. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 31, 2011

ప్లీజ్ మనసులతో ఆడుకోవద్దు...అందరూ తట్టుకోలేరు


ప్లీజ్ మనసులతో ఆడుకోవద్దు...అందరూ తట్టుకోలేరు
ప్రశాంతంగా ఉన్న జీవితాలలో అలజడులు..
కారనాలు వెతుక్కుంటుంటే..జీవితంలో ఏమి కనిపించదు కారు చీకట్లుతప్ప..
అనుకోకుండా అల్లుకున్న బందాలు ...ఒక్కసారిగా దూరం అయితే మిగిలేది ఆంతులేని విషాదమే
నిజాయితీ నమ్మకాలు లేని స్నేహాలు చేయొద్దు...ఇవిలేని బందాలు నిలబడవు..
గతం ఒకప్పుడు పంచదార గుళికలు ఆయితే ఆ బందం వికటిస్తే అంతా విషమే..
మోసంచేసి ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉండొచ్చు ..అది నీజివితంలో ఎప్పుడొకప్పుడు దహించి వేస్తుంది నిన్ను..
తిరిగిరాని గతం మనస్సును ఎప్పుడూ రంపంకోతలా భాదిస్తూనే ఉంటుంది..
జరిఘటనలు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా గుండెల్లో గునపాలు దింపినట్టు భాదిస్తూనే ఉంటాయి.
.గుండెగొంతుకల్లో ఆ విషాదంతాలూకా భాద కెలుకుతూనె ఉంటుంది..
నిజంగా అనిపిస్తుంది మనుషులు ఇలాగా కుడా ఉంటారా అని..?
తాను అనుకున్నది సాదించుకోవడంకోసం దేనికైనా తెగబడి నాటకాలు ఆడేవారు కొందరు..
తను ఇష్టపడ్డ వ్యక్తే భాదపడతాడని తెల్సి అంటున్నమాటలు చేస్తున్న పనులు..
అందుకే అనిపిస్తుంది వీళ్ళకు మనసు ఉంటుందాఅని..వీళ్ళకు మానవత్వపు విలువలు గురించి ఆలోచిస్తారా అని..
వీళ్ళకి మనసులో భాదలు..అనే వాటి గురించి ఆలోచించకుండా హాయిగా ఎలా ఉంటారా అనిపిస్తుంది..
మనసు కష్టం అంటే వీళ్ళకు తెలుసా మనసులో భాద అంటే వీళ్ళకు తెలుసా అని..?
అవునులే ఇవన్నీ తెలిస్తే వీళ్ళెందుకు ఇలా ప్రవర్తించి ఎదుటి మనసును చిత్రహింసలకు గురి చేస్తారు..

రేపటి రోజు ఏమౌతానో తెలియదు

ఇక తట్టుకోలేను నన్ను వదలి వెళ్ళిపో


http://jreddycreations.blogspot.com/ లోనిది అమె క్రియేషన్ నిజంగా సూపర్ కదా..

నీ కన్నీటికి అర్హులైనవారు నిన్ను ఏడిపించరు
http://jreddycreations.blogspot.com/ లోనిది అమె క్రియేషన్ నిజంగా సూపర్ కదా..

ఎందుకో ఆక్షణం గుండె అరలలో మీ రూపం ..కదులుతుంది


అందంగా తిరిగే జంటలను చూస్తుంటే ..
మనసూ మెత్తగా .. అడుగుతుంది ..
దురాన వున్న నీ కోసం ..

ఎందుకో ఆక్షణం గుండె అరలలో మీ రూపం ..
చప్పుడు చేయకుండా కదులుతుంది ..
కళ్ళు మత్తుగా ముసుకొంటై..
నాప్రాణం లో కలసిన వున్నా మీ మనసుని వెతకడం కోసం ..

మనం కలిసాం విడీపోయాం ఇంక ఎప్పటికీ కలిసే అవకాశంలేదు
కలయిక లో వున్నా తీపి జ్ఞాపకాలను ..
ఎదురు చూపుల నిరీక్షణలో నెమరు వేసుకొంటూ క్షణ క్షణం భారం గా ..
అనుక్షణం మీద్యాసలో గడిపేస్తూ ..
నీవు రావని తెల్సి నాకిక లేవని తెల్సి కూడా..
వేచిచుస్తున్నాను నేస్తం మీ రాక కోసం ..

