఎక్కువ మాట్లాడితే ’బోర్
’అంటారు,
మాట్లాడకపోతే
ప్రేమ
లేదంటారు.

ముద్దు పెట్టుకుంటే
జెంటిల్మెన్ వి కాదంటారు ,
పెట్టుకోక
పోతే
మగాడివే కాదు పొమ్మంటారు.

చెయ్యి
పట్టుకోబోతే- అందుకోసమే
కాసుకుని
వున్నావంటారు,
బుద్ధిగా కూర్చుంటే
ముద్దపప్పు అంటారు.

వేరే
ఆడవాళ్ళ
వయపు చూస్తే మగబుద్ధి అంటారు ,
వాళ్ళ
వేరే అబ్బాయిల వయపు
చూస్తే
‘క్యాజువల్ లుక్ ’అంటారు .

హే
భగవాన్..………….
వీరెందు అడ్డంగా వాదిస్తారు..
అసలు విషయాన్ని ఎందుకు అర్దంచేసుకోరు
వారి వినికిడిలోపమా...చెప్పింది ఎందుకు వినాలనే ఎటకారమా..?
నేను చెప్పింది మీరు వినాలి మీరు చెప్పింది మేమెందుకు వినాలి
అన్న తిక్క తగ్గాలంటే దేవుడా ఎదైనా మందు ఉంటే ఇవ్వు దేవుడా
ప్రపంచంలో మగాళ్ళ తరపున ఇది నా రిక్వష్టు అనుకో దేవుడా
ఈ తిక్కకు ఎదైనా మందు ఇచ్చావంటే మగాళ్లందరు నీఫ్యాన్ అవుతారు దేవుడాదేవుడా ఓ మంచిదేవుడా ..
మా మగాళ్ళ భాదను ఓ మేల్ గాడ్ గా నీవైనా అర్దంచేసుకో దేవుడా దేవిడా ఓ మంచి దేవుడా