. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, March 31, 2011

నేనొక విరహాన్ని...నివు లేని నా జీవితంలో ఒంటరిగా మిగిలి

జ్ఞాపకాలు మధురం గాయాలు విస్మయం
వెనుదిరగకు నావైపు చూడకు అది జ్ఞాపకమైనా విస్మయమైనా
నీ కళ్ళ ముందుంది దివ్య కాంతి ..నీవు చూసేది బ్రమ మాత్రమే,
నీకు కనిపించే నిరాశావాదిని.
నేనొక ఒంటరిని,
నీకు కనిపించే మనిషి ఇప్పుడు లేడు.
నేనొక అగ్నిశిఖని,
మీకు కనిపించే ఆరిన భస్మాన్ని.
నేనొక రగిలేఅగ్నిజ్వాలని,
ఓ నిశ్శబ్దపు ప్రపంచానికి.
నేనొక సమరాన్ని,
యుద్ధం తెలియని నీ మనసుకి.
నాకు నేనొక విరహాన్ని,
నివు లేని నా జీవితంలో ఒంటరిగా మిగిలి
మీరనుకునే ఓ భగ్న ప్రేమికున్ని.
నేనొక స్వార్థాన్ని,మన అనలేక నాలోనేనున్నాను
నీ నుండి నేను అనుకునే భావానికి.......
రగిలిపోతున్న ఓ చితి బస్మాన్ని..?.

గుండెల్లో గుచ్చుకున్న కత్తి...ప్రాణం తీస్తోంది
గుండెల్లో గుచ్చుకున్న కత్తి...ప్రాణం తీస్తోంది..
నీ జ్ఞాపకాలతో.కత్తి గాయం రోజు రొజుకు పెద్దది అవుతోంది..
ఆ గాయం ఎప్పటికీ మానే అవకాశం లేనంతగా దిగబడింది..
అంతలా తగిలిన గాయం...తట్టుకోలేనత భాద ప్రతిక్షనం వేదిస్తోంది..
ప్రేమనే కత్తి జ్ఞాపకం అనే గాయం తాలూక గాయమే ఇది..
చేయని తప్పుకు అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఇది..అబద్దంకాని నిజంలా..
నాకు ఎవ్వరి జాలి వద్దు...ఊపిరి ఉన్నత వరకు నీజ్ఞాపకాలు మరువను..
నీవు నాతో లేని క్షనమే నేను చచ్చిపోయాను..ఇప్పుడున్నదినేను కాదు..
నాలో నేను లేకుండా నిర్జీవంగా ఉన్న నేను ఎవర్ని నీకు తెలుసా..?
వాస్తాన్ని వేలసార్లు తలచుకొన్నా గతం తిరిగొస్తుందాని నిజాన్ని మనస్సు ప్రశ్నిస్తోంది..
మనస్సును సమాదాన పర్చుకోలేక..జరిగిన , జరుగుతున్న వాస్తవాలను తట్టుకోలేక పోతున్నా..
ఇక నా ఈ చిన్ని గుండే తట్టుకోలేకపోతోంది ఈ గాయాన్ని....ఆగిపోతానని ఆరాట పడుతోంది ఈ గుండే..

గుండెల్లొ నీ గుర్తులు రక్తకన్నీరు కారుస్తుంది నీవెక్కడ అంటూ
నేనేవరకీ అర్ధం కాను ...ఎందుకు అర్దకావాలి..? ఎవరికోసం..?
నేనేంటో నాకు నేనే అర్దకాలేదు మరి మీకు ఎలా అర్దంఅవుతాను..
గుండె లోతుల్లో ప్రతిధ్వనించే అగ్నిగుండాలు..ఆవిర్లుగా కన్నీరై బైటికొస్తున్నాయి
నాటి తీయని పిలుపులు ..ఇప్పుడేదంటూ గుండె ప్రశ్నిస్తోంది..?
జ్ఞాపకాల దోంతరలో కదిలే నీలి నీడలు..బయంకరంగా వెంటాడుతున్నయి
గతం మిగిల్చిన విషాదం గుండెల్లొ గుచ్చుతుంటే ఊపిరి నిలవనంటుంది..
గుండెల్లొ నీ గుర్తులు రక్తకన్నీరు కారుస్తుంది నీవెక్కడ అంటూ
నీవులేని ప్రపంచం నాకువద్దు అందుకే ఎవ్వరూ లేని ప్రపంచంకావాలి
నీ నవ్వులు నావికానప్పుడు..నీవే నాకు దూరం అయినప్పుడు..నేనెందుకు..

ఈ క్షణం ఒకే ఒక కోరిక..నీస్వరం వినాలని తీయ్యగా..

దూరం అయిన స్నేహితులు..అనుకోకుండా దూరం అయినప్పుడు మాటలు అందనంత దూరంగా విడిపోయినప్పుడు...గతం ఎప్పుడూ గుర్తుకు వస్తుంది..ఇప్పుడోచ్చిన సెల్ఫోన్ ఎక్కడ వున్నా దగ్గర చేస్తుంది...అయినా ఇద్దరి మద్యి దూరం పెరిగి ఫోన్లలో కూడా మాట్లాడుకోలేని పరిస్థితుల్లో ప్రియురాలు ప్రియుడిని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ పాడుకునే పాట ..చాలా బాగుంది మనసుకు హత్తుకుపోయేలా ఉంది అందమైన ట్రాజిడి మెలోడి బీట్ లో పాట మనస్సుకు హత్తుకునేలా ఉంది...నిజంగా నీ ప్రియురాలు ఇలా నీగురించి ఆలోచిస్తే ...నీకన్నా అద్రుష్టవంతుడు లేడు మరి

ఈ క్షనం ఒకే ఒక కోరిక..నీస్వరం వినాలని తీయ్యగా..
తరగని దూరంలో ఓ ఓ ..తెలియని దారులలో..
ఎక్కడున్నావు అంటోంది ఆశగా.....
ఎన్ని వేల నిమిషాలో..లెక్కపెట్టుకుంటోంది
ఎంతసేపుగడపాలో...చెప్పవేమి అంటోంది..
నిన్న లేక వెళ్ళ మన్న సంగతి...గుర్తెలేని గుండె ఇది
మళ్ళీ నిన్ను చూసేదాక నాలో నేను ఉండ నీక
ఆరాటంగా కోట్టుకున్నది.....
రెప్పవేయనంటోంది ఎంత పిచ్చిమనసు ఇది..
రేపు నీవురాకానే కాస్తనచ్చ చెప్పుమరి
నిన్న మొన్న చెప్పుకున్న ఊసులే..మళ్ళీ మళ్ళి తలచుకొని..
ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయంటూ ఇంకా ఎన్నో చెప్పాలంటూ నిద్దరోను అంటోంది

ఈ అద్బుతమైన మరపురాని అందమైన పాటని మీరూ చూడండి..

Wednesday, March 30, 2011

ఇంకొరు కాలేరు .....

బాధపడుతున్నామని మన మనసుకి తెలిసి కూడా .....ఏమిచేయ్యలెం చూడు అది అసలైన బాధ ,నిజమేకదా
అయినా అసలు ఎందుకు బాధపడతాం ఏదైనా పోగొట్టుకున్నప్పుడా ...మన అనుకున్నవాళ్ళు దూరం అయినప్పుడా అసలు మనదైతే పోదు ....ఎవరైనా ఏదైనా అంటే బాధ పడతామా.but మనవాళ్ళు అనే వాళ్ళు .......feel అవ్వాలని అనరు ,ఆలోచిస్తామని అంటారు ..... ఎవరినైనా బాధ పెట్టాము అని తెలిసినప్పుడు బాధపడతామా అసలు ఎవరి బాధ కైనా సంతోషం కైనా వాళ్ళే responsible .....

అవును ఇది నిజం..ఈ విషయం నీకు తెలుసా...?

అవును ఇది నిజం..ఈ విషయం నీకు తెలుసా...?


Tuesday, March 29, 2011

అందమైన చందమామను సొంతం చేసుకోవాలనుకోవడం సాహసం కదా..?
అందమైన చందమామను సొంతం చేసుకోవాలనుకోవడం సాహసం కదా..?
అందాన్ని చూడాలనుకోవడంలో తప్పు లేదేమో కాని సొంతం అన్న ఆలోచన తప్పేమో..
మరి పదే పదే గుర్తుకొస్తున్న చందమామను మర్చి పోవడం ఎలా..?
గుండెళ్ళో గుబులు రేపే ఆ అందం పదే పదే మనసుని తొలచి వేస్తుంటే ఎంచేయాలి..
గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్నా ఆ చందమామను తలచుకోని క్షనం లేదు..
ఆ చందమామను చూస్తే చాలు అన్ని భాదలు మచిపోవచ్చు ...?
ఆ చందమామ నాది అనుకుంటే ఆనందగా ఉంది నాది కాదన్న ఊహ కష్టంగా వుంది
ఆ మాట కనీసం నాఊహకు కూడా రావద్దని.... నా అన్న పదాన్ని నాలోనే దాచుకున్నా
ఆ చందమామ నాది అని నా మనసుపొరల్లో నిక్షిప్తమైఉన్న మధురాను భూతి..
మనిషిగా మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నా నా మనసంతా ఆచందమామ దగ్గరే వదిలేసా
చల్లని చందమామ చల్లని నీడలో సేద తీరాలని ఉంది అది సాద్యమా..?
ఆ అందాల చందమామను చూస్తూ ఎన్ని జన్మలైనా గడిపేస్తా మౌనంగా..
ఆ చందమామ కు మదిలో ఓ గుడికట్టా ఎవ్వరికీ తెలియకుండా పూజిస్తున్నా.
ఈ జన్మకు నీ చెంతకు చేరుతానో లేదో మరుజన్మలో నైనా నాసొంతం కావాలని..

అందమైన క్షణాలు అందుకోలేనంత దూరంగా....?

అందమైన క్షణాలు అందుకోలేనంత దూరంగా....?
kavithalu.wordpress.com

ఓ గులాబి కధ.. ( నిజం కాని నిజం )

ఓ గులాబి కధ.. చెప్పనా..

అది ఆదివారం సెలవ కావడంతో సాయంత్రం సరదాగా అలా పార్కుకు వెల్లాను...అప్పటికే చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి..వాతావరనం చల్లగా ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంది..ఓ బెంచ్ మీద కూర్చొని ప్రక్రుతి అందాలను చూస్తున్నాను దేవుడికి తెల్సు మనిషికి ఏమి ఇవ్వాలో అందుకేనేమో మనిషి ని ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంచేందుకు ప్రక్రుతి అందాలను ఇచ్చాడు ఎలాంటి మనిషి అయినా అందరిని పలుకరిస్తున్నట్టు చల్లని గాలులకు తలలు ఊపుతున్నట్టుండే పచ్చని చెట్లు..అలా ప్రక్రుతిలోని అందాలను తిలకిస్తున్నప్పుడు ఓ గులాబి చెట్టుపై ఒ పువ్వు నను ఆకర్షించింది..ఒకసారి చూసాను మల్లీ ఏదో ఆలోచనలొ పడ్డ నాకు ఆ గులాబి వైపు చూడాలనిపించింది..అలా ఎంతసేపు చూసినా చూడలని పిస్తుంది..అంత అందంగా ఉందా గులాబి పూవు..ఆ గులాబిని ఎలాగైనా సొంతం చేసుకోవాలనిపించింది మొత్తానికి నన్ను ఎవ్వరూ గమనించడంలేదని తెల్సుకొని ఆపూవును చెట్టునుచి వేరు చేసి నా జేబులొ పెట్టుకున్నాను అప్పుడు కాని నామనస్సు కుదుట పడలేదు..ఎందుకో ఆక్షనాన చాలా ఆనందం అనిపించింది..ప్రపంచంలో ఏదోసాదించానన్న ఫీలింగ్ ఎందుకో చెప్పలేనంత దైర్యం...ఈ ఎర్రగులాబి నాసొంతం అన్న ఫీలింగ్ నాకు చాలా అద్బుతంగా అనిపించింది..ఎప్పుడూ లేని ఆనందం నా మనస్సులో ఉరకలేస్తోంది ఎందుకో తెలీదు..ఓ అందమైన గులాబి నాసొంతం అన్ని ఫీలింగో ఏమో మరి..అప్పుడే కురిసిన చిరుజల్లులకు తడిసిన గులాబిని జేబులో పెట్టుకునాకదా చల్లగా హ్రుదయాన్ని తాకింది అప్పుడు మరింత హాయిగా అనిపించింది గులాబీకి ముళ్ళుంటాయి.అని తెల్సి దైర్యంగా జేబులో పెట్టుకున్నా..అలా జేబులో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ గులాబి ముళ్ళు గుచ్చుకున్నాయి..అప్పుడు అస్సలు భాదనిపించలేదు...గులాబీ పూవును జేబులో పెట్టుకున్నాకదా ఆ ముళ్ళు గుండెళ్ళో గుచ్చుకున్నాయి..అయినా భాదనిపించలేదు ...ఆ భాద కూడా చాలా తీయ్యగా ఉంది హాయిగా ఉంది అది గులాబి పూవు మహత్యిం..అలా నడుస్తున్నప్పుడూ గులాభి పూవు ముళ్ళు నాగుండెల్లోకి దిగాయి..అయినా ఆ భాద తెలియలేదు..అలా ఆనందంగా నడుస్తూ నడుస్తూ నడుస్తూ ఉన్నాను..ఎవ్వరూ తీసారో తెలీదు ఎప్పుడు తీసారో తెలీదు నాజేబులోంచి ఆ అందమైన గులాబీని దోంగలించారు...అంతే ఎక్కడో తెలియని ఆందోళన వెతికాను ఎంత వెతికినా కనిపించలేదు..చాలా భాదవేసింది..ఆ గులాబి ఉన్నది కొద్ది సేపైనా ఉన్నంతసేపు ఎంతో హాయిగా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది....గులాబి కోసం అలా వెతుకున్నా ఓ వ్యక్తిదగ్గర కనిపించింది..ఆ గులాబి నాది అని అడీగి తీసుకుందాం అనుకున్నా ...అన్ని గులాబీలు ఒకేలా ఉంటాయి అతను ఇస్తాడో లేదో అతను ఎవ్వరో తెలీదు..ఆతనికి కాస్త దూరంగా అతని చేసిలో ఉన్న గులాబీకేసి చూస్తున్నా..నేను ఎంతో జాగ్రత్తగా జేబులో పెట్టుకున్న గులాబీని చేతిలో పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకుటున్నాడు చూసి భాద వేసింది అలా అతని చేతిలో గులాబీరేకులు కొన్ని రాలి పోతున్నాయి నాకు చాలా కోపం వచ్చింది..అతని మిద దాడి చేసి ఆగులాబీని సొంతంచేసుకోని అక్కడ నుంచి పారిపోవాలనుకున్నా..ఆ గులాబీ నాది కాకపోతే....నేనాపని ఎలా చేస్తా అతని గులాబి అతనిష్టం..కాని ఎక్కడో చిన్న ఆందోళన్ ఆగులాబి నాదే అని..అతని చేసిలో ఆగులాభి నావైపు దీనంగా చూసినట్టు అనిపించింది..అక్కడ అతని చేతిలో గులాబి ఆ గులాబి తాలూకా ముళ్ళు నాగుండెల్లొ గుచ్చుకొని ఉన్నాయి..ఆ గులాబి ముళ్ళు గుండెళ్ళో చేరి భాదగా అనిపిస్తున్నా నాకు ఏమి అనిపించడం లేదు..గుండేలో గుచ్చుకున్న ఆగులాబి ముళ్ళ వల్ల రక్తం వస్తున్నా అస్సలు భాద అనిపించడం లేదు..అలా చూస్తూ ఉండగానే అతను ఆగులాబీనీ తీసుకోని పోయాడు..నేను మాత్రం ఆ వెళ్ళిన గులాభి గురించే ఆలో చిస్తునే ఉన్నాను..ఆ గులాబి తాలూక ముళ్ళు ....(జ్ఞాపకాలు ) నాగుండేళ్ళో ఉన్నాయన్న చిన్న ఆనందాన్ని పొందుతూ..ఎక్కడుందో నా అందమైన గులాబి ఎంచేస్తుందో అని ఆలోచిస్తూదీనంగా భాదగా వేదనగా రోదిస్తూ..