అసలు ప్రేమలో కాదు ఎదురుచూడటంలోనే ఆనందముంది


అందుకే నన్ను ప్రేమించకు ప్రియతమా.
నీ ప్రేమకోసం నేను పడిన వేదన,
నా ప్రేమను నీకు వ్యక్తం చెయ్యాలన్న ఆవేదన,
నీకోసం జారే ప్రతి కన్నీటిబొట్టు చూసినప్పుడు కనిపిస్తుంది,నా మదిలొని నీ ప్రేమ,
నీ కోసం కన్నీళ్ళు పెడుతున్నా ఆనందంగా ఉంటుంది,
దూరమైన నీకోసం చూసే ఎదురుచూపులోను ఆనందమే,
నీవు చెంతనున్నా ఇంత ప్రేమ కనిపించదేమో,
నీ ప్రేమ పొందాలని పడే ఆరాటం,
నిన్ను చేరువవ్వాలన్న ఆకంక్షా,
నీతో సమయాన్ని గడపాలన్న ఆలోచనలు,
నీ ప్రేమ దొరకముందున్న నాప్రేమ అనంతం,
అసలు ప్రేమలో కాదు ఎదురుచూడటంలోనే ఆనందముంది,
ప్రేమ దోరకముందు ప్రేమ కనిపిస్తుంది,
కాని ప్రేమ దొరికిన తర్వాతా ప్రేమ మాయమవుతుంది,
అందుకే నన్ను ప్రేమించకు ప్రియతమా.

Sunday, January 30, 2011

నన్ను శిక్షిస్తున్నావు. తట్టుకోలేను నన్ను వదిలి వెళ్ళిపో.PLESE


నా ప్రేమకు ప్రేరణ నువ్వు,
నా గుండెకి ఊపిరి నువ్వు,
ఎదను గెలవాలన్న,
వేదన పెట్టాలన్నా,నీకే సాధ్యం చెలి,
ఎవరో తెలియని నువ్వు,ఎందుకు నా మనసుని శాసిస్తున్నావు,
ప్రేమ నేరమా మరి,
ఎందుకు నన్ను శిక్షిస్తున్నావు.
నీ మౌనమే మనసుని బాధ పెడుతుంది,
నీ రూపమే హృదయాన్ని ఆక్రమించింది,
అసలు ఎమిటీ బాధ, గాయం కనబడని బాధ,
మనసుని వేధించే బాధ,
ప్రేమ అంటే బాధేనా,
మనసు మనల్ని మరచి,
మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోవటమేనా ప్రేమంటే?
నన్ను నన్నుగా వుండనీయదెందుకు?
నీ రూపాన్ని నా కనుల నుండి కదలనీయదెందుకు?
నీ ఉహలని నా ఊపిరిగా మర్చింది ఎందుకు?
ఏ ప్రశ్నకి సమాధానం తెలియదు,
తెలిసి నువ్వు నాకు చేరువవవు,
ప్రేమ నన్ను వదిలేయి,
తనని నా నుండి దూరం చెయ్యి,
ఎదకు తగిలిన గాయాలు నన్ను బాధిస్తున్నాయి,
ఇక తట్టుకోలేను నన్ను వదిలి వెళ్ళిపో ప్రేమ నన్ను వదిలేయి

ఇంతా జరుగుతున్నా ఏమి జరగనట్టున్న ఎలా ఉంటున్నావు..?కలలైనా కన్నీరైనా నీవల్లనే....
కలలైనా కన్నీరైనా నీవల్లనే
బాధించినా బందించినా నీతలపులే
నగపించినా వగపించినా నీఊసులే
అనుభందమేదో అందించావు బందమైరాక బాదించావు

