. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, February 29, 2012

ఈ నిజాన్ని నమ్మక తప్పదు..?

ఆ అందాల ఆరబోతలో చెలిని చీర కట్టుకోనే చూడాలి మరి

ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు నీవు చీరకట్టినప్పుడు చూసినా సేం ఫీలింగ్...ఎందుకీలా పుట్టీంచాడురా బ్రహ్మ అని ఎన్ని సార్లు తిట్టుకున్నా పుట్టిస్తే పుట్టీంచావు నాకోసమే అన్నట్టు ఊరించి నాకు నా సఖిని ఎందుకు దూరం చేశావు నీకు నేనేం ద్రోహం చేశాను...నా సఖిని ఎప్పుడు ఇలా చీరెకట్టులో నాదగ్గరకు చేస్తావాని తప్పస్సు చేస్తున్నా.. బ్రమ్మా నీవు ప్రత్యెక్షం అవ్వొద్దు... నిన్ను నేనూ కోరుకొనే ది ఒక్కటే ... నా సఖిని చీరకట్టులో నా దగ్గరకు పంపు చాలు తనను అలా చూస్తూ నే ఉంటా బ్రతికినన్నాళ్ళూ..నా చెలిని ఎప్పుడూ అలా అందమైన చీరకట్టుకొని నాదగ్గర శాశ్వితంగా ఉండేలా చేయి స్వామి ..చచ్చి నీ కడుపున పుడతాను..?..చెంగావి చీరకట్టిన చెలి, చెంతచేరి మాటాడుతుంటే చెలికాని కనురెప్పలు కొట్టుకుంటాయా? కొంగుమాటున దోబూచులాడే శృంగారం, కనిపించనట్టే కనిపించే సింగారం.. గుబులు రేపకపోతే ఆ చీరకే సిగ్గుచేటు కాదా? ఆ కట్టు... ఆ బొట్టు.. చెంగుమని ఎగిసిపడే ఆ చెంగులు... అందానికి కొమ్ముకాసే కొంగు, సౌందర్యానికే సౌందర్యం కాదా..వన్నెల రాణికి సిరిజోతలను ఏరికూర్చి పెట్టే అందాల పూబోణి చీర.. చీరకట్టిన చిన్నారి వయ్యారంగా నడుస్తుంటే వినిపించే రసధ్వనికి రాయైనా చలించకుండా ఉండేదెలా? చీర కట్టు పవర్ అలాంటిది మరి..కనిపించి కనిపించని అందాలు చూపి చుపనట్టుగా ఊరిస్తుంటే అలాగే కన్నార్పకుండా చూడాలనిపిస్తుంది మరి అది ఆ చీరకట్టులో అందం..ఊరించే అందాలు ఊరకనే ఉంటాయా మరి మనసులు అల్లాడిస్తాయి మరి.ఇలా చీరలో నా ఇష్టసఖి ని చూస్తే మాత్ర్రం నా మనసు మాటవినదు మరి.. ఆ అందాల ఆరబోతలో చెలిని చీర కట్టుకోనే చూడాలి మరి..ఓ మాట అనకూడాదుకాని ఎదురొచ్చు యుద్దానికి సిద్దమా అన్నట్టు ఉండే ఎదపొంగును తన చాటున దాచే పైట గాలిలి అలా ఎగురుతుంటే ..ఇక చెప్పెదెముంది లేమరి కొందరికి సన్నని నడుము అందాలయితే మరికొందరిని నడుమున కనిపించీ కనిపించని మడతల వయ్యారాలు ఆ చీరకట్టులోనే ఉరిస్తూ కనిపించి కనిపించకా ఊపేస్తాయిమరి....మనసు సఖి ఇలాంటి చీరకట్టులో దగ్గరుకు వస్తే చేతులు ఊరకుంటాయా...ఆగండి ఊహల్లోకి వెళ్ళకండి ఆ చీరకట్టు గురించి ఆ అందాల గురించి డీటైల్ గా తెల్సుకోవాలని ఉందా అయితే ఈ ష్టోరి ఒసారి చుడాల్సిందే మరిఈనాడు నీ ఎడబాటులో క్షణమోక నరకంగా మార్చేసింది.

ఎప్పుడొస్తావో ప్రియా... నా ప్రేమకు ఊపిరిపోస్తూ....
నా మాటను మన్నించి ప్రేమ పంచడం నువ్వు ఆపాక,
మనసు పొరలు చీల్చుకుంటూ నా ప్రేమ ఉరకడం మొదలుపెట్టింది.

నిన్ను కాదని దూరంగా తరిమి కొట్టాక,
నాలో దాగి ఉన్న నీ తలపు నా మదిని తట్టిలేపింది.

కనులముందు కానరాకు అని ఈసడించుకున్నాక,
జగాన్ని చీకటి చేస్తూ నీ రూపం కనులను కమ్మేసింది

నిన్ను చూసే ప్రతిరోజూ నాకొక నరకం అన్న నా హృదయం,
ఈనాడు నీ ఎడబాటులో క్షణమోక నరకంగా మార్చేసింది.

ప్రేమంటే ఇదే అని తెలియని ఆ రోజు నిన్ను దూరం చేసుకున్నాను,
నువ్వే ప్రేమవని తెలిసిన మరుక్షణం నీ ప్రేమ కోసం వెతుకుతున్నాను.

ఎక్కడున్నావో ప్రియా... నీ ప్రేమను చంపేస్తూ........
ఎప్పుడొస్తావో ప్రియా... నా ప్రేమకు ఊపిరిపోస్తూ.......

పదునెక్కిన ఆలోచనల ముల్లుగర్రలు..మానుతున్న గాయాలను మేల్కొలుపుతు౦టాయి

ఈ రాత్రి నిశ్శబ్ద౦గా ఉ౦డదు
చెవిని తొలిచే కీచురాళ్ళ ధ్వని
చెప్పుకోలేని భాద ఎందుకో ఇలా
ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడగకా మానదు
ఇప్పటికెన్ని ఆలోచనలు
గాజుబొమ్మాల్లా పగిలిపోయాయో..?
టార్చిలైటును ఆర్పివెలిగిస్తూ
రాత్రిని పరిశోధిస్తున్న మిణుగురుకు తెలుసు
పదునెక్కిన ఆలోచనల ముల్లుగర్రలు
మానుతున్న గాయాలను మేల్కొలుపుతు౦టాయి
గాయాలు జ్ఞాపకమై సలిపినప్పుడల్లా
హృదయ౦లోకత్తిదిగిన బాధ.......

అర్ధరాత్రి దాటాక
కునుకుపట్టని కళ్ళు నేరేడు పళ్ళవుతాయి
నరాలు కాలుతున్న కరె౦టు తీగలవుతాయి
గుడ్లగూబ గొ౦తువిని
చ౦ద్రుడు మబ్బుదుప్పటి కప్పుకు౦టాడు
నేనుమాత్ర౦...
జ్ఞాపకాల లోయల్ని తవ్వుకు౦టూ
ఏ మూడో ఝామునో
స్వప్న౦తో నిద్రను వెలిగి౦చుకు౦టాను.

తెల్లారిచూస్తే...
జ్ఞాపకాలు జాడను కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తు౦ది
అద్దానికి ముఖాన్ని చూపగానే
చెక్కిలిమీద చారికై నిలిచిన జ్ఞాపక౦
మళ్ళీ ఆలోచనల్నిరేపి
నన్నొక కన్నీటి శిబిరాన్ని చేస్తు౦ది.

నేను అందరి ఎదురుగా ఓడిపోవడం నీకిష్టమా..అవునుకదా..?

ఏది జరుగకూడదో అని భయపడతామో అవే కళ్ళెదురుగా జరిగితే..
ఏ మాటలు వినకూడదు అనుకుంటావా అవే మాటలు వినాల్సివస్తే
ప్రాణంకంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి .. నీవు చస్తే నాకేంటి అంటే..
బ్రతికితే నాకేంటి అని దారుణంగా మాట్లాడితే ..?
ఆ మాటల వెనుక అసలు నిజం తెల్సినప్పుడు ఓర్చుకోలేని భాద..
ఆ మాటలు కావాలని ఎవరు అనిపించారో నిజం తెల్సినప్పుడు
అప్పుడు ఆన్నమాటలు ప్రతి క్షనం గుర్తుకు వచ్చినప్పుడల్లా చచ్చి పోవాలని పిస్తుంది
ఏవ్వరైనా ఎదుటి వానిగురించి కావాలని చెడుగా చెబుతున్నాడంటే వాడేదో ఆసిస్తున్నాడని తెల్సుకోలేక పోయావా
ఒకడు చెయ్యని నేరానికి దోషిని చేస్తే .. మరొకడు తన స్వార్దం కోసం..నడిపిస్తున్న డ్రామా
ఇలాంటి విషయాలు తెల్సి చెప్పాలని ట్రైచేస్తే.._____ వద్దులే..?
ఎలా పరిచయం అంటూ ..ఏలా పడవేశానంటూ..నా ఎదురుగా మాట్లాడుతుంటే
పదే పదే పాత జ్ఞాపకాలు నన్ను చుట్టి మనసును గందరగోలం చేస్తున్నాయి
అర్దం చేసుకుంటారండి అన్న మాటవెనుక నీ సంతోషంకోసం అప్పుడు ఏం కోల్పోయానో తెలుసా...?
నావైపు గా ఉండి ఒక్కసారికూడా ఎందుకు ఆలోచించలేవు..ఎందుకని

అవును నిజంగా అంత ఇష్టంగా ఎలా ఉంటారో కదా...?
ఎవ్వరు ఏం చెప్పినా విననంత నమ్మకంగా ఉంటారా.. అది సాద్యిమేనా
ఎదుటి వాడు తన స్వార్దంకోసం ఏమేమో చెబుతాడు అవన్ని నమ్మకుండా ఎలా ఉంటారో కదా...?
స్వార్ద పరుల్ని నమ్మిన మనుషులు ..నిస్వార్దం గా ఆలోచించే వాళ్ళను ఎందుకు నమ్మరు
మనసులో నలిగిపోతున్న బావాలు గుర్తించాలని ఎందుకు ట్రై చేయవు..
నేను అందరి ఎదురుగా ఓడిపోవడం నీకిష్టమా..అవునుకదా..?
కాని ఇలా ఎంతకాలం అని ఓడిపోవాలి ..ఎంతకాలం నన్నోడిస్తూనే ఉంటావు
నీకు ఎదుటి వాళ్ల సంతోషంకోసం నన్ను భాదపెట్టడం ఇష్టమేమో కదా..?
వాళ్ళకు నన్ను భాదపెట్టడమే ఇష్టం అందుకు నీవు నన్ను ఎన్నైనా అంటావుకదా..?
మొత్తనికి నీవిషయం లో అందరూ అనుకున్నది సాదించారు..అప్పుడూ వాడు ఇప్పుడు వీడు
నీకో సంగతి తెల్సా నాకు అస్సలు ఓడిపోవాలని లేదు కానీ ఓడిస్తున్నావు
మనసుకు భాద అనిపిస్తే నీకు చెప్పాలని పిస్తుంది నీవే ఇలా బాద పెడుతుంటే..?
కొందరు నన్ను నీవు బాదపెట్టాలని కావాలని అంటున్నా మాటలు వింటున్నావే దానికి ఇంకా భాద అని పిస్తుంది
వాళ్ళలా గేంలు ఆడలేను ..వాళ్లని నటంచలేని వాళ్ళంత మంచి వాడిని కాదుకదా....?

క్షమించు ...కన్నీటితో నీ దారిని శుభ్రం చేశా వెనక్కి తిరిగి చూడకు

నిన్ను నీ ఇష్ట ప్రకారంగానే
వదిలేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను !!!!
అయినా ఇరుకుగా భావించే నా హృదయం లో
నిన్ను పెట్టడం ద్వార నిన్ను ఇబ్బంది
పెడుతున్నానేమో..
క్షమించు ...
రెక్కలు విరిచి నాతోనే నిన్ను
ఉంచుకోవాలని నా ఉద్దేశ్యం కాదు
నా ప్రేమను పంజరంలా భావించేవరకు
ఇబ్బంది పెడుతున్నానని
అనుకోలేదు ...హృదయాన్ని కోవెల చేసానని అనుకున్నా
కాని ....నువ్వు భయపడే రక్తపు లోగిలిలో ఉంచానని
అనుకునేంత భయపడుతున్నావని
అనుకోలేదు ....క్షమించు .....
నీకు" కాంతిని" అవ్వడం కోసం ఎదురు చూస్తూ కాలిపోయే
క్రోవ్వత్తిని అవుదామనుకున్నాకానీ
నిప్పులాంటి నా ప్రేమన్ను
నిన్ను కాలుస్తున్న అగ్ని
అనుకుంటున్నా వను కోలేదు ...
క్షమించు ...
కన్నీటితో నీ దారిని శుభ్రం
చేశా నిర్భయంగా వెళ్ళు ...
వెనక్కి తిరిగి చూడకు ....
మళ్లీ నీకు దగ్గర అవ్వాలనిపిస్తుందేమో ....
నీ సంతోషం కోసం నా ప్రేమ
మోడు బారిన ... నీ ప్రేమ చిగురులు
చూసి సంతోషించే ..
నీ ప్రేమ పిపాసిని .....

Tuesday, February 28, 2012

ప్లీజ్ నన్ను ఎవరని అంటావా ఎప్పుడైనా..?

రాత్రి కరిగినా మ౦చు తరగట౦ లేదు...పూలమొక్కల సిగలో ముత్యాలు మెరుస్తున్నాయి

చీకటి రాకము౦దే
చలిగాలి పరిగెత్తుకొస్తు౦ది

అబ్బ... ఎవరు వేసి వెళ్ళారో
ఊరిపైన ఈ మ౦చు షామియానా
బొట్లు బొట్లుగా జారుతూ
చల్లటి ఉచ్చులతో నరాలు బిగిస్తో౦ది
చలిని చెక్కుతున్న అకాశ౦ ను౦చి
మ౦చు పొట్టులా రాలుతూనే ఉ౦ది
చుక్కలు కనిపి౦చడ౦ లేదు
చ౦దమామ జాడ తెలియడ౦ లేదు
చి౦తతోపు చివరల్లో౦చి
చలిగాలిలా దూసుకొచ్చే కీచురాళ్ళ ధ్వని
తెల్లార్లూ నిద్రను తరుముతూనే ఉ౦ది

రాత్రి కరిగినా మ౦చు తరగట౦ లేదు
పూలమొక్కల సిగలో ముత్యాలు మెరుస్తున్నాయి
మ౦చులో తడిసిన గుమ్మడి పువ్వు
చిన్నసైజు అక్వేరియ౦లా జలజలలు పోతో౦ది
అరటిబోదెలు నీటి చుక్కలుగా జారుతూ

పొద్దు పొడవట్లేదు
గడ్డకట్టిన శరీరాలపై సూదులు గుచ్చడానికి
సూర్యుడు భయపడుతున్నాడు
ఆలోచనలు రేపిన మ౦టలతో
ఇక నేనే అగ్నిగోళాన్నై ఉదయి౦చి
అన్ని దేహాలకూ కవిత్వాన్ని కాపడ౦ పెడతాను.

గాయాలు జ్ఞాపకమై సలిపినప్పుడల్లా..హృదయ౦లోకత్తిదిగిన బాధ.......


ఈ రాత్రి నిశ్శబ్ద౦గా ఉ౦డదు
చెవిని తొలిచే కీచురాళ్ళ ధ్వని
చెప్పుకోలేని భాద ఎందుకో ఇలా
ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడగకా మానదు
ఇప్పటికెన్ని ఆలోచనలు
గాజుబొమ్మాల్లా పగిలిపోయాయో..?
టార్చిలైటును ఆర్పివెలిగిస్తూ
రాత్రిని పరిశోధిస్తున్న మిణుగురుకు తెలుసు
పదునెక్కిన ఆలోచనల ముల్లుగర్రలు
మానుతున్న గాయాలను మేల్కొలుపుతు౦టాయి
గాయాలు జ్ఞాపకమై సలిపినప్పుడల్లా
హృదయ౦లోకత్తిదిగిన బాధ.......

అర్ధరాత్రి దాటాక
కునుకుపట్టని కళ్ళు నేరేడు పళ్ళవుతాయి
నరాలు కాలుతున్న కరె౦టు తీగలవుతాయి
గుడ్లగూబ గొ౦తువిని
చ౦ద్రుడు మబ్బుదుప్పటి కప్పుకు౦టాడు
నేనుమాత్ర౦...
జ్ఞాపకాల లోయల్ని తవ్వుకు౦టూ
ఏ మూడో ఝామునో
స్వప్న౦తో నిద్రను వెలిగి౦చుకు౦టాను.

తెల్లారిచూస్తే...
జ్ఞాపకాలు జాడను కోల్పోయినట్టే అనిపిస్తు౦ది
అద్దానికి ముఖాన్ని చూపగానే
చెక్కిలిమీద చారికై నిలిచిన జ్ఞాపక౦
మళ్ళీ ఆలోచనల్నిరేపి
నన్నొక కన్నీటి శిబిరాన్ని చేస్తు౦ది.

నిన్ను విడిచి నేనుండలేను ..నన్ను నేను సముదాయించుకోలేను..


"ఘనీభవించిన కాలం
ఒక్కోసారి గుండెను గాయం చేస్తుంది
మరోసారి కోలుకోలేకుండా మార్చేస్తుంది
ప్రయాణమే జీవన మార్గంగా మారిన ప్రస్తుత తరుణంలో
మాటలు కరువయ్యాయి ...ఇక చూపులే మిగిలాయి ..
హృదయం మంచు ముద్దగా మారింది ...నీ గురించి ఆలోచించి ..ఆలోచించి ...
అయినా ..నువ్వు అక్కడ నేను ఇక్కడ
దారులు వేరు..గమ్యాలు వేరు ..
ఊహల్లో నేను ..కలల అలలై ఎగసి పడుతుంటే
నేను మాత్రం నీ తలపుల తనువు కోసం ఆరాటపడుతున్నా ...
మన పరిచయం ...సముద్రం లోని దిక్సూచిలాగా మారింది ..
అప్పుడప్పుడు ఓ రెండు మాటలు ..మరికొన్ని వాలు చూపులు ...
నీ కళ్ళు మెరిసినప్పుడు ...నీ పెదవుల మీద దరహాసం విరిసినప్పుడు
నీ గుండెల మీద ..నా చూపు గులాబిగా మారి నిన్ను గుచ్చుకున్నప్పుడు
నేను నేనుగా ఉండలేకపోయా ...
బహుశా ఇది మన మద్య మరింత దూరాన్ని పెంచింది
పెను అనుమానాలకు తావిచ్చింది ...
నిన్ను విడిచి నేనుండలేను ..నన్ను నేను సముదాయించుకోలేను..
మనసు పొరల్లో నిక్షిప్తంగా ఉండిపోయిన ..ఆ కాసిన్ని కన్నీళ్లను కార్చటం తప్పా ...
అందుకే ..నిండారా ..ఏడుస్తూ ఉన్నా ...
నువ్వు ..హాయిగా ఉండాలని ..వెళ్ళిపోతున్నా నీకు దూరంగా.. "

ఒంటరితనం కమ్ముకున్నప్పుడు ..గుండె పచ్చి పుండుగా మారినప్పుడు


"ఒంటరితనం కమ్ముకున్నప్పుడు
గుండె పచ్చి పుండుగా మారినప్పుడు
వేదన నిశీదిని ఆక్రమించినప్పుడు
హృదయాన్ని నువ్వు తీరని గాయం చేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ...
నేను కోలుకోలేక పోయా ...
ఇది నన్ను మరింత భాదపడేలా చేసింది
అప్పుడు నన్ను ఓదార్చే వారు కరువయ్యారు ..
కన్నీళ్ళే నాకు స్వాంతన కలిగించేలా చేశాయి
ఎవరైనా..ఎప్పుడైనా సంతోషాన్ని భరిస్తారు ...కానీ ..
దుఖాన్ని భారించాలంటే మాత్రం వెనుకంజ వేస్తారు
బంధాలు..అనుభందాలు అన్నీ మాయమై..
మనీ రూపంలో లెక్కలు వేసుకుంటున్న తరుణంలో
కాసింత ప్రేమ కోసం..చల్లని ఒడిలో సేద దీరే సదవకాశం కోసం
ఎదురు చూడటం ..ప్రతి రోజూ అలవాటుగా మారిపోయింది ..
ఇప్పుడు నిర్మలమైన ప్రేమ దొరకాలంటే
మరిన్ని జన్మల కోసం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది
బహుశా.. నవ్వులు కరువైన చోట ..నెలవులు లేని చోట ...
అనుభవం వెతుక్కోవటం అంటే .. గాలిలో దీపాన్ని వెలిగించటమే ..
రెండే రెండు గుండెల మధ్య చెలరేగిన భావాల దొంతరలు
ఇప్పుడు మళ్ళీ మొలకెత్తుతున్నాయి ..
ఇది తప్పో ...మరి ఒప్పో తెలియదు కానీ ..
నువ్వు కరునించక పోయినా ..నువ్వు చీత్కారించినా
నిన్నే కోరుకుంటోంది నా మనస్సు..
ఇది నా తప్పు ఎలా అవుతుంది చెప్పు ."
- Bhaaskar Palamuru

Monday, February 27, 2012

పదునైన కత్తిని చుస్తే గుండేళ్ళో దిగబడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది..?