Monday, March 28, 2011

నిజంలాంటి ఈ స్వప్నం ఎలా పట్టి ఆపాలి…

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో…
ఎదను తడిమింది చూడు… చినుకంటి చిన్నదేమో…
మైమరచిపోయా మాయలో…
ప్రాణమంత మీటుతుంటే వాన వీణలా…. || ఎదుట ||

కలే ఐతె ఆ నిజం… ఎలా తట్టుకోవాలీ…..
అవునో కాదో అడగకంది నా మౌనం….
చెలివో శిలవో తెలియకుంది నీ రూపం….
చెలిమి బంధం అల్లుకుందే… జన్మ ఖైదులా… || ఎదుట ||

నిన్నే చేరుకోలేకా… ఎటెళ్ళిందో నా లేఖ…
వినేవారు లేకా…. విసుక్కుంది నా కేకా…
నీదో… కాదో… వ్రాసున్న చిరునామా
ఉందో… లేదో… ఆచొట నా ప్రేమా
వరంలాంటి శాపమేదో సొంతమైందిలా… || ఎదుట ||

అవును కదా ఇదే నిజం ....?
kavithalu.wordpress.com

గెలుపుకోసం ఆరాటపడి ఉపయోగంలేదు..నా ఈ ఓటమి శాశ్వితం..
ఎందుకిలా జరుగుతోంది అర్దంకావడంలేదు..?
మనసులో అలజడుల హారు తట్టుకోలేకపోతున్నా..
గుర్తుకొస్తున్న జ్ఞాపకాలు జరుగ బోయేది చెబుతున్నాయి...
ఇక నాగుండె భరించలేదు....ఆలోచనలు ఆగకున్నా..
నాకు నేనుగా ఓడిపోతూనే ఉన్నా ...గెలవలేనంతగా ఓడిపోయాను..
గెలుపుకోసం ఆరాటపడి ఉపయోగంలేదు..నా ఈ ఓటమి శాశ్వితం..
వేదనల మద్యిలో వాదనలెందుకు జరగాల్సింది ఎప్పుడో జరిగి పోయింది..
అసలు నేనంటూ లేకపోతే ఆనే ఆలోచనే ఆనందంగా ఉంది
నాకు ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించడం తెలుసు..
ఊపిరికంటే ఎక్కువగా ఇష్టపడటం తెలుసు..ఇన్నీ తెల్సి సాదించిది ఏమీలేదు
సూన్యిం అనితెల్సి అక్కడి చుక్కల్ని అందుకోవాలనే పిచ్చి ప్రయత్నం ..?
గుర్తుకొచ్చిన ప్రతిసారి..కన్నీరు పెట్టుకోవడం భాదపడటం తప్పించి నాకేం తెలీదు..
నాకు తెల్సు నాకన్నీటికి విలువలేదని...నా స్నేహానికి కూడా.. అందుకే కదా ఇలా..?
నీలో నేను లేనన్న వాస్తవం నిజం అయినా ఎందుకీ తపన తెలియని ఆవేదన..
తలచుకొన్న ప్రతి సారి తడి కన్నుల ఆరాటం తప్ప ఆ కన్నీటికి విలువ లేదని...
ఎంత కాదనుకున్నా జరిగింది ..జరుగుతోంది అన్నీ నిజాలే నీలో నేను లేననది కూడా వాస్తవమా..?
మనిషిగా ఎప్పుడూ చచ్చిపోయాను..మనస్సులేని మనిషిగా మిగీపోయాను..ఎందుకిలా..?
దేనికీ సమాదానంలేదు..ఆలోచించి ఆలోచించి మనస్సు నీరస పడిపోయింది..ఎన్నాళ్ళీలా..?

Sunday, March 27, 2011

ఈ క్షణం ఒకే ఒక కోరిక..నీస్వరం వినాలని తీయ్యగా..

దూరం అయిన స్నేహితులు..అనుకోకుండా దూరం అయినప్పుడు మాటలు అందనంత దూరంగా విడిపోయినప్పుడు...గతం ఎప్పుడూ గుర్తుకు వస్తుంది..ఇప్పుడోచ్చిన సెల్ఫోన్ ఎక్కడ వున్నా దగ్గర చేస్తుంది...అయినా ఇద్దరి మద్యి దూరం పెరిగి ఫోన్లలో కూడా మాట్లాడుకోలేని పరిస్థితుల్లో ప్రియురాలు ప్రియుడిని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ పాడుకునే పాట ..చాలా బాగుంది మనసుకు హత్తుకుపోయేలా ఉంది అందమైన ట్రాజిడి మెలోడి బీట్ లో పాట మనస్సుకు హత్తుకునేలా ఉంది...నిజంగా నీ ప్రియురాలు ఇలా నీగురించి ఆలోచిస్తే ...నీకన్నా అద్రుష్టవంతుడు లేడు మరి

ఈ క్షనం ఒకే ఒక కోరిక..నీస్వరం వినాలని తీయ్యగా..
తరగని దూరంలో ఓ ఓ ..తెలియని దారులలో..
ఎక్కడున్నావు అంటోంది ఆశగా.....
ఎన్ని వేల నిమిషాలో..లెక్కపెట్టుకుంటోంది
ఎంతసేపుగడపాలో...చెప్పవేమి అంటోంది..
నిన్న లేక వెళ్ళ మన్న సంగతి...గుర్తెలేని గుండె ఇది
మళ్ళీ నిన్ను చూసేదాక నాలో నేను ఉండ నీక
ఆరాటంగా కోట్టుకున్నది.....
రెప్పవేయనంటోంది ఎంత పిచ్చిమనసు ఇది..
రేపు నీవురాకానే కాస్తనచ్చ చెప్పుమరి
నిన్న మొన్న చెప్పుకున్న ఊసులే..మళ్ళీ మళ్ళి తలచుకొని..
ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయంటూ ఇంకా ఎన్నో చెప్పాలంటూ నిద్దరోను అంటోంది

ఈ అద్బుతమైన మరపురాని అందమైన పాటని మీరూ చూడండి..

పరిష్కరించుకోలేని ప్రశ్నల్లానే మిగిలి ఉన్నాయి...
ఔనూ
నువ్వెందుకలా ...
నేనెందుకిలా ...
సంధించిన ప్రశ్నలన్నీ
పరిష్కరించుకోలేని ప్రశ్నల్లానే మిగిలి ఉన్నాయి...
ఎప్పుడూ ఏదో వైపునుంచి
దూసుకొచ్చే సందేహాలే కదా ఇవి
మన మనస్సులు దూరం ఎందుకయ్యాయి
తరిగిపోని విషాదంలా..?.


నిజం..అబద్దం అవుతోంది
వాస్తవం..నిర్జీవంగా మారుతోంది
హ్రుదయం వేదన పడుతోంది..
ఏది జరగ కూడదని అనుకుంటానో అదే జరుగుతోంది..
మనసులో మనిషి లేకుండా పోతున్నాడు..

అసలు నమ్మకం అంటే ఏంటి..?
ఇష్టపడటం అంటే ఏంటి..?
ఎందుకు ఇష్టపడతారు..ఎందుకు దూరం అవుతారు..
ఇష్టపడ్డవారు ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఎలా ఉంటారు
ఎదన్నా జరిగితే ఒకరికోసం ఒకరు ఎలా భాదపడతారు
అంత ఇష్టం ఎలా పుడుతుంది..అది కష్టంగా ఎలా మారుతోంది..
మనిషికి మనసుకు ఘర్షనలో ఇష్టాలు మారుతాయా ఎలా ..
ఇద్దరూ విడిపోతే ఎదుటివారు భాదపడుతున్నారని తెల్సీ..
ఆనందంగా ఎలా ఉండ గలుగుతారు..కదా..?


కొందర్ని చూస్తే కాలానికుడా కన్నుకుడుతుంది..
ఎటు వైపుచూసినా అన్యాయమే జరుతుంది..
ఇది న్యాయమా అని అడుగలేనంతగా దీనంగా..
ఒకప్పుడు చీకటంటే చిరాకు..మరి ఇప్పుడు..
వెలుగును భరించలేనట్టు ఉంటుంది చీకటి కావాలని పిస్తుంది..
ఒంటరి తనం అనేది లేదు...ఇప్పుడు అదే బాగనిపిస్తోంది..
ఒకప్పుడు చావంటే వద్దనిపించేది...అప్పుడది భయంకర వాస్తవం
ఇప్పుడు ఏరూపంలో ఎందుకు రాదూ అని ఎదురు చూడం అవుతోంది..
ఇన్ని నిజాలు, అబద్దాలుగా మారవా..గతం ఎందుకు తిరిగి రాదు..
కొందరికి ఆలోచించే హక్కు లేదు..ప్రశ్నించే హక్కూ ఉండదు..
కాలం నిర్నయించినట్టు జరుగుతుంది పిచ్చి చూపులు చూడంటం తప్ప ..
ఏం చేయలేం ఆరోజు కోసం ఎదురు చూడు..ఇవన్నీ లేని శాశ్విత లోకంకోసం..

లవ్ అమృతాన్ని తాగిస్తే...నువు చేదు విషం చిమ్మొద్దు

పల్లవి :
ఓ రేంజ్ లవ్‌దీ ఓ బేబీ ఓటమినెపుడు చూడంది
ట్రూత్ ఆర్ డేర్ అని చల్తా హే యే కభీ
హే హార్ట్ జోరిడి అబిబ్బీ ప్రేమను తాగే హనీ బీ
దట్స్ వై మేరా దిల్ చాహ్‌తే హై సభీ
మౌంటెవరెస్టై లెట్స్‌గో... ఎదిగే లవ్ మీ
చేరాలంటే కావాలిగ డేరింగ్
మెకనాస్ గోల్డై లెట్స్‌గో... దాగే లవ్‌నీ
ఉండాలంటే చేయాలిగ కూంబింగ్
కమ్మని కవితల కబురుల్లో కన బడదమ్మో లవ్వు
నిజాన్ని దాచే హార్ట్‌ల్లో నీ ప్రేమనందుకోలేవు
॥రేంజ్‌॥
లెట్స్ గో... లెట్స్ గో...

చరణం : 1
నే వేయి సార్లు ప్రేమిస్తా
నా గుండెలోన ఫీలుంది
నే కొత్త చరితనే రాస్తా నా లవ్‌లో లైఫ్ ఉంది
నే కన్న కలను సాధిస్తా
నాలోన పచ్చి నిజం ఉంది
ఎదలోకి తొంగి చూశావా
నువ్వొణికే తెగువుంది
ఓ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ వీడకే ప్రేమ
నువు దామ్మ దామ్మ దామ్మ దామ్మ దామ్మ
దారికే దామ్మ
పగలే కలలను చూపించే
వయసుకు పడిపోకమ్మా
నిజముగ నిన్నే ప్రేమించే
హృదయాన్ని కోరుకోవమ్మా ॥రేంజ్‌॥

చరణం : 2
లవ్ మంచు పూలు కురిపిస్తే
నువు మంటరేపి చంపొద్దు
లవ్ చేయి కలుపుతానంటే
నువు చెలిమిని తుంచొద్దు
లవ్ అమృతాన్ని తాగిస్తే
నువు చేదు విషం చిమ్మొద్దు
లవ్ పల్లవించు పాటైతే
తన గొంతును కొయ్యొద్దు
హే సైర సైర సైర సైర సైర ప్రేమకే సైర
నువు వెయ్‌రా వెయ్‌రా
వైవైవెవైయ్‌రా పందెమే వెయ్‌రా
ప్రేమికులంతా ఒకటైనా నిలవరు నాతో పోటీ
ఒకరికి ఒకరను ప్రేమల్లో
ఏముందిలేరా గ్యారెంటీ
ఓ రేంజ్ లవ్ ... ఆరెంజ్‌లో... ॥రేంజ్‌॥

ఈ పాట వీడియో మీరు ఛూడండి
ఈ పాటకు ఓ ఉత్సాహవంటుతుడు వేసిన డాన్సు యూట్యూబ్ లో ఉండి మీరు చూడండి

Saturday, March 26, 2011

ప్లీజ్ వదిలేయండి నామీద నాకే అసహ్యిం వేస్తుంది...?
ప్లీజ్ వదిలేయండి నామీద నాకే అసహ్యిం వేస్తుంది..
నేను ఎంచేస్తున్నాను... ఏంజరుగుతోంది..
ఒక్క సంఘటన అనుకుంటే పొరపాతే అన్నీ అంతే ప్రతి ఘటన ఎదురు తిరుగుతోంది..
వద్దు నాకీ ప్రపంచం వద్దు ఈ మనుష్యులు వద్దు..ప్లీజ్ వంటరిగా వదిలేయండి..
నాకు మనుషుల మీద నమ్మకం పోతోంది ఎక్కకా మంచితనానికి విలువ లేదు..
జీవితం లో అందరికీ కాకుండా నాకే ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది కారణం..?..
నాకు ఇష్టపడటమే తెల్సు..ప్రేమిండమే తెల్సు..నా ప్రానంకంటే ఎక్కువగా
మనుష్యులు వారిమద్యి ప్రేమ ,నమ్మకం ,అభిమానం ఇవన్నీ వట్టి మాటలే ..
నీతి నిజాయితీ,చచ్చిపోయేంత ప్రేమ,ఉండి ఎమిలాబం ఎవ్వరికి అక్కరలేదివన్నీ..
అందుకే నామీద నాకు ఎందుకో చాలా.. చాలా అసహ్యిం వేస్తుంది...ఎందుకో తెలీదు..
పాత ,కొత్త జ్ఞాపకాలు జరుగుతున్న వన్నీ తలచుకుంటే ..నా మీద నాకు అసహ్యిం వేస్తుంది
ఇప్పుడు నాలో నేను లేను...చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి అవి నన్ను కబలించి వేస్తున్నాయి..
వద్దు అస్సలే వద్దు ఈరాత్రి ఇలాగే ఉండిపోనీ...నాకు ఈ చీకటే బాగుంది ఇదే శాశ్వితం కావాలి..
నిద్రలేని రాత్రుల్లో చీకటి అలా గే ఉండిపోతే ఎంత బాగుండు..శాశ్వితంగా తెల్లవారు జామును చూడకుండా..
శాశ్వితంగా శ్వాస ఆగిపోతే ఎంత బాగుండోకదా...విలువలేని ఊపిరి ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత
ఈ రోజెందుకో గుండెళ్ళో కసిగా గునపాలతో పొడిచినట్టు అనిపిస్తుంది చెప్పలేనంత భాద..
ఆ పొడిచేవాళ్ళు కసిగా ఇంకా పొడుస్తూనే ఉన్నారు ...ఇంకా ఊపిరిపోలేదా అన్నట్టు..
అయిపొయింది అంతా అయిపోయింది ఆకాశంలో ఓ చుక్క నేల రాలింది..ఈ బాద బరించలేను..
అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా గుర్తుకొస్తున్నాయి..కంట కన్నీరు ఉబికి వస్తోంది ఆఖరి గడియ దగ్గర పడ్డది..
ఎవ్వరికీ ఏమీకాని నేనులా ఒంటరిగా ఆఖరి శ్వాశ విడిచాను ...ఈఘడియా ఎప్పుడాని ఎదురు చూస్తున్నాను..