నువ్వు నేను మనమని మురిసాను
జంటగా రేపటికై కలకాలం స్నేహితులుగా కలిసుంటాంఅని అనుకున్నా
నిజమన్నది నిష్టూరమాడి నీతోడన్నది తడబడి ఎడబాటై గ్రహపాటైనది...
ఎదల చొరబాటు మనదా పొరబాటు ఎవ్వరిది తొందరబాటు...
ఇలా మనిద్దరిని విడతీసిన కాలం కసితీర్చుకుంది..
ఇంతా జరుగుతున్నా ఏమి జరగనట్టున్న నీవు ఇప్పుడు నాకేమౌతావు

ఓకరికొకరుగా బ్రతకాలన్న కలను కల్లలు చేసావు
నివు నీవు నన్ను మరిచిపొమ్మంటున్నావు...నాకది అసాద్యిం ప్రియా
ఐనానీవు నన్ను మరచిపోతున్నావని మరచిపోయావని అనిపిస్తే మరణించిపోవాలనిపిస్తుంది
నీదూరం నిజమంటూ ఆనిప్పు గుండేల్లో ననుదహిస్తుంటే
తాళలేని గుండె, కల్లల రెక్కలపై ఊహల పానుపున మనఊసుల దుప్పటిలో
నువులేని రేపటిని తలచలేక నేటిని మరచి నిన్నల్లోనే నిదురోతున్నది....మౌనంగా రోదిస్తూ..అంతకంటే ఏమి చేయలేక

తాకే ప్రతి అల నీ జ్ఞాపకం


ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా....... ??
సముద్ర తీరాన న ఒంటరి పయనం
తాకే ప్రతి అల నీ జ్ఞాపకం
నా కాళ్ళను తడిమి నిన్ను గుర్తుచేస్తూ ఉంటే
నీవులేని నా ఒంటరి తనాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా........ ??
వీచే చిరుగాలి న మేను ని తడుముతూ ఉంటే
నీ స్పర్స ను గుర్తుచేస్తుంటే
నీ తోడు ఏది అని ప్రస్నిస్తుంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా...... ??
నేను వేసే ప్రతి అడుగు
తన తోడును వెతుకుతూ ఉంటే
నీ తోడు ఏది అని ప్రస్నిస్తుంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా....... ??
మౌనం గా తల వొంచాను వాటి ప్రశ్నలకి
ఎప్పటికీ చెప్పలేనని తెల్సి..సమాధానం చెప్పలేక ..

వీళ్ళు మనుషులా...వీళ్ళకు మనస్సంటూఉందా వీళ్ళకు..?వీళ్ళు మనుషులా...మనస్సంటూ ఉందా..?
వాళ్ళేంచేస్తున్నారో వాళ్ళకు అర్దం అవుతుందో లేదో
ఓ వ్యక్తి ఇబ్బంది పడకూడదని ఎన్ని కోల్పోయానో నాకు తెల్సు..
ఎన్నోసార్లు కాంప్రమైజ్ అయ్యాను అవుతూనే ఉన్నా..?
ఆ వ్యక్తే ప్రతిక్షనం నన్ను ఎలా ఇబ్బంలు పెట్టాలా అని చూస్తుంటే ...
ఛా ఎంమనిషి అని విరక్తిగా అనుకోవడం తప్పె ఏమి చేస్తాం..
నేనేమైనా చేయగలను కాని అతని లా నేను వెధవను కాదుకదా..?
అతనికి అడ్డంగా సపోర్టు చేస్తున్నా ఆ మనిషి గురించి ఆలోచిస్తుంటే..
నిజంగానే అనిపిస్తుంది తెల్సి చేస్తుందా తెలియక చేస్తుందా అనుకోపరిస్థితుల్లొ చేస్తుందాని
వాళ్ళకు తెలుసో లేదో వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలనే కోరుకుంటాను ఎప్పుడూ
దాన్ని వాళ్ళు నామంచితనం అనుకున్నా చాతగాని తనం అనుకున్నా అది వాళ్ళిష్టం
తను చేసే ప్రతి పనికి నేను భాదపడ్తున్నానని తెలిసే చేస్తుంది..
నాకు నమ్మడమే తెల్సు ..ప్రాణంకంటే ఇష్టపడటమే తెల్సు..
ఎదోరకంగా మనుషులను ఇబ్బంది పెట్టాలని అనుకోను..
వాడు ఎవ్వడైనా నాకిష్టమైన వ్యక్తి కి ఇష్టంకనుక ఏప్పుడూ ఇబ్బంది పడకుడదనే అనుకుంటా..