ఏంటో ఒక్కోసారి ఆలోచనలు వింతగా ఉంటాయి..
ఇష్టపడ్డ మనుషులు దూరం అవ్వడం వేరు ఎవవల్లో దూరం అవ్వడం..
నమ్మలేనంతగా దూరం అవ్వడం..నమ్మకాన్ని కోల్పోవడం..
జీవితంలో ఏది జరుగుకూడదని బయపడతామో అదే కళ్ళెదురుగా జరగడం..
ఏది వినకూడదో ఏది వింటే తట్టుకోలేమో అవే వినాల్సి రావడం
మనం భాద పడాలని కొందరు అంటున్నమాటలు గుండేల్లో బాంబుల్లా పేలుతున్నాయి
నాది అనుకున్నది ..దూరం అవ్వడం చాలాదారుణం
మనం కొందర్ని ప్రానంకంటే ఎక్కువగా నమ్ముతాం..
కాని వాళ్ళే మనల్ని నమ్మనంత దూరం అయితే..
నిజాన్ని నమ్మలేక వాస్తవాలను చూస్తూ తట్టుకోలేక ఆ భాద అనుబవించిన వాడికే అర్దం అవుతుంది
తిమ్మిని బమ్మిని చేసి ..మాటలతో మాయచేసేవాడే ఇప్పుడు విజేత...
మనసులో దారుణమైన ఆలొనచనలు పెట్టుకొని పైకి నటించే వాన్నే నమ్ముతారు
నీతిగా నిజాయితీగా వుండే వాళ్ళను నమ్మరు.. అది కల్లారా చూస్తున్నా
అందుకే పదునైన కత్తిని చుస్తే కసిగా గుండేళ్ళో దిగబడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
అకత్తి దిగబడి గుండేల్లో రక్తం చిమ్మి నాచెలిమీద పడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది
వర్షంలో నడుస్తుంటే నామీద పిడుగు ఎందుకు పడ కూడదు అనిపిస్తుంది..
స్పీడ్ గా వెళ్ళే ట్రైన్ చూస్తే అది నాతల మీదమీద గా పోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
ఎక్కడైనా విషం బాటిల్ చూస్తే గటగతా తాగేయాలని పిస్తుంది
పెట్రోల్ చూస్తే మీదపోసుకొని అగ్గి పెట్టుకోవాలని పిస్తుంది ఒక్కాసారిగా నిలువునా కాలిపోతాంకదా..?
తుపాకి ని చూస్తే ఆ తుపాకీలోని గుళ్ళన్నీ నా గుండేళ్ళో దిగబడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది
ఇలా ఎందుకనిపిస్తుందో నీకు తెల్సు నాగు జరిగిన అవమానం..నీవు చేసిన మోసం
నీవే అన్నావుకదా నీవు చనిపోతే నాకేంటి అని అప్పటినుంచి ఇలా అనిపిస్తుంది ప్రియా..
కావాలని కోదరు నా ఎదురుగా చేస్తున్న .. చేసిన పనులు తట్టుకోలేనప్పుడు ఇలా అనిపిస్తుంది
తప్పు వాళ్ళది కాదు వాళ్లకి నీవు అవకాశం ఇచ్చావు నామనసుతో ఆడుకొంటున్నారు..
తప్పు నీది కూడా కాదు నీ లైఫ్ నీ ఇష్టం..కదా..?

ఎడబాటు కూడా భరించలేని ఈ హృదయానికి చెంత చేర్చలేనీ హడ్డులేలా ?

ప్రేమ రెండు అక్షరాలే కానీ ,
ముడిపడటానికి రెండు క్షణాలే కానీ ,
రెండు హృదయాల మద్యీ కానీ ,
ఎన్నో ఎన్నో ఆశల తోరణాలు .....
ఎన్నో ఎన్నో రంగు కలల మెరుపులు .......
నిముషం అయినా విడువలేని బంధాన్ని శాసించడానికి టన్నుల కాంతి సంవత్సరాల కొలది షరతులా ??
చిన్న ఎడబాటు కూడా భరించలేని ఈ హృదయానికి చెంత చేర్చలేనీ హడ్డులేలా ?
ప్రేమ ఎవ్వరిని ఎప్పుడు తాకుతుందో ,
ఏ తీరాల చెంత చేర్చుతుందో తెలియదు కానీ ...చిగురించిన వేళ....
విడిపోయే ప్రతి క్షణం ఎంత నరకం .....
కలవలేని ప్రతి సమయం ఎంత వేదనభారితం ....
ఎవ్వరు ఏమి చెయ్యలేని విధిని .....
ఎదురించలేని ఈ అసహయతని ....
ఒప్పుకోలేని ఈ నా హృదయానీ .....
ఏమి చేయ్యాలి...నీ ఉహల కన్నీలలో తడపడం తప్ప ప్రియతమా ....నా ప్రాణమా .........

నా దురదృష్టం నిన్ను ఖచ్చితంగా నాకు దక్కనీయదనీ తెలుసు..

అన్నిటికంటే ముందు నా దురదృష్టం
నిన్ను ఖచ్చితంగా నాకు దక్కనీయదనీ తెలుసు..
అయినా నిన్ను ప్రేమించకుండా నేను ఎలావుండగలనూ ..?
ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను ఆరాధించడం లో
నేను పొందిన మధురానుభూతిని
ఒక్క సారిగా నా మదిలోనుంచి
ఎలా తుడిచివేయగలనూ.. ?
నా నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయిన నీ ప్రేమని
ఉన్నపాటున ఎలా చంపుకోగలనూ..?
నీకోసం.. నీ ప్రేమకోసం..
నా హృదయం ఎంతగా తపిస్తోందో..
ఎంతగా విలపిస్తోందో.. నీకు తెలియదు..
నువ్వు నాకు ఎప్పటికీ..కనిపించక పోయినా..
నేను నిన్ను ఎప్పుడూ కోరేది ఒక్కటే ప్రియా..
కనీసం నిన్ను ప్రేమించడం లో వున్న
అంతులేని ఆనందాన్ని..
చెప్పలేని మాధుర్యాన్నీ.. అయినా
నన్ను ఇలా కాసేపు అనుభవించనీ..

Sunday, February 26, 2012

నీకు" కాంతిని" అవ్వడం కోసం ఎదురు చూస్తూ కాలిపోయే క్రోవ్వత్తిని అవుదామనుకున్నాకానీ


నిన్ను నీ ఇష్ట ప్రకారంగానే
వదిలేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను !!!!
అయినా ఇరుకుగా భావించే నా హృదయం లో
నిన్ను పెట్టడం ద్వార నిన్ను ఇబ్బంది
పెడుతున్నానేమో..
క్షమించు ...
రెక్కలు విరిచి నాతోనే నిన్ను
ఉంచుకోవాలని నా ఉద్దేశ్యం కాదు
నా ప్రేమను పంజరంలా భావించేవరకు
ఇబ్బంది పెడుతున్నానని
అనుకోలేదు ...
హృదయాన్ని కోవెల చేసానని అనుకున్నా
కాని ....
నువ్వు భయపడే రక్తపు లోగిలిలో ఉంచానని
అనుకునేంత భయపడుతున్నావని
అనుకోలేదు ....
క్షమించు .....
నీకు" కాంతిని" అవ్వడం కోసం ఎదురు చూస్తూ కాలిపోయే
క్రోవ్వత్తిని అవుదామనుకున్నాకానీ
నిప్పులాంటి నా ప్రేమన్ను
నిన్ను కాలుస్తున్న అగ్ని
అనుకుంటున్నా వను కోలేదు ...
క్షమించు ...
కన్నీటితో నీ దారిని శుభ్రం
చేశా నిర్భయంగా వెళ్ళు ...
వెనక్కి తిరిగి చూడకు ....
మళ్లీ నీకు దగ్గర అవ్వాలనిపిస్తుందేమో ....
నీ సంతోషం కోసం నా ప్రేమ
మోడు బారిన ... నీ ప్రేమ చిగురులు
చూసి సంతోషించే ..
నీ ప్రేమ పిపాసిని .....

అందరూ ఏడుస్తారు..కాని ప్రతిక్షనం ఏడిపించే మనిషి ఉండాలిగా.


దుఖం అత్యంత భాదకరమైనదే
కొన్నేళ్లుగా గుండెను అంటిపెట్టుకునే ఉంటుంది ..
ప్రతి కన్నీటి చుక్కకు ఓ హృదయం ఉంటుంది
అది తన లోపటనే అన్నిటిని దాచుకుంటుంది
మనిషికి కన్నీళ్లు ఇచ్చినంత స్వాంతన..
ఇంకేది ఇవ్వదు ఈ లోకంలో
మనం ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా
ఇంకెన్ని గెలుపులు నమోదు చేసుకున్నా
కావాలని ఓడించే మనిషుండాలిగా
గుండె నిండుగా ఏడవాలి ...
కన్నీళ్ళతో శరీరం తడిసి పోవాలి ...
అంతా ముద్దగా మారిపోవాలి
కానీ మనలోనే ఉన్న కన్నీళ్లను ...
మనలను నిత్యం అంటిపెట్టుకుని
అవసరమైనప్పుడు ...లోకం బహిష్కరించినప్పుడు
మనం అనుకున్న వాళ్ళంతా నిలదీసినప్పుడు
మన కోసం ...మన వెంటే ఉండే ఆ ఆకన్నీళ్ళు,
అందరూ ఏడుస్తారు..కాని ప్రతిక్షనం ఏడిపించే మనిషి ఉండాలిగా.
అలాంటి అదృష్టం అందరీకీ ఉండాలిగా..
నా కన్నీళ్ళే నన్ను దహీంచే యాసిడ్ గా మారుతున్నాయి
ఆ కన్నీళ్ళే నన్ను పూర్తిగా దహించెవేసేలా ఉన్నాయి
మనం ఇష్టపడ్డమనిషి మరొకరిని గెలిపిస్తూ మనల్ని నిలువునా ఓడిస్తుంటే
గుండెపగిలేలా ఏడ్వటం తప్ప ఏం చేయగలం కదా...?

నేనోడి పోయా అని తెల్సుగాని ఇంత ఘోరంగా ఓడిపోయాని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది..


మాటలు తడబడుతున్నాయి...జగింది జరుగుతోంది ఏమౌతోందసలు
కొన్ని జరిగిన జరుగుతున్న నిజాలు నన్ను తగల బెడుతున్నాయి
నామీద నాకే అసహ్యింవేసేలా..నామీదనాకే విరక్తి కలిగేలా చేస్తున్నాయి
నేనోడి పోయా అని తెల్సుగాని ఇంత ఘోరంగా ఓడిపోయాని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది..
నన్నోడించీ నోడి నోట విన్న నిజం నన్ను కాల్చేస్తుంది...దగ్దం అవుతున్నా
వాడి నోట ఆ నిజం విన్నప్పటి నుంచి ..నేను వేదనతో తట్టూకోలేక తగల బడుతున్నా
నా గుండె ఆ నిజంలో తగల బడుతోంది...అది శవంకాలిన వాసన వేస్తుంది
ఒకప్పుడు కళ్ళెదురుగా జరిగిన నిజం..నన్ను ఓ వెష్టుగాడిని చేసింది
ఇప్పుడు నన్న నేను తగలబడేలా చేస్తుంది..గుండె మండుతోంది..
నిజం వాడు చెప్పినప్పటినుంచి నిద్ర పట్టడం లేదు నాకేదో జరుగుతోంది
నామీద నాకు అసహ్యం వేస్తుంది..ఎందుకిలా నాకే జరుగుతోందో అర్దం కావడంలేదు
నన్నెందుకిలా దారుణంగా ఓడిస్తున్నావు..నేను నేను గా ఎప్పుడో కోల్పోయాను
నా కన్నీటీకి విలువలేదు .. నా వేదనకు అర్దం లేదు..నన్నెందుకు అర్దం చేసుకోవు..
చల్లని చంద్రుని నీడకూడా నాకు పగలు లా అనిపిస్తున్నాయి..ఎందుకో
చంద్రుని చల్లని కాంతిలో కూడా నాకు నడిసూర్యుడిలా నన్ను కాల్చేస్తున్నాయి
పగలు చీకటిలా చీకటీ పగలులా ..ఏంటో పిచ్చి పిచ్చిగా మారిపోతుంది లోకం
నన్ను నేను గా బ్రతుకుతున్నప్పుడు జీవితంలో ప్రవేశించి ఇప్పుడు నన్నెందుకిలా కాల్చేస్తున్నావు..
అప్పుడలా ఇప్పుడిలా నీవు నన్నెందుకి లా చేశావని అడుగలేను ఆర్హత నాకు లేదుకదా..?

Saturday, February 25, 2012

నా గుండె ఆ నిజంలో తగల బడుతోంది...అది శవంకాలిన వాసన వేస్తుంది


మాటలు తడబడుతున్నాయి...జగింది జరుగుతోంది ఏమౌతోందసలు
కొన్ని జరిగిన జరుగుతున్న నిజాలు నన్ను తగల బెడుతున్నాయి
నామీద నాకే అసహ్యింవేసేలా..నామీదనాకే విరక్తి కలిగేలా చేస్తున్నాయి
నేనోడి పోయా అని తెల్సుగాని ఇంత ఘోరంగా ఓడిపోయాని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది..
నన్నోడించీ నోడి నోట విన్న నిజం నన్ను కాల్చేస్తుంది...దగ్దం అవుతున్నా
వాడి నోట ఆ నిజం విన్నప్పటి నుంచి ..నేను వేదనతో తట్టూకోలేక తగల బడుతున్నా
నా గుండె ఆ నిజంలో తగల బడుతోంది...అది శవంకాలిన వాసన వేస్తుంది
ఒకప్పుడు కళ్ళెదురుగా జరిగిన నిజం..నన్ను ఓ వెష్టుగాడిని చేసింది
ఇప్పుడు నన్న నేను తగలబడేలా చేస్తుంది..గుండె మండుతోంది..
నిజం వాడు చెప్పినప్పటినుంచి నిద్ర పట్టడం లేదు నాకేదో జరుగుతోంది
నామీద నాకు అసహ్యం వేస్తుంది..ఎందుకిలా నాకే జరుగుతోందో అర్దం కావడంలేదు
నన్నెందుకిలా దారుణంగా ఓడిస్తున్నావు..నేను నేను గా ఎప్పుడో కోల్పోయాను
నా కన్నీటీకి విలువలేదు .. నా వేదనకు అర్దం లేదు..నన్నెందుకు అర్దం చేసుకోవు..
చల్లని చంద్రుని నీడకూడా నాకు పగలు లా అనిపిస్తున్నాయి..ఎందుకో
చంద్రుని చల్లని కాంతిలో కూడా నాకు నడిసూర్యుడిలా నన్ను కాల్చేస్తున్నాయి
పగలు చీకటిలా చీకటీ పగలులా ..ఏంటో పిచ్చి పిచ్చిగా మారిపోతుంది లోకం
నన్ను నేను గా బ్రతుకుతున్నప్పుడు జీవితంలో ప్రవేశించి ఇప్పుడు నన్నెందుకిలా కాల్చేస్తున్నావు..
అప్పుడలా ఇప్పుడిలా నీవు నన్నెందుకి లా చేశావని అడుగలేను ఆర్హత నాకు లేదుకదా..?

ఒక నిమిషం కూడా ఆగిపోదే

పొరపాటున చెయి జాఱిన
తరుణం తిరిగొస్తుందా?

ప్రతి పూటొక పుటలా
తన పాఠం వివరిస్తుందా?

పొరపడినా,పడినా
జాలి పడదే కాలం
మన లాగా!

ఒక నిమిషం కూడా ఆగిపోదే
నువ్వొచ్చే
దాకా!

నా గుండెలోనే గుట్టుగా నిక్షిప్తమై పోనీ..ఎన్నటికీ తీరని ఈ నా ప్రేమ వ్యధని..

ప్రియతమా..
పిడికెడు నీ ప్రేమ కోసం
నా మౌనహృదయం
ఎన్నో వసంతాలుగా ఎదురు చూస్తోంది..
నీ దయ నా మీద ప్రసరించదని తెలుసు..
... నువ్వొక అందని అందమైన జాబిల్లివని తెలుసు..
నిన్ను నేను పొందలేనని తెలుసు..
అన్నిటికంటే ముందు నా దురదృష్టం
నిన్ను ఖచ్చితంగా నాకు దక్కనీయదనీ తెలుసు..
అయినా నిన్ను ప్రేమించకుండా నేను ఎలావుండగలనూ ..?
ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను ఆరాధించడం లో
నేను పొందిన మధురానుభూతిని
ఒక్క సారిగా నా మదిలోనుంచి
ఎలా తుడిచివేయగలనూ.. ?
నా నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయిన నీ ప్రేమని
ఉన్నపాటున ఎలా చంపుకోగలనూ..?
నీకోసం.. నీ ప్రేమకోసం..
నా హృదయం ఎంతగా తపిస్తోందో..
ఎంతగా విలపిస్తోందో.. నీకు తెలియదు..
నువ్వు నాకు ఎప్పటికీ..కనిపించక పోయినా..
నేను నిన్ను ఎప్పుడూ కోరేది ఒక్కటే ప్రియా..
కనీసం నిన్ను ప్రేమించడం లో వున్న
అంతులేని ఆనందాన్ని..
చెప్పలేని మాధుర్యాన్నీ.. అయినా
నన్ను ఇలా కాసేపు అనుభవించనీ..
నిన్ను పొందలేక పోయాననే తీరని కోరికని
నా గుండెలోనే గుట్టుగా నిక్షిప్తమై పోనీ..
ఎన్నటికీ తీరని ఈ నా ప్రేమ వ్యధని..
నీ తీయని విరహబాధనీ..
నా జీవితకాలమంతా..
విడవక నన్ను భరించనీ..
ఈ జన్మకిలా తరించనీ..
ప్లీజ్.............

ఇలా చీరలో నా ఇష్టసఖి ని చూస్తే మాత్ర్రం నా మనసు మాటవినదు మరి

ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు నీవు చీరకట్టినప్పుడు చూసినా సేం ఫీలింగ్...ఎందుకీలా పుట్టీంచాడురా బ్రహ్మ అని ఎన్ని సార్లు తిట్టుకున్నా పుట్టిస్తే పుట్టీంచావు నాకోసమే అన్నట్టు ఊరించి నాకు నా సఖిని ఎందుకు దూరం చేశావు నీకు నేనేం ద్రోహం చేశాను...నా సఖిని ఎప్పుడు ఇలా చీరెకట్టులో నాదగ్గరకు చేస్తావాని తప్పస్సు చేస్తున్నా.. బ్రమ్మా నీవు ప్రత్యెక్షం అవ్వొద్దు... నిన్ను నేనూ కోరుకొనే ది ఒక్కటే ... నా సఖిని చీరకట్టులో నా దగ్గరకు పంపు చాలు తనను అలా చూస్తూ నే ఉంటా బ్రతికినన్నాళ్ళూ..నా చెలిని ఎప్పుడూ అలా అందమైన చీరకట్టుకొని నాదగ్గర శాశ్వితంగా ఉండేలా చేయి స్వామి ..చచ్చి నీ కడుపున పుడతాను..?..చెంగావి చీరకట్టిన చెలి, చెంతచేరి మాటాడుతుంటే చెలికాని కనురెప్పలు కొట్టుకుంటాయా? కొంగుమాటున దోబూచులాడే శృంగారం, కనిపించనట్టే కనిపించే సింగారం.. గుబులు రేపకపోతే ఆ చీరకే సిగ్గుచేటు కాదా? ఆ కట్టు... ఆ బొట్టు.. చెంగుమని ఎగిసిపడే ఆ చెంగులు... అందానికి కొమ్ముకాసే కొంగు, సౌందర్యానికే సౌందర్యం కాదా..వన్నెల రాణికి సిరిజోతలను ఏరికూర్చి పెట్టే అందాల పూబోణి చీర.. చీరకట్టిన చిన్నారి వయ్యారంగా నడుస్తుంటే వినిపించే రసధ్వనికి రాయైనా చలించకుండా ఉండేదెలా? చీర కట్టు పవర్ అలాంటిది మరి..కనిపించి కనిపించని అందాలు చూపి చుపనట్టుగా ఊరిస్తుంటే అలాగే కన్నార్పకుండా చూడాలనిపిస్తుంది మరి అది ఆ చీరకట్టులో అందం..ఊరించే అందాలు ఊరకనే ఉంటాయా మరి మనసులు అల్లాడిస్తాయి మరి.ఇలా చీరలో నా ఇష్టసఖి ని చూస్తే మాత్ర్రం నా మనసు మాటవినదు మరి.. ఆ అందాల ఆరబోతలో చెలిని చీర కట్టుకోనే చూడాలి మరి..ఓ మాట అనకూడాదుకాని ఎదురొచ్చు యుద్దానికి సిద్దమా అన్నట్టు ఉండే ఎదపొంగును తన చాటున దాచే పైట గాలిలి అలా ఎగురుతుంటే ..ఇక చెప్పెదెముంది లేమరి కొందరికి సన్నని నడుము అందాలయితే మరికొందరిని నడుమున కనిపించీ కనిపించని మడతల వయ్యారాలు ఆ చీరకట్టులోనే ఉరిస్తూ కనిపించి కనిపించకా ఊపేస్తాయిమరి....మనసు సఖి ఇలాంటి చీరకట్టులో దగ్గరుకు వస్తే చేతులు ఊరకుంటాయా...ఆగండి ఊహల్లోకి వెళ్ళకండి ఆ చీరకట్టు గురించి ఆ అందాల గురించి డీటైల్ గా తెల్సుకోవాలని ఉందా అయితే ఈ ష్టోరి ఒసారి చుడాల్సిందే మరి...మృత్యువా ఎక్కడున్నావు....?