అందరూ నన్నే ఎందుకు అంటారు..మంచి చేసిన చెడు అవుతోంది
అందరూ నన్నే ఎందుకు అంటారు..మంచి చేసిన చెడు అవుతోంది
అందుకే నేను తీసుకున్న నిర్నయమే కరెక్టు..చావు ఘోష వినిపిస్తోంది
మరణం నాకు వరమే..నీ మాటలు కరువైన వేళలో నాకు నేను లేను
బ్రతుకు నాకు శాపమే...నీ పెదవులపై చిరునవ్వు మాయమైన క్షణంలో
ఏకాంతం నాకుఎప్పటికీ మిత్రుడే...నీ అడుగులు నన్ను విడిచిన వేళలో
నాకు ఎవ్వరూ శత్రువులు కాదు..నాకు నేనే పెద్ద శత్రువుని ఎప్పటికీ
ఒకరికి ఒకరు ప్రాణంగా ఎలా ఉంటారు..అందరూ నమ్మేట్టుగా..
అవన్నీ నిజాలేనా ..అందరికీ మంచి జరుగుతుంది నాకు తప్ప..?
కొందరు మోసపోవడానికే పుడతారు..వాళ్ళ కలా రాసిపెట్టు ఉంటుందేమో
ఎన్నని తట్టుకోగలను ఎన్నిసార్లని భరించగలను అన్ని విషయాల్లో రివర్సే..
ప్రతిక్షనం జరిగే అన్ని విషయాలు భరించలేనట్టున్నాయి ఇక నా వల్ల కాదు..

నిన్నటిని మరువలేక ..నేటిని బరించలేక జీవిస్తున్నా భారంగా
ప్రాణం నిలువనంటుంది...ఊపిరి ఆగనంటుంది
నిన్నటిని మరువలేక ..నేటిని బరించలేక జీవిస్తున్నా భారంగా
రేపటిని ఉహించలేక ..నేడు రేపుల మధ్య నలుగుతూ
సాగిస్తున్నా జీవితాన్ని కష్టంగా..జ్ఞాపకం వాస్తవాల్ని దాచలేకపోతుంది..
వాస్తవం నిజాలు కావేమో అనిపిస్తుంది..ప్రస్తుతం అవాస్తవం అయితే బాగుండనిపిస్తోంది
ప్రస్తుతం నిజమే గతమూ నిజమే...నా అన్నదానిలోనే వేరైనా వాస్తవాలు మరువలేకున్నా
అనురాగం కోసం ఎదురుచూసిన ప్రతిసారి ..అవమానం ఎదురవుతుంటే ...
ఎదురుచూస్తే వచ్చే వెలుగు కంటే ...కన్నులు మూస్తే వచ్చే చీకటే నయమనిపిస్తోంది
ఊగిసలాడే ఊహల కన్నా...ఊపిరి వదలడమే మంచిదన్న నిజం వేదిస్తోంది..
నేనిక లేను అన్న మాట నాకెందుకో హాయిగా అనిపిస్తోంది..అదే నిజం కావాలని మనసు ఆరాట పడుతోంది..

ప్రేమకు కొలమానం ఏది?
ఎన్నో బంధాలు మనుషులను, మనసులను ఏకం చేస్తుంటాయి. ప్రతి బంధంలోనూ ప్రేమతోపాటు ఒక్కోసారి స్వార్థం, అవసరం, సందర్భాలు కూడా మిళితమయ్యే ఉంటాయి. కానీ శాశ్వతంగా నిలిచేది మాత్రం అనురాగభరిత వాస్తవ ప్రేమానుబంధమే. ఏ బంధమైనా కలకాలం నిలవాలంటే దాన్ని సరైనవిధంగా ప్రదర్శించగలగడం కొంతైనా అవసరం. ప్రేమకు కొలమానం ఏది? ప్రేమను కొలిచేందుకు తూనికలు, కొలతలు లేవు. ఇక్కడ ఒకరిపట్ల ఒకరికి ప్రేమ ఉందన్న నమ్మకమే కొలమానం. కేవలం యువతీ, యువకుల మధ్య ఉన్నవే ప్రేమలు కాదు. తల్లి దండ్రులు, పిల్లలు, అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లు, స్నేహితులు, వీరందరి మధ్యవి ప్రేమబంధాలే.ఆశించడం తప్పనిసరి ఆశ లేకుండా ఏ బంధమూ ఉండదు. ఇచ్చి పుచ్చుకోవడమనేది బంధాల్లో సాధారణం. అయితే వీటిలో ఎల్లకాలం ఇచ్చే వారొకరు, పుచ్చు కొనేవారొకరైతే కుదరదు. తాము పొందినదానికి సమానంగా తిరిగి ఇవ్వగలిగినపుడే చాలా బంధాలు సజావుగా సాగుతాయి. ప్రేమబంధాల్లో భావోద్రేకాలు మనసులోని ఏభావమైనా ప్రదర్శించినపుడే అవతలి వారికి అర్థమవుతుంది. వారి పట్ల ఉన్న ప్రేమాభి మానాలు ఎంత గాఢమైనవో బయట పడేంతవరకు అర్థంకాదు. అయితే మనుషులంతా భావాల్ని ఒకే రకంగా ప్రదర్శించలేరు. కొందరు పెద్దగా నవ్వడం, ఆప్యాయంగా స్పర్శించడం,మరికొందరు మన సులో ఎన్నో భావాల అలలు పొంగుతున్నా పైకి మాత్రం తొణకరు బెణకరు.
చిన్న చిరునవ్వుతోనే తమ అంతరంగంలోని ఆనందానుభూతులను ప్రదర్శిస్తారు. ఈ బంధాల్లో ఒకరి పట్ల ఒకరు స్పందించే తీరు ముఖ్యమైనది. ఇవ్వడం పుచ్చుకోవడం సహజమై నపుడు అది ఎప్పుడు, ఎవరె వరు, ఎంతెంత అని లెక్కలు వేస్తే ఈ బంధాలు నిలవడం కష్టం. కానీ ఏదో ఒక రూపంలో స్పందించాలి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా నీవెనుక నేనున్నాను అనే ధైర్యాన్ని ఇస్తే ప్రేమ శాశ్వతమవుతుంది.

శ్రీకారం చుడుతున్నట్టు ...కమ్మని ( కప్పుకాఫీ ) పాట

పల్లవి :
శ్రీకారం చుడుతున్నట్టు
కమ్మని కలనాహ్వానిస్తూ
నీ కనులేవి చూస్తున్నాయో
మాక్కూడా చూపించమ్మా
ప్రాకారం కడుతున్నట్టు
రాబోయే పండ గ చుట్టూ
నీ గుప్పిట ఏదో గుట్టు
దాక్కుందే బంగరుబొమ్మా ॥
జల జల జల జాజుల వాన
కిల కిల కిల కిన్నెర వీణ
మిల మిల మిన్నంచులపైన
మెలిదిరిగిన చంచల యాన
మధురోహల లాహిరిలోన
మదినూపే మదిరవె జాణ

చరణం : 1
నీ నడకలు నీవేనా చూశావా ఏనాడైనా
నీ మెత్తని అడుగుల కింద పడి
నలిగిన ప్రాణాలెన్నో
గమనించవు కాసె్తైనా నీ వెనకాలేమౌతున్నా
నీ వీపును ముళ్లై గుచ్చే
కునుకెరుగని చూపులు ఎన్నో
లాస్యం పుట్టిన ఊరు లావణ్యం పెట్టని తీరు
లలనా తెలుసో లేదో నీకైనా నీ తీరు
నీగాలై సోకినవారు గాలిబ్ గజలైపోతారు
నీమేను తాకినవారు నిలువెల్లా విరులౌతారు
కవితవో యువతివో ఎవతివో
గుర్తించేదెట్టాగమ్మా

చరణం : 2
నక్షత్రాలెన్నంటూ లెక్కెడితే ఏమైనట్టు
నీ మనసుకు రెక్కలు కట్టు
చుక్కల్లో విహరించేట్టు
ఎక్కడ నా వెలుగంటూ
ఎప్పుడు ఎదురొస్తుందంటూ
చిక్కటి చీక టినే చూస్తూ నిద్దురనే వెలివేయద్దు
వేకువనే లాక్కొచ్చేట్టు వెన్నెలతో దారం కట్టు
ఇదిగో వచ్చానంటూ తక్షణమే హాజరయేట్టు
అందాకా మారామ్మాని జోకొట్టవే ఆరాటాన్ని
పొందిగ్గా పడుకో రాణి జాగారం ఎందుక్కాని
నడిమివో హరిణివో తరుణివో
మురిపించే ముద్దులగుమ్మఇక నన్ను ఎప్పటికీ చూడలేవేమో ఇది నిజం


అందుకే నన్ను ప్రేమించకు ప్రియతమా.
నీ ప్రేమకోసం నేను పడిన వేదన,
నా ప్రేమను నీకు వ్యక్తం చెయ్యాలన్న ఆవేదన,
నీకోసం జారే ప్రతి కన్నీటిబొట్టు చూసినప్పుడు కనిపిస్తుంది,నా మదిలొని నీ ప్రేమ,
నీ కోసం కన్నీళ్ళు పెడుతున్నా ఆనందంగా ఉంటుంది,
దూరమైన నీకోసం చూసే ఎదురుచూపులోను ఆనందమే,
నీ ప్రేమ పొందాలని పడే ఆరాటం,
నిన్ను చేరువవ్వాలన్న ఆకంక్షా,
ప్రేమ దోరకముందు ప్రేమ కనిపిస్తుంది,
అందుకే నన్ను ప్రేమించకు ప్రియతమా.
ఇక నన్ను ఎప్పటికీ చూడలేవేమో ఇది నిజం
ఎవ్వరికీ కనిపించాలని లేదు...కనిపించక పోయినా పోయేదేముంది కదా..?
శాశ్వతంగా ఎవ్వరికి కనిపించనత దురంగా వెలుతున్నా..?
మనుషులు స్నేహాలు,ప్రేమను అన్నీ నిజాలు కావు అన్ని భ్రమలే
బ్రమల్లో బ్రతకడం కంటే అన్నిటికీ దూరంగా వెల్లడమే మంచిది కదా..?

మై న్యూ లుక్

Friday, March 25, 2011

ఎక్కడో ఏదో జరుగుతోంది...తెలియని ఆందోళన
ఎక్కడో ఏదో జరుగుతోంది...తెలియని ఆందోళన..
ఊహకందని ఆలోచనలు పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి..
ఎవరు నీవంటూ ప్రశ్నిస్తున్నాయి..
మనిషి మనసులోలేనప్పుడు మాటలు పెదాలు దాటవుకదా..
గెలవాలన్న ఆరాటంలో దిగజారుతున్న గెలుపు..
ఎప్పటికీ గెలవలేవంటూ వెక్కిరిస్తున్న ఓటమి
ఈ నిషా రాత్రి..చీకటి శాశ్వితం అయితే బాగుంఅనిపిస్తోంది..
వెలుగులు చూడాలని లేదు..అంతా చీకటే కావాలనిపిస్తుంది..
వెన్నెల కుడా వేడిగా అనిపిస్తోంది భరించలేనంతగా..?
కొందరు చాలా అద్రుష్టవంతులు వెన్నెలను ఆస్వాదిస్తారు..
ఈ వేడి వెన్నెల నాకు మాత్రమే అందరికి కాదుకదా..?
వెన్నేలే ఇంత వేడిగా ఉంటే ఇక సూర్యుని వేడి ఎలా తట్టుకో గలను కదా..?
వద్దు చీకటే కావాలీ ఆ చీకటే శాశ్వితంకావాలి వెలుగు అస్సలు వద్దు..