నాగురించి అక్కర లేనప్పుడు నేను తిసుకునే నిర్నయాన్ని అడ్డుకునే హక్కు వాళ్ళ కెక్కడిది..
మీరు ఎంత అడ్డు పడాలని చూసినా జరిగేది ఆపలేరు అనేది నిజం తెల్సుకోండి ..
ఈ విషయంలో ఇప్పటికే నా సొంత వాళ్ళనే దూరం చేసుకున్నా..ఆ విషయం మీకు తెల్సు
ప్లీజ్ పిచ్చిప్రయత్నాలు మానండి.జరిగేది చూస్తూఉండండి మీకెవ్వరికి అడ్డుకునే హక్కు లేదు..
ఆ అర్హతలు కోల్పోయారు మీరు..పిచ్చిప్రయత్నాలు ఇంక మానండి..
ఎంత చేయాలో చేసి ఇప్పుడు ఓ మానవత్వం ఉన్న మనిషిలా బిల్డప్ చూస్తుంటే అతని మీద చిరాకేస్తుంది..
చేయాల్సింది అంతాచేసి..అనుకున్నది సాదించావుకదా..ఇంకేంకావాలిరా బాబు నీకు..
చాలా మంచి వాడిలా బిల్డప్ ఇచ్చినంత మాత్రానా నిన్ను నేను నమ్ముతానా ..
నీకేం చెప్పాను దాన్ని నీవెలామార్చి రచ్చ చేసావో మర్చిపోతానా..
అదే ఇంకొకళ్ళ విషయం అయితే నీవు ఇలా ఉండే వాడివి కాదు బ్రతికిపోయావు..

http://agnijwaala.blogspot.com లోనిది వెరైటీవా ఉంటే ఈ బ్లాగ్ లో పోష్టుచేశా

ఇంతా చేసి చివరకు ఏమి మిగిల్చావు..?


అమావాశ్య రాతిరిలో వెన్నెల వై వచ్చావు,
నడిరేయి జాములోకి వేకువలా వచ్చావు
ఆశలేని జీవితాన అందమైన స్వప్నమా
రంగు లేని మనసులోకి హరివిల్లు వై వచ్చావు


రాగం లేని బ్రతుకున అనురాగమే దిద్దావు
యడారి వంటి మనసున తొలి చినుకువై కురిశావు,
అర్థరహిత జీవితాన అందమైన భావమా
అందనంత దూరానికి స్వర్గమే తెచ్చావు


తడి ఆరిన పెదవులని అమ్రుతమై తదిపావు
నీరెరుగని యేరులోకి గంగవలే వచ్చావు
శిశిరంలో వసంతమా, నా యెదలోని రాగమా
పదం లేని పాటలోకి పల్లవివై వచ్చావు

ఇంతా చేసి చివరకు ఏమి మిగిల్చావు..?
కంటినిండా కన్నీరు..మనసునిండా చెప్పుకోలేని భాద..
ఇప్పుడనిపిస్తుంది..నీవెందుకు పరిచయం అయ్యావాని..
అసలెందుకు నాజీవితంలోకి ప్రవేసించావాఅని..
అసలేంజరగనట్టు ఉంటున్న నిన్ను చూసి ..ఎం అనాలో తెలియడంలేదు
ఇలా మర్చిపోవడం నీకు చేతనౌతుంది నావల్లకాదు..
అయినా ఎందుకో..ఇప్పటికీ నివంటే..?

Saturday, January 29, 2011

ఈ వేళలో నీవు ఏంచేస్తూంటావో..అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషమూనేను..