...మృత్యువా ఎక్కడున్నావు....?
అడుగడుగునా మోసం..అడుగడుగునా ద్రోహం..?
నిజాయితీ లేని మనుషులు ..వాళ్ళ స్వార్దం నన్ను దోషిని చేస్తే..?
ఒకటా రెండా ప్రతిచోట ప్రతి విషయంలో నాకే ఎందుకిలా జరుగుతుందో
మరణమా ఒక్కసారి నన్ను కబలించు ఎందుకు బయపడుతున్నావు
మరణమా అందరూ నాతో నా జీవితంతో గేం ఆడి నట్టే నీవు నటిస్తున్నావా..?
మృత్యువా నీకూ నేనంటే చిన్నచూపా ..ఎందుకని..?
మనిషి ఒక్కసారే ఓడి పోతాడు కాని నాలా ప్రతిక్షనం ఓడిపోడు..
నేను నమ్మిన మనుషులే నన్ను దగ్గరుండీ ఓడించి నవ్వుకుంటున్నారు..
ఎవ్వరికైనా గుండెకు గాయం ఒక్కసారే జరుగుతుంది మరి నాకేంటీ ప్రతిదీ గాయం అవుతోంది
ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో తెలీదు చేయని తప్పులకు బలి అవుతున్నా
ఇలా ప్రతిక్షనం చస్తూ బ్రతికే కంటే ఒక్కసారిగా..?
అందుకే మృత్యువా ఎక్కడ నీవు కూడా నాదగ్గరికి రావడానికి బయపడుతున్నావా
నీవు ఎందుకు బయపడుతున్నావు నాకు ..నీవుకూడా నాతో నాటకాలాడుతున్నావా
మృత్యువా నాదగ్గరకు రావడాని ఎందుకు బయపడుతున్నావు..?
ప్రతిక్షనం చస్తూ బ్రతికే కంటే ఒకేసారి ..కదా మరి మృత్యువా వచ్చి నన్ను కబలించు

ఊహల్ని..కాలరాసి ఆత్మను ముక్కలు ముక్కలుగా మిగిల్చావు


ప్రేమిస్తున్నాను అని,
నాకోసమే జీవిస్తున్నానని ... అన్నావు
ఎప్పటికీ నాతోనే అన్నావు
నీ జీవనం అని ... అన్నీ అబద్దాలు!
నా భావనల్ని, ఊహల్ని
కాలరాసి ఆత్మను ముక్కలు ముక్కలుగా మిగిల్చావు
నా ఆనందం హరించి
గుండెల్లో గాయాన్ని రేపావు!
బాధే ... మిగిలింది
ఆత్మ ఆవిరై ...
నమ్మలేని నిజం నీవు అబద్దాలాడటం ....
మనము చాల ప్రాక్టికాల్ గా ఉంటాము . మనకు ఎంతో నచ్చిన వాళ్ళ తో కూడా అలానే ఉంటాం . కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేయము . మనం అలానే ఉండటం వలన ఏమి కోల్పోతున్నాము అని . కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ పద్ధతి మార్చుకోము ఎందుకు అంటే మనము మనుషులం కదా ...ఏమి కానీ నీవు నా జీవితము లో కీ వచ్చావు ..నాకు తెలుసు నీ రాక శాశ్వతము కాదు అయిన నా పిచ్చి మనసు ఊరుకోదు.నీ రాక తో నా ఎడారి లాంటి జీవితము లో వెన్నెల వచ్చింది మిత్రమా ....

నీవు వస్తున్నావు అంటే ఆనందం .నీకు స్వాగతము చెప్పటము కూడా మరచిపోతా ,, వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నా బాధ లో నీకు వీడుకోలు కూడా పలకను...
...
నీ నుంచి దూరంగా ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేస్తే, నా ప్రమేయం లేకుండానే మళ్ళీ నీ వైపుకే పది అడుగులు పడిపోతుంటే ఎలా ? ఒక్క నువ్వు ఒక్క నాలో ఇన్ని వేల వేల తలపుల్ని పూయించడం ఎంతటి విచిత్రము కదూ! నా నువ్వైపోతూ నీ నేనుగా మారిపోతున్నఈ క్షణాన.. ఏమని చెప్పాలి నీకసలు...... ఏమని అడగాలి నిన్నసలు.. ఎవరనుకోవాలి నిన్నసలు

మీరు ప్రేమ లో పడ్డారో లేదో తెల్సు కొండి ..? ఇలా ..?

మీరు ప్రేమ లో పడ్డారో లేదో ఈ కింద రాసిన తొమ్మిది
ఖచ్చితంమీరు ప్రేమ లో పడ్డారో లేదో ఈ కింద రాసిన తొమ్మిది vishayalani బట్టి చెప్తాను ఖచ్చితం గా ! చూడండి !
తొమ్మిది -అర్ధరాత్రి కూడా మీ చేతి లో ఫోన్ ఉంటుంది.ఈ టైం కి పడుకున్తున్నారో కూడా తెలేదు.
ఎనిమిది - మీరు ఇష్టపడే వాళ్ళు పక్కనున్నపుడు నెమ్మది గా నడుస్తారు. మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం సిగ్గు పడతారు.
ఏడు - వల్లెడురుగా ఉంటే ఇంకెవరూ మీ కంటికి కన్పించరు.
ఆరు- వాళ్ళు కన్పించగానే మీ ముఖం వెలిగిపోతుంది
నాలుగు- వాళ్ళకోసం ఏం చేయడానికైనా ఇష్టపడతారు, సిద్ధపడతారు
మూడు- ఇవి చదువుతున్నప్పుడు వాళ్లు మీ మనసులో మెదులుతారు
రెండు -పైన చెప్పినవన్నీ మీ లో ఉన్నాయో లేవో అని ఆలోచిస్తుంటారు.అదే ద్యాసలో పడి పై వరుస లో ఐదో నెంబర్ మిస్ అయినది కూడా గమనించరు.
ఒకటి- ఇప్పుడి విషయం చెక్ చేయడానికి ఓ సారి పైన చదివారు కూడా నిజమే అన్పించి మీ ముఖం ముసిముసి నవ్వులతో వెలిగిపోతుంది రెండు -పైన చెప్పినవన్నీ మీ లో ఉన్నాయో లేవో అని ఆలోచిస్తుంటారు.అదే ద్యాసలో పడి పై వరుస లో ఐదో నెంబర్ మిస్ అయినది కూడా గమనించరు.
ఒకటి- ఇప్పుడి విషయం చెక్ చేయడానికి ఓ సారి పైన చదివారు కూడా నిజమే అన్పించి మీ ముఖం ముసిముసి నవ్వులతో వెలిగిపోతుంది అవునా?

Friday, February 24, 2012

ఎందుకిలా చేస్తున్నావు ..?

ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ తో ఒక్కరిలో మార్పు వచ్చినా

ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలని ...అది మన భాద్యిత అది ఏంటో తెల్సుకోవాలంటే కాస్త ఆగాలి మరి.....ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ తో ఒక్కరిలో మార్పు వచ్చినా ..మా టీం సక్సెస్ అయినట్టే...సొ ..ఏంటో అది తెల్సుకోవలంటే..?

నన్ను మర్చిపోవడం నీకు చేతనవుతుందేమో గాని అది నావళ్ళకాదని నీకు తెల్సు

ప్రతిరోజూ ఇదే అనుభవ౦..గతం తాలూకా నీ జ్ఞాపకాలతో పొద్దువాలేలోపు గాయపడట౦
రాత్రులు గాయాన్ని కన్నీళ్ళతో తడుముకోవడ౦..నిద్రలేని రాత్రుల్లు గడపడం అలవాటైంది..
నా చితిమంతలు కాలేవరకు నిన్ను మరలేనని తేలింది..

ఇది ప్రతిరోజు జరిగే సన్నివేశ పునరావృత పర౦పరలో..
గొ౦తెత్తి ప్రశ్ని౦చే స౦దర్భము౦డదు..మూగగా రోదించడం తప్ప
మనం ఆనందంగా వున్నరోజులు తిరిగిరావని తెల్సు కాని..భాద నాకు తప్పదు..
నన్ను మర్చిపోవడం నీకు చేతనవుతుందేమో గాని అది నావళ్ళకాదని నీకు తెల్సు
ఎదురుచూపుల నమ్మక౦పై..ద్రోహాన్ని సూదులుగా గుచ్చుతాయి.
విరిగిన భుజాలమీ౦చి నడిచే విషాద౦..ఏడ్చి ఏడ్చి కన్నీరు ఇంకిపోయింది..
ఎవ్వరు ఇలా నా విషయంలో..ఏ ఉదయాలు గాయపడకు౦డా అడ్డుకోలేవు..
ఏ రాత్రీ గాయానికి పూతమ౦దు కాలేదు..ఆగాయం ఇంకా పెద్దది అవుతోంది

ఇప్పటికీ ప్రతిరోజూ ఇదే అనుభవ౦..పాత గాయాలను ఓదార్చుకు౦టూ వెళ్ళి..

భావాల రూపం లోగుండె లోనే బందించేస్తూఇంకా ఎంత కాలమిలా..?

కళ్ళలో దాగిన చిన్న కన్నీటి బొట్టు జారిగుండె లోని ఎంత భారాన్ని దించింది...
బారం ఎక్కువై మళ్ళీ వస్తున్న కన్నీళ్ళు ఆగనంటున్నాయి..
ధారగా వస్తున్న కన్నీళ్ళకు దారెటో తెలియడం లేదు..
ఆ కన్నీళ్ళకు కారనం ఎవ్వ్రరో తెల్సినా..మౌనరాగం తప్పదు
ఈ రోజే కన్నీటి బరువు తెలుసుకున్నాను
ఇందరి ప్రియ నేస్తాల సమక్షం కూడాఇవ్వని ఓదార్పు
ఇవ్వడం నీవక్కదానివల్లే సాద్యిం అయింది
ఆ రోజే ఒక ఆత్మీయతను తెలుసుకున్నాను
ఇన్ని తెలిపిన ఈ కష్టం ఇపుడు నాకిష్టమైంది
ఈ రోజు నాకెంతో విలువైనదిగోల పెడుతున్న
మాటల గువ్వలను ఎగరనీయకుండా
భావాల రూపం లోగుండె లోనే బందించేస్తూఇంకా ఎంత కాలమిలా..?
మనసుకి స్నేహం మత్తు నిచ్చి నిద్రపుచ్చుతూ
మాటలకు మౌనం భాషనేర్పినవ్వుకుంటూఇంకా ఎంతకాలమిలా..?
ఆగని కాలంకేసి భారంగా చూస్తూభారమైపోతున్న గుండెకేసి జాలిగా చూస్తూ
చూస్తూ..చూస్తూ..చెలిని దూరం చేసుకుంటూ ఇంకా ఎంత కాలమిలా..?

Thursday, February 23, 2012

నేను నీ విషయంలో ఓడిపోయాను కదా ఇంక ఎప్పటికీ గెలవలేనేమో..?

నేను నీ విషయంలో ఓడిపోయాను కదా ఇంక ఎప్పటికీ గెలవలేనేమో..?
జీవితంలో ఏది జరుగ కూడదనుకుంటున్నానో అదే జగుతుతొంది..ఎందుకని..
నేనేం తప్పుచేశాను ..నాకే ఎందుకిలా జరుగుతోంది..నీవెందుకిలా చేస్తున్నావో
కారణం వెతకడంకంటే ఏదో రోజు నీవు ఎంత వెతికినా కనిపించకుడా పోవాలని నిర్నయించుకున్నా
కొంత మందిని చూస్తుంటే ఆచ్చర్యిం వేస్తుంది..అంత నమ్మకంగా హేపీగా ఎలా ఉంటారా అని
ఆ కొందరిలో మనం ఎందుకిలా ఉన్నామో కదా..బట్ నీవు హేపీగానే ఉన్నావనుకో
నేనే నీ ఆలోచనలతో ఇలా ఎందుకు మిగిలిపోయానో కదా పిచ్చాడిలా
విధి ఆడిన నాటకంలో నేనీలా నీ విషయంలో బలి అవుతాను అని ఊహించలే
విషయంలో ఇంత దారుణంగా మోసపోతాను అని ఊహించలేదు తెలుసా
అవును నేను ఓడిపోయానా నీవు దగ్గరుండి నన్ను ఓడించావా చెప్పవా
అవును కదూ మరొకరు గెలవాలంటే నేను ఓడిపోవాల కదా...?
ఇద్దరూ గెలవడం సాద్యిం కాదు కాబట్టి నన్ను దగ్గరుండి ఓడించావు..?
నేను తట్టుకోలేంఫు అని కూడా తెల్సు అయినా ఎవరో చెప్పింది నమ్మి నన్నిలా చేశావు
అప్పుడలా ఎందుకంతా ప్రేమ చూపించావు ...ఇప్పుడు ఎందుకలా నన్నో శత్రువులా చూస్తున్నావో
అప్పుడు నీవన్నప్రతి మాట ప్రేంగా మాట్లాడిన ప్రతి అక్షరం ఇంకా నా చెవుళ్ళొ మ్రోగుతూనే ఉంది
ఇప్పుడిలా వేష్టుగాడిలా చేసి నీవు హేపీగా మరొకరి తో నేనిలా నీ ఆలోచనలతో
కాని ఒక్కటి మాత్రం నిజం...నాకోసం నీవు వెతికే రోజొస్తుంది అప్పుడు మాత్రం నేను కనిపించను
వెతికినా దొరకని దగ్గరకు వెలుతున్నా..ఎప్పుడో చెప్పలేను ఎప్పుడైనా జరగొచ్చు
కళ్ళముందు జరుగుతున్న వాస్తవాలని చూసి తట్టుకోవండం నావళ్ళకాదు
ఆ శక్తి రోజు రోజుకి ఆలోచనా శక్తి హీనిస్తుది ...ఏన్ని రాత్రుల్లు ఏడ్చినా నీవు తిరిగిరావుగా
ఇలా భాదపడతాను అని తెల్సు రాత్రుల్లు నీ ఆలోచనలతో నిద్రపోనని తెల్సు అయినా నీవు..
ఇలా ఎందుకు నీవిషయంలో మిగిలిపోయానా నీకు శత్రువులా అని ప్రతి క్షనం భాద పడుతున్నా తెలుసా
బాద పెడుతున్న మనిషికి బాద పడుతున్నా అని తెలీదా నీకు అన్నీ తెల్సు
నాగురించి ఆలోచించే సమయం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదేమో..?
ఓటమి ఇంతదారుణంగా ఉంటుందని ఇంత భాద పడాల్సి వస్తుందని తెలీదు
అందుకే ఎన్నిసార్లు ఆలోచించినా నా నిర్నయం మే కరెక్టు..?
జరుగుతున్న ప్రతి ...వద్దులే అడగటానికి who am I నేను ఎవర్ని..?
నేనిలా సమాదానం దొరకని ప్రశ్నలా మిగిలిపోతాని ఎప్పుడూ ఊహించలే
నేనంటే రెస్పెక్టు అన్న నీవు కనీసం కూడా రెస్పెక్టు లేకుండా ...
జోకర్ లా నన్ను ఇప్పుడు వద్దులే అయినా..?
అప్పుడు నీవన్న ప్రతిదీ నమ్మా ఏందీనిజంకాదా మరి అప్పుడలా ఇప్పుడిలా ..?
ఇప్పుడు ప్రతిక్షనం మరొకరి..తో ..ఫోన్......? who am I

ప్రేమ రాక్షసున్ని ఎందుకు చేస్తుందనే వాస్తవం వెనుక అసలు నిజాలు ఏంటి..

ప్రేమను ప్రేమగా ప్రేమించే రోజులు ఎప్పుడో పోయాయి...అసలు ప్రేమల్లో నిజాయితీలేదు...ప్రేమించాను అని చెప్పి కాదుకాదు ఇష్టం అంతే అంటూ తప్పించుకుంటున్నారు..నిజాయితీ ప్రేమల్లో..ఎంముటుంది అంటున్నారు..నియమైన ప్రేమ త్యాగాన్ని కోరుకుంటుంది....ప్రేమకోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తున్నరోజులు పోయి ప్రానాలు తీసే రోజులొచ్చాయి..తప్పు అమ్మాయిదా..అబ్బాయిదా అని తప్పించుకునే కంటే..అసలు వాస్తం తెల్సుకునే ప్రయత్నం చేశారా...తాము తప్పు చేస్తున్నాం అని తెల్సుకున్నా మనస్సాక్షి ఒప్పుకోదుకదా..? తాము చేసిందే నిజం తాము అనుకున్నదే నిజం అని ఫీల్ అవుతారు కాని ఎదుటి మనుషులను అర్దం చేసుకునే రోజులు పోయాయి..స్వార్దం కూడిన ప్రేమలు కాబట్టే...ప్రేమ త్యాగాన్ని బదుకు రక్తం కళ్ళ చూస్తున్నాయి..తప్పు ఇద్దరిదీ అయినా ఒకరు బలి అవుతున్నారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి..ఇప్పుడున్న ప్రేమల్లో అసలు నిజాయితీ ఎంతో తెల్సుకునే ప్రయంత్నం చేస్తే అసలు వాస్తవం తెలుస్తుంది...ప్రేమ పేరుతో తప్పులు ఎందుకు చేస్తున్నారు... ప్రేమికులు క్రిమినల్స్ గా ఎందుకు మారుతున్నారు నిజాయితీ లేని ప్రేమను ఎలా తెల్సుకోవాలి ప్రేమ రాక్షసున్ని ఎందుకు చేస్తుందనే వాస్తవం వెనుక అసలు నిజాలు ఏంటి..

ఎదను తడిమింది చూడు… చినుకంటి చిన్నదేమో…

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో…
మైమరచిపోయా మాయలో…
ప్రాణమంత మీటుతుంటే వాన వీణలా…. || ఎదుట ||

నిజంలాంటి ఈ స్వప్నం ఎలా పట్టి ఆపాలి…
కలే ఐతె ఆ నిజం… ఎలా తట్టుకోవాలీ…..
అవునో కాదో అడగకంది నా మౌనం….
చెలివో శిలవో తెలియకుంది నీ రూపం….
చెలిమి బంధం అల్లుకుందే… జన్మ ఖైదులా… || ఎదుట ||

నిన్నే చేరుకోలేకా… ఎటెళ్ళిందో నా లేఖ…
వినేవారు లేకా…. విసుక్కుంది నా కేకా…
నీదో… కాదో… వ్రాసున్న చిరునామా
ఉందో… లేదో… ఆచొట నా ప్రేమా
వరంలాంటి శాపమేదో సొంతమైందిలా… || ఎదుట

నీవు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు నన్ను తలచుకుంటావే అదే ప్రేమ

నీ పరిచయం నాకు ప్రేమను నేర్పించింది

నీ అందం నాకు బంధం వేసింది

నీ మాటలు నా ప్రేమకు బాటలు వేశాయి

నీ నవ్వులు నన్ను మైమరపించాయి

నీ చూపులు నా గుండెను తాకాయి

నీ అభిమానం నీ పై నా ప్రేమను పెంచాయి

నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని

కాని అది నీకు తెలియాలంటే ఎలా

నీవు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు నన్ను తలచుకుంటావే అదే ప్రేమ

నేను ఏ అమ్మయితొ ఐనా మాట్లడుతుంటే నీ కళ్ళు ఎరుపెక్కుతాయే అదే ప్రేమ

ఇంకా అర్ధంకాలేదా నీకు ప్రేమంటే

ఏ బాషలొ చెప్పాలి నీకు

కనీసం నీ మనసు నన్న అడిగి చూడు

నా మనసు పడే బాదేమిటో..