జీ 24 గంటలు క్రైంబ్యూరో

జీ 24 గంటలు క్రైంబ్యూరో
జీ 24 గంటలు క్రైంబ్యూరో లో మా బాస్ గౌస్ గారు నా కొలీగ్ సుధాకర్ గౌడ్

స్నేహం ఎడారిలో ఒయాసిస్సు. నీవెంటే నడిచే నీడ
స్నేహం ఎడారిలో ఒయాసిస్సు. నీవెంటే నడిచే నీడ. నీ మనసులోని ఆనందాన్ని, అలజడులను తెలుపకనే తెలుసుకునే తోడు. సమస్యల సాగరంలో మునిగిపోయినపుడు చేయిపట్టి లాగే నేస్తం. నేనున్నానని ధైర్యాన్నిచ్చే వెలుగు. గెలుపులోని ఆనందాన్ని పంచుకునే సహచరి. ఓటమిలో వదలని హితుడు. ఎప్పుడూ అండగా నిలిచే ఆత్మీయుడు. అందుకే ప్రపంచంలోని అన్ని బంధాలలో స్నేహం తీయనిది అంటారు. కమ్మనిది అంటారు. సుఖంలో... బాధలో... ఆనందంలో... దు:ఖంలో... నవ్వినా... కన్నీరు కార్చినా... ఎప్పుడూ నీ వెంటే ఉండే స్నేహాన్ని మాటల్లో వర్ణించడం కష్టం..స్నేహితులంటే ఒకరినుండి ఒకరు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఒకరి ఎదుగుదలకు మరొకరు చుక్కాని కావచ్చు. ఒకరి వికాసానికి ఒకరు చేదోడు కావచ్చు..స్నేహ మాధుర్యం అమూల్యం. అనన్యసామాన్యం. అంత గొప్ప స్నేహం ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండాలంటే... దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇద్దరిదీ! దానికి తగ్గ కృషి ఉండాలి. పంతాలు, పట్టింపులకు అతీతంగా స్నేహం ఉండాలి. స్నేహితుల్లో లోపాలుండటం సహజం. మన వారు అనుకున్నప్పుడు లోపాలుంటే చెప్పడం తప్పుకాదు. ఇతరుల వద్ద చెప్పి స్నేహం విలువ తగ్గించేకంటే లోపాలు చెప్పి సరిదిద్దడం ఉత్తమం. ముందొక మాట, వెనుకొక మాట కన్నా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడుకోవడం నిజమైన స్నేహితుల లక్షణం. వారు మన మేలు కోరేవారని అర్థం. అలా వారు విమర్శించినపుడు కోపం తెచ్చుకోకూడదు. స్నేహితులు అన్న పదంలోనే హితం ఉంది. అంటే, మన మేలు కోరేవారన్నమాట! అలాంటివారు మీలోని తప్పును ఎత్తి చూపినపుడు దానికి కోపం తెచ్చుకోకుండా అందులో నిజమెంతని ఆలోచించుకోవాలి. కాకుంటే విమర్శ సున్నితంగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి..అలాగే పొరపాట్లు జరగడమూ సహజమే. అలాంటప్పుడు ఒప్పుకోవాలి తప్ప దబాయిస్తే ఫలితం ఉండదు. ఎందుకంటే స్నేహంలో ఒకరు ఎక్కువ, మరొకరు తక్కువ అన్న ప్రశ్నే ఉండకూడదు. తప్పు ఒప్పుకోవడంవల్ల స్థాయి, స్థానం దిగజారేది ఉండదు...మనసు నొప్పించే పనులకు స్నేహంలో తావియ్యకూడదు. స్నేహితుల మనస్తత్వంపట్ల ఒక అవగాహన ఉంటుంది. కనుక చిరాకులో వాళ్లొక మాటన్నా అలా ఎందుకన్నారోనని ఆలోచించాలి. ఉద్రేకాలకు తావియ్యక సంయమనం పాటించాలి. వారి పరిస్థితిని అర్థంచేసుకోవాలి. పిలిచిన వెంటనే రాలేదనో, ఫోన్‌ ఎత్తలేదనో కోపం తెచ్చుకోకూడదు అవతలి వాళ్ళు ఏపరిస్థితుల్లో ఉన్నారో అర్దం చేసుకోవాలి..ప్రతి వ్యక్తిలోనూ తనదైన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి. స్నేహితులు వాటిని ప్రోత్సహించాలి. పెంచి పోషించాలి. వారికి తగిన సహాయ సహకారాలు అందించాలి. వారి విజయం తమ విజయంగా భావించాలి

Thursday, March 24, 2011

కలలు కన్నీటిలో కరిగిపోతే..గుర్తులు గుండెల్లో పదిలంగా ఉన్నాయి
కలలు కన్నీటిలో కరిగిపోతే..గుర్తులు గుండెల్లో పదిలంగా ఉన్నాయి..
కలలు ఊహలు మాత్రం అవి ఎప్పటికీ నిజాలు కావు అవకాశం లేదు...
నిషారాత్రులు జ్ఞాపకాల దోతరలు కదిపినప్పుడు..మెదిలేభావాలు..
కలలు గా వచ్చి కన్నీరు తెప్పిస్తాయి..అవి నిజాలు కావని తెల్సినా
కొన్ని సార్లు జ్ఞాపకాలు పదే పదే గుర్తుకు వచ్చినా అవే కలల్లో వస్తాయి..
అన్నీ మర్చిపొయి నిద్రపొవాలనుకున్నా ఈ కలలు నిద్దురలో వేదిస్తాయి..
వెంటాడే మన పాత జ్ఞాపకాలే..అయినా గుండెళ్ళో భాదగా ఉంటాయి..
మనిషికి మనసుకు మద్యి ఘర్షన తాలుక జ్ఞాపకాలే ఇవి ..
పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా ఈ భాద తప్పదు కదా..?
మనిషికి మనసుకు అంతరం పెరిగినప్పుడు ఈ భాద తప్పదు కదా..

నువ్వు నా ఫ్రెండ్‌విరా...జీవితాంతం నిన్ను మర్చిపోనుశీనుకు విమల, లతిక, దివ్య అంటే ప్రాణం. టీనేజ్‌లో శీను మనసులో తొలిప్రేమ విత్తు నాటిన అమ్మాయి విమల. ఇక లతిక అయితే కాలేజ్ ఏజ్‌లో శీను హార్ట్‌వేర్‌లో లోడ్ అయిన సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్. మరి దివ్య? శీనుకు జస్ట్ ఫ్రెండ్ మాత్రమే.
స్నేహం, ప్రేమ ఒకటి కాదా? రెండూ వేర్వేరా? చాలా మందికొచ్చే డౌటే అది. అలాంటి వాళ్లకు దివ్యను పరిచయం చేస్తే అసలా డౌటే రాదు.
దివ్య... జలతారు వెన్నెలను జిరాక్స్ తీసినంత అందంగా ఉంటుంది. అందంలోనే కాదు.. ఎదుటివారిని ఇన్‌స్పైర్ చేయడంలోనూ తన తర్వాతే ఎవరైనా. అప్పుడే కొత్తగా హైదరాబాద్‌కొచ్చి ఉద్యోగాల వేటలో తిరుగుతున్న శీనుకి ఉద్యోగమిప్పించింది తనే.
దివ్య పరిచయం కాకపోతే శీను ఓ దేవదాసులా మిగిలిపోయేవాడు. విషాదంతో చెలిమి చేసేవాడు.జీవితంలో చితికిపోయి చితి వరకూ పోయేవాడు.దివ్య అతని గాయాలకు లేపనం పూసింది. పాత జ్ఞాపకాల వడగాల్పుల్లో విలవిల్లాడుతున్న అతనికి చల్లటి ఓదార్పునిచ్చింది.
దివ్య పరిచయమయ్యేనాటికి శీను కళ్లలో కలలులేవు... కన్నీళ్లు తప్ప. లతికను మరిచిపోలేక సుదీర్ఘ నరకం అనుభవిస్తున్నాడు.

పాత జ్ఞాపకాలు మరిచిపోవాలంటే కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టాలంటుంది దివ్య.అలాగని తన జీవితమేమీ నల్లేరు మీద నడక కాదు.
చిన్నప్పుడే తండ్రి పోయాడు. పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిపై కాలం పక్షపాతం చూపించి పక్షవాతం బారిన పడేలా చేసింది. ఇంకో పక్క ప్రేమంచిన వాడు ఆమె గుండెకు గాయం చేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ కష్టాలకు బోనస్ అన్నట్టుగా క్యాన్సర్ దివ్యను చుట్టుముట్టింది. ఓ దశలో ఆత్మహత్యకు తలపడింది కూడా. తర్వాత తేరుకుంది. జీవితమంటే పోరాటమని అర్థమైంది. సమస్యలకు ఎదురు నిలవడమని తెలుసుకుంది. ఆ క్షణం నుంచి తన మా అమవాస్య నిశిలో ఉన్నా కూడా ఇతరులకు చంద్రోదయాన్ని పంచసాగింది.
దివ్య ఒక దీపం.
దివ్య ఒక చిరుజల్లు
దివ్య ఒక ఓదార్పు
దివ్య ఓ దిక్సూచి
దివ్య... రెండక్షరాల జీవితం. రెండు యుగాల అనుభవం. గుండెనిండా సరిపోనంత పరిమళం.
ప్రతిక్షణం శీను లైఫ్‌ని రీఛార్జ్ చేసింది దివ్య.

అలాంటి స్నేహితురాలు అండగా ఉంటే ప్రపంచాన్ని ఒంటి చేత్తో గెలవొచ్చుననిపించింది శీనుకి. బంగారపు పళ్లానికైనా గోడ చేర్పు కావాల్సిందే. శీనుకు అలాంటి గోడ చేర్పే దివ్య. శీనుకు తొలిసారిగా ఓ యాడ్ ఫిల్మ్‌ని డెరైక్ట్ చేసే అవకాశమొచ్చింది. దివ్య సంబరానికి అంబరమే అడ్డు.
కానీ, కాలం మరోగాయం చేసింది. దివ్య తల్లి చనిపోతుంది. ఆ బడబాగ్నిని తన గుండెల్లోనే దాచుకుంటుంది తప్ప శీనుతో షేర్ చేసుకోదు. ఎక్కడ అతడు డిస్టర్బ్ అవుతాడోనని. అంతా అయ్యాక శీను గుండెలపై వాలి భోరున విలపిస్తుంది. ‘‘ఎందుకురా... ఇంత దుఃఖాన్ని భరించావ్’’ అంటాడు శీను. ‘‘నీకోసమే... నువ్వు పైకి రావాలనే... నువ్వు నా ఫ్రెండ్‌వి రా...’’ అని చెబుతుంది దివ్య నిజాయితీగా. చనిపోయేవరకు ఇలాంటి స్నేహంతోడుండాలని కోరుకుంటాంకదా..ఎంత కాలం బ్రతికి ఉన్నాం అనికాదు ఇలాంటి స్నేహితులను సంపాదించుకుంటే జీవితం దన్యిం అయినట్టే కదా

దివ్య ఎంత గొప్పది?ఆమె గొప్పతనాన్ని కొలవడానికి కేజీలు, కేలరీలు... ఇలాంటి కొలమానాలు ఎక్కడ సరిపోతాయి.
నిజమైన స్నేహానికి కొలత లూ కొలమానాలూ ఉండవు కదూ!హేట్సాఫ్ దివ్య!అలాంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నందుకు శీను చాలా అదృష్టవంతుడు కదూ.అలాంటి స్నేహితురాలు ఉంటే జీవితంలో అన్నీ సాదిస్తావు అందుకే ‘‘దివ్యను ఒక్కసారి చూడాలని ఉందిరా’’ అంటాడు శీను ఫ్రెండ్.
నిజమే... ఎవరికైనా అలాగే అనిపిస్తుంది.అలాంటి స్నేహితులు ఎప్పుడు ఎదురుగా ఉండీ దైర్యించెప్పాలని కోరుకుంటారు
అందుకే ‘నా ఆటోగ్రాఫ్... స్వీట్ మెమొరీస్’ సినిమాలో దివ్య పాత్ర ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.

Wednesday, March 23, 2011

ఆర్కూట్ లో ఫేక్ ఐడిలతో అమ్మాయిలను వేదిస్తున్న ప్రవీణ్ కుమార్ అనే విధ్యార్ది అరెష్టు
ఆర్కూట్ లో ఫేక్ ఐడిలతో అమ్మాయిలను వేదిస్తున్న ప్రవీణ్ కుమార్ అనే విధ్యార్ది అరెష్టు..వరంగల్ లో చేసిన ప్రవీణ్ కుమార్ అనే విద్యార్ది ఒ అమ్మాయి ఫొటోతో ఆర్కూట్ల్ లో నకిలి ఐడీ క్రియేట్ వల్గర్ కామెంట్స్ తో వేదిస్తున్నట్టు సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు రావడంతో..గుగుల్ వారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు సైబర్ క్రైంపోలీదులు అరెష్టు చేసారు...కొంతమంది బ్లాగర్లు అసబ్యికరమైన బ్లాగులు క్రియేట్ చేసి అసభ్యికరమైన మెస్సేజ్ లు పెడుతూ వేదిస్తున్న విషయాన్ని మేము www.cybercrimehelp.com ఆద్వర్యింలో సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాం సదరు వ్యక్తులు మమ్మల్ని చాలెంజ్ చేస్తూ పంపిన మెస్సేజ్ లను కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా నిందితులను అరెష్టు చేయడమేకాక ఇండియాలోని వారి ఇంటికి నోటీసులు వీసా కాన్సిలేషన్ పాస్పోర్టు సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కొత్తగా వచ్చిన ఐటి యాక్టు ప్రకారం రెండు సంత్స్రరాల నుండి ఎనిమిది సంత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష భారీ జరిమానాకూడా ఉంటుంది..అరెష్టు అయిన వారిని మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టడంతో ఇండియాలో అందరి ముందు మీరు నేరస్తులుగా మిగిలి పోతారు హేపీగా ఉద్యొగం కోసమో , చదువుకోవడానికో విదేశాలకు వెళ్ళిన మీకు ఇవన్నీ అవసరమా..? ఆలోచించుకోండి ఆతరువాత మీష్టం....ఇప్పటికైనా అలాంటి బ్లాగులు అపివేస్తే మంచిది లేదంటే వారి భవిష్యత్ నాశనం అవుతుంది ఇది మాత్రం నిజం..లైట్ గా తీసుకంటే తరువాత భాదపడేది మీరే..ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఐటి యాక్టు 2008 ను సైబర్ క్రైం పోలీసులు కచ్చితంగా పాటిస్తున్నారు అమెరికాలో ఉన్న గుగుల్ కంపెనీతో కొన్ని ఒప్పందాలు కుదిరాయి...ఇలాంటి కేసుల విషయంలో గుగుల్ సహకరించకపోతే ఇండియాలో ఉన్న గుగుల్ కంపెనీల పై చర్యలు తీసుకునే అవకాసం ఉనందువల్ల ఇలాంటి కేసుల విషంలొ పోలీసులకు సహకరించేందుకు గుగుల్ కంపెనీ అమెరికాలో ఇండియాలో కొందరిని ప్రత్యెకంగా నియమించినట్టు సమాచారం..అందుకే కేసులు త్వరగా పరిష్కారం అవుతున్నాయి.. పోలీసులు పంపిన mail వివరాలు చూడండి..

Today the Cyber Crime Police, Cybeabad arrested the accused Sunkishala Praveen Kumar @ Raju aged about 25 years r/o Warangal in Cr.No.03/2010, U/S 509 IPC & Sec. 67 I.T. Act of 2000 for creating a fake account in social network site Orkut on the name of a girl and harassing her through abusive/vulgar message and obscene pictures.