గులాబి సినిమాలో గుండెకు హత్తుకునే పాట ఇది..ఇద్దరు నిజమైన స్నేహితులు ప్రేమికులు దూరంగా విడిపోయినప్పుడు...వారి మదిలో మెదిలే బావాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఇది ప్రతి ఓక్కరికి జీవితంలో తారసపడే ఘటనే తాలూకా వాస్తవ రూపమే ఈ పాట... ఈ వేళలో నీవు ఏంచేస్తూంటావో..అనుకుంటూ ఉంటాను ప్రతి నిమిషమూనేను..నీ పరిచయంతోనే నాగుండె జారిపోయింది..నీ వైపు వెల్లిన నామనసు నీ నీడగా మారి నావద్దకు రానంటుంది..నాకు దూరంగా ఉంటూనే ఏమాయ చేస్తున్నావు...గతంలో కల్సి తిరిగిన స్నేహితులు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు .. ఆ సమయం గుర్తుకు వచ్చి ఈ సమయంలో ఏంచేస్తున్నావు అని భాధగా అప్పటిజ్ఞాపకాలు గుర్తుకు తెచ్చుకునే పాట..ఈ పాటలో ప్రతి పదం లో నిజంఉంది..పాట లోని మ్యూజిక్ వింటుంటే గండె వేగం పెరుగుతుంది అలోచనలు మనమాట వినకుండా మనల్ని వీడి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి..సైలెంటు మ్యూజిక్ ఈ పాటకు హైలెట్..నీవు మదిలో గుర్తుకు రాగానే అస్సలు నాకు నిదరేరాదు అన్నీ నీతలపులే కాలాన్ని ఎలాగడపాలి నీజ్ఞాపకాలకు దూరంగా..రాత్రుల్లే కాదు పగలు కూడా కాసేపు పడుకోనీయవు నా ద్యానం అంటా నీమీదనే ఎటు వైపు చూసినా నీవే గుర్తుకు వస్తున్నావు....నీవు కాక నాకు ఏమి గుర్తుకు రావడంలేదు అనే చరనాలు నిజంగా మనసుకు మత్తునిస్తాయి..నిజంగా నిజాయితీ గా ప్రేమించే వాళ్ళకోసమే ఈ పాట ..ప్రేమను ప్రేమగా ప్రేమించలేని వారు...ప్రేమపేరుతో మోసపోయిన వారూ ఆ పాతజ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు ఈ పాట మనసులోని గాయాన్నీ కెలుకుతుంది కచ్చితంగా.......ప్రేమించానంటూ మోసం చేసిన వారు నిజంగా పాతజ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారా..నిజంగా ప్రేమించాను అని చెప్పి నాది నిజ మైన ప్రేమ నాప్రేమలో రెస్పెక్టు ఉంది అని చెప్పి మాటతప్పిన వారికి నిజంగా ఇలాంటి పాతజ్ఞాపకాలు గుర్తుంటాయా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ప్రతిక్షనం నీవే గుర్తుకు వస్తున్నావని చెప్పి ఎలామోసం చేయగలుగుతారు..ప్రేమలో ఎంతమందికి అవకాశంఉంటుంది..ఎంతమందిని నిజాయితీగా ప్రేమిస్తారు..అప్పుడు ప్రేమతో అన్నమాటలు ఎప్పుడైనా గుర్తుకు వస్తాయా? ఏమో?..నిజంగా స్వచ్చంగా ప్రేమించేవారు ఒక్కరిని ప్రేమిస్తారు ఆరాధిస్తారు వారు దగ్గర ఉన్నా దూరం అయినా తన కు ఇష్టం అయినవారి గురించి చెబితే ఎలానమ్ముతారో అర్దం కాదు..నమ్మకం లేకుండా గతంలో ఎందుకు ప్రేమించారు...అలా తనకు ఇష్ట ఉన్నవారి మీద లేనిపోనియి ఎవ్వరైనా చెబితే నిర్దారించుకోకుండా దూరం అవుతారు వారి ప్రేమలో నిజాయితీ లేనట్టేకదా..? ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అంత ఇష్టం ఒక్కసారిగా ఎలా మారిపోతుందో...అందుకే ఇలాంటి పాటలు పాత జ్ఞాపకాలని కెలికి భాదను పెంచుతాయి..అంతే అదా అలాంటి పాతజ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చిపుడు భాదపడటంతప్ప ఏమి చేయలేం..