- Posted by హను

నీవు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు నన్ను తలచుకుంటావే అదే ప్రేమ

నీ పరిచయం నాకు ప్రేమను నేర్పించింది

నీ అందం నాకు బంధం వేసింది

నీ మాటలు నా ప్రేమకు బాటలు వేశాయి

నీ నవ్వులు నన్ను మైమరపించాయి

నీ చూపులు నా గుండెను తాకాయి

నీ అభిమానం నీ పై నా ప్రేమను పెంచాయి

నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని

కాని అది నీకు తెలియాలంటే ఎలా

నీవు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు నన్ను తలచుకుంటావే అదే ప్రేమ

నేను ఏ అమ్మయితొ ఐనా మాట్లడుతుంటే నీ కళ్ళు ఎరుపెక్కుతాయే అదే ప్రేమ

ఇంకా అర్ధంకాలేదా నీకు ప్రేమంటే

ఏ బాషలొ చెప్పాలి నీకు

కనీసం నీ మనసు నన్న అడిగి చూడు

నా మనసు పడే బాదేమిటో..

- Posted by హను

అయినా నిన్ను ప్రేమించకుండా నేను ఎలావుండగలనూ ..?

ప్రియతమా..
పిడికెడు నీ ప్రేమ కోసం
నా మౌనహృదయం
ఎన్నో వసంతాలుగా ఎదురు చూస్తోంది..
నీ దయ నా మీద ప్రసరించదని తెలుసు..
... నువ్వొక అందని అందమైన జాబిల్లివని తెలుసు..
నిన్ను నేను పొందలేనని తెలుసు..
అన్నిటికంటే ముందు నా దురదృష్టం
నిన్ను ఖచ్చితంగా నాకు దక్కనీయదనీ తెలుసు..
అయినా నిన్ను ప్రేమించకుండా నేను ఎలావుండగలనూ ..?
ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను ఆరాధించడం లో
నేను పొందిన మధురానుభూతిని
ఒక్క సారిగా నా మదిలోనుంచి
ఎలా తుడిచివేయగలనూ.. ?
నా నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయిన నీ ప్రేమని
ఉన్నపాటున ఎలా చంపుకోగలనూ..?
నీకోసం.. నీ ప్రేమకోసం..
నా హృదయం ఎంతగా తపిస్తోందో..
ఎంతగా విలపిస్తోందో.. నీకు తెలియదు..

ఎన్నిసార్లని విరిచేస్తాం ..తీరని కలలు కనే ఏ హృదయాన్నైనా

ఎన్నిసార్లని విరిచేస్తాం
తీరని కలలు కనే ఏ హృదయాన్నైనా
ఎన్నిసార్లని పీకేస్తాం
రాళ్ళ పగుళ్ళలో తలెత్తే ఏ మొక్కనైనా

ఎన్నిసార్లని మూసేస్తాం
దారి మధ్యలో ఉబికే ఏ ఊటనైనా
ఎన్నిసార్లు తొక్కేస్తాం
శాశ్వతం అనుకునే ఏ పరకనైనా

ఎన్నిసార్లని కుక్కేస్తాం
నిండిపోయిన ఏ ఙాపకాల పెట్టెలోనైనా
ఎన్నిసార్లని ఛేదిస్తాం
అసాధ్యమని తెలిసిన ఏ పద్మవ్యూహాన్నైనా

ఎన్నిసార్లని ముందుకుతోస్తాం
అలసత్వం నిండిన ఏ పిరికి మెదడునైనా
ఎన్నిసార్లని చూస్తూంటాం

Wednesday, February 22, 2012

నిన్ను పొందలేక పోయాననే తీరని కోరికని....నా గుండెలోనే గుట్టుగా నిక్షిప్తమై పోనీ..

ప్రియతమా..
పిడికెడు నీ ప్రేమ కోసం
నా మౌనహృదయం
ఎన్నో వసంతాలుగా ఎదురు చూస్తోంది..
నీ దయ నా మీద ప్రసరించదని తెలుసు..
... నువ్వొక అందని అందమైన జాబిల్లివని తెలుసు..
నిన్ను నేను పొందలేనని తెలుసు..
అన్నిటికంటే ముందు నా దురదృష్టం
నిన్ను ఖచ్చితంగా నాకు దక్కనీయదనీ తెలుసు..
అయినా నిన్ను ప్రేమించకుండా నేను ఎలావుండగలనూ ..?
ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను ఆరాధించడం లో
నేను పొందిన మధురానుభూతిని
ఒక్క సారిగా నా మదిలోనుంచి
ఎలా తుడిచివేయగలనూ.. ?
నా నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయిన నీ ప్రేమని
ఉన్నపాటున ఎలా చంపుకోగలనూ..?
నీకోసం.. నీ ప్రేమకోసం..
నా హృదయం ఎంతగా తపిస్తోందో..
ఎంతగా విలపిస్తోందో.. నీకు తెలియదు..
నువ్వు నాకు ఎప్పటికీ..కనిపించక పోయినా..
నేను నిన్ను ఎప్పుడూ కోరేది ఒక్కటే ప్రియా..
కనీసం నిన్ను ప్రేమించడం లో వున్న
అంతులేని ఆనందాన్ని..
చెప్పలేని మాధుర్యాన్నీ.. అయినా
నన్ను ఇలా కాసేపు అనుభవించనీ..
నిన్ను పొందలేక పోయాననే తీరని కోరికని

ఎన్నటికీ తీరని ఈ నా ప్రేమ వ్యధని..
నీ తీయని విరహబాధనీ..
నా జీవితకాలమంతా..
విడవక నన్ను భరించనీ..
ఈ జన్మకిలా తరించనీ..
ప్లీజ్.............

Tuesday, February 21, 2012

ఫేస్ బుక్ లో మిత్రుడు Anil Kumar పంపిన కవిత


పరికించి చూస్తే రెప్పపాటుది మనిషి జీవితం
అందులో చీకటిలాంటి దుఖం అరక్షణం ఆక్రమిస్తే
ఆనందపు వెలుగులకు మిగిలేది ఇంకో అరక్షణం మాత్రమే
సరిగమపదని లు సప్తస్వరాలే అయినా
వాటితో కోటి రాగాలు పలికించినట్లు
ఆకాశాన్ని ఆవరించిన అనంతమైన తారల్లా
విరిజాజుల పరిమళ చిరునవ్వుల దరహాసాన్ని
నీ పెదవుల పూతోటలో ప్రతీక్షణం పూయించాలని
ఈరోజే ఆ మహోత్సవానికి శ్రీకారం చుట్టాలని
ప్రేమతో ఇవే మా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఆదూరి ఇన్నారెడ్డి అన్నకి …..

- Anil Kumar

ఐ మిస్ యు ...

నాది .... ఎవరికీ తెలియకుండా ,,కార్చే కన్నీరు నాది

వెలుగుతున్నంత సేపు ...
వెలుగు పంచుతున్నాను
అన్న ఆనందం చాలు నాకు ...

కాసినంత కాలం
మంచి ఫలాలను ఇస్తున్నాను
అన్న తృప్తి చాలు నాకు ....

ప్రవహిన్చినంత కాలం ..
ఎందరి దాహమో తీరుస్తున్నాను
అన్న ఆనందం చాలు నాకు ..

ఈ మాటలు వినడానికి బాగున్నై కదా
అని రాసా... కానీ వాటి వెనక అవి పడే బాద
నాది .... ఎవరికీ తెలియకుండా
కార్చే కన్నీరు నాది
ఆనందాన్ని నటిస్తూ ..నవ్వు పంచాలనుకునే
నాకు ఆనందం కూడా
ఒక వస్తువే అనుకునే స్థితికి
దిగజారిన గెలుపులో ఓటమి నాది

ప్రశ్నించే అధికారం నాకివ్వలేదు ... సమాదానం చెప్పే సమయం ఇవ్వట్లేదు

ప్రశ్నించే అధికారం
నాకివ్వలేదు
సమాదానం చెప్పే
సమయం ఇవ్వట్లేదు
తప్పు నీదా??
నాదా అని ఆలోచించే
విచక్షణను కూడా నువ్వే
లాగేసుకొని ఇలా నన్ను
ఒంటరిని చేయడం
ఎంత వరకు న్యాయం ??

నీ మొండి తనం నా
మనసును గాయం చేస్తే
నీ మౌనం నా మనసును
శిక్షిస్తే ...
వీక్షకుడిలా నీ నటన ప్రపంచానికి
నచ్చినా ..
నన్ను బాధించే భయంకర శిక్ష మాత్రం
నువ్వు కనుగొన్నావనే ..
నీ ఆనందం లో నువ్వు మునిగిపోయి
హాయిగా నన్ను చూసి నవ్వుకుంటూన్నావ్ ...

నా నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయిన నీ ప్రేమని ....ఉన్నపాటున ఎలా చంపుకోగలనూ..?


ప్రియతమా..
పిడికెడు నీ ప్రేమ కోసం
నా మౌనహృదయం
ఎన్నో వసంతాలుగా ఎదురు చూస్తోంది..
నీ దయ నా మీద ప్రసరించదని తెలుసు..
నువ్వొక అందని అందమైన జాబిల్లివని తెలుసు..
నిన్ను నేను పొందలేనని తెలుసు..
అన్నిటికంటే ముందు నా దురదృష్టం
నిన్ను ఖచ్చితంగా నాకు దక్కనీయదనీ తెలుసు..
అయినా నిన్ను ప్రేమించకుండా నేను ఎలావుండగలనూ ..?
ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను ఆరాధించడం లో
నేను పొందిన మధురానుభూతిని
ఒక్క సారిగా నా మదిలోనుంచి
ఎలా తుడిచివేయగలనూ.. ?
నా నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయిన నీ ప్రేమని
ఉన్నపాటున ఎలా చంపుకోగలనూ..?
నీకోసం.. నీ ప్రేమకోసం..
నా హృదయం ఎంతగా తపిస్తోందో..
ఎంతగా విలపిస్తోందో.. నీకు తెలియదు..
నువ్వు నాకు ఎప్పటికీ..కనిపించక పోయినా..
నేను నిన్ను ఎప్పుడూ కోరేది ఒక్కటే ప్రియా..
కనీసం నిన్ను ప్రేమించడం లో వున్న
అంతులేని ఆనందాన్ని..
చెప్పలేని మాధుర్యాన్నీ.. అయినా
నన్ను ఇలా కాసేపు అనుభవించనీ..
నిన్ను పొందలేక పోయాననే తీరని కోరికని
నా గుండెలోనే గుట్టుగా నిక్షిప్తమై పోనీ..
ఎన్నటికీ తీరని ఈ నా ప్రేమ వ్యధని..
నీ తీయని విరహబాధనీ..
నా జీవితకాలమంతా..
విడవక నన్ను భరించనీ..
ఈ జన్మకిలా తరించనీ..
ప్లీజ్.............

Monday, February 20, 2012

ఇది నిప్పులాంటి నిజం ...కదా..?

ఎవరు నువ్వు?

ఎవరు నువ్వు?
అలసిన మనసుకి సాంత్వన లేని ఆలోచనలా ..
ఎందుకు నువ్వు ?
తీరం ఒడ్డున ముత్యం లేని ఆల్చిప్పలా ..
ఏమని నువ్వు?
అందని దూరాన అత్తరు చల్లిన కాగితం పువ్వులా..
పోలికలేమని చెప్పను..??
నువ్వు నాకేమి కానప్పుడు..
మనమధ్య నువ్వో- నేనో లేనప్పుడు..!!

ఎప్పటి నుండో నిన్నో ప్రశ్న అడగాలని ఉంది..

ఎవ్వరు లేని అదును చూసి ఒంటరితనం
తనలోకి లాక్కుంటుంది ...
ఎంత వద్దన్నా నీ ఆలోచనలతో
మనసంతా ఇరుకుచేస్తుంది ..
ఉక్కిరిబిక్కిరిగా
నన్ను ఏడిపిస్తుంది..
దాన్ని వెళ్ళగొట్టాలని చూస్తానా
ముందు వెళ్ళేది "నువ్వు" అని వెక్కిరిస్తుంది
ఎప్పటి నుండో నిన్నో ప్రశ్న అడగాలని ఉంది....
నీ మాటలు పండించే పువ్వులు నా మనసు నింపి , హాయి గంధాలు చిలుకుతుంది.
నిన్ను కలవలేని మన మధ్య ఉన్న మైళ్ళ దూరాన్ని ప్రతి రోజు కొలుచుకుంటూ ...
తెలీయకుండానే నీ సమీపానికి చేరుకుంటున్నా. !
ఆకాశం లో నాకోసం మెరిసే ఏ తారవో అని వెతుకుతున్నా .. నిన్ను చందమామ లో పోల్చుకోలేక పోయా.!!
వేల నిముషాల వృధా ప్రయాసలో , నీకు నాకు మధ్య చిగురువేసిన బంధానికి నేనెప్పుడు తోడుగా ఉంటాను. మరి నువ్వు?

ఎప్పటి నుండో నిన్నో ప్రశ్న అడగాలని ఉంది..
సుషుప్తిలోనా? స్వప్నంలోనా? లేక మనమెరిగిన వాస్తవంలోనా?
జాగు చేయక చెప్పిపోరాదా?
ఇంతకీ...
నీకు నా మనసెలా పరిచయం??

మౌనం మరణ శిక్ష లాంటిది.

మౌనం అర్ధ అంగీకారం అంటారు .. కానీ...ప్రస్తుత పరిస్తితుల్లో మౌనం మరణ శిక్ష లాంటిది.
అనవసర మయిన చోట మాట్లాడక పోవడం మౌనం అనిపించుకుంటుంది కానీ ... మనకు ఎందుకులే... మనం ఒక్కరం ఏమి చేయగలం అని తప్పు కోవడాన్ని మౌనం అని పించు కోడు అది మరణ శిక్ష లాంటిది ముందు చెప్పు కున్నటు.
కాలం కరిగి పోతూ ఉంటుంది...పచ్చని చెట్టు మోడు బారి పోతుంది...అది ప్రకృతి నైజం. ఎండిన ఆకుల్లా ఎదుటి వారి కన్నీళ్ళు రాలి పోతుంటే కరిగే హృదయం కరువయింది.
ఎండిన చెట్టు చిగురించడానికి వర్షం సాయం చేస్తుంది... మరి ...మనిషికి?
మనిషి ... మనిశికీ మధ్య మౌనం రాజ్యమేలుతుంటే... మనిషి పయనం ఎటు వైపు?
మోడు బారిన చెట్టు లా ఒంటరిగా మిగిలిపోవదమా ... లేక వర్షం లాగ తోటి మనిషికి సాయపదతమా... మనలోని మనిషిని మనమే అడగాలి... మనమే బ్రతికించు కోవాలి.
సృస్తి లో అన్ని తమకి ఇచ్చిన పనిని సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నాయి ఒక్క మనిషి తప్ప... మనిషి తన కర్తవ్యమ్ కాకుండా మిగతా కర్మ లన్నిటిని చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాను అని అనుకుంటూ వెనక్కి పయనిస్తున్నాడు.

అసలేం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా

గోరువెచ్చని ఊసుతో చిన్న ముచ్చటని వినిపించనీ
ఆకుపచ్చని ఆశతో నిన్ను చుట్టుకొని చిగురించనీ
అల్లుకొమ్మని గిల్లుతున్నది చల్చల్లని గాలి
తెల్లవారులు అల్లరల్లరి సాగించాలి
ఏకమయే ఏకమయే ఏకాంతం లోకమయే వేళ
అహ జంట ఊపిరి వేడికి మరిగింది వెన్నెల
అసలేం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషంకూడా నిన్ను చూడక
నీలో ఉంది నా ప్రాణం అది నీకు తెలుసునా
ఉన్న నేను నీ కోసం నువు దూరమైతే బతకగలనా
ఏం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషంకూడా నిన్ను చూడక

కంటి రెప్పల చాటుగా నిన్ను దాచుకుని బంధించనీ
కౌగిలింతల సీమలో కోటకట్టుకుని కొలువుండనీ
చెంత చేరితె చేతి గాజులు చేసే గాయం
జంట మధ్యన సన్నజాజులు హాహాకారం
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ రోజు రమ్మన్నా రాదేమో
నిలవని చిరకాలమిలాగే ఈ క్షణం
అసలేం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషంకూడా నిన్ను చూడక
నీలో ఉంది నా ప్రాణం అది నీకు తెలుసునా
ఉన్న నేను నీ కోసం నువు దూరమైతే బతకగలనా
ఏం గుర్తుకురాదు నా కన్నులముందు నువ్వు ఉండగా
అసలేం తోచదు నాకు ఓ నిమిషంకూడా నిన్ను చూడక

Sunday, February 19, 2012

ఏదో చెయ్యాలని ఉన్నా...ఏం చెయ్యాలో తెలియక


ఏదో చెయ్యాలని ఉన్నా
….ఏం చెయ్యాలో తెలియక
సమస్యేంటో తెలిసినా
….పరిష్కారం పాలుపోక
ప్రపంచంలో ఇంతమందున్నా
….భుజం తట్టే వారు లేక
నీలోనే ఒక నేస్తమున్నా
….తనతో మాట్లాడ లేక.
ఓదార్చే చేతుల కోసం
….సేదదీర్చే నీ కోసం
బేలగా ఎదురు నీ కోసం చూస్తూ
….బాధగా బ్రతుకీడుస్తూ
నిమిషం అనేది నిరాశ రూపం గా కనిపిస్తే
….అది ఆనందానికి అంటరానితనం
దాని పేరే ఒంటరితనం
నా ఎదురు చూపులో అర్దం లేదు
ఎదురు చూసినా వీవురావని తెల్సు
అయినా చావని ఆశ..మిగిలేది నిరాసే….

కాలం ఏదో గాయం చేసింది..నిన్నే మాయం చేశానంటుందినిజంగా పాటలు పాటలోని పల్లవులు అంత అద్బుతంగా ఎలా రాస్తారా అనిపిస్తుంది....నాకిష్టమయినా పాటల్ల్లొ గులాబి సినిమాలోని పాట...మనం కొన్ని పదాలు ఫీల్ అయి మనస్సులో అనుకుంటాం కానిజంగా అదే ఫీల్ లో పాటలు రాయడం దేవుడు వాళ్ళకిచ్చిన వరం కాదా..అలా నాకు నచ్చిన పాటల్లొ మరో పాట " ఏరోజైతే చుశానో నిన్ను ఆరోజే అయిపొయా నేను..కాలంకాదన్నా ఏదూరం వద్దన్నా నీరూపం అయి జీవిస్తున్నాను అంటూ సాగే అద్బుతమైన పాట..నీ స్పర్సై వీచేగాలుల్లో నీరూపాన్నె తలస్తూ జీవిస్తున్నా..అంటూ ఇద్దరి ప్రేమికుల మద్యి సంబందాన్ని అద్బుతంగా మెలోడి మ్యూజిక్ లో చెప్పిన విదానం నిజంగా మనిషి అయితే ఎవ్వరిని అయినా నిజంగా ప్రేమించి ఉంటే అ భాద అర్దం అవుతుంది ఆ పాతలో నీకష్టంలో నేనై ఉన్నాను అని ఉండి స్నేహితునికి కాని ప్రేమించిన వాడికి గాని కష్టం వచ్చింది అంటే పడే బాదని కుడా ఇందులో చెప్పారు...ఇలా ఉంటారా స్నేహితుడు నిజంగా భాదపడుతున్నాడు అని తెల్సి..మనం భాద పెడ్తున్నాం అని తెల్సి కుడా భాధ పెట్టే స్నేహితులు ఉంటారు అంటే నమ్ముతారా...నిజం ఉన్నారు పరిస్థితుల ప్రభావం అయినా తనకు ఇష్టమైన వాళ్ళు భాదపదకుడదు భాద పెట్టకూడదనే అనుకుంటారు కాని..ఎందుకులే ..నిజమైన స్నేహితులు భాద పడుతున్నారనుకున్నప్పుడు ఎకాంతంలో గుర్తుకు వచ్చి భాద పెడతారు...ఎందుకు ఇలాంటి బందాలు ఏర్పడతాయో తెలియదు కారణాలు చెప్పలేం....కోందరు చాలా సింపుల్ గా తిసుకుంటారు ..కాని నిజంగా అలా ఎలా సింపుల్ గా తీసుకుంటారో మరి కదా..?నిజంగా అలా మర్చిపొయే వారు బందాలు ఎందుకు ఎర్పరచుకోని అటుపక్క మనసులతో ఆడుకోని వారికి ప్రతిక్షనం నరకం చూపించే భాదను అర్దంచేసుకునే మసస్సులు ఎలా కోల్పోతారొ...అందుకే కొందరు భాద పడటానికే పుడతారు ...ఇలా భాదపడుతున్న సమయాల్లొ ఇలాంటిపాటలు కొంచెం ఓదార్పులా అనిపించినా గుండేల్లో భాదను ఇంకా పెంచుతాయి అని తెల్సినా వినకుండా ఉండాలేం పాటలోని దమ్ము అలాంటిది
ఆ పాటతాలూకా పదాలు గుండెల్లో దూచుకపోయేలా ఉన్నాయో మీరూ చదవండి
ఏరోజైతే చూశానో నిన్ను..ఆరోజే నీవైపోయానేను..
కాలం ఏదో గాయం చేసింది..నిన్నే మాయం చేశానంటుంది
లోకం నమ్మి అయ్యె అంటుంది..శోకం కమ్మి జోకొడతావుంది
గాతం కోస్తున్నా నేజీంవిచే ఉన్నా...ఆ జీవం నీవని శాక్ష్యం ఇస్తున్నా
నీతో గడిపిన ఆనిమిషాలన్నీ..నాలో పొంగే గుండేల సవ్వడులే
అవి చెరిగాయంటే నేనమ్మేదెట్టాగా...నీవు లేకుంటే నేనంటూ ఉండనుగా
నీకష్టంలో నేనూ ఉన్నానూ..కరిగే నీకన్నీరవుతాను
చెంపల్లోజారి నీగుండేల్లో చేరి..నీ ఏకాంతంలో ఓదార్పవుతాను


ఆ పాట తాలూకా విడియో మీరు చూడండి

నాకిష్టమైన సాంగ్..శారదా నను చేరవా సాంగ్


Sarada Nanu Cheraga (Sarada) by Telugumasala

Saturday, February 18, 2012

కమ్మని కలవై నను చేరిన నేస్తమా ..ఇక నీకు కలగానే మిగిలి పోతాలే..?