He completed M.Sc at NIT Warangal in the year 2007-2009. After completion of his studies he came to Hyderabad in search of job. During that time he stayed with his Uncle’s residence at Gandhi Nagar and used to browse the net, which is available in the room. During the browsing he saw a community site in Orkut on the name of NIT Warangal, MSc Chemistry. He searched and found his junior account and opened his photos gallery and found many photographs of his classmates in group and individual. In that he found a girl Photograph also. He made copy of that and with the help of that photograph and created fake email id with rajunatco@gmail.com and through which he created an account on her name in Orkut. In that account he pasted her Photographs and some obscene scenes collected from different sites by writing vulgar comments in that account as if she wrote and used to respond the massages and mails to that account. The accused with an intention to defame the girl created an account on her name with vulgar comments and obscene photographs.


The arrested accused is being produced before the Hon’ble court at Miyapur.

తెల్లటి వెలుతురులో అందాలు చిందుతూనీవు మెరిసే తారకలా
అరచేతుల నిండా వెన్నెలను పట్టుకున్నాను
సముద్రాన్ని ఆశిస్తూ ఒక చల్లటి వర్షాన్ని వెదుకుతూ
వచ్చాను నీ వద్దకి వంచిన నీ తలని ఎత్తగా
మెరిసాయి అక్కడ తెల్లటి వెలుతురులో
అందాలు చిందుతూనీవు మెరిసే తారకలా
అది కల కళ్ళు తెరచి చూస్తే నీవు లేవు
అది అబద్దం అని తెల్సి నిదురలేని రాత్రుల్లు గడిపా
ఏంటో ఏది నిజం కాకూడదనుకుంటాను
అవే నిజాలవుతున్నాయి
అందుకే ఒక్కోసారి నామీద నాకే జాలి వేస్తుంది..
అప్పూడూ అనిపిస్తుంది నామీదనాకే చిరాకు..
ఎందుకంటే..నీవు రెండూ చూపించవు కాబట్టి..
ఆ రెండూ ఫీలింగ్స్ నాకే కలుగుతాయి చండాలంగా..
నీవు లేని నేను లేని నేను లేనేది వాస్తం..
ప్రతిక్షనం నీ జ్ఞాపకాను నన్ను వేదిస్తున్నాయి అన్నది వాస్తవం

స్నేహమంటే ఇదే..తెలుసా...?

స్నేహమంటే ఇదే..తెలుసా...?


నిన్నడిగి కుడుతుందా చీమైనా దోమైనా..నిన్నడిగి పుడుతుందా ప్రేమైనా ఏమైనా

చిత్రం : ఓ చినదానా(2002)
రచన : సిరివెన్నెల

సాకీ : నిన్నడిగి కుడుతుందా చీమైనా దోమైనా
నిన్నడిగి పుడుతుందా ప్రేమైనా ఏమైనా
ఓ చినదానా...

పల్లవి : తన చిరునామా అడిగితే ప్రేమ
నిను చూపెడుతోందే ఓ చినదానా ఓ చినదానా
అవుననవమ్మా ప్రతి మగజన్మ
విసుగెత్తకముందే ఓ చినదానా ఓ చినదానా
ఒకదానివైతే నువు మోయలేవు
బరువైన ప్రాయం
మొగమాట పడక అడిగేయరాదా
మగవాడి సాయం ఓ చినదానా ఓ చినదానా
ఓ చెలీ ఓ సఖీ ఐ యామ్ రెడీ యు లవ్ మీ (2)


చరణం: 1
కమ్మనైన కల కమ్ముకుంటదని
అర్ధరాతిరిని నిద్రమానుకొని
ఎందుకోసమని ఎంతకాలమని ఈ పంతం
లేనిపోని నకరాలు మానుకొని గుండెచాటు తొలిప్రేమ పోల్చుకొని
నన్ను చేరుకొని చేతికి మరి నీ అందం
చెబుతున్నా విననంటే ఎదరున్నా కననంటే
తిడతావే చుప్పనాతి విడనీవే బుంగమూతి
ఓ మధుమతి హై... ఓ మధుమతీ (2)॥


చరణం : 2
ఎవ్వరైనా విని నవ్వుతారు అని
కాస్త కూడ బెదురైనా లేనిదని
ఆడపుట్టుకే అలుగుతుంది కదా నీ మీద
వెచ్చనైన మగ ముద్దు పుచ్చుకొని
ముచ్చటైన సొగసంత ఇచ్చుకొని
సిగ్గుచాటు కల మొగ్గవిచ్చునని తెలియనిదా
సహజంగా జరిగేదే తగదంటూ తగువేంటే
మగ ఊసే చెవి పడితే బుస కొట్టే బిగువేంటే
ఓ నెరజాణా హై ఓ జానే జానా ॥

Monday, March 21, 2011

ప్రేమ ఒక అందమైన ఊహైతే,


ప్రేమ ఒక అందమైన ఊహైతే,
ఆ ఊహకు ఊపిరి నువ్వు !!
ప్రేమ ఒక మధురమైన భావనైతే,
ఆ భావానికి భాషవు నువ్వు !!
ప్రేమ ఒక చక్కనైన కావ్యమైతే,
ఆ కావ్యానికి ప్రేరనవి నువ్వు !!
ప్రేమ ఒక కమ్మనైన కలైతే,
ఆ కలలో కల్పనవి నువ్వు !!
ప్రేమ ఒక తియ్యనైన తలపైతే,
ఆ తలపులోని చిలిపితనం నువ్వు !!
ప్రేమ నా మది పలికే రాగమైతే,
ఆ రాగాన్ని పలికించిన స్పందన నువ్వు !!......

Sunday, March 20, 2011

నీ కంట కన్నీరుకు కారణం చెప్పవా..ప్రియా

కన్నీళ్ళు నాకు మిగిల్చి కనిపించకుండా ఎక్కడికి పోయావు
మనకలయిక ఓ కలగానే అనుకోమటావా...?
నీ నవ్వులలో నన్ను బగాస్వామ్యిం చేయనీయవా..
నీ భాదల్లో కూడా బందీని చేయావా..?
నీ కంట కన్నీరుకు కారణం చెప్పవా..ప్రియా
నీకంట కన్నీరు రాకూడా ఉండాలంటే ఏంచేయాలో చెప్పు
నా ప్రాణాన్ని ఇవ్వమన్నా ఆనందంగా ఇస్తాను..ప్రియా

సిరిమల్లే నీవే విరిజల్లుకావే..వరదల్లేరావే..

సిరిమల్లే నీవే విరిజల్లుకావే..వరదల్లేరావే..అంటూ పాడే మెలోడిపాట అద్బుతంగా ఉంటుంది ఇది పంతులమ్మ అనే పాత సినిమా పాట ఈ సినిమాలో హీరో రంఘనాద్ ....ఈ పాట సాహిత్యం అత్యం అద్బుతంగా ఉంటుంది ప్రియురాలి గురించి ప్రియుడు తలచుకొంటూ ప్రియురాల్ని సిరిమల్లె తో ప్రక్రుతి లోని అందాలతో పోలుస్తూ పాడేపాట అప్పట్లో మ్యూజికల్ హిట్...సిరిమళ్ళే నీవే విరిజల్లుకావే..వరదల్లేరావే వలపంత నీదే..ఎన్నెల్లుతేవే..ఎదమిటిపోవే...తన ప్రేమని ఎంత అద్బుతంగా వివరించాడో చూడండి..ఎలడేటిపాట చెలరేగెనాలో..చెలరేగిపొవే మదుమాసమళ్ళే ఎలమావి తోట పలికీంది నాలో...పలికించుకోవే మదికోయిలల్లే నీపలుకు నాది నాబ్రతుకు నీది....తొలిపూత నవ్వే వనదేవతల్లే పున్నాగ పూలే సన్నాయిపాడే వెన్నేల్లు తేవే ఎదమీటిపోవే ప్రియురాలి పై ప్రేమను ఎంత అందంగా చెప్పాడో కవి కదా... ఇది నిజమైన ప్రేమికులు ఆస్వాదించే అద్బుతమైన పాట..మరో చరణంలో..మరుమళ్ళే తోట మారాకు వేసే..మారాకు వేసె నీరాక తోనే..నీపలుకు పాటై బ్రతుకైన వేళా బ్రతికించుకోవే నీపదంగానే నాపదము నీవే నా బ్రతుకు నీవే..అనురాగమళ్ళే సుమగీతమళ్ళే నన్నల్లు కోవే వేన్నెళ్ళు తేవే ఎదమీటిపోవే అంటూ సాగుతుంది

ఆ పాటతాలూకా వీడియో మీరూ చూడండినిన్ను నాకు పరిచయంచేసింది ఎవరు..మనిద్దర్ని విడతీసింది ఎవరు..?

జరిగింది వాస్తవమా ..జరుగుతోంది వాస్తవమా...?
రెండూ వాస్తవాలైతే ఇలా ఎందుకు జరిగిందో తెలియదు..
కలలా అన్ని జరిగాయి అన్నీ కళ్ళలై పోయాయి నిరాసే మిగిలింది..
ఇలా ఎందుకు జరిగింది అనే లోని అన్నీ జరిగిపోయాయి తిరిగి రాని స్వప్నంలా..
చెదిరిపోయే స్వప్నం అని తెలియక అదేనిజమనుకున్నాను
అది కల అని తెలిసేసరికి నువ్వు నా చెంత లేవు
ఇది ఏ జన్మ బంధంమో అకారనంగా దూరం అయ్యాం..ఎందుకిలా జరిగింది..?
నిన్ను నాకు పరిచయంచేసింది ఎవరు..మనిద్దర్ని విడతీసింది ఎవరు..?
అన్నిమాటలు మాట్లాడు కున్న మనం ఇలా శిలల్లా ఎందుకయ్యాం..
నువ్వు పరిచయం చేసిన సంతోషం ఇప్పుడు నన్ను వెక్కిరిస్తొంది తెలుసా..?
ఆసంతోషం దుక్కంగా మారీ కన్నీరై..వేదిస్తొంది నన్ను
నీ యెడబాటు నన్ను కలవర పెడుతోంది గుండెల్లో నిలిచిపోయిందా భాద
మన పరిచయం నా ఒంటరితనాని చూసి ఇప్పుడు వెక్కిరిస్తుంది ..
ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది నాకిలా జరగాల్సిందే ఎందుకూ అని అడుగు..?
నా ప్రాణానం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాను కదా నాకిది జరగాల్సిందే..
నీవులేంది నాకు ప్రపంచమే వద్దు అనుకున్నాకదా నాకిది జగగాల్సిందే..?
నన్ను నేనునా మర్చిపోయేంత ఇష్టపడ్డానుకదా నాకిలా జరగాల్సిందే కదా..?

Saturday, March 19, 2011

ఆమ్మాయిల్ని ఈ-మైల్స్ లో బ్లాక్ మైల్ చేస్తున్న హర్షవర్దన్ అనే B.Tech ష్టూడెంట్ అరెస్టు
ఆమ్మాయిల్ని ఈ-మైల్స్ లో బ్లాక్ మైల్ చేస్తున్న హర్షవర్దన్ అనే బీటెక్ ష్టూడెంట్ అరెస్టు...ఇక్కడ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు హర్షవర్దన్ తిరుపతి జిల్లా నివాసి..B.Tech (Electronics)పూర్తిచేసి..తాను పిజి చేస్తున్నప్పుడు అమ్మాయిల తో ప్రెండ్ షిప్ చేసికోని వాళ్ళతో ఇల్లీగల్ కాంటాక్టు పెట్టూకొని వారి వీడియో వారికి తెలియకుండాతిసి వారిని ఈమైల్స్ లో బెదిరిస్తున్నాడు...భాదితులు టాస్క్ ఫోర్సు పోలీసులకు ఆశ్రయించగా పోలీసులు ఈ మైల్స్ ను ట్రాప్ చేసి నిందితున్ని అరెష్టు చేసారు.ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చిన స్పైకేమెరాల్లో ఇలాంటి వీడియోలు తిసి బెదిరించినట్టు సమాచారం..అమ్మాయిలు జాగ్రత్త మీరు ప్రేమ పేరుతో మోసపోయారో మిమ్మల్ని ఇలాగే బెదిరిస్తారు...సో తస్మాత్ జాగ్రత్త రోజులు అసలే బాగలేవు.. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్సి బెదిరిస్తున్నారా అయితే మమ్మల్ని కాంటాక్టు చేయండి వాళ్ళ బరతం పడతాం ..so Contact me on ....www.cybercrimehelp.com

నీకోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉంటాను నీవురావని తెల్సినా.. ఎందుకో..?
నీకోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉంటాను నీవురావని తెల్సినా.. ఎందుకో..?
నీతో మాత్లాడుతూనే ఉంటాను నీవు పక్కన లేకున్నా..ఎందుకో..?
నీగురించి ఆలోచిస్తునే ఉంటాను నీవు నాగురించి ఆలోచించనవి తెల్సినా..ఎందుకో...?
నీవు గుర్తుకు వచ్చిన ప్రతిక్షనం నేను భాదపడుతూనే ఎందుకో తెలీదు..?
ఎక్కడ నీవు అని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా నీవు సమాదానం చెప్పేవని తెల్సినా ఎందుకో...?
నీకోసం పరుగెత్తుతునే ఉంటా అక్కడ నీవు లేవని తెల్సినా ఎందుకో...?
నీకోసం ఆవేదన పడుతూనే ఉంటా ..నా ఆవేదన నీవు అర్దం చేసుకోలేవని తెల్సినా ఎందుకో...?
నీకోసం కన్నీళ్ళు కారుస్తూనే ఉంటా ..కన్నీళ్ళకు స్పందిచవని తెల్సినా ఎందుకో...?

కనిపించావు కళ్ళళో నీళ్ళుతెప్పించావు...కనిపించింది నీవేనా..?