పాటతాలూక వీడియో కూడా ష్టు చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి

వెర్రి గొంతుకతో కసాయి గుండెలు కరిగేలా...విలపించనీప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా, ఏదమ్మా ఎక్కడ వెదకను నీచిరునామా...
ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా, రాస్తుందా ఈతరం రక్తాక్షరాల వీలునామా...
రమణుల దేహాలపై రక్కసి రసాయనపు దాడిలోనా.?
సుకుమారపు కుసుమాల కుత్తుక తెగవేతలోనా?
ధరణిని తలపే తరుణి దహనపు దావానలంలోనా?
ఎక్కడ దాగింది నీ కొత్త చిరునామా ?, ఏమని చెబుతుంది నయా శవపంచనామా?


నాకే సొంతమనే స్వార్దం ప్రేమంటుంది నేటి తరం
దక్కకుంటే దహించడమే ప్రేమంటుంది నవకులం
బ్రతుకిచ్చింది బ్రతికించింది ప్రేమేనని
బలికోరే పాషాణ బలిపీఠం ప్రేమేకాదని దానికి ఆపేరేవలదని
తనుసొంతం కాకున్న సంతోషం తనకు సొంతం కావాలనే నిస్వార్దమే ప్రేమని
వెర్రి గొంతుకతో కసాయి గుండెలు కరిగేలా...నినుతెలుపనీ నినదించనీ నిలదీయనీ...

ప్రేమంటే తనదూరంతో తరిగిపోయేది కాదని
ప్రేమంటే తనుకాదన్నా చెరగిపోయేది కాదని
ప్రాణం పోసేది ప్రాణం పంచేది ప్రేమనీ ...
ప్రాణం తీసే దారుణమారణ శాసనం ప్రేమేకాదని దానికి ఆపేరేవలదని
ప్రేమనిండిన గుండెకు ప్రేమించడమే తెలుసని, ప్రేమనుపంచడమే తెలుసని
వెర్రి గొంతుకతో కసాయి గుండెలు కరిగేలా...విలపించనీ వినిపించనీ విన్నవించనీ...

మంచి మమత మానవత్వం ప్రేమమతమని
శాంతి సహనం నిస్వార్ధం ప్రేమకులమని
దయ జాలి కరుణ ప్రేమగుణమని
తెలుసుకో తరచి తరచి నిన్ను నీవు తడుముకో
నీలోదాగినది నీకేదక్కాలన్న స్వార్ధమో సంతోషం తనకు దక్కించే నిస్వార్ధమో

జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు లను..ఉంచుకునేందుకు జాగే లేదట..!వ్యంగ్యం కాదిది వాస్తవం
జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు
జవసత్వాలు కొల్పోతే
ఉంచుకునేందుకు జాగే లేదట..!
వాల్లుండేదే అద్దె కొంపట..!!

చేవ లేక,చావ లేక
చెంగు బట్టి యాచించలేక
మూలమలుపున ముసలి అవ్వ మూలుగుతుంటే
అయ్యో!సిగరెట్ కే చిల్లర సాలవట..!
చిరాగ్గా ఇదేం గోలట..!!

కన్నరుణం తీర్చాలంటే కష్టకాలం కరగాలా...?
మానవత్వం చూపాలంటే సొంత కడుపు నిండాలా..?

కరుడు కట్టిందా సమాజం
కరుణను ఎరుగనిదా మన బీజం

నొట్లో బూడిద కొట్టి,చేతిలో లింగం పెట్టి
చెవిలో పువ్వుని జొప్పించిన, దొంగ స్వాముల
దర్శనం పొందిన వాని జన్మే దన్యమట..!
ధనమొదిల్చిన వాడికే మోక్షమట..!

మనసులోని మలినం మాయతోనే పొతుందా..?
మాయమైన మనిషితనం మర్మంగానే వస్తుందా..?

విజ్ఞానం మరచిందా సమాజం
వివేకం ఎరుగనిదా మన బీజం

చల్లగాలి తాకినా నువ్వే ఎందుకు గుర్తుకు వస్తావు..?