కమ్మని కలవై నను చేరిన నేస్తమా
పొమ్మని అనకు నన్ను ఈసారికి క్షమించుమా
నన్ను దాచుకున్న నీ మనసుని నొప్పించాను
నిన్ను దాచుకున్న నా మనసుని ద్వేశించాను
నీ ప్రతి కల నా కోసమని
నీ ప్రతి అడుగు నాతొ అని గుర్తించలేని గుడ్డివాడినయ్యాను
నీ కున్న ఆశ నేనేనని
నా ప్రతి శ్వాస నువ్వేనని తెలిసి తెన్చుకోవాలనుకున్నాను
కాని నేడు తెలిసింది నువ్వు లేని లోటు ,,,
కమ్మని కలవై నిదురించిన నీవు చెంత లేక
నిదురన్నదే కల అయినది ,
ప్రతి కలలో నను లాలించే నీవు
నేడు నా చెంత లేవు అనేది ఒక కల ఐతే మంచిది ,
అడుగున అడుగై నను నడిపించిన నీవు లేక
ప్రతి అడుగు తడబడుతుంది
ఇక నీవు లేక నేను జీవించలేను
ఈసారికి క్షమించుమా
నీవు చూడాలనుకున్నా రావాలనుకున్నా రాలేని ప్లేస్ కు వెలుతున్నా
ఈ వేదన బరించలేను ..ఒకటా రెండా అన్నీ చూసి ఎలా తట్టుకోగలను చెప్పు
నేను అందర్లా ఆలోచించను అందర్లా లైట్ తీసుకోలేను అందుకే ఈ నిర్నయం
అందరూ మంచివాళ్ళే నేను తప్ప నేనొక్కడినే నీకు శత్రువుని ఎందుకని అడుగలేను
నేనింటే అందుకే వెలుతున్నా దూరంగా చాలా చాలా చాలా దూరంగా
ఒకవేల నిజంగా నిజం తెల్సుకున్న రోజు కచ్చితంగా నన్ను చూడలేవు ఇది మాత్రం నిజం
అయినా నాపిచ్చిగాని నీవు నన్ను చూడలను కోవడమేంటి నాతో మాట్లాడాలను కోవడం ఎంటి నా పిచ్చిగాని కదా..?

చావు అంటూ వస్తే దారుణంగా ఉండాలి..

నా చావు అంటూ వస్తే దారుణంగా ఉండాలి..
తల పూర్తిగా చింద్రమై..గుర్తుపట్టలేనంతగా..
బాడీలోని ఏపార్టు కల్సి ఉండకూడదు
చిద్రమైపోయి చెల్లా చెదరు అయిపోవాలి
ఘటన జరిగిన ప్రాంతం మొత్త పూర్తిగా రక్తంతో తడిచి పోవాలి..
ఈ చావు చూసిన వాళ్ళు...ఎంత ఘోరం అనుకోవాలి
ఇలా జరిగినా కూడా నీవు మారవు కరగవు నేనని నాకు తెల్సి
ఇలా జరగాలని కోరుకోవడం నీమీదకోపం కాదు నామీద నాకు కసి
నామీద నాకే అసహ్యిం వచ్చేలా ఇంత ఘొరం జరిగాలని కోరుకునేలా చేశావు..
కనీసం అప్పుడైనా అవునా అని నాలో నిజాయితీని నమ్ముతావా..?
మళ్ళీ ఎవరో వకరు ఏదో చెబుతాను వెంటమే మనసు మార్చుకుంటావు కదా...?
నీవు ప్రపంచంలో అందర్ని నమ్ముతావు ..నన్ను తప్ప నెనేం తప్పు చేశాను
తప్పులు చేసి తప్పించుకునే వాళ్ళను చుట్టూ పెట్టుకొని నన్ను ఎలా దూషించ గలుగుతున్నావో..?

నీవు మర్చిపోయిన నేను మర్సిపోను

నీజీవితం అనే పేజీలో నేను ఒక్క లైన్ సోనన్ను ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలి


ఏదో చెప్పాలని ఉంది చెప్పలేను
గుండెళ్ళో దాగి ఉన్న నిజాలు ఎన్నో చెప్పాలని ఉంది చెప్పలేను
మనసు పొరల్లో దాగిన కన్నీటి కధ చెప్పాలనుంది చెప్పలేను
అసలు నిజాలని చెప్పలేక దూరంకాలేక ఏంటీ వేదన
నేను నాలో ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను కాదు చంపేశావు..ఎందుకు..?
తనకిష్టమైన వాల్లు బాదపడితే తట్టుకోలేరు మరి నీవు..?
నీవు చస్తే నాకేంటి అంటావు ..నేనటే ఎంత ఇష్టమోకదా నీకు
నాకు తెల్సి నాకు జరిగినట్టు ఎవ్వరికి జరుగదు మరొకరికి చెప్పుకోలేని భాద
బహుశా నేను మరనించాను అని తెల్సినా నీవు మౌనగానే ఉంటావేమో..
నీజీవితం అనే పేజీలో నేను ఒక్క లైన్ సోనన్ను ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలి
ఆ లైన్ ఎప్పుడో చెరిగి పోయివుంటుంది..అన్ని పేజీల నీ జీవితంలో
కొత్త కొత్తగా జరుగుతున్న ఘటనలు నాకు తెల్సు అందుకే ఇలా..?
నేనిలాగా గాలిలో దీపంలా ఉన్న నేను ఎప్పుడో ఆరిపోయేదీపాన్నని ఇప్పుడిప్పుదే తెలుస్తుంది
నాకు ఇప్పుడిప్పుడే అర్దం అవుతుంది నేను కరిగిపోయిన వాస్తవాన్ని
నేనోడీపోయాను కాదు కాదు నీవు దగ్గరుండి ఓడించి అందర్నీ గెల్సిపిస్తున్నావు
నేను ఓడి పోవడం నీకు అంత ఇష్టమా..నేనిలా ప్రతిక్షనం బాదపడటం నీకిష్టంకదా..?
అందర్నీ దాదాపు గెలిపించాలనే చూస్తావు..ఎవ్వరూ భాదపడకూడదనుకుంటావు నేను తప్ప
నేను భాద పడినా నీకు భాద అనిపించదు..నేను ఎమైనా చూస్తూ మౌనంగా ఉంటావు కదా
నీజీవితం లో నాలా ఎవ్వరికి జరిగి ఉండదు ఇంత దారుణంగా బాద పెట్టి ఉండవు
అందుకే నాలో నేను ఎప్పుడో చచిపోయాని నెనిప్పుడు బ్రతికి ఉన్న శవాన్ని
నామీద నాకు నాజీవితం మీద నాకే చిరాకేస్తుంది..ప్రతిక్షనం
కాని ఓనిజం నిన్ను నిప్పులా జీవితంత కాల్చేస్తుంది ..అది మాత్రం నిజం
ఆ నిజం ఎప్పటికీ ప్రతిక్షనం నీవు వద్దు జరిగినప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది లే

ప్రేమంటే ఇదేనా ..సారి ఇలాంటి ప్రేమల్లేవు అన్ని బ్రమలే

ప్రతిక్షనం నీపేరే జపిస్తున్నా..అదే నా జీవితం

ఎందుకిలా ఓడిపోయాను...ఎందుకిలా జరుగుతోందని

ఎందుకిలా ఓడిపోయాను...ఎందుకిలా జరుగుతోందని ఎన్ని సార్లు అనుకున్నా
ఎదురుగా సూన్యం తప్పించి...ఎమీ అర్దం కావడం లేదు ఇప్పుడు
తట్టుకోలేని సంఘటనలు జరగటం..నమ్మిన వాళ్ళు నిలువునా మోసం చేయడం
నిన్నటికి రేపటికి పెరిగిన దూరం చేరుకోలేనంతా గా అయింది
అన్నీ నా మందిలో ప్ర్రశ్నలే సమాదానం లేనివి అలజడి రేపుతున్నాయి
ఇది దేవుడీ నిర్నయ్..నేనిలా తట్టుకోలేని భాద పడాలని కదా..

Friday, February 17, 2012

మౌనంగా మిగిలి పోయాను ..?


మౌనంగా మిగిలి పోయాను
ఎందుకో తెలుసా ప్రియతమా ?
మనసులో ఎంత ప్రేమ వుందో
మాటలలో తెలుప లేక ,
గుండెల నిండా గూడు కట్టిన అభిమానం
చేతలలో చూప లేక ,
హృదయ స్పందనలో తపన
బాహ్య రూపంలో వ్యక్తీకరించ లేక ,
మరల మరల మౌనంగా
మిగిలి పోతున్నాను ......
భాషకు అందని భావాలు ఎన్నో
ఎలా తెలుప గలను ?
మనసు తలుపు తెరచి చూడు
రెక్కలు వచ్చిన ఊహలు
చిగురిస్తున్న ఆశలు
బాసలు చేసే ఊసులు
నేరవేరాలన్న ఆకాంక్షలు
అన్నీ నీకే అర్ధము అవుతాయి!!

నీకు చెప్పాలని వచినప్పుడల్లా ...అన్నీ మరచిపోతుంది మనసు


నీ కురులకు కుప్పెలు అవ్వాలని
నీ నుదుటన తిలకంగా నిలవాలని
నీ కనులకు కాటుక కావాలని
నీ చెవులకు బుట్టలుగా ఊగాలని
నీ పెదిమల నవ్వులుగా విరియాలని
నీ ముక్కున మక్కేర కావాలని
నీ ఎదపై హారంగా మెరవాలని
నీ నడుమున వడ్డాణముగా చుట్టాలని
నీ కాళ్ళకి గజ్జేలుగా మ్రోగాలని
నా చిన్న మనసుకి ఎంత ఆశో
చెప్పలేని చిలిపి కోరికలు ఎన్నో
నీకు చెప్పాలని వచినప్పుడల్లా
అన్నీ మరచిపోతుంది మనసు
నీ ప్రేమని మాత్రమె కోరుతుంది..
నువ్వే తన ప్రాణం అంటున్నది .
నా మనసు నన్ను వదిలి ఎన్నడో
చేరింది నీ చెంతకి
నువ్వంతగా నచ్చావు నా మనసుకి !
నా మనసుని.. అదే నీ మనసుని
పదిలంగా చూసుకో ప్రియ సఖీ !!

ఆలోచనలు రేపిన మ౦టలతో...ఇక నేనే అగ్నిగోళాన్నై ఉదయి౦చి

చీకటి రాకము౦దే
చలిగాలి పరిగెత్తుకొస్తు౦ది

అబ్బ... ఎవరు వేసి వెళ్ళారో
ఊరిపైన ఈ మ౦చు షామియానా
బొట్లు బొట్లుగా జారుతూ
చల్లటి ఉచ్చులతో నరాలు బిగిస్తో౦ది
చలిని చెక్కుతున్న అకాశ౦ ను౦చి
మ౦చు పొట్టులా రాలుతూనే ఉ౦ది
చుక్కలు కనిపి౦చడ౦ లేదు
చ౦దమామ జాడ తెలియడ౦ లేదు
చి౦తతోపు చివరల్లో౦చి
చలిగాలిలా దూసుకొచ్చే కీచురాళ్ళ ధ్వని
తెల్లార్లూ నిద్రను తరుముతూనే ఉ౦ది

రాత్రి కరిగినా మ౦చు తరగట౦ లేదు
పూలమొక్కల సిగలో ముత్యాలు మెరుస్తున్నాయి
మ౦చులో తడిసిన గుమ్మడి పువ్వు
చిన్నసైజు అక్వేరియ౦లా జలజలలు పోతో౦ది
అరటిబోదెలు నీటి చుక్కలుగా జారుతూ
శిరస్నాన౦ చేసొచ్చిన
పడుచుపిల్ల నునుపు దేహాన్ని తలపిస్తున్నాయి
మ౦చు ముద్దుల ముద్రలతో
గుమ్మ౦ ము౦దు న్యూస్ పేపరు సిగ్గుపడుతో౦ది
చలికి ముడుచుకున్న పావురాళ్ళలా
కిటికీలో పాల ప్యాకెట్లు!

పొద్దు పొడవట్లేదు
గడ్డకట్టిన శరీరాలపై సూదులు గుచ్చడానికి
సూర్యుడు భయపడుతున్నాడు
ఆలోచనలు రేపిన మ౦టలతో
ఇక నేనే అగ్నిగోళాన్నై ఉదయి౦చి
అన్ని దేహాలకూ కవిత్వాన్ని కాపడ౦ పెడతాను..

సీక్రెట్ కెమేరా తో స్పెషల్ ఎక్స్లూజివ్ ష్టోరీ...ఫొటోస్..సింగర్ ను వేదిస్తున్న డైరెక్టర్ బండారాన్ని బయట పెట్టినప్పటీ ఫొటోస్

సీక్రెట్ కెమేరా తో స్పెషల్ ఎక్స్లూజివ్ ష్టోరీ...ఫొటోస్..సింగర్ ను వేదిస్తున్న డైరెక్టర్ బండారాన్ని బయట పెట్టినప్పటీ ఫొటోస్..ఆవీడియో లింక్ కూడా చూడండి..

సీక్రెట్ కెమేరా తో స్పెషల్ ఎక్స్లూజివ్ ష్టోరీ...ఫొటోస్..సింగర్ ను వేదిస్తున్న డైరెక్టర్ బండారాన్ని బయట పెట్టినప్పటీ ఫొటోస్..ఆవీడియో లింక్ కూడా చూడండి..Thursday, February 16, 2012

ఏంటో ఇలాంటీ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు నన్ను ప్రతిక్షనం కాల్చేస్తున్నాయి దహించుకు పోతున్నా

ఎక్కడ ఉన్నా పక్కన నీవే ఉన్నట్టు ఉంటుంది...ఏంటో పిచ్చిమనస్సు కాదని వదలి వెళ్ళిన వాళ్ళకోసం ఇంకా పరితపిస్తూనే ఉంది..గొంతులో ప్రాణం పోయేదాకా నాకీ భాద తప్పదేమో భాదపెట్టడం నీకలవాటైంది ..భాద పడటం నాకు అలవాటైయింది..ఎందుకిలా నాకే జరుగుతోందో తెలియడంలేదు..అందరూ బాగున్నావు నీవుకూడా నీలైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా..ఒకడు పెట్టీన్ చిచ్చు లో ఇంకా కాలి పోతూనే ఉన్నా ..వాడు హేపీగానే ఉన్నాడు మరి నేను వాడు రగిల్చిన మంటల్లో కాలుతూనే ఉన్నా..నీవు కనీసం ఒక్కసారి అన్నా ఆలోచించావా వాడు పెట్టీన్ చిచ్చు నాజీవితంలో ఎలాంటి భాదను ప్రతిక్షనం నన్ను వెంటాడుతుందో వాడు అప్పుడు తన అవసరంకోసం నన్ను దోషిగా నిలబెట్టాలని..ఆడిన డ్రామాలో సమిదను అయ్యా..నా ఈ భాద నీకి చెప్పినా అర్దంకాదు..అర్దం చేసుకునే టైం కూడా నీకు లేదా...మనసులో అగ్నిగుండాలు రగిల్చావు..ఎవరికి చెప్పుకోను ఏమని చెప్పుకోను ..చెప్పినా వినేది ఎవరు ..నీవే ప్రాణం అని నమ్మిన నన్ను ..?వద్దులే ..నేను ఎప్పుడూ స్వార్దం ఆలోచించను నేను నాలా కాక నా మనస్సాకి ఎంతవద్దని చెబుతున్నా నీవు హేపీగా ఉండాలనే కోరుకుంటా..ఈ గొడవజరగక ముందుకూడా నన్ను అర్దం చేసుకుంటారండీ అన్నప్పుడు కుడా ...నా మనస్సాక్షి హెచ్చరిస్తూనె ఉంది ...ఇలా చేయకు తను నీకు దూరం అవుతుంది..ఆతరువాత తట్టుకోలేవని అయినా వినలా నేనూ నీవైపు ఆలోచించా నీవు సంతోషంగా ఉండాలనే నాన్ను నేను తగ్గి నీకు మంచి జరగాలని కోరుకున్నా ..ఇలా రివర్స్ అవుతుందని..పరిస్థితులు ఎదురుతిరుగుతాయని హెచ్చరిస్తూనే ఉంది నామనస్సు బట్ నిన్ను నమ్మా నీవలా చేయవని..ఒకప్పుడు నేనంటే నమ్మకం అదీ నామీద నాకు నమంకం అన్నావు ..అదే నమ్మా నీకూ నీ మనస్సాక్షి ఉందికదా అది ఏం చెప్పింది..అదే చేశావు అంతుకే ఇలా నేను అలా నీవు..ఒక్కసారి జరిగింది జరుగుతోంది ఆలోచించు నా వైపు ఆలోచించు నిజం తెల్సుస్తుంది ఇప్పటికీ ఎక్కడో ఆలోచనలు ..నన్ను షడన్ గా గుర్తుకొచ్చి నన్ను పిచ్చివాణ్ణి చేస్తున్నాయి..జరుగుతున్న ఘటనలు నమ్మలేకున్నా అన్నీ నిజాలు కదా నమ్మక తప్పడం లేదు..

