. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 22, 2013

నువ్వెప్పుడు వస్తావా అని "విరహం" అనే మరణ శయ్య పై నేనే

అవును నేనే !!
నువ్వెప్పుడు వస్తావా అని  "విరహం"  అనే  మరణ శయ్య పై ఎదురుచూస్తున్నది ...................నేనే!!!
క్షణాలని కాపలాగా పెట్టి
నీ రాక కోసం అందరినీ అడిగి ,అడిగి
నోరెండిపోయిన ప్రేమ నది ని  నేనే మరి !!!
ఏం చేయను???
నీవెల్లి ఇన్ని రోజులైనా నాకు మాత్రం
మూడు కాలాలు,ఆరు ఋతువులు ,చివరగా
లక్ష  నిస్పృహలు గా   అనిపిస్తోంది ....

ఎందుకు? ఎందుకు  నీ కింత నిర్దయ నా మీద ...!
శరీరం ఇచ్చి ప్రాణం తీసుకు పోయావ్ !!!
మనసు ఇచ్చి జ్ఞాపకాలని తీసుకు పోయావ్!!!!!
రాలేవా ??......... ఒక్కసారి  నా కోసం
అలిసిపోయిన  ఆకాశం లాంటి నాకు
అరవిరిసిన నిండు పున్నమివై   !!
నీతో మాట్లాడకుండా  మూగపోయిన  నా నోటికి
నీ నామావధానం  చేసే  ప్రేమ పలుకు వై !!
చివరగా............
నన్ను బ్రతికించ డానికి  కావల్సింది 

 ప్రాణ వాయువు కాదు ..........
నీ ప్రేమ వాయువు !!!
ఇట్లు...........
నీ కోసం ఎదురు చూసే
ప్రేమ జ్ఞాపకాలని 

ముద్రించుకున్న  నీ మనసు  జ్ఞాపికను..............