జ్వాలవై నా హృదయాన్ని మండిస్తున్నావు,


జ్యొతివై నా చీకటి హృదయంలో వెలుగు నింపుతావనుకున్నాను,
కాని జ్వాలవై నా హృదయాన్ని మండిస్తున్నావు,
ఐనా ఆనందమే నీ చూపుల జ్వాలలలో మండుతున్నందుకు.
అలవై నా మనసుతీరం తాకుతావనుకున్నాను,
కాని కలవై నన్ను విరహసంద్రంలోకి తోసేశావు,
ఐనా ఆనందమే నీ మనసులోతు తెలుసుకుంటున్నందుకు.
నింగివై నీ ప్రేమ జల్లులలో నన్ను తడుపుతావనుకున్నాను,
కాని పిడుగువై నా గుండెని బూడిద చేశావు,
ఐనా ఆనందమే నీ కన్నుల కాంతిలో నా గుండె బూడిదైనందుకు.
ఊపిరివై నా గుండెలో నిండిపోతావనుకున్నాను,
కాని ఉప్పెనవై నామనసును నా నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోయావు,
ఐనా ఆనందమే నన్ను వదిలిన నా మనసు నీతో వెళ్ళిపోయినందుకు.
భువివై నన్ను నీ ఓడిలో దాచుకుంటావనుకున్నాను,
కాని భూకంపమై నీ మాటల ప్రకంపనాలతో నా ప్రాణం తీశావు,
ఐనా ఆనందమే నేను మరణించినా నా తనువు నీలో ఐక్యమవుతున్నందుకు

కలలో ఐనా నువ్వు కనిపిస్తావని...


రాని నిద్రకై పరితపిస్తున్నా

కలలో ఐనా నువ్వు కనిపిస్తావని...

సముద్రాన్ని సైతం సోదిస్తున్నా

ముత్యం లా మారి నన్ను మురిపిస్తావని..

ముళ్ళ బాట అని తెలిసినా పయనిస్తున్నా

నా గమ్యం నీవు అవుతావేమో అని...

కోటి ఆశలతో ఎదురు చూస్తున్నా

ఎప్పటికైనా నా ప్రేమని గెలిపిస్తావని...

ఇది కష్టం అని తెల్సినా ఎక్కడో చిన్ని ఆశతో జీవిస్తున్నా..

Friday, January 28, 2011

కుమిలిపోతున్న నా మనుసుని ఓదార్చలేక..?


నా గెలుపు ..ఓటములు .. వెతుకుతూ ..
నా ప్రేమ తో ఘర్షణ పడతు ...
కుమిలిపోతున్ననా మనుసుని ఒధర్చలేక
నాకు నేను వేసుకునే శిక్ష గుండె కోత
నన్ను నమ్ముకుని న వెనువెంట వొచ్చిన
నా చెలియా ప్రేమ గొప్పదా ?
ఏ బంధాని తేన్చుకోవాలి
మరి ఏ బంధాని కలుపుకోవాలి
నా ప్రేమ కు ఉపిరి పోసి
నాలో ఉన్న ప్రేమను కడతేర్చుకోనా ?
లేక నా ప్రేమను సమాధి చేసి
నన్ను నేను ధహించుకోనా ?
ఏ ప్రేమ ను బ్రతికించాలి ?
ఏ ప్రేమ కు స్పందించాలి ?
నమ్ముకున్న ప్రేమను శాసించాలా?
నమ్మకముంచుకున్న ప్రేమను గెలిపించాలా ?
బంధాల మద్యి ,
ప్రేమ అనురాగాల సంఘర్షణల మద్యి
ఉపిరాడక నలిగిపోతున్నా
నా మనసుకి , నా ప్రేమకి
న్యాయం చేయలేని నేను
కాని లోకానికి దూరం గా పయనం సాగిస్తున్నా ...

నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ??


నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ప్రతి క్షణం ని తలపులతో గడిపే నేను ...........
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ని రాక కోసం పరితపించే నేను .......
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ని చిరునవ్వుతో నన్ను నేను మరిచిపోయే నేను ........
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ని తీయటి పలుకు కోసం తహ తహ లాడే నేను .......
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ని చూపు కోసం యుగాలు తరపడి ఎదురు చూసే నేను....
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ని చెలిమి కోసం బ్రతుకుతున్న నేను ....
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ?
ని ప్రేమ కోసం చావును సైతం లెక్క చేయని నేను ......
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో ??
నిన్ను చూస్తూ యుగాలు గడుస్తున్న గాని ..?
నీకు తెలుసా నేను ఎవరో......
వద్దు తెల్సుకునే ప్రయత్నచేయకు...?