ఈ మద్యి కొందర్ని చూశా ఒకరికొకరుగా ఎంత ఇష్టంగా ఉన్నారో తెలుసా...ఎవ్వ్రు వచ్చి చెప్పినా ఒకరిమీద ఒకరు నమ్మకంగా ఒకవేల చెప్పాలని చూస్తే వాడలాంటి వాడు కాదు వాడేంటో నాకు తెల్సు..నమ్మకంగా కళ్ళలో నిజాయితీగా చెబుతుంటే ఎందుకో ...ఎవ్వరో వచ్చి ఒక్కసారిగా గుండెళ్ళో గట్టిగా తన్నినంత భాద వేసింది..ఇంత ఇష్టంగా ఎలా ఉంటారా అని..అలాంటీ ప్రేమను చూసినప్పుడు అలాంటి నిజాయితీ ఇష్టాన్ని చూసినప్పుడు మనస్సు కలుక్కుమంటుంది..నాకు తెల్సి నాకు జరిగినట్టు ఎవ్వరికి జరుగదు..ఆ లైఫ్ అలా .. నిన్ను ప్రాణంగా నమ్మినందుకు ఇలా.చాలు ఇక తట్టుకోవడం నా వళ్ల కాదు..ఎందుకంటే జరిగినవి విని జరుతుగున్నవి విని నా గుండె నీరశించి పోయింది..ఇక తట్టుకోవడం నావళ్ళకాదు అందుకే నాకు మౌనంగా ఉండాలని పిస్తుంది..ఒంటరిగా ఉండాలని ఉంటుంది..నేకిక లేను అన్న మాట నాకు నాకే సంతోషంగా అని పిస్తుంది.. ఆరోజెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నా..జరిగేది అదేగా..జరిగినా ..ఎవ్వరికి ఎం అవుతుంది..పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఇంకా నన్ను మతిపోగొడుతున్నాయి....నన్ను నేనె అసహ్యించుకునేలా చేస్తున్నాయి..అందరూ బాగున్నారు ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేక చెప్పినా వినే వారు లేక ఇలా ప్రతిక్షనం నేను పడుతున్న భాద నీకేం తెల్సు నీకేం నీవు చాలా హేపేగా నీ కొత్త ప్రెండ్స్ తో హేపీగా మాట్లాడుతూ..నేనెవరో లేనట్టు అసలు ఆ జ్ఞాపకాలు నీకు గుర్తు ఉన్నాయా నీ స్నేతుల కంటే నేను హేపీగా ఉండు అదే నేను కోరుకునేది ఓకటి మాత్రం నిజం నీవు నన్ను చూడలేవు ..అయినా నా పిచ్చిగాని నీవు నన్ను చూడలనుకోవడం ఏంటీ ..కొత్త్ స్నేహితులు నా కంటే మంచి స్నేతులతో హేపీ గా ఉన్న నీకు నేను ఎప్పుడైనా గుర్తుకు వస్తానా అయినా గుర్తుపెట్టుకునేంత గొప్పవాడిని కాదులే..ఎంటో ప్రతిక్షనం ఇలా ఏం ఆలోచిస్తున్నా..నాలా ఎవ్వరికి జరుగదు అందరు బాగున్నారు బాగుంటారు..ఎందుకంటే అందరూ మంచి వాల్లు కదా..?నేనెందుకిలా అయ్యాను ..నాకెందుకిలా జరుగుతోంది..నేనేం అవుతున్నాను..ఎటు వెలుతున్నాను ఏం ఆలో చిస్తున్నావు..ఏం జరుగుతోంది..ఎందుకు నాకే ఇలా జరుగుతోంది నేనే ఇలా ఎందుకవుతున్నావు..నాకిలా జరగాల్సిందే కదా..నేనిలా అవ్వల్సిందే కదా..కాలిన బూడిదలా మర్చిపోయినా జ్ఞాపకాన్ని ఇంక ఎప్పటికీ చూడలేవు..చూడాలని లేనప్పుడు చూడలేవు ఏంటీ నేనేమన్నా.....కదా..? అంత మంది నీ మంచి ప్రెండ్స్ మద్యి నేను గుర్తు ఉండాల్సిన అవసం లేదుకదా..?గుర్తుపెట్టుకునేంత నాలో ఏముంది..అందరూ ఇప్పుడు నీకు కొత్తగా పరిచయం అయినవాళ్ళు నాకంటే ముందు పరిచయం అయిన వాల్లే బెష్టు నాలాంటి వాడీ గురించి ఎందూ ఆలోచిస్తావు పాత కొత్త పరిచయాల మాటల ప్రవాహాళ్ళో నేను ఎలా గుర్తు ఉంటాను ..అంత గా గుర్తుపెట్టుకునేంత గొప్పోడీనా ...( ఏంటో ఇలాంటీ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు నన్ను ప్రతిక్షనం కాల్చేస్తున్నాయి

కళ్ళలో దాగిన చిన్న కన్నీటి బొట్టు జారిగుండె లోని ఎంత భారాన్ని దించింది

బాధ అంటే తెలీదు అప్పటి వరకు బాధ అంటే తెలీదు అందం గా అల్లుకున్న స్నేహ బంధాలు తప్ప కన్నీళ్ళు అంటే తెలీదు నవ్వి నవ్వి కనుచెలమలు నిండడం తప్ప కష్టాలంటే తెలీదు నేస్తాలతో చిన్న చిన్న అలుకలు తప్ప విడిపోవడం అంటే తెలీదు సాయంత్రాలు నడవడం తప్ప మౌనంగ వుండడం తెలీదు సెలయేరులా గల గలా మాట్లాడడం తప్ప మరి ఈరోజేమిటి.. నవ్వులన్ని జ్ఞాపకాల్లో చేరిపోతున్నాయి అందమయిన బంధాలన్ని ఆటోగ్రాఫ్ లో భాషగా మారిపోతున్నాయి మనసులేమిటి మాటలని దాచేస్తున్నాయి వీడుకోలు చెప్పడం అంత కష్టమా?అరే...ఇదేమిటి?ఆకాశంలో కదా మేఘాలున్నాయి మా కన్నుల్లో వర్షం కురుస్తుందేమిటి?...

కళ్ళలో దాగిన చిన్న కన్నీటి బొట్టు జారిగుండె లోని ఎంత భారాన్ని దించింది...ఈ రోజే కన్నీటి బరువు తెలుసుకున్నానుఇందరి ప్రియ నేస్తాల సమక్షం కూడాఇవ్వని ఓదార్పు ఒక్కరి స్పర్శ అందించింది...ఈ రోజే ఒక ఆత్మీయుడిని తెలుసుకున్నానుఇన్ని తెలిపిన ఈ కష్టం ఇపుడు నాకిష్టమైందిఈ రోజు నాకెంతో విలువైనదిగోల పెడుతున్న మాటల గువ్వలను ఎగరనీయకుండా భావాల రూపం లోగుండె లోనే బందించేస్తూఇంకా ఎంత కాలమిలా..?మనసుకి స్నేహం మత్తు నిచ్చి నిద్రపుచ్చుతూమాటలకు మౌనం భాషనేర్పినవ్వుకుంటూఇంకా ఎంతకాలమిలా..?ఆగని కాలంకేసి భారంగా చూస్తూభారమైపోతున్న గుండెకేసి జాలిగా చూస్తూచూస్తూ..చూస్తూ..చెలిని దూరం చేసుకుంటూఇంకా ఎంత కాలమిలా..?
తొలి పొద్దులో గరిక పూవుపైమంచు తాకి మైమరచింది నేనేనా?మనిషి నేనేనా?వాన చినుకుల్లో కలిసి తడిసిఅలిసిపోయిన మనసు నాదేనా?రేకులు రాలుతున్న పూవును చూసిచెక్కిలి జారిన కన్నీరు నాదేనా?ఏది అప్పటి సున్నితత్వం?ఏది అప్పటి భావుకత్వం?వయసు పెరిగేకొద్దీమనసు చిన్నదయిపోతుందా?ధనం వచ్చేకొద్దీఆనందం విలువ పెరిగిపోతుందా?ప్రతి రాత్రి నను పలుకరిస్తూ మా ఇంటి కిటికీ లో నవ్వుతూ చంద్రుడు! వెన్నెల ఊసులెన్నో చెపుతూ కన్నెగుండెల్లో ఊహలెన్నొ నింపుతుంది ! ఏతారకతో స్నేహం కుదిరిందో ఇటురానేలేదు ఈరోజు నిశీధినేలే నెలరాజు! లోకమంతా చీకటి... మనసులోనూ అదే చీకటి...చెప్పలేని ఏదో వెలితి !

ఏ ఒక్క కన్నీటి బొట్టు నీ మనసును తాకలేదా,


అసలు నీకు కన్నీళ్ళకు అర్దం తెలుసా..?
నీ ఆలోచనలతో మనస్ బరువెక్కి..నప్పుడు కంటినుంచి జారేవే..?
నీవు నామనసుతో గేం ఆడి ఓడినప్పుడు వచ్చేవే ఆకన్నీరు
ఒకప్పుడు నేనూన్నా అని ఇప్పుడూ నీవెవరు అన్నప్పుడు వచ్చేవే కన్నీరు
ఒకప్పుడు ప్రతిక్షనం మైండ్ లో నేనున్నా అని చెప్పి ఇప్పుడు మరొకరి ఆలోచనలతో..అని తెల్సి నప్పుడు వచ్చేవే కన్నీరు..
ఎందుకలా బాదపడతావని అన్న నీవు తెల్సీ కూడా బాదపెడుతున్నావే అందుకొస్తున్నాయి కన్నీరు..
ఒకప్పుడు నీకు ఆకన్నీటి విలువ తెల్సు అనుకున్నా కాని అది పచ్చి అబద్దం..
మరొకరిని దోషిని చేసి ఏడ్చే ఏడ్పులనే నమ్ముతావు..నిజమైన కన్నీటి విలువ నీకు తెలీదు
ప్రపంచాన్నా నీలో చూసుకున్నా..నీతో కొత్త ప్రపంచాన్ని నిర్మిచాలనుకున్నా..దాన్ని కన్నీటి తో నింపావు
నీకు తెల్సా నాకు ఓడిపోవాలని లేదు...నీకు నన్ను గెలిపించాలని లేదు అందుకే తట్టుకోలేక వస్తున్నాయి కన్నీరు..
జరిగి పోయిజ జ్ఞాపకాలు మరువలేక జరుగుతున్న ప్రతి విషయం తెల్సి తట్టుకోలేక..
మోసపోయిన హృదయం ఇలాగే కన్నీరు కారుస్తుందని నీకు తెల్సా..ఏమో..?
మనిషిని మనసు ఉంటుందని ఆ మనసు నీదై ఉంటుందని బ్రమపడ్డా..కానీ
నీవిలా నేనీలా ..ఎందుకలా అంటూ కన్నీటితో అడుగుతున్నా కాని సమాదానం చెప్పే స్థితిలో లేవు..3

అసలేం జరుగుతోంది ... ఏం చేస్తున్నావో తెల్సానీకు


నా కళ్ళు నీటిలో నీకోసం వూగిసలాడుతోంది,
కంటినుండి జారే ఒక్కో చుక్క నీకోసం వెతుకుతూనే ఉంది,
మెల్లగా నా కనుపాప నుండి జారుతోంది చూడు,
అందులో ఏ ఒక్క కన్నీటి బొట్టు నీ మనసును తాకలేదా,
ఇలా నీవు మనసుతో ఆలో చిస్తావు అనుకోవడం నాబ్రమేమో
నిజమైన ప్రేమకు పోనీ ఇష్టానికి అర్థం ఇది కాదేమో ఒకసారి నీ మనసును అడుగు నాకోసం---------!

Wednesday, February 15, 2012

నాకేం జరుగుతోంది ...నీ ఆలోచనలతో చచ్చీపోతానేమో..?

నాకేం జరుగుతోంది ...నీ ఆలోచనలతో చచ్చీపోతానేమో..? ఆమె ఫోన్ చెయ్యకపోతే ఎందుకంత బాధ.. ఆమె నుంచి మెసేజ్ రాకపోతే ఎందుకంత ఆవేదన... ఏం ప్రాణం పోతుందా.. ఉద్యోగమేమైనా ఊడిపోతుందా.... లేక భూ ప్రళయం వస్తుందా... ఎందుకంత ఆవేదన.. ఎందుకంత బాధ.. ఇలా ప్రతిసారి నా మనసుకు చెప్పుకోవాలని, నా మనసు పడుతున్న ఆరాటాన్ని తగ్గించుకోవాలని అనిపిస్తుంది. కానీ, నా వళ్ల కావడం లేదు. ఎందుకిలా అవుతుంది. ప్రతి క్షణం ఆమె రూపం నా మదిలో మెదులాడుతునే ఉంది. ఆమె ఆలోచనే నా దినచర్యగా మారిపోయింది. ఎందుకిలా అవుతోంది. ఈ క్షణంలో తను బహుశా ఇలా ఉండొచ్చు. ఆ సమయంలో ఆమె అలా మాట్లాడొచ్చు. ఇలా అనుక్షణం ఆమె గురించి ఆలోచనలే. అంతేనా, తను నాతోనే ఉండాలి. తను నా ఆలోచనగా బతకాలి... నీకు సన్నిహితంగా ఉండే వాళ్లపై ఈర్ష్య పడేలా చేస్తున్నావ్.స్నేహమంటే ప్రాణమిచ్చే నాలోనూ కనిపించని కసిని నింపుతున్నావు. ఎందుకింతలా ఎప్పుడు లేని స్వార్ధం కలుగుతుందోంది. మనసు ఆవేదన చెందుతుంది.
ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి. కానీ, ఒకటి మాత్రం నిజం... ఇంతలా నీగురించి ఆలోచిస్తున్నా... ఏదో మూల మన జ్ఞాపకాల్లో తియ్యని అనుభూతి ఎంతటి బాధనైనా తట్టుకునే శక్తిని అందిస్తుంది..నువ్వు ఎన్ని గంటలకు లేస్తావో... ఎన్నింటికి రెడీ అవుతావో... ఏ రోజు ఎలాంటి డ్రస్ వేసుకుంటావో.. ఒకటేమిటి... ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నాతో నేను ఉంటునే, పూర్తిగా నీవయ్యాయను. నిన్ను సొంతం చేసుకోవాలనే తపనలో... మిత్రులకి సమయం కేటాయించలేక, మాట్లడక... నా సొంత వాళ్లకు దూరమవుతున్నానేమోనని ఆవేదన కలుగుతుందుంది. అయినా నవ్వు కావాలని... నువ్వే కావాలని..నీతో బతుకు పంచుకోవాలని మనసు పదే పదే చెబుతుంది. కావాల్సినంత ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. అందుకే ఏ మెసేజ్ వచ్చినా. ఎక్కడ నుంచి కాల్ వచ్చినా అది నీ ఆత్మీయ తలపేనేమో అని ఉలిక్కి పడడం పరిపాటిగా మారిపోయింది. చూసేవాళ్లకు ఏంటీ ఈ ధోరణి... ఎందుకింత పిచ్చి... అనిపించొచ్చు. నిజమే ఇది పిచ్చే... కానీ పాపం... నిజాయితితో ప్రేమిస్తూ పరితపిస్తున్న మనసుకు తెలియదు కదా... ఇది పిచ్చని.నా ప్రేమలో స్వచ్ఛత, నా మాటల్లో నిజాయితీ నీకు మాత్రం తెలియనిదా... నిన్ను మెప్పించినవి... నీ ప్రేమను దక్కించినవి నా ఈ లక్షణాలే కదా. మనం కలిసిన ప్రతి సందర్భం, మాట్లాడుకున్న ప్రతి మాట... మదిలో శాశ్వత ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి. ప్రతి క్షణం నీ ఆనందాన్ని, అభివృద్ధిని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాదు, నీ ఆనందం నేనే అవ్వాలనీ, నీ ఆనందం నీనే అయితే ఎంత బాగుంటుందో అని ఆశ పడుతున్నాను. ఎన్ని కన్నీళ్లెదురైనా, ఎన్ని కష్టాలు కాళ్లకు బంధాల్ని వేసినా.. నీ దరిచేరాలనీ, నిన్ను దక్కించుకోవాలనీ... నీ.. ప్రేమ గురుతులతో నింపిన నా మనసు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఉరకలు వేస్తోంది. మనసులు కలయికతో మధుర లోకాల్లో విహరిస్తున్న మన బంధాన్ని... ప్రణయ బంధంగా మార్చేందుకు శ్రీకారం చుట్టు. నీ మనసు విప్పు... నా మదిలో రగులుతున్న నిప్పును ఆర్పు..
చూశావా నీగురించి నేను ఎంతగా ఆలో చిస్తానో ..నాకు నీవే ప్రపంచం ..నీవేలోకం.. నీవు కాదని వెళ్ళినా ..నన్ను కాదన్నా ఎందుకో నీమీద అస్సలు కోపంరాదు..నాకు ప్రపంచంలో నిన్ను ఇష్ట పడ్డంతగా ఎవ్వరినీ ఇష్టపడలే నా ఈ ఇష్టం లో నీమీద ప్రేమ ఉంది ..ఎంత అంటే చెప్పలేను నేనంటూ ఈ బూమిమీద లేకుండా పోతే అది నీకోసమే ..నేను నీవద్దనుంచి ఏమీ ఆశంచలేదు...అందరి లాంటివాడీని కాదు..నీగురించి నీవు ఆలో చిస్తున్నావో లేదో కాని నీగురించి ప్రతిక్షనంఅంతగా ఆలోచిస్తాను ..నీవు పిచ్చి అన్నా ఏమైనా అను ... నేనింతే ఎన్ని జరిగినా నీవు మారతావేమో గాని నేను మారను ...ఎన్ని జరిగినా నీ మీద ఇష్టం నాలో కొంచెంకూడా తగ్గలేదు ..మనం కల్సిన మొదట్లో ఎంత ఇషంగా ఉన్నానో అంతకంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు నాగుండెళ్ళొ ఉంది ....ఎందుకో తెలీదు...జీవితంలో నిన్ను ఇష్టపడ్డంతగా ఎవ్వరినీ ఇష్టపడలేదు పడనుకుడా ఏం మాయచేశావో తెలీదు.. ఏమైందో తెలీదు..నేనింతే.నీకోసం ప్రతిక్షనం ఆలొచిస్తూనే ఉంటా నువ్వు దూరం అయ్యే కొద్ది నీ ఆలోచనలు నాకు మరింత దగ్గర అవుతున్నాయి....
నీతో జీవితం పంచుకోవటం కోసం ఎన్ని జన్మలు ఇనా వేచివుంటాను ఈ జన్మలో అది సాద్యింకాదని నాకు తెల్సు..ఎందుకంటే నీవు మారావు కాదు కాదు నిన్ను మార్చారు నామీద పగపెంచారు నామీద ఉన్న దూరాన్ని కావాలని పెంచారు ఇలా చేసి వాళ్ళు సాదించిదేమిటో నాకు తెలీదు...ఇది ప్రేమ అని నేననుకుంటున్నా నీవు కాదన్నా నేనింతే నేను చనిపోవడం అంటూ జరిగితే అది నీకోసమే అని నీకు తెల్సు కాని తెలియనట్టు దూరంగా ఉంటావు ఒక్కోసారి నీమీద ఇష్టం ...మనల్ని దూరం చేసిన వారందరిని చంపేద్దామనిపిస్తుంది..అంతకోపంవస్తుంది ఎందుకో తెలీదు అది తెల్సి నీవు భాదపడతావని ఆగి పోతున్నా ఏమో చెప్పలేదు ఆపని చేస్తానేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఏం చేస్తున్నానో ఏమాలోచిస్తున్నానో అర్దం కావడంలేదు ..మనోదైర్యం తప్పి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తున్నానేమో కదా..ఒక్కొసారి సహనం కోల్పోయినప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి..ఏంచేయను .. ఇలాంటప్పుడు నీతో షేర్ చేసుకోవడానికి నాకు నీవు దూరంగా ఉన్నావుకదా....( ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది )

నీ నయనాల నడుమ దూరం ఎంత?


నీ నయనాల నడుమ దూరం ఎంత?
నీ ఉచ్వాస నిశ్వాసల మద్య నిడివి ఎంత?
నీ గుండె చప్పుడుకు వేగం ఎంత?
నీ కనురెప్పలకు సవ్వడి ఎంత?
నీ అడుగులకు ఎడం ఎంత?
జవాబు నీ చిరునవ్వులో దాచుకున్నావా....
నేను చెప్పనా ,నిజం చెప్పనా
మన ఇరువురి మనసుల దూరమంత ....
రెప్పపాటు క్షణమంత....
మన ఆలోచనల పరుగంత.....
నీ జ్ఞాపకాల విలువంత....
మన ప్రేమకున్న వయసంత.....
నేను నిన్ను చేరుకునే అంత....

స్నేహంగా వుండే వాళ్ళు విడిపోవాల్సిన పరిస్తితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి..?

ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉండే ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య ఏ పనుల వత్తిడో, చిన్నపాటి అభిప్రాయబేధమో తలెత్తితే అది క్రమేపీ పూడ్చలేనంత అగాధమవడానికి ఏతావాతా ఎన్నో కారణాలుండొచ్చు. కానీ అన్నింటి కన్నా పెద్ద కారణం మాత్రం అపసవ్యమైన వారిద్దరి ఆలోచనాధోరణే! ఈ ప్రపంచంలో ఒక మనిషి మనకు దగ్గరవ్వాలంటే ఎన్నో మనస్తత్వ విశ్లేషణలు, నిజనిర్థారణలూ అవసరం అవుతున్నాయి. అదే కొద్దిగా తేడా వస్తే చాలు.. ఎలాంటి సంజాయిషీలూ, క్షమించడాలూ లేకుండా క్షణకాలంలో వారికి దూరమైపోతున్నాం. ఓ మనస్పర్థ వస్తే చాలు.. తప్పయినా ఒప్పయినా మనం అనుసరించే పద్ధతే కరెక్ట్‌ అని ఫిక్స్‌ అయిపోతున్నాం. అందుకే మనసుల మధ్య ఏర్పడే అగాధాన్ని పూడ్చుకోవాల్సింది పోయి మొండిపట్టుదలతో బింకంగా హఠమేస్తున్నాం.. ‘మనకేం అవసరం.. వస్తే వాళ్లే వస్తారులే’ అన్న అహం కమ్ముకుపోతుంది. అంతా సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇద్దరూ ఒకరికొకరు ఎంతో సాయం చేసుకుని ఉంటారు. ఓ చిన్న అపార్థం బుర్రని తొలవడం మొదలు.. ‘వాళ్లు మనకు చేసిందానికన్నా మనం వాళ్లకు ఎంతో సాయం చేశామని.. మనం లేనిదే వాళ్లకు జరుగుబాటు కాదని’ గత జ్ఞాపకాలను ప్రేమతో మానేసి ద్వేషంతో గుర్తుకుతెచ్చుకుంటాం. గతంలో అవతలి వారి చిరునవ్వులకు పులకించిపోయిన మనసు కాస్తా ద్వేషంతో ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తుకువచ్చినప్పుడు ఆ నవ్వులనే గుర్తు చేసుకుని మరీ చిటపటలాడుతుంది.