కనిపించావు కళ్ళళో నీళ్ళుతెప్పించావు...కనిపించింది నీవేనా..?
అలా వెలుతున్నా నాకు అక్కడే నివుండేదని తెల్సు అనుకుంటూనే వెలుతున్నా నడుచుకొంటూ..
అలా అనుకుంటుండగానే ఎదురుగా కనిపించావు నిజమా అనుకునేలోపు గతం గుర్తుకు వచ్చింది
నీవు నన్ను చూడలేదు...షడన్ గా కనిపించగానే ఎందుకు కళ్ళలో నీళ్ళు గిర్రున తిరిగాయి..
చుట్టూ ఎవరన్నా చూస్తారేమొ అన్న ఆలోచన కూడా రాలేదు ..ఈలోగా ఈదురుగాలి తో మట్టి పైకిలేచింది
అది చూసిన పక్కనే ఉన్న పెద్దాయన బాబు కళ్ళు మూసుకో అన్నాడు అనాలోచితంగా ఆ పెద్దాయన..
అలా గాలిపెద్దగా విస్తున్నప్పుడే నా కళ్ళలో కన్నీరు చూశాడు..బాబు కళ్ళు మూసుకో అంటున్నాడు
పాపం ఆయనకేంతెల్సు ఆకన్నీళ్ళు ఎవరు గుర్తుకు వస్తే వచ్చినవో కదా..?నీకోసం వెతిగా నివు కనిపించలేదు
అప్పుడు కనిపించింది నీవో కాదో తెలిదు...అప్పుడు వచ్చిన కన్నీళ్ళు మాత్రం నీవు గుర్తుకు వచ్చి వచ్చినవే..
చూసావా ప్రక్రుతి నన్ను ఎలాకాపాడిందో...?
నీగుర్తులు నన్ను ఎప్పుడూ ఎలా వేదిస్తున్నాయో కదా..?
ఎవర్ని చూసినా నీగాలే అనిపిస్తుంది కొంచెం నీపోలికలు ఉంటేచాలు.
ఎంటో కదా ...అంతా బ్రమ..బ్రమలాంటి జివితం

నా ఊహల పరుగు నీ వడికి చేరేవరకు..?

నా ఊహల పరుగు నీ వడికి చేరేవరకు..? నీకోసం అన్వేషిస్తూనే ఉంటా నీవు ఎక్కడున్నావో తెల్సినా...!

నా బ్లాగ్ మిత్రులకు హొలీ సుభాకాంక్షలు..

నా బ్లాగ్ మిత్రులకు , నా ప్రియ మిత్రులకు హొలీ సుభాకాంక్షలు..


Friday, March 18, 2011

నాలోనేను..అంతర్ముఖం (తెల్సుకోవాలని ఉందా )

నాలోనేను..అంతర్ముఖం (తెల్సుకోవాలని ఉందా )..( అందుకే నేనెవ్వరికి అర్దంకాను అర్దం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించకు)
జీవితంలో ఎన్నో జరుగుతుంటాయి..కొన్ని మనకు నచ్చినట్టు మరికొన్ని మనల్సి ఇబ్బది పడేట్టు చేస్తాయి..అలాగని అన్నీ మనం అనుకున్నట్టు జరిగితే దానిని లైఫ్ అనరు..ప్రతి మనిషిలో ఇద్దరు వ్యక్తులుంటారు..ఒకడు బయటికి కనిపించేవాడు మరొకడు కనిపించడు..వాడినే మనం అంతరాత్మ అంటాం..లోపలి వాడు చెప్పే వాటినే బయటి వాడు చేస్తుంటాడు..నీకు ఓ వ్యక్తి బాగానచ్చింది..ఇద్దరూ స్నేహితులైయ్యారు...ఇద్దరికి మద్యి కుదిరిన ఆస్నేహం ఎన్నోవిషయాల్లో అండగా అనిపించింది..తనతో మాట్లాడిన ప్రతిసారి ఎంతో హాయిగా అనిపించేది అనుకోకుండా ఇద్దరి మద్యి మరో వ్యక్తి ప్రవేసించడం విడిపోవడం జరిగింది అవును కొందరి జీవితాల్లొ విధి అలా ఆడుకొంటుంది..అది మద్యిలో వచ్చిన ఆవ్యక్తి తప్పుకాదు నమ్మిన వ్యక్తి తప్పుకాదు it will happen మళ్ళీ కలవలేనంతగా ఇద్దరి మద్యి అఘాదం ఏర్పడింది మాటలు కరువయ్యాయి...కనీసం ఎదురుపడి చూసుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది తప్పెవరిది అని నిందించుకొంటూ అటు వైపు మనిషి మీద కోపం పెంచుకోని మోసం చేసిందని ఆత్మవంచన చేసుకొని మనలోపలి మనిషిని మనలోని ఇగోని సాటిస్ ఫైచేసుకుంటాం...అటు వైపు ఉన్న అమే ఏపరిస్థితుల్లో ఉంది..ఆ పరిస్థితులు అలా నమ్మేలా చేసి ఉండొచ్చుకదా అని మాత్రం ఆలో చించం..ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనమే కరెక్టు అని మనగురించే ఆలోచిస్తాం కనుక మన ఎవ్వరిని అయినా ఇష్టపడగానే అంతగా జీవితంలో ఎవరిని ఇష్టపడలేనంతగా...అమె పేరు మన ఈమైల్ పాస్వార్డ్ గా మారుతుంది..మనం పెట్టే సంతకంలో కూడా అమె పేరులోని మొదటి అక్షరం చేరిపోతుంది ఆమెను ప్రతిక్షనం గుర్తుకు తెచ్చుకునేందుకు ఇలాసేస్తాం ....జీవితంలో మనసుకు నచ్చేది ఒక్కరే ఈ ప్రయాణలో ఎందరో వచ్చి చేరినా అవ్యక్తి ని మాత్రం మరువలేం జీవితాంతం ...అలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో పరిచయం ఉండేది కొన్నాల్లే...కాని జీవితానికి సరిపడా అనుబందం ఏర్పడుతుంది నేనేప్పుడు నావైపు మాత్రమే కాకుండా రెండువైపులా ఆలోచిస్తాను ఇలా ఆలోచించడంవల్ల ఎన్నోసార్లు ఇబ్బందులు ఎదురౌతాయి అవుతున్నాయి అవతలి వారి మనస్సు చదివే అవకాశం దొరుకుతుంది..అది మన మనస్సుకు నచ్చక పోవచ్చు నిజాలు తెలుస్తాయి..మనం మెచ్చేది మనకు నచ్చేది నిజం అనుకుంటే పొరపాటు మనకు నచ్చనివి కూడా ఉంటాయి...అలాంటప్పుడు భాద వేస్తుంది భాదపడు అంతకు మీంచి ఏమీ చేయలేంకదా వీలుంటే అవతలి వ్యక్తి మనస్సు గెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయి లేకుంటే అమె సంతోషంగా ఉందాలి అనికోరుకో చెప్పటం ఈజీనే కాని ఆచరణ మాత్రం కష్టమే (ఇంకా ఉంది ) ( ఏంటి ఈ సోది అనుకుంటున్నారుకదా..?..)

ఒత్తిడి - డిప్రెషన్ ఇదే నేటి క్రైం రిపోర్టర్ల జీవితం...?
క్షణక్షణం.. అనుక్షణం.. పోటీ పోటీ పోటీ.. కాలంతో పోటీ.. కలంతో పోటీ.. ఒత్తిడితో పోటీ.. పోటీతో పోటీ.. ఇదే నేటి క్రైం రిపోర్టర్ల జీవితం. ఛానెళ్లు పెరుగుతున్న కొద్దీ.. పోటీ పెరుగుతోంది. అందరికంటే ముందుండాలనే తాపత్రయం క్రైం రిపోర్టర్లను తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేస్తోంది. వ్యక్తిగత జీవితం అంటూ లేకుండా చేస్తోంది. ఇంట్లో ఉన్నా.. బయట ఉన్నా.. సినిమా చూస్తున్నా.. స్నేహితుడి పెళ్లిలో ఉన్నా.. బాత్రూంలో ఉన్నా.. చివరకు హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్నా సరే.. అనుక్షణం ఆన్ డ్యూటీయే. సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడూ ఆన్ చేసి ఉంచాల్సిందే. లేదంటే ఏక్షణంలో ఏం miss అయిపోతామోననే భయం. చివరకు బ్యాటరీ అయిపోతున్నా.. మరో బ్యాటరీ మార్చాల్సిందే. లేదంటే చార్జింగ్ కోసం వెతుకులాడాల్సిందే. ఈ పరిస్థితి క్రైం రిపోర్టర్లను machineలా మార్చేస్తుంది. మెషీన్ అయినా నయం.. పవర్ కట్ పుణ్యమా అని కాసేపైనా rest తీసుకుంటుంది. కానీ క్రైం రిపోర్టర్ కి ఆ ఛాన్స్ కూడా లేకపోయింది.
ఈ చరాచర సృష్టి మొత్తమ్మీద అత్యంత తీవ్ర దారుణమైన ఒత్తిడికి గురయ్యేది ఎవరంటే ఏమాత్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా చెప్పే సమాధానం.. క్రైం రిపోర్టర్. ఒత్తిడిని దూరం చేయడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి. కానీ ఏమార్గమూ క్రైం రిపోర్టర్ కు సరిపోదు. ఎందుకంటే.. ఆ మార్గంలోకి వెళ్లే సమయం ఉండాలి కదా. కుటుంబం సంగతి సరే.. బంధుమిత్రులకు విలన్ కావాల్సిందే. "మీడియాలో పనిచేస్తున్నాడనే పొగరు.. కొమ్ములొచ్చాయి వీడికి.. అసలేమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు" ఇలాంటి విమర్శలు తరచూ ఎదుర్కోవాల్సిందే. కారణం.. తీరికలేని Lifestyle. ఒక్కోసారి తినడానికి కూడా తీరికుండదు. ఆ తినే సమయంలో ఏం miss అవుతామోనన్న భయమో.. లేక ఒక్కపూట తినకపోతే చస్తామా అన్న మొండివాదమో తెలియదుగానీ.. అనేక సందర్భాల్లో కడుపు మాడ్చుకుంటూ కూడా డ్యూటీలు చేస్తున్నారు.

ఒత్తిడి అనేక మానసిక రుగ్మతలకు, సమస్యలకు మూలం. దీని పర్యవసానాలు కోపం, విసుగు, చిరాకు, Hyper tension, BPలు మాత్రమే కాదు... ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఆలోచనలకు కూడా ఒత్తిడే కారణమవుతోంది. ఇది అనేక శాస్త్రీయ సర్వేలు తేల్చిన చేదు నిజం. అంగీకరించక తప్పని వాస్తవం. ఈ ఒత్తిడి నుంచి బయటపడడానికి జర్నలిస్టులు ఆశ్రయించే దివ్యౌషధం మద్యం, ధూమపానం. ఇవి తాత్కాలికంగా ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనాన్నిస్తాయేమోగానీ.. శాశ్వతంగా అనేక సమస్యలను సృష్టిస్తాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.కుల సంఘాల నుంచి మొదలుకుని, అత్యున్నత సర్వీసుల అధికారుల (All India Services) వరకు సంఘాలున్నాయి. వారి సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నాయి. ఖర్మకాలి జర్నలిస్టులకు కూడా సంఘాలున్నాయి. కానీ సంక్షేమం కోసం శ్రమించే తీరిక మాత్రం లేదు. ఇందుకు ఏ ఒక్కరినీ తప్పుపట్టలేం. జీవితాలు అలాంటివి మరి.


క్రైం రిపోర్టర్ల సంక్షేమం, ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన Crime Reporters Association - CRA దృష్టిపెట్టి మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించాం,. మీడియా ప్రతినిధులు ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిళ్ల మీద సర్వే చేస్తున్న అనేక సంస్థలున్నాయి. ఒత్తిడి నుంచి దూరం చేసే అనేక ప్రత్యామ్నాయాలను చూపెడుతున్నాయి. వీటిలో కొన్నింటినైనా (CRA) సంఘం తరఫున క్రైం రిపోర్టర్లకు అందజేస్తే కొంతైనా ఫలితం ఉంటుందని ఆలోచన చేస్తున్నాం. క్రైం రిపోర్టర్లపై దుర్భాషలాడిన రవితేజ సోదరుడు భరత్ భరతం పట్టిన CRA మా సంఘంతరపున మేము పోరాడి సాదించిన మొదటి విజయం.అందరికి అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి..అందుకే మేము కుడా మాతరపున పోరాడటానికి ఈ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇలాంటి అసోసి ఏషన్ ఎర్పాటు చేసి జరనల్ సెక్రటరీగా బాద్యితలు చేపట్టి పలు సక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఇంకా చేయాల్సించాలా ఉంది..ఎక్కడ క్రైంజరిగినా అక్కడకు నిమిషాల్లొ చేరుకొని తాజావార్తలు ప్రపంచానికి ఇచ్చేక్రమంలో మా క్రైంరిపోర్టర్లు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మొన్న ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో పోలీసులు గుర్తుపట్టి మరీ కొట్టారు,మిలినియం మార్చిలో కుడా మా క్రైం రిపోర్టర్లు దెబ్బలు తిన్నారు..సమాజంలో జరిగేవి చూపిస్తున్నాం మాభాద్యిత మేము నిర్వహిస్తున్నాం..ఆతృప్తిముందు ఇవన్నీ మేము పట్టించుకోము సమాజం మమ్మల్ని గుర్తించాలని కాదు..మెము సైతం అంటూ ముదుకు వెలుతున్నాం మా సంఘం సభ్యులను పరిచయం చేస్తాను త్వరలో

మనసున ఉన్నది చెప్పాలనున్నది మాటలు రావేఎలా..?

మనసున ఉన్నది చెప్పాలనున్నది మాటలు రావేఎలా..?..ఈ సాంగ్ మెలోడి హిట్...సూపర్ డూపర్ హిట్ వినటానికి చాలా బాగుంటుంది...తన ప్రియుడి కి ఏదో చెప్పాపని తన ప్రేమను వ్యక్తంచేయాలని ప్రియురాలు పాడే పాట నిజంగా ఇలాంటి ప్రియురాలు ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఈపాట వింటుంటే .పాటకు తగ్గట్టు కుల్ గా సాగే మ్యుజిక్ నిజంగా చాలాబాగుంటుంది..హాయిగా ఉంటుంది..మనసున ఉన్నది చెప్పాలనున్నది మాటలు రావేఎలా ...మాటున ఉన్నది ఓమంచి సంగతి బైటికి రాదేఎలా..అతడిని చూస్తే రెప్పలువాలి పోయే బిడియం ఆపేదెలా...ఎదురుగ వస్తే చెప్పక ఆగిపోయే తలపులు చూపేదెలా ఒకసారి దరి చేరే ఎద గొడవేమిటో తెలవక పోతే ఎలా..తన ప్రియుడి గురించి తలస్తూ తన మనసులో ఉన్న మాటను ఎలా చెప్పాలాని తపనతో ఆశతో పాడుకునే పాట సీక్వెన్స్ చాలా బాగుంది ఈ పాతలో రియల్ ఫీలింగ్ ఉంది నీగురించి ఆలోచిస్తుంటే ఆనొప్పిఏంటో కుడా తెలవడంలేదు కలల్లో తేలిపోతున్నా నీగురించి ఆలోచిస్తూ అని ప్రియుడి తలపులను తలచుకోంటున్నా అలాంటి ప్రియురాల్లు నిజంగా ఉంటారా..? పాటలో ఓ చరనంలో ప్రేమంటే తీయని భాదని అదె గుండెల్లొ కోండత బరువని కొత్తగా తెలుసుకునే వేళలో కనబడుతోందా నాప్రియమైన నీకు నాయెద కొత అనుకోంతూ తనచుట్టూ తిరుగుతోంది నామనసూ అని చెబుతోందా ప్రియురాలు నీకు చెప్పకుండా ఎలా ఉండా గలను ఈ మనసులో భాదను చెప్పాలనే ఉంది అంటూ సాగుతుంది ....నీకై ఆశతో చూస్తున్నా నీమనసులో కాస్త చోటిస్తావా..నీ ఆలోచనలతో రాత్రుల్లు అవేకలలు నీవే ప్రతిక్షనం గుర్తుకు వస్తున్నావు నేస్తమా ...నిజంగా ఇలాంటి ప్రియురాళ్ళు ఉంటారా...ప్రియుడికోసం మనస్సులో ఇంత భాదతో ప్రియుడికోసం ప్రియురాలు ఎదురుచుస్తుందా ఇవన్నీ నిజాలేనా ఇలా నిజంగా కూడా ఉంటారా.. అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అలా అనిపించి షడన్ గా మానివేస్తే అవతలి హ్రుదయం ఎలా వేదన పడుతుందో కదా

సరే ఆపాట వీడియో మీరూ చూడండి
ఈ పాటకు జీ తెలుగు ఆట జూనియర్స్ లో గీతిక డాన్సు అమేజింగ్..అంత చిన్న పాప ఎక్స్ ప్రెషన్స్ అమేజింగ్ ఆపాట మీరూ చూడండి

ఈ రోజెందుకో మనస్సు కలవర పడుతోంది..కారణం తెలీదు

ఈ రోజెందుకో మనస్సు కలవర పడుతోంది..కారణం తెలీదు..
చూట్టూ ఎందరో ఉన్నా అంతా సూన్యింగా అనిపిస్తుంది నీవులేవుగా అందుకేనేమో..
...నీకోసం నడుస్తూనే ఉన్నా ఎంతదురమో తెలీది కలుస్తావో కుడా తెలీదు..
నా మనస్సు ఎప్పుడూ నీచూట్టూ తిరుగుతుంది...అది నీకు తెల్సు..
.... గతం ప్రస్తుంతం ఎందుకు కాదు...అని ఎదురుచూస్తున్నా..
వాస్తవం వద్దంటున్నా నిజంనిలకడగా ఉన్నా...ప్రస్తుతం వేదిస్తోంది...
నిన్ను నేను నిజంగా మిస్ అవుతున్నా నీమాటలు మిస్సవుతున్నా..
నీ నవ్వులు మిస్సవుతున్నా...ప్రాణంగా ప్రేమించే నీ స్నేహాన్ని మిస్సవుతున్నా..
ఇవన్నీదరి చేరవా..దరిచేరని కడలి కెరటాలేనా..అంటూ మనస్సు అడుగుతోంది..
మనస్సుకు సమాదానం చెప్పుకోలేక పోతున్నా..నీవు లేవన్న వాస్తవాన్ని..
ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది నిజం ఎందుకు అబద్దం కాకూడదు అని నిజాన్ని దాచలేంకదా..
నీవు నేను కల్సి లేవన్నవి నిజాలు అయితే...నీవు లేని నేను లనన్నది కూడా నిజం
నీవు ఎప్పటికి నా మనస్సులో కొలువై ఎప్పటికీ ఉంటావనేది కుడా అసలైన నిఖార్సైన నిజం

Thursday, March 17, 2011

మాటలకందని భావాలు మనసులో ఉన్నా అవి నీకు తెలిపేదెలా...?

మాటలకందని భావాలు మనసులో ఉన్నా అవి నీకు తెలిపేదెలా...
అవి నీకు చెప్పాలని మనసువిప్పాలని ఉంది బావం నీకు తెలిసేదెలా..?
మనసుపొరల్లో దాగిన ఎన్నో నీకు చెప్పాలని చుస్తున్నా ఆశగా..
మనిషిని మాత్రం మిగిలి ఉన్నా..మనసు నీదగ్గరే ఉంది అది పదిలమా..
నిన్ను చూసి ఎన్ని రోజులైంది..ఎప్పుడు చూస్తానో కదా..?
మాటలకందని మౌనం నన్ను వేదిస్తుంది...ఎన్నాళ్ళిలా అని..
నీవు లేని నేను అని పదే పదే మనస్సు నిన్ను గుర్తుకు తెస్తుంది..
అప్పుడప్పుడు ఎలావున్నావంటూ ఒక్కపలకరింపు చాలు నాకు..
...నీ మాటల్లో ఉన్న మత్తు అలాంటిది..కాని దూరం అయ్యాం..
మనిషి కీ,మనసుకు మధ్య అడ్డుగోడలున్నాయి ఎలా కలుసుకోగలం చెప్పు..
నీ కళ్ళలోకి చూస్తూ ప్రపంచాని మరచిపోయేనేను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నానో తెలుసా..?
నీవు లేని నేను ఎలా వుంటాను అని ఒక్కసారైనా తలచుకున్నావా ఎప్పుడైనా
నీవు నమ్ముతావో లేదో కాని ప్రతి క్షనం నిన్ను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటాను ఇప్పుడేం చేస్తుంటావో అంటూ..
అంతకు మించి ఏమి చేయగలను దగ్గరగా ఉండి...శత్రువుల్లా దూరంగా మనం అని తలచుకుంటే వింతగా ఉంది..

నిజమే అలానే మొదలౌతుంది...ఎక్కడ అంతంఅవుతుందో తెలీదు

నిజమే అలానే మొదలౌతుంది...ఎక్కడ అంతంఅవుతుందో తెలీదు...అలా మొదలైంది సినిమా చూశాను నాకు బాగా నచ్చింది..నిజమే కొని స్నేహాలు ఎక్కడ ఎలా మొదలు అవుతాయో చెప్పలేం కొన్ని సంఘటనలకు అస్సలు మనకుసంబందంలేకుండానే..మనల్ని వేదిస్తాయి..అలాని స్నేహన్ని పోగొట్టుకునే వాడి స్నేహంలో నిజాయితీ లేనట్టే ఏదో ఆసించి చేసేది స్నేహమనిపించుకోదు..నిజంగా అలా మొదలైంది సినిమా చాలా బాగుంది ఈ రోజు ఈ సినిమా చూశాను ... ఎన్నోఅనుకుంటా అన్ని జరుగుతాయా..అనే లీడ్ తో ప్రేమ కదను ఈ సినిమాలో చూపించారు..ప్రేమ విఫలం అవ్వడం అనేది అనేకసార్లు రిపీట్ అయితే ఎలాఉంటుందో చూపించారు కాని ఒక్కసారి విఫలం అయితే మరొకర్ని వెతుక్కోవడం అక్కడా లవ్ ఫైల్ అవ్వడం డిఫరెంట్ గా చూపించారు కొన్ని సార్లు చూసినవన్ని ,విన్నవన్నీ నిజాలు అని భ్రమపడి స్నేహితులు ,ప్రేమికులు విడిపోతారు అవన్నీ నిజాలు కాదు అసలు నిజం మరొకటి ఉంది అన్న విషయాన్ని కూడా క్లైమాక్స్ గా చూపించి వాస్తవం వేరు బ్రమలు వేరుగా ఉంటాయి...ఎదైనా నిర్నయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించి నిర్నయం తీసుకోవాళి ఆవేశంతో కాదు అన్ని చెప్పిన విదానం బాగుంది అదే వాస్తంకూడా..
Naani and Nitya Menon బాగా నటించారు హీరోయిన నవ్వు చాలా అందంగా ఉంది పాటలు కూడా బాగున్నా అమ్మాయిలు అందంతో ఆబ్బాయిలను పడవేస్తారు అబ్బాయిలు మాటలతో పడవేస్తారు అనే సాంగ్ బాగుంటుంది..అది మీరూ చూడండి

చెలీ మనసుని చెప్పాలి మనసులో తలపుని సాంగ్ కుడా ఫాష్ట్ బీట్ బాగుంది..చూడగానే ప్రేమ మొదలైంది అది ఇప్పుడే అని సాగుతుంది ఈపాటలో హీరోయిన్ అందంగా నవ్వుతుంది....అదే అమెలో ఉన్న అసలైన అందం..సాంగ్ బాగుంటుంది..అది మీరూ చూడండి
ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదీ అయింది సాంగ్ కుడా బాగుంటుంది...నాకే అనుకుంటే నీకు కూడా జరిగిందా..అంటూ సాగుతుంది ..సాంగ్ బాగుంటుంది..అది మీరూ చూడండి


ఒంటరివాన్ని చేసి నీ ఆలోచనలు...నన్ను మొత్తం కమ్ముకుంటున్నాయి
ఒంటరివాన్ని చేసి నీ ఆలోచనలు...నన్ను మొత్తం కమ్ముకుంటున్నాయి
కదిలిస్తాయి,మురిపిస్తాయి..జోకొడతాయి, బెదిరిస్తాయి,అదరగొడతాయి
నా మనసును హింసిస్తాయి.వేదిస్తాయి వెంటాడతాయి,కసితీర్చుకుంటాయి
నీ ఆలోచనలు మనసులో గుబులు రేపుతాయి ..గుర్తులు గుండెల్లో దడపుట్టిస్తాయి
ఒకటి మాత్రం నిజం నీవు లేని నేను లేను అని..నీ ఆలోచనలే నా ఊపిరి..
ఒక చోట ఒంటరిగా కూర్చున్న నీ ఆలోచనలు నీ జ్ఞాపకాలు
నన్ను మొత్తం కమ్ముకుంటాయి. నీవే నా లోకం నీవే నా జీవితం..
నీవు లేని నేను లేను..అంతలా నా మనసును దోచావు ప్రియా..

Wednesday, March 16, 2011

నేనేమైపోతున్నా....మాటలు పెదాలు దాటటం లేదెందుకు
నేనేమైపోతున్నా....మాటలు పెదాలు దాటటం లేదెందుకు..ఏంజరుగుతోంది నాలో
నా లోని సంఘర్షన..నన్ను నన్ను గా ఉండనీయడంలేదు...కారణం..నీవే..
ఎప్పుడూ ఏదోటి మాట్ల్డాడే నేను.. మాటలు రాని మూగవాని గా అయిపోతున్నా..
నేనెక్కడ ఉన్నా అక్కడ సందడిగా సరదాగా ఉంటుంది..
ఇప్పుడు మౌనంగా మరోలోకంలో ఉన్నట్టుంటున్నా..
నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండేనేను అసలు మాటల్నే మర్చిపోతున్నా..
అన్నీ నీ జ్ఞాపకాలే..నీ తలపులే
ఏదొ అవుతోంది.. నాకు ఎమౌతోందో అర్దంకావడంలేదు..
నీవు లేని నేను లేను అని మాత్రం తెలుస్తోంది..
నన్ను నన్నుగా..నాకు నేనుగా ..
నాలో నేనుగా ఏమీలేని వానిగా ఒంటరిగా నీఆలోచనలతో...?
ప్రతిక్షనం ,ప్రతినిమిషం నీ ఆలోచనలే నన్ను నన్ను గా ఉండనీయడం లేదు ప్రియా..ఏ మౌతుంది నాలో..
మనసుని దాటి పదాలు పెదాల్ని దాటడం లేదు..ఏదో చెప్పాలని ఉన్నా ఏమి చెప్పలేని మూగవాన్ని అవుతున్నా ప్రియా..
ఎదేదో చెప్పాలని ..ఏన్నో మాట్లాడాలని ..అనుకుంటున్నా అస్సలు మాటలు తడబడుతున్నాయి..
ఎవ్వరితో మాట్లాడలేకపోతున్నా
నీ ఆలోచనలు ,నీ జ్ఞాపకాలు, నీ తలపులు నన్ను నిజంగా నే మూగవాన్ని చేస్తున్నాయి ప్రియా..
నాలో ఈ సంఘర్షన ఎన్నాల్లు..
నేను నేను గా , నన్ను నన్నుగా, నాలో నేను లేకుండా పోతున్నా ప్రియా..
ఈ మార్పు తో నాకు నేనే కొత్తగా అనిపిస్తున్నా తెలుసా...?
నాలో నేను మౌనంగా , దీనంగా నేను నేనుగా కోల్పోయి నీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నా ప్రియా..
నా మౌనం వెనుక దాగిన నిజానివి నీవు..
నీవు లేని నేను లేనన్నది నిజం...నీవున్నా నేనే అసలైన వాస్తవం..
ఇప్పుడున్నదంతా బ్రమేకదా ప్రియా..ఇది కలనా వాస్తవమా...?