హ్యూమన్‌ సైకాలజీ, బాడీ లాంగ్వేజ్‌లు, కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌తో మనుషుల మనసుల్ని త్వరగా గెలవగలిగే మెళుకువలు అలవర్చుకుంటున్నాం. కానీ అందులో ఎక్కడా చిక్కదనం లేదు. ఫైవ్‌స్టార్‌ హోటల్‌లో రిసెప్షనిస్ట్‌ నవ్వుకీ మన నవ్వుకీ తేడానే లేదు. రెండు నవ్వులూ అరక్షణమే విచ్చుకుంటాయి. అంతలోనే మూసుకుపోతాయి. కృత్రిమ హావభావాలతో కూడిన అచ్ఛమైన ప్రొఫెషలిజం! ఇంత సులభంగా మనుషులకు దగ్గరవగలిగే మనం, ఇంత సులభంగా మనల్ని మనం మార్కెట్‌ చేసుకోగలిగే మనం.. గాఢమైన అనుబంధాలను ఎందుకు పెనవేసుకోలేకపోతున్నాం? అందమైన చిరునవ్వులు, పొందికైన మాటలూ, ముచ్చటగొలిపే ముఖకవళికలు, ఆకర్షణీయమైన ఆహార్యం.. అన్నీ స్పెషల్‌ ట్రైనింగ్‌ తీసుకుని మరీ నేర్చుకుంటున్నాం. ఎందరినో పరిచయం చేసుకుంటున్నాం, సాన్నిహిత్యం పెంచుకుంటున్నాం, అనుబంధపు మాయమాటలతో ఒకరినొకరు మోసపుచ్చుకుంటూ అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నాం.. రైలు ప్రయాణంలో స్టేషన్‌ వస్తే దిగిపోయే ప్రయాణీకుల్లా అంతే అవలీలగా తప్పుకుపోతున్నాం. మరో రైలు, మరో మజిలీ, మరికొన్ని స్నేహాలూ.. జీవితం సాగిపోతూనే ఉంటుంది. కొత్త మనుషులు కలుస్తూనే ఉంటారు. ఇంతకుముందు ఎందరో కలిసారు...ఇప్పుడూ ఎందరో కలుస్తున్నారు..అందరూ మనసుల్ని గెలవలేరు అది కోదరికేసాద్యిం......ఇక్కడ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు సహాయం చేసుకోవడాలు ఉండవు..నిస్వార్దపు స్నేహం తప్ప..ఎందుకు ఏలా అంటే కారణం ఉండదు...అది మనసుకు మాత్రమే తెలిసే నిజం అలా దగ్గరయిన స్నేహం...మరీ దగ్గర అయ్యేకొద్దీ దూరం అవుతుందేమో అనే భయం..బయలుదేరుతుంది ఎందుకో తెలీదు..అదే నిజమయి ఆస్నేహం దూరం అవుతుందేమొ అనే అనుమానం కొన్నిసార్లు నిద్దురను దూరం చేస్తుంది...కారణం తెలీదు ....అనుకోని పరిస్థితుల్లో అదే నిజం అయితే..?ఏం చేయాలి..?..మీరే చెప్పండి...ఇద్దరిదీ తప్పు లేదు కాలం అలా నిర్నయించింది..కాలన్ని నిందిస్తూ ఉండటం తప్ప ఏమీచేయలేని ని నిస్సహాయస్థితి

నీ ఆలోచనలతో నిండిపోయిన జ్ఞపకాల పెట్టెలోనైనా

ఎన్నిసార్లని విరిచేస్తాం
తీరని కలలు కనే ఏ హృదయాన్నైనా
ఎన్నిసార్లని పీకేస్తాం
రాళ్ళ పగుళ్ళలో తలెత్తే ఏ మొక్కనైనా

ఎన్నిసార్లని మూసేస్తాం
దారి మధ్యలో ఉబికే ఏ ఊటనైనా
ఎన్నిసార్లు తొక్కేస్తాం
శాశ్వతం అనుకునే ఏ పరకనైనా

ఎన్నిసార్లని కుక్కేస్తాం
నీ ఆలోచనలతో నిండిపోయిన జ్ఞపకాల పెట్టెలోనైనా
ఎన్నిసార్లని ఛేదిస్తాం
అసాధ్యమని తెలిసిన ఏ పద్మవ్యూహాన్నైనా

ఎన్నిసార్లని ముందుకుతోస్తాం
అలసత్వం నిండిన ఏ పిరికి మెదడునైనా
ఎన్నిసార్లని చూస్తూంటాం
నీ కై పరితపించే మనస్సుకు ప్రాణం వుంది
ఆ తపన ఎన్నాళ్ళు గొంతులో ప్రాణం వున్నత వరకేగా
నీవు ఎన్నాళ్ళూ దూరంగా ఉంటావు నా గొంతులో ప్రానం తీసేతవరకేగా

నీతో మాట్లాడాలంటే మాట తడబడుతుంది !

ఎవరిని చూసినా గుండె కొట్టుకుంటుంది కానీ
నిన్ను చూస్తేనే గుండె ఆగిపోతున్దనిపిస్తుంది !
ఎవరితో ఎన్నైనా మాట్లాడగలను కానీ
ఎవరినైనా కన్నులలో కన్నులుంచి చూడగలను
నీ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేను ఎందుకో !
ఎవరి వెనక నడవాలన్నా ఇష్టం వుండదు కానీ
నీ అడుగులలో అడుగువేస్తే ఎంతో ఇష్టం నాకు !
ఎవరితోనైనా కొంత సమయమే ఉండాలనిపిస్తుంది
నీతో మాత్రమే జీవితాంతం ఉండాలనిపిస్తుంది !!

అలా చేయవు కదా ...?

మౌనంగా మిగిలి పోయాను,... ఎందుకో తెలుసా ప్రియతమా ?

మౌనంగా మిగిలి పోయాను
ఎందుకో తెలుసా ప్రియతమా ?
మనసులో ఎంత ప్రేమ వుందో
మాటలలో తెలుప లేక ,
గుండెల నిండా గూడు కట్టిన అభిమానం
చేతలలో చూప లేక ,
హృదయ స్పందనలో తపన
బాహ్య రూపంలో వ్యక్తీకరించ లేక ,
మరల మరల మౌనంగా
మిగిలి పోతున్నాను ......
భాషకు అందని భావాలు ఎన్నో
ఎలా తెలుప గలను ?
మనసు తలుపు తెరచి చూడు
రెక్కలు వచ్చిన ఊహలు
చిగురిస్తున్న ఆశలు
బాసలు చేసే ఊసులు
నేరవేరాలన్న ఆకాంక్షలు
అన్నీ నీకే అర్ధము అవుతాయి!!

Tuesday, February 14, 2012

కమిట్ అయితే సిమాచాన్స్ ఇప్పిస్తా అని..సింగర్ ను వేదిస్తున్న సినిమా డైరెక్టర్

గాత్రం దేవుడిచ్చిన వరం..చిన్నప్పటినుంచే ఎన్నో పాటలు పాడి... సినిమాలో సింగర్ గా మంచిపేరు సంపాదించుకొని సెటిల్ అవ్వాలని ..సినీవినీలాకాశంలో వెలగాలని ఎన్నో కలలు కన్నది అనూషా..చిలిపిగా సినిమాలో చాన్స్ ఉందని తెల్సి వెళ్ళింది...ఎవరో పాటలు పాడటానికి ఓ సింగర్ వచ్చింది అని తెల్సుకున్న కామాందుడు తనను కలవమని చెప్పడంతో అమాయకంగా జగదీష సత్యి డైరెక్టర్ ఆఫీసుకు వెళ్ళింది మొదట బాగానే మాట్లాడిన ఆ డైరెక్టర్ ఆతరువాత తన ప్రతాపం చూపించడం మొదలు పెట్టాడు అంతే ఏం చేయాలో తెలీని అనూషా ఏడ్చింది అయినా వదల్లేదు..నీకు ఏడుస్తుంటే నాకు ఏడుపొస్తుంది అంటూనే దాడి చేయడం మొదలు పెట్టాడు మొత్తానికి ఎలాగోలా ఆ కామందుడి నుంచి తప్పించుకున్న ఆనుషాను వదల్లేదు.. తనతో రిలేషన్ పెట్టుకుంటే సింగర్ గా మంచి లైఫ్ ఇస్తాను అని చెప్పుకొచ్చాడు..అలా sms లు పంపిస్తూనే ఉన్నాడు..ఆ తరువాత ననను ఏంచేస్తాడో అని .. జీ 24 నిఘాటీం ను ఆశ్రయించింది...అంతే జీ 24రంగంలో కి దిగి ఆ కామాందుడి బ్రతుకు బైట పెట్టింది..మంచి మాటలు చెబుతూనే ఎక్కడెక్కటో తడుముతున్నాడు ..ఆలా మొత్తానికి ఆ కామాదుడి చెరనుంచి చిన్నగా జారుకుంది.. సింగర్ అనూష్ సదరు డైరెక్టర్ జగదీష్ సత్యిది అది మొదటి సినిమా ఇంకా రిలీజ్ కూడా కాలేదు ..అప్పటి వరకు అసిష్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాడు..మరి ఇప్పుడే ఇలా చేస్తే..ఆతరువాత అందర్నీ వదులుతాడా సినిమా ప్రపంచానికి ఇలాంటి చీడపురుగులు అవసరమా.. అని సినిమా పెద్దలు ఆలో చించాలి మరి నీచుడి రియల్ ష్టోరీ మీరూ చూడండినమ్మకు ...నమ్మకు ఈ ఆడోళ్ళ ప్రేమను అది నిజం అని నమ్మితే ఇంక అంతే

నమ్మకు ...నమ్మకు ఈ ఆడోళ్ళ ప్రేమను అది నిజం అని నమ్మితే ఇంక అంతే.. ఈ పాట వింటే తెలుస్తుంది..ఆడదానికోసం మగాళ్ళు ఎన్నో చేశారు తాజ్ మహల్ కట్టింది మన మహాళ్ళే ఆలా ఆడాళ్ళు మనకోసం ఏదైనా చేసినట్టు చరిత్రలో ఉందా..నమ్మకు ...నమ్మకు ఈ ఆడోళ్ళ ప్రేమను అది నిజం అని నమ్మితే ఇంక అంతే.. ఈ పాట వింటే తెలుస్తుంది..ఆడదానికోసం మగాళ్ళు ఎన్నో చేశారు తాజ్ మహల్ కట్టింది మన మహాళ్ళే ఆలా ఆడాళ్ళు మనకోసం ఏదైనా చేసినట్టు చరిత్రలో ఉందా..మగవాళ్ళు ఆడాళ్ళ కోసం ప్రాణం త్యాగం చేయడానికి సిద్ద పడతాం మరి వాళ్ళూ వీడు కాకపోతే ఇంకోడు అనుకుంటారు కదా ఈపాట వింటే మీకే తెలుస్తుంది.....

ప్రేమకు ..ఇష్టానికి తేడా ..?

కాటుక కన్నుల వాలు చూపుల తో నా మనసు రగిలిపోతున్నది ప్రియతమా


తడి ఆరని ముంగురుల జల జలా జారు
నీటి బిందువులు ముత్యాల వలె
మోముపై మురిపెముగా చేరి
నెమ్మదిగా జారి మయమవ్వగా ,
కాటుక కన్నుల వాలు చూపుల
సోయగాల దాటిని బిందువులు కొన్ని ,
మెరిసే నుదుటన వడివడిగా
ఆధారాల జాలువారే బిందువులు కొన్ని,
నును బుగ్గల సిగ్గులు తాకి మురిసి
ఆవిరి అవ్వాలనుకునే బిందువులు కొన్ని ,
ఆధారాల వోమ్పులలో ఆగి అవిరవ్వాలని
ఆశపడే పడే బిందువులు కొన్ని ,
అన్నీ కలసి నిన్ను ప్రేమగా తాకుతుంటే ,
అర విరిసిన కన్నులతో నా ముందర నిలిచి
విరిసీ విరియని చిరునవ్వులు విసిరితే
నిన్ను తాకి ధన్యమైన బిందువులను చూసి
నా మనసు రగిలిపోతున్నది ప్రియతమా !!
అలక తీర్చు భారము మాత్రము నీదే సుమా !!

మౌనంగా మిగిలి పోయాను ..మాటలలో తెలుప లేక ,..?


మౌనంగా మిగిలి పోయాను
ఎందుకో తెలుసా ప్రియతమా ?
మనసులో ఎంత ప్రేమ వుందో
మాటలలో తెలుప లేక ,
గుండెల నిండా గూడు కట్టిన అభిమానం
చేతలలో చూప లేక ,
హృదయ స్పందనలో తపన
బాహ్య రూపంలో వ్యక్తీకరించ లేక ,
మరల మరల మౌనంగా
మిగిలి పోతున్నాను ......
భాషకు అందని భావాలు ఎన్నో
ఎలా తెలుప గలను ?
మనసు తలుపు తెరచి చూడు
రెక్కలు వచ్చిన ఊహలు
చిగురిస్తున్న ఆశలు
బాసలు చేసే ఊసులు
నేరవేరాలన్న ఆకాంక్షలు
అన్నీ నీకే అర్ధము అవుతాయి!!

మీకు ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు....?..ఇవే ప్రేమలో నిజాలు

...... ప్రేమించండి అదే నిజమని బ్రమ పడకండి..?
...... ఆ ప్రేమ ఎప్పుడైన ఎలాగైనా మారొచ్చు..?
కారణం చెప్పలేం మద్యి స్వార్దపరులు వచ్చి మార్చొచ్చు..?
ఒకప్పుడు ప్ర్ర్రేమంకు రీజన్స్ అడ్డు పడొచ్చు..?
ఆ ప్రేమే ఓన్లీ ఇష్టంగా మిగిలిపోవచ్చు..?
కారనం చెప్పలేం ఎప్పుడూ ఎదైనా జరగొచ్చు..
మనిషిని ఏమార్చి మార్చగలిగినవాడే ప్రేమలో విజేత..?
బయట ఒకలా నీ ఎదుట మరోలా మాటలు చెప్పేవాడీ విజేత..?
వాస్తవాలు కాని కాకమ్మ కబుర్లు నమ్ముతావు..?
నీవు జీవితాన్ని చదివావు అనుకున్నా కాని ఇలా మరొక మనసుని ..
చూశారుగా సిన్సియర్ గా ఇష్టపడితే లాబం లేదు..?
సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తే లాబంలేదు...?
గుండే నిండా నిజమైన పేమ పెట్టుకున్నా లాబం లేదు..?
మొదట్లో చెప్పిన వేష్టు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటేనే ఆ ప్రేమ నిజం
నిజాయితీగా గుండెల నిండా ప్రేమ పెట్టుకోంటే నిన్ను ఎవ్వరూ నమ్మరు..?
నటించాల ...మాటల తో మాయచేయాల..ఎదుటివాన్ని దొంగలా చూపించాల
అప్పుడే నీది నిజమైన ప్రేమ అని నమ్మి నమ్మిన వాళ్ళను వదులుకొని నీతో..?


(ఇప్పుడు రోజు ఉదయం 10గంటలు.మద్యాన్నం4 గంటలు సాయంత్రం 10 గంటలకు..? మరొకరి తో నీ మాటల ప్రవాహం )Monday, February 13, 2012

ఇలాంటి మాటలు తీయగానే ఉంటాయి..నిజ జీవితంలో కాదు

సుప్రింకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ రాం జెట్మలాని తో నేను

బయటపడలేక బంధించబడ్డ భావం ప్రేమ కాదా?

ముసుగుకప్పిన నీ మాటాల తెరచాటున,
బయటపడలేక బంధించబడ్డ భావం ప్రేమ కాదా?

తడి ఆరని నీ కనుపాపల మాటున,
మసకబారిన నా రూపం దాచుంచడం ప్రేమ కాదా?

ప్రేమలేదని చెప్పే నీ మాటలతో,
నీ పెదవి ఒణుకు ప్రేమ కాదా?

గెలవలేమని తెలిసి నీ గుండెదాటని,
కలువలేమని తెలిసి నా మనసు చేరని అనురాగం ప్రేమ కాదా?


అది దాటిరాలేక దుఖంలో నీవు,
నిను చేరుకోలేక చేతకాని వాడిలా నేను......

నిజమా ..? మరి...? ఏమోలే ...? కానీ..? వద్దులే..?

నీతో ఎడబాటు ఇంత బాధాకరమైనదని ...నాకు నేడే తెలిసింది !

నీతో ఎడబాటు ఇంత బాధాకరమైనదని
నాకు నేడే తెలిసింది !
వెన్నెలలోను వడగాడ్పులు
ఉంటాయని,
శీతాకాలంలో చలిమంటలు
బాధిస్తాయని ,
మండు వేసవిలో చల్లనినీడ
హాయినివ్వదని ,
హేమంతము మనసు తాపాన్ని
చల్లార్చదని ,
సప్తవర్ణపు ఇంద్రధనువు అందంగా
కనిపించదని ,
మనసునిండా నీ రూపమే
నిండి వుంది వెంటాడితే
నీతోడులో కాక మనసు
ఎచట సేద తీరుతుంది ??
మరలిరా ప్రియతమా నాకోసం
మనసు నీకోసమే ఆరాటపడుతున్నది !!

నా మనసు రగిలిపోతున్నది ప్రియతమా !!

తడి ఆరని ముంగురుల జల జలా జారు
నీటి బిందువులు ముత్యాల వలె
మోముపై మురిపెముగా చేరి
నెమ్మదిగా జారి మయమవ్వగా ,
కాటుక కన్నుల వాలు చూపుల
సోయగాల దాటిని బిందువులు కొన్ని ,
మెరిసే నుదుటన వడివడిగా
ఆధారాల జాలువారే బిందువులు కొన్ని,
నును బుగ్గల సిగ్గులు తాకి మురిసి
ఆవిరి అవ్వాలనుకునే బిందువులు కొన్ని ,
ఆధారాల వోమ్పులలో ఆగి అవిరవ్వాలని
ఆశపడే పడే బిందువులు కొన్ని ,
అన్నీ కలసి నిన్ను ప్రేమగా తాకుతుంటే ,
అర విరిసిన కన్నులతో నా ముందర నిలిచి
విరిసీ విరియని చిరునవ్వులు విసిరితే
నిన్ను తాకి ధన్యమైన బిందువులను చూసి
నా మనసు రగిలిపోతున్నది ప్రియతమా !!
అలక తీర్చు భారము మాత్రము నీదే సుమా !!

Sunday, February 12, 2012

నాకే ఎందుకిలా జరుగుతుంది నేనేం తప్పుచేశాను

నాకే ఎందుకిలా జరుగుతుంది నేనేం తప్పుచేశాను..నాకు ఇలా ఎందుకు జరుగుతొంది..అందరూ మంచి వాళ్ళు నీదృష్టీలో నన్నే ఎందుకిలా దోషిని చేశావు..నేనెప్పుడూ స్వార్దంగా ఆలోచిస్తా..అందుకు విరుద్దంగా జరుగింది జరుగుతోంది..ఏంటో అందర్నీ నమ్ముతావు నన్ను తప్ప..ఎదైనా బాద అనిపించినప్పుడు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఓదారిస్తే బాగుండు అనుకుంటారు అందరూ ఆ ఇష్టమైన వాళ్ళ్ర్ భాద పెడితే భాద చాలా కష్టంగా ఉంటుంది..మరీ వ్యక్తి వద్ద ..నన్ను వద్దులే చెప్పుకోలేని భాద ...ఎవ్వరూవినకూడదు ..ఒక్క క్షనం నాగురించి ఎందుకు ఆలోచించవు.. నేనెంత భాదపడుతున్నానో నీకు అర్దంకాదు అర్దం చేసుకోవడాని ట్రై చేయవు నీకు ఆ అవసరం లేదు నేను నీ చేతిలో ఓడిపోయిన మనసుని కాదు కాదు మనిషిని ..నీవు దగ్గరుండి మరో వ్యక్తి సమక్షంలో ఓడించావు..ఇలాంట సంఘటన ఏవ్వరి లైఫ్ లో రాద్ అలా ఎవ్వరూ చేయరు...ఒకవేళ నీవు నిజంగా నేనంటే ఇష్ఠం ఎవ్వరికి ఇలా జరగదు ..ఇష్టపడ్డవ్యక్తిని ఇంతగా ఎవ్వరూ బాదపెట్టరేమో కదా మరొ వ్యక్తిముందు ఓడించడం ఎంత దారూనం ఆ భాద అనుభవించిన వాడికే తెలుస్తుంది..అవతలి వాళ్ళు నీవిషయంలో విజయ గర్వంతో నా వైపు చూసిన చూపులు చూశావా నిన్ను ఎలా ఓడించానో అన్న మాటలు గుండెళ్ళొ ఎంత భాదను మిగిల్చాయోకదా...కొందరు కావాలని నా ఎదురుగా నీతో మాట్లాడుతూ నన్ను హేళన చేస్తుంటే ఎలా తట్టుకోగలను చెప్పు..ఒక్కటి కాదు రెండుకాదు ఎన్నో దెబ్బలు మనసుకు తగులుతూనే ఉన్నాయి ఎన్నని తట్టుకోగలదు చెప్పు నేను మనిషినే..అందరిముందు నన్ను కాలావని ఓడిస్తున్నావు ..ప్రతిక్షనం..అలా ప్రతిక్షనం నన్ను ఓడిస్తూన్నప్పుడు ఒక్కసారి నన్ను గెలిపించాలని నీకపించలేదు అది నేను ఏజన్మలో చేసుకున్న పాంపమోకదా..అప్పటినుంచి ఏరొజైనా నన్న్ ఎన్ని మాటలు అన్నావు..అంటున్నావు కనీసం భాదపడతాను అని తెల్సీ అంటున్నావు..వేరే వాళ్ళు నాఎదురుగా నన్ను హేళన చేస్తున్నారు ...నిన్ను ప్రాణంగా ఇష్ట పడ్డానుకాబట్టి...నన్ను గెలిపించవు ఎప్పటికీ అందరూ ఎదురుగా నన్ను ఓడిస్తూనే ఉంటావు ..ఎందుకో నామీద నీకు ఇంత కోపం.. నన్ను ప్రతిక్షనం ఓడిస్తూనే ఉన్నావు...ఒకప్పుడు నాతో ఎంత కేరింగా ఉన్నావో మరి ఇప్పుడు బద్ద శత్రువులు కూడా ఉండరేమో మనలా..ఏవ్వరిని నీ జీవితంలో నన్ను బాదపెట్టినంతగా భాద పెట్టి ఉండవేమో..నీవిషయంలో నేనూ ప్రతిక్షనం బాదపడుతూనే ఉన్నా....ఎందుకో నీకు తెల్సు కాని నీకేం తెలీయనట్టు ఉంటావు..ఎవ్వరో చెప్పిన వన్నీ నమ్మావు అవే నిజం అనుకుంటున్నావు ..నిన్ను మళ్ళి అది నిజంకాదు అని ఒప్పించాలని అనిపించలేదు ..ఎందుకంటే నా గురించి తెల్సి వాళ్ళు చెప్పించే నమ్ము తున్నప్పుడు నేంఫు ఎందుకు నిన్ను నమ్మించే ప్రయత్నం చేయాలి నేను ప్రాణంకటే ఎక్కువగా ఇష్ట పడ్డ వ్యక్తి చేతిలో ఓడిపోయిన మనిషిని ఇప్పుడు కూడా ఎవ్వరెవ్వరో నా ఎదురుగా నన్ను ఓడీస్తున్నారు నీవు వాళ్ళనే నమ్ముతున్నావు నేనూ ఏం చేయగలను చెప్పు..కాని ఎప్పుడో చెప్పను నీవు నిజం తెల్సుకుంటావు ..అప్పటికి నేనుండను నీవు ఎంతవెతికినా ఎంత పిలచినా పలుకను ..అప్పుడు తెలుస్తుంది నేనేంటో..ప్లీజ్ ఇప్పటికీ నన్ను గెలిపించవా అని దీనంగా అడగాలని ఉంది కాని నీవు గెలిపించవు..అందరి మాటలు నమ్మావు నమ్ముతున్నావు నేనేంటో తెల్సి...నీవు సంతోషం గా ఉండటం కోసం ఎన్ని సార్లు నన్ను నేను తగ్గించుకొని బాదను దిగమింగుకొని నీవన్నదే జరగానలి చూశాను..అందుకే నచ్చుతారండీ బాగా అర్దం చేసుకుంటారండీ అన్న మాట వెనుక ..అన్న నీమాటల వెనుక నేనూ ఎంత భాద పడ్డానో తెలీదు..నీవు నవ్వుతూ ఉండాలి అన్నదే కోరుకున్నా గాని నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని ఛూడలేదు...అయిన నన్ను ఎంత దారుణంగా ఓడిస్తూ వస్తున్నావు ఓడించావు నేను హాస్పిటల్ పాలైనా నీకు జాలి లేదు..నాకు జరిగినట్టూ ఎవ్వరికీ జరుగదు నీ జీవితంలో నన్న భాద పెట్టినట్టూ ఎవ్వరిని భాద పెట్టి వుండవు..ప్లీజ్ నాకిక ఓడీపోవాలని లేదు..నీకు నన్ను గెలిపీంచాలని లేదులే కదా..నేనూ మానసికంగా చాలా చచ్చిపోయాను ..మరోకరి సమక్షంలో ఇష్టమైన వ్యక్తి వద్దులే ..ఎమైతే నీ నోట నేను వినకూడదనుకున్నానో అన్నీ విన్నా..అది నన్ను అన్నవే..ఆ రోజులు ఇంక తిరిగి రావని తేలింది..ఎందుకంటే .. నీ మనస్సుకు తెల్సు నాకు కొన్ని నిజాలు తెల్సాయి ఏమీ చేయలేను ...నీవు మాత్రం ఓరోజు ఘోరంగా ఓడిపోయి న రోజు నేను తప్పకుండా గుర్తుకు వస్తా ఆ నిజం నిన్ను పూర్తిగా కాల్చివేస్తుంది..నిన్ను రక్షించాలని ఎంతగానో ట్రై చేశా కాని నీవు నమ్మే స్థితిలో లేవు..నేనేమైనా నీవు హేపీగా ఉండాలి అంతే ఆ నిజాన్ని ఎప్పుడు నమ్ముతావో తెలీదు కాని నేను బ్రతికి ఉండగా నన్ను నమ్మవు అని మాత్రం తేలింది...అవును ఎవ్వరైనా ఇష్ట పడ్డ వ్యక్తి బాద పడితే తట్టుకోలేరంట నిజమేనా అలా ఎలా ఉంటారో కదా అంత ఇష్టంగా ఉండి ఒక్కసారిగా అంతలా మారిపోతారా..ఎలా సాద్యమోకదా
నీతో ఎడబాటు ఇంత బాధాకరమైనదని
ఎంతగా బాదపడుతున్నానో నీకేం తెల్సు.
ఎందుకంటే భాదపడటం..
నిద్రలేని రాత్రుల్లు గడపడం నేర్పావుగా
వెన్నెలలోను వడగాడ్పులు
ఉంటాయని,
శీతాకాలంలో చలిమంటలు
బాధిస్తాయని ,
మండు వేసవిలో చల్లనినీడ
హాయినివ్వదని ,
హేమంతము మనసు తాపాన్ని
చల్లార్చదని ,
సప్తవర్ణపు ఇంద్రధనువు అందంగా
కనిపించదని ,
మనసునిండా నీ రూపమే
నిండి వుంది వెంటాడితే
నీతోడులో కాక మనసు
ఎచట సేద తీరుతుంది ??
మరలిరా ప్రియతమా నాకోసం
మనసు నీకోసమే ఆరాటపడుతున్నది !!

మనసులో ఎంత ప్రేమ వుందో ..మాటలలో తెలుప లేక ,

మౌనంగా మిగిలి పోయాను
ఎందుకో తెలుసా ప్రియతమా ?
మనసులో ఎంత ప్రేమ వుందో
మాటలలో తెలుప లేక ,
గుండెల నిండా గూడు కట్టిన అభిమానం
చేతలలో చూప లేక ,
హృదయ స్పందనలో తపన
బాహ్య రూపంలో వ్యక్తీకరించ లేక ,
మరల మరల మౌనంగా
మిగిలి పోతున్నాను ......
భాషకు అందని భావాలు ఎన్నో
ఎలా తెలుప గలను ?
మనసు తలుపు తెరచి చూడు
రెక్కలు వచ్చిన ఊహలు
చిగురిస్తున్న ఆశలు
బాసలు చేసే ఊసులు
నేరవేరాలన్న ఆకాంక్షలు
అన్నీ నీకే అర్ధము అవుతాయి!!

సూర్యుడు భయపడుతున్నాడు....ఆలోచనలు రేపిన మ౦టలతో

చీకటి రాకము౦దే
చలిగాలి పరిగెత్తుకొస్తు౦ది

అబ్బ... ఎవరు వేసి వెళ్ళారో
ఊరిపైన ఈ మ౦చు షామియానా
బొట్లు బొట్లుగా జారుతూ
చల్లటి ఉచ్చులతో నరాలు బిగిస్తో౦ది
చలిని చెక్కుతున్న అకాశ౦ ను౦చి
మ౦చు పొట్టులా రాలుతూనే ఉ౦ది
చుక్కలు కనిపి౦చడ౦ లేదు
చ౦దమామ జాడ తెలియడ౦ లేదు
చి౦తతోపు చివరల్లో౦చి
చలిగాలిలా దూసుకొచ్చే కీచురాళ్ళ ధ్వని
తెల్లార్లూ నిద్రను తరుముతూనే ఉ౦ది

రాత్రి కరిగినా మ౦చు తరగట౦ లేదు
పూలమొక్కల సిగలో ముత్యాలు మెరుస్తున్నాయి
మ౦చులో తడిసిన గుమ్మడి పువ్వు
చిన్నసైజు అక్వేరియ౦లా జలజలలు పోతో౦ది
అరటిబోదెలు నీటి చుక్కలుగా జారుతూ
శిరస్నాన౦ చేసొచ్చిన
పడుచుపిల్ల నునుపు దేహాన్ని తలపిస్తున్నాయి
మ౦చు ముద్దుల ముద్రలతో
గుమ్మ౦ ము౦దు న్యూస్ పేపరు సిగ్గుపడుతో౦ది
చలికి ముడుచుకున్న పావురాళ్ళలా
కిటికీలో పాల ప్యాకెట్లు!

పొద్దు పొడవట్లేదు
గడ్డకట్టిన శరీరాలపై సూదులు గుచ్చడానికి
సూర్యుడు భయపడుతున్నాడు
ఆలోచనలు రేపిన మ౦టలతో
ఇక నేనే అగ్నిగోళాన్నై ఉదయి౦చి
అన్ని దేహాలకూ కవిత్వాన్ని కాపడ౦ పెడతాను..

Saturday, February 11, 2012

నికే చెప్పేది

Orkut Scraps - I Love You

Orkut Scraps

నీ మనసు విప్పు... నా మదిలో రగులుతున్న నిప్పును ఆర్పు

ప్రేమలో విజయం సాధించి, పవిత్ర ప్రేమని కోరుకునే ఓ ప్రేమికుడి మనసు పలికిన మౌనరాగాలు.. ఆమె ఫోన్ చెయ్యకపోతే ఎందుకంత బాధ.. ఆమె నుంచి మెసేజ్ రాకపోతే ఎందుకంత ఆవేదన... ఏం ప్రాణం పోతుందా.. ఉద్యోగమేమైనా ఊడిపోతుందా.... లేక భూ ప్రళయం వస్తుందా... ఎందుకంత ఆవేదన.. ఎందుకంత బాధ.. ఇలా ప్రతిసారి నా మనసుకు చెప్పుకోవాలని, నా మనసు పడుతున్న ఆరాటాన్ని తగ్గించుకోవాలని అనిపిస్తుంది. కానీ, నా వళ్ల కావడం లేదు. ఎందుకిలా అవుతుంది. ప్రతి క్షణం ఆమె రూపం నా మదిలో మెదులాడుతునే ఉంది. ఆమె ఆలోచనే నా దినచర్యగా మారిపోయింది. ఎందుకిలా అవుతోంది. ఈ క్షణంలో తను బహుశా ఇలా ఉండొచ్చు. ఆ సమయంలో ఆమె అలా మాట్లాడొచ్చు. ఇలా అనుక్షణం ఆమె గురించి ఆలోచనలే. అంతేనా, తను నాతోనే ఉండాలి. తను నా ఆలోచనగా బతకాలి... నీకు సన్నిహితంగా ఉండే వాళ్లపై ఈర్ష్య పడేలా చేస్తున్నావ్.స్నేహమంటే ప్రాణమిచ్చే నాలోనూ కనిపించని కసిని నింపుతున్నావు. ఎందుకింతలా ఎప్పుడు లేని స్వార్ధం కలుగుతుందోంది. మనసు ఆవేదన చెందుతుంది.
ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి. కానీ, ఒకటి మాత్రం నిజం... ఇంతలా నీగురించి ఆలోచిస్తున్నా... ఏదో మూల మన జ్ఞాపకాల్లో తియ్యని అనుభూతి ఎంతటి బాధనైనా తట్టుకునే శక్తిని అందిస్తుంది..నువ్వు ఎన్ని గంటలకు లేస్తావో... ఎన్నింటికి రెడీ అవుతావో... ఏ రోజు ఎలాంటి డ్రస్ వేసుకుంటావో.. ఒకటేమిటి... ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నాతో నేను ఉంటునే, పూర్తిగా నీవయ్యాయను. నిన్ను సొంతం చేసుకోవాలనే తపనలో... మిత్రులకి సమయం కేటాయించలేక, మాట్లడక... నా సొంత వాళ్లకు దూరమవుతున్నానేమోనని ఆవేదన కలుగుతుందుంది. అయినా నవ్వు కావాలని... నువ్వే కావాలని..నీతో బతుకు పంచుకోవాలని మనసు పదే పదే చెబుతుంది. కావాల్సినంత ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. అందుకే ఏ మెసేజ్ వచ్చినా. ఎక్కడ నుంచి కాల్ వచ్చినా అది నీ ఆత్మీయ తలపేనేమో అని ఉలిక్కి పడడం పరిపాటిగా మారిపోయింది. చూసేవాళ్లకు ఏంటీ ఈ ధోరణి... ఎందుకింత పిచ్చి... అనిపించొచ్చు. నిజమే ఇది పిచ్చే... కానీ పాపం... నిజాయితితో ప్రేమిస్తూ పరితపిస్తున్న మనసుకు తెలియదు కదా... ఇది పిచ్చని.నా ప్రేమలో స్వచ్ఛత, నా మాటల్లో నిజాయితీ నీకు మాత్రం తెలియనిదా... నిన్ను మెప్పించినవి... నీ ప్రేమను దక్కించినవి నా ఈ లక్షణాలే కదా. మనం కలిసిన ప్రతి సందర్భం, మాట్లాడుకున్న ప్రతి మాట... మదిలో శాశ్వత ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి. ప్రతి క్షణం నీ ఆనందాన్ని, అభివృద్ధిని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాదు, నీ ఆనందం నేనే అవ్వాలనీ, నీ ఆనందం నీనే అయితే ఎంత బాగుంటుందో అని ఆశ పడుతున్నాను. ఎన్ని కన్నీళ్లెదురైనా, ఎన్ని కష్టాలు కాళ్లకు బంధాల్ని వేసినా.. నీ దరిచేరాలనీ, నిన్ను దక్కించుకోవాలనీ... నీ.. ప్రేమ గురుతులతో నింపిన నా మనసు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఉరకలు వేస్తోంది. మనసులు కలయికతో మధుర లోకాల్లో విహరిస్తున్న మన బంధాన్ని... ప్రణయ బంధంగా మార్చేందుకు శ్రీకారం చుట్టు. నీ మనసు విప్పు... నా మదిలో రగులుతున్న నిప్పును ఆర్పు..
చూశావా నీగురించి నేను ఎంతగా ఆలో చిస్తానో ..నాకు నీవే ప్రపంచం ..నీవేలోకం.. నీవు కాదని వెళ్ళినా ..నన్ను కాదన్నా ఎందుకో నీమీద అస్సలు కోపంరాదు..నాకు ప్రపంచంలో నిన్ను ఇష్ట పడ్డంతగా ఎవ్వరినీ ఇష్టపడలే నా ఈ ఇష్టం లో నీమీద ప్రేమ ఉంది ..ఎంత అంటే చెప్పలేను నేనంటూ ఈ బూమిమీద లేకుండా పోతే అది నీకోసమే ..నేను నీవద్దనుంచి ఏమీ ఆశంచలేదు...అందరి లాంటివాడీని కాదు..నీగురించి నీవు ఆలో చిస్తున్నావో లేదో కాని నీగురించి ప్రతిక్షనంఅంతగా ఆలోచిస్తాను ..నీవు పిచ్చి అన్నా ఏమైనా అను ... నేనింతే ఎన్ని జరిగినా నీవు మారతావేమో గాని నేను మారను ...ఎన్ని జరిగినా నీ మీద ఇష్టం నాలో కొంచెంకూడా తగ్గలేదు ..మనం కల్సిన మొదట్లో ఎంత ఇషంగా ఉన్నానో అంతకంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు నాగుండెళ్ళొ ఉంది ....ఎందుకో తెలీదు...జీవితంలో నిన్ను ఇష్టపడ్డంతగా ఎవ్వరినీ ఇష్టపడలేదు పడనుకుడా ఏం మాయచేశావో తెలీదు.. ఏమైందో తెలీదు..నేనింతే.నీకోసం ప్రతిక్షనం ఆలొచిస్తూనే ఉంటా నువ్వు దూరం అయ్యే కొద్ది నీ ఆలోచనలు నాకు మరింత దగ్గర అవుతున్నాయి....
నీతో జీవితం పంచుకోవటం కోసం ఎన్ని జన్మలు ఇనా వేచివుంటాను ఈ జన్మలో అది సాద్యింకాదని నాకు తెల్సు..ఎందుకంటే నీవు మారావు కాదు కాదు నిన్ను మార్చారు నామీద పగపెంచారు నామీద ఉన్న దూరాన్ని కావాలని పెంచారు ఇలా చేసి వాళ్ళు సాదించిదేమిటో నాకు తెలీదు...ఇది ప్రేమ అని నేననుకుంటున్నా నీవు కాదన్నా నేనింతే నేను చనిపోవడం అంటూ జరిగితే అది నీకోసమే అని నీకు తెల్సు కాని తెలియనట్టు దూరంగా ఉంటావు ఒక్కోసారి నీమీద ఇష్టం ...మనల్ని దూరం చేసిన వారందరిని చంపేద్దామనిపిస్తుంది..అంతకోపంవస్తుంది ఎందుకో తెలీదు అది తెల్సి నీవు భాదపడతావని ఆగి పోతున్నా ఏమో చెప్పలేదు ఆపని చేస్తానేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఏం చేస్తున్నానో ఏమాలోచిస్తున్నానో అర్దం కావడంలేదు ..మనోదైర్యం తప్పి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తున్నానేమో కదా..ఒక్కొసారి సహనం కోల్పోయినప్పుడు ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి..ఏంచేయను .. ఇలాంటప్పుడు నీతో షేర్ చేసుకోవడానికి నాకు నీవు దూరంగా ఉన్నావుకదా....( ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది )

నా ప్రాణం నీ పాదాలకే అంకితం ..

నా కలలో నువ్వే. నా కళ్ళలో నువ్వే. నా కన్నీళ్ళలో నువ్వే.. నా కవిత లోను నువ్వే
నా శ్వాసనిస్వసలలో నువ్వే నా ఆశ లో నువ్వే నా ఆయువు లో నువ్వే నా ఆత్మ లోను నువ్వే..
నా నిన్న నువ్వే నా నేడు నువ్వే నా రేపు నువ్వే
నా వేదన నువ్వే..నా వేదం నువ్వే.. నా ఆది నువ్వే.. నా అంతం నువ్వే ..
నువ్వే.. నువ్వే.. నువ్వే ..నేను అనేది మరిచినా నాకు ..సమస్తం నువ్వే ..
నా ప్రాణం నీ పాదాలకే అంకితం ..
నా ఆయువు దీపం నాకు నేను గ అర్పుకోవటానికి.. నీ చివరి చూపుకై నా ఈ ఎదురు చూపు..
ఓ సారి కనిపిస్తే నీ రూపాన్ని కళ్ళ నిండా నింపుకొని, మరు జన్మకు కరునిస్తవనే కాంక్ష తో కళ్ళు మూస్తాను..

ఇలా ఎప్పుడూ నీ కోసం ఎదుర్సుస్తూ వుంటాను