ఆంద్రప్రదేశ్ లో వికీలిక్స్ టీం గా తయారవుతున్న యువత

ఆంద్రప్రదేశ్ లో వికీలిక్స్ టీం గా తయారవుతున్న యువత...ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనాలకు నిలవు వికీలిక్స్ న్యుస్...ప్రపంచంలో జరిగే అన్యాయాలను అనేక రహస్యాలను గుట్టు రట్టు చేస్తూ...ఎప్పుడు ఎవ్వరి బండారం బయటపడుతుందో అంటూ బడాబాబులు బయపడుతున్న రోజులు..ఈ వికిలిక్స్ ప్రధాన సంపాదకుడు " డేవిడ్ అసాంజే " ను ఆదర్శంగా తిసుకొని కొందరు యువకులు దేశంలో జరిగే అన్యాయాలను బట్టబయలు చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుసమాచారం... ఈ విషయమై కొందరు యువకులు నాకు కొంత సమాచారం కూడా ఇచ్చారు.... వికీలిక్స్ అదినేత ను ఇప్పటికే కాంటాక్టు అయి....ఆంద్రపదేశ్ గురించి అన్ని వివరాలు వివరించి తాము చేయాలనుకున్న చేయబోయే విషయాల గురించి చర్చించారు...రాజకీయ నాయకుల పై ఇప్పటికే కొన్ని భానాలు ఎక్కు పెట్టారు...మీడీయాలో ఉన్న వ్యక్తిగా నా సహాయం అడిగారు తప్పకుండా చేస్తాను అని చెప్పాను...మీకు త్వరలో ఓ మైల్ ఐడి ఇస్తాను దానిలో మీరు మాతో సమాచారం షేర్ చేసుకోవచ్చు.....
ఇప్పటికే రెండున్నర లక్షల పైగా అమెరికన్ దౌత్యిపత్రాలతో,ఐదు వేలకు పైగా బారత దేశానికి సంబందించిన కీలక పత్రాలను వికీలిక్స్ బయట పెట్టడంజరిగింది ఇలా అనేక కీలక పత్రాలు బయట పెడుతు ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న అన్యాయాలు అక్రమాల చిట్టాల ను బయపెట్టి సంచలనం సృష్టిస్తున్న సంగతి తెల్సిందే...గతంలో తెహల్కా డాట్ కాం కుడా ఇలా అనెక మంది అక్రమార్కుల గుట్టు రట్టు చేసింది...ఇప్పుడు వికీలిక్స్ ను ఆదర్శంగా తిసుకొని ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విదానాలు ప్రభుత్వ అదికారులు ప్రజల సొమ్మును ఏవిదంగా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అన్న విషయాల పై దృష్టిపెట్టాలని ఈ యువత భావిస్తున్నట్టు సమాచారం దీనికి సంబందించి పూర్తి సమాచారం ఇంకా రావల్సి ఉంది..వారు అనుమతి మేరకు విషయాలన్నిటిని నాబ్లాగ్ లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు...వారు కుడా తెలుగులో వికీలిక్స్ వెబ్సైట్ క్రియేచేస్తున్నరని సమాచారం...అని వివరాలు త్వరలో అందించగలను మంచి ఉద్ద్యేశ్యంతో ముందుకు వెలుతున్న వీరు ఏవిదంగా విజయంసాదించగలరో వేసి చూడాల్సిందే

Tuesday, March 15, 2011

అలలా వచ్చావు ..కలలా ఎందుకు మిగిలి పోయావు ప్రియా
అలలా వచ్చావు ..కలలా ఎందుకు మిగిలి పోయావు ప్రియా..
ప్రతిక్షనం నీ తలపులతో పిచ్చివాడిలా ఆలోచిస్తున్నా.
ఒకప్పుడు నన్ను గాజు అద్దంలా చూసుకున్నావు..
అలా చేతిలో ఉన్న గాజును ఒక్కసారి వదలి వేస్తే పగిలిపోతుంది కదా
మళ్ళీ అతికే అవకాశంలేనంతగా.. ఇక మనిద్దరం కూడా అంతేనా..
ఎప్పటికీ ఇలాగే విడిపోయి ఉంటామా..ఎప్పటికీ కలిసే అవకాశమే లేదా...?
ఈ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఆ క్షణం గుండె ఆగిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
జీవితంలో నా మనస్తత్వం తెల్సుకున్న మొట్టమొదతి వ్వక్తివి నీవు..
నన్ను చిన్నమాట అనకుండా ఎంత స్నేహంగా చూసుకున్నావు నన్ను....?
ఇప్పుడు బద్ద శత్రువుల్లా ఎందుకున్నామో అని తలచకుంటే కంట కన్నీరు ఆగదు..
ఇలా నీవు గుర్తుకు వచ్చిన ప్రతిసారి గుండెల్లో చెప్పలేనంత భాద..
అంతే అంతకంటే ఏమి చేయలేను..భారంగా గుండెల్లో నిన్ను తలచుకొంటూ ఉండటం తప్ప
ఇలా నీగురించి ఆలోచించి ఆలోచించి గుండే ఖచ్చితంగా గుండె ఎప్పుడో ఆగిపోతుంది..
నా ఊపితి ఆగేలోపు నీతో చాలా చాలా చాలా చాలా మాట్లాడాలని ఉంది కాని అది సాద్యింకాదేమో
గతం ఎంతో హాయిగా ఉంది అదే నాజీవితం అనుకున్నా అదే గతం నన్ను వెర్రివాడాని వెక్కిరిస్తుంది..
గతం తాలూకా జ్ఞాపకాలు నన్ను ప్రతిక్షనం నన్ను శత్రువుల్లా వెంటాడుతున్నాయి..
ఒకప్పుడు నేను వేరు ..ఇప్పటి నేను వేరు..నాలో నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను.
బ్రతకలేనంతగా చచ్చిపోయాను...నీవు లేని నేను లేనని నీకు తెల్సు అయినా నీవు..?
..వద్దు ఆలోచించవద్దు నాలాంటి వాడీ గురించి అస్సలు ఆలోచించవద్దు ..Be Happy Dear

హ్యాకింగ్ చేసిన వ్యక్తిని అరెష్టు సి.ఐ.డి పోలీసులు

హ్యాకింగ్ చేసిన వ్యక్తిని అరెష్టు చేసిన CID పోలీసులు


సైబర్ నేరాలపై ఇక నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు..

సైబర్ నేరాలపై ఇక నేరుగా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.. లేదా www.cybercrimehelp.com వెబెసైట్ లో ఫిర్యాదు చేస్తే సైబర్ పోలీసులకు మేమే తెలియజేస్తాం

నువ్వు దూరం అయితే తెలిసింది " కన్నీటి " విలువ

నిన్ను చూసాక తెలిసింది "మనిషి " విలువ
మాట్లాడితే తెలిసింది "మనసు "విలువ
నిన్ను కల్సాక తెలిసింది "కాలం"విలువ
కలిసుంటే తెలిసింది "సంతోషం " విలువ
నీ గూర్చి ఆలోచిస్తే తెలిసింది "ఆశ " విలువ
నువ్వు ఒక్క క్షణం దగ్గరుంటే తెలిసింది "కాలం "విలువ
నువ్వు దూరం అయితే తెలిసింది " కన్నీటి " విలువ
నీ తేనె మనసుకు తెలియలేదా .. "నా తీపి బాధ "
నీ ఆలోచనలతో గడుపుతున్నా నా "భాద" ఎప్పటికైనా తెల్సుకుంటావని

Monday, March 14, 2011

ఇష్టమైన జ్ఞాపకం...పదే పదే గుర్తుకొస్తోంది
ఇష్టమైన జ్ఞాపకం...పదే పదే గుర్తుకొస్తోంది..
గతం ఓ తీయ్యని జ్ఞాపకం...
గతం ఓ మధురాను భూతి..
ఇవన్నీ గుర్తుకు వచ్చి వర్తమానం...
అంతా వెచ్చటి కన్నీటి మయం అవుతుంది..
నిన్ను నీ జ్ఞాపకాలను మరువలేను..
జ్ఞాపకాలు పదే పదే గుర్తుకు వచ్చి గుబులు రేపుతున్నాయి..
నాగుండెళ్ళో వెదన నీకు అర్దం అవుతోందా..?
నీవు లేంది నేను ఎప్పటికీ లేను అనేది వాస్తవం గుర్తుపెట్టుకో..
నాకు నీవు కావాలి..నీ మాటలు కావాలి ఆప్యాయతగా పీలిచే నీపిలుపులు కావాలి..
నీవు ఎదైతే అనుకున్నావో..నీ యాంబిషన్ అన్నీ నెరవేరాలి.వాటికి నేను కారణం కావాలి..
నీవు అనుకున్నవన్నీ జరగాలి...ఎవ్వరికి అందనంత ఎత్తులో ఉండాలి..దానికి నేనే కారణంకావాలి..
నీకంట కన్నీరు ఎప్పటికీ రావద్దు...నీవు ఎవ్వరి విషయంలో భాదపడవద్దు..
నీవు ఎప్పుడూ ఆనందంగా నవ్వుతూ హాపిగా ఉండాలి..ఆ అనందానికి కారనం నేనవ్వాలి.

నేనల్లుకున్న పొదరిల్లు చెదిరిపోయింది..ముళ్లు విరిగి నాగుండెల్లొ గుచ్చుకుంది
సరిగ్గా రెండు నెలల క్రితం
హఠాత్తుగా వీచిన సుడిగాలి
మనసులో కురిసిన జడివానకు...
నేనల్లుకున్న పొదరిల్లు చెదిరిపోయింది
ముళ్లు విరిగి నాగుండెల్లొ గుచ్చుకుంది
రెక్కలు విరిగిన పక్షిలా నేల కూలాను...

విషపు ముల్లేదో గుచ్చి
మనసు పచ్చి పుండయ్యింది
అప్పుడప్పుడు కాలం కరుగుతోంది
కానీ జ్ఞాపకాలు ఘనీభవించడం లేదు
కాలి గుర్తులను చెరిపే అలల్లా
కాలం నా గుండె గాయాలను చెరపలేకపోతోంది

కలసి నడిచిన దారుల్లో
ఎండిన చెట్టుకి రాలిన ఆకుల్లా
ఒక్కో జ్ఞాపకాన్ని ఏరుకొని
గుండెపొరళ్లో నెమరు వేసుకుని
ఇప్పుడిప్పుడే ఊపిరి పోసుకుంటున్నా...
బ్రతికి ఉంటానో లేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా

kavitha GARU "http://sreevasini.blogspot.com

గండిపేట్ లేక్ వద్ద...సరసాలాడుతున్న లవర్స్ కు చెక్ పెట్టనున్న పోలీసులు

గండిపేటలో...సరసాలాడుతున్న లవర్స్ కు చెక్ పెట్టనున్న పోలీసులు..గండిపేట్ చెరువు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది..తీరిక చేసుకొనినగరజీవులు కాస్తరిలాక్స్ అవుదామని చల్లటి స్వచ్చమైనగాలి పీలుద్దామని జంటలు,కుటుంబాలు సరదాగా ట్రిప్ వేసుకొని వెలతారు..అలాంటి అందమైన ప్రదేశంలో దగరలో ఉన్న ఇంజినీరింగ్ కాలేజి విద్యార్దిని విద్యార్దులు గండీపేట్ లేక్ వద్ద కొండలు,గుట్టలు చెట్లపోదల్లోచేరి సరసాలాడటమేకాక ..అదే ప్రదేశాన్ని బెడ్ రూంగా మారుస్తున్నారు..తమను చుట్టు పక్కల వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు అన్న ధ్యాసలేకుండా అసబ్యింగా ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ,,సైబరాబాద్ కమీషనర్ తిరుమలరావుకు ఫిర్యాదులు రావడంటో విషయాన్ని సీరియస్ గా కమీషనర్ తీసుకున్న తిరుమలరావు ఇలా అసబ్యింగా ప్రవర్తించే వారిని అదుపులోకి తీసుకొని..పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ క్రింద కేసుపెట్టి..వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పిలిపించడం ,దగ్గరలోని కాలేజి ష్టూడెంట్స్ అయితే కాలేజి యాజమాన్యాలకు తెలిపి అబ్బాయి ,అమ్మాయిలకు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని నిర్నయించుకున్నారు ..త్వరలో షడన్ గా రైడ్లు చేసి అసబ్యిమైన పనులు చేస్తున్న వారిని పట్టుకొని కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వ నున్నట్టు సమాచారం..కొందరు విద్యార్దులు స్పీడ్ బైక్ రైడ్లు చేస్తున్నవారి పైనా ద్రుషిటి పెట్టి యాక్సిడంట్లు జరగకుండా ప్రత్యెకమైనటీంలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు సైబరాబాద్ పోలీసులు..

గండిపేట్ వెలుతున్నప్పుడు బైక్ మీద వెలుతూ ఆ అందాలను సెల్ఫోన్ లో బందిచారు..ఆవీడియో మీరూ చూడండి

Sunday, March 13, 2011

ఎగసి పడే భాధనంతా..గుండెళ్ళో దాచుకోలేక పోతున్నా
ఎగసి పడే భాధనంతా..గుండెళ్ళో దాచుకోలేక పోతున్నా
నీ తలపులతో కంట కన్నీరు..ఆగనంటుంది
గుప్పెడంత గుండెలోన..ఇంత భాదను ఎలాదాచుకోను
నీవు నాతో లేవన్న నిజం...ఖటిన మైన వాస్తవం
నిజం కాకూడదని ఇంకా అనుకుంటూనే ఉంది పిచ్చి మనస్సు
మనస్సుకు ఆనిజాన్ని ఇంకా చెప్పలేదు..తెలిస్తే ఎంటనే ఆగిపోతుంది
చెప్పకపోతే ఆగమాగం చేస్తుంది..చెబితే ఆగిపోతుంది చిన్ని గుండె..
నీవు గుర్తుకు రాగానే..కంటి చూపు మసకబారుతోంది కంట కన్నీటితో
గుండె వేడెక్కి పోతుంది..ఆవేడి ఆవిర్లు గుండెల్లో మంటలు రేపుతున్నాయి ..
ఇంత భాద నే బరించలేకున్నా....నా జీవితంలో కమ్ముకున్న చీకట్లు..
ఆచీకటి అలాగే ఉండి...చీకటిలో కల్సిపోతే ఎంతబాగుండో అనిపిస్తుంది..
అదే జరగబొతోంది..రేపటి ఉదయాన్ని చూడలేనేమో అనిపిస్తోంది..
ఆ రేపటిలో నీవులేనప్పుడు నాకెందుకు అనిపిస్తోంది..
నీవులేని నేను లేనన్నది నిజం...ఆ నిజంత్వరలో సమాది కాబోతుంది

అంతాచీకటి....వెలుతు వచ్చేఅవకాశం లేనంత చీకటి
అంతాచీకటి....వెలుతు వచ్చేఅవకాశం లేనంత చీకటి..
జీవితం అంతే వెలుగు చీకట్లు..మరి కొందరి చీకటే జివితం అవుతుంది..
వెలుగులకోసం ఎదురు చూసినా...వచ్చే అవకాశంలేనప్పుడు..
ఎప్పుడూ కాంతులు వెదజల్లే చందమామకే తిప్పలు తప్పవు మనమెంత
చల్లటి వెన్నెల కాంతులు వెదజల్లుతూ..
ఆరుబైట ఆకాశంకేసి చూస్తే కనిపించే నిండు చంద్రుడే మసకబారాడు..
చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి..ఆచీకట్లు వీడనంటున్నాయి..
రాకాసి మబ్బులు..తెల్లటి అందమైన చందమామను కమ్మేశాయి..
ఆనల్లటి మేఘాల మద్యి చల్లని చందమామ ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాడు..
తనను కమ్మేసిన నల్లటి రాకాసి మబ్బులనుంచి కాపాడమని ..దీనంగా..
ఎవ్వరూ రక్షించలేనంత దూరంగా ఉన్న ఆచల్లని చంద్రున్ని ఎవ్వరు రక్షించాలి..
రక్షించిగలిగిన వాళ్ళు రక్షించేవాళ్ళు చంద్రున్ని వీడి దూరంఅయ్యారు..
ఇక చంద్రున్ని ఎవ్వరూ రక్షించలేరు..రక్షించలేనంతగా కమ్మేశాయి రాక్షస మబ్బులు
చూడండి ఎంత దినంగా ఉన్నాడు మబ్బులు గమ్మిన చంద్రుడు..
మనకిక ఈమాత్రం కుడా చంద్రుగు కనిపించడు ..కనుమరుగైపోతున్నాడు ఇది నిజం
మన చేతులారా మనమే ఆ చంద్రున్ని దూరం చేసుకుంటున్నాం..దూరమైతేకాని ఆ చంద్రుడి విలువ తెలీదు కదా.....?

ఇది నిజం..?