Wednesday, January 26, 2011

మనుషుల సాంగత్యం కన్నా ఒంటరితనాన్నే మనసు కోరుతుందిపరిచయంలేని అపరిచితుల వద్దే మనసు విప్పాలనిపిస్తుంది
సమాధానం కన్నా మౌనమే చాలనిపిస్తుంది
కళ్ళు మూసుకుని గుడ్దిగా నమ్మాలనిపిస్తుంది

కొన్ని గతాలకు మరపే ముగింపనిపిస్తుంది
నిట్టూర్పులో కన్నీరే తోడనిపిస్తుంది
మనుషుల సాంగత్యం కన్నా ఒంటరితనాన్నే మనసు కోరుతుంది

నిజం కన్నా అబధ్ధమే వినాలనిపిస్తుంది
వేదనలో హాయికై వెతకాలనిపిస్తుంది
మాటల కన్నా మౌనమే మేలనిపిస్తుంది...!!

http://trishnaventa.blogspot.com/ లోని పదాలు వాడాను

ఎప్పుడూ చూశావో నన్నునీవు...నీకదే నా ఆకరి చూపు..నాకు కన్నీల్లొస్తున్నాయి నీవు గుర్తుకు వచ్చికాదు
ఎందుకో ఈ మద్యి నామీదనాకే చిరాకేస్తుంది..
నామీద నాకే అసహహ్యింవేస్తుంది..
నాకు జీవితం మీద విరక్తి పుడుతోంది..

నిన్ను తలచుకునే అర్హత నాకు లేదు..
నీ గురిచించే ఆలోచించే అర్హతా నాకు లేదు..

ఎప్పుడూ చూశావో నన్ను నీవు నీకదే నా ఆకరి చూపు..
నాకేందుకో అనిపిస్తుంది నీకిక అస్సలు కంపించకూడదని..
...నా గొంతు కూడా నీకు వినిపించ్ కూడదని...
....అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది..

ఎంటో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు..వస్తున్నాయి..
ఎవరు నీవు నీకేందుకు చెప్పాలి.. నీవెందుకు వినాలి.. నీకు నేను ఏమౌతా


ఏంటి లోకం అంతా నీళ్ళతో నిండి ఉన్నట్టుగా ఉంది
ఇంతే దు:ఖం అయి ఉంటుంది....
ఇవే కన్నీళ్ళయి ఉంటాయి...
ఇదే నిస్పృహ ఆవరించి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకో...

పగిలి ముక్కలైన మనసుని నీది కాదు నాది
ఉదాసీనమైన మోములో నవ్వు చిందించాలనే వెర్రిప్రయత్నం
వెంట వస్తున్న నిరాశనే నాకు సరైన దేమో

మంచితనాన్ని వాడుకున్న స్నేహపు వంచనలు దాటాను
వదలనంటూనే చేయి వీడిన నేస్తాలను వదిలాను
మాటల బాణాలతో మనసు తూట్లుచేసినా భరించాను
ఎందికిలా చేశానో తెలియడం లేదు
ఈనాడిలా ఓడిపోయను...
కన్నీటిలో కరిగిపోయాను...
నిట్టూర్పులో ఆవిరయ్యాను...
అనంత వాయువుల్లోకి కల్సి పోతున్నా...

నీ మనస్సాక్షికి లోకువయ్యాను...
నేను చెయ్యని నేరానికి దోషినయ్యాను...
కావాలని నీకోసం ఈనాడిలా ఓడిపోయను...
ఎందికిలా చేశానో తెలియడం లేదు

వీళ్ళకు స్నేహంవిలువ తెలీదు..ప్లీజ్ ఇలాంటి వారిని నమ్మి మోసపోకండిఈ ఆత్మఘోష ఎన్నాళ్ళు మిత్రమా ఊపిరి ఆగేదాకేగా


నా కన్నీటి బొట్టుని చదవటానికి
నీ వద్దకు వొస్తాను ఆర్తిగా

నువ్వు దాన్ని తీస్కొని చిరాగ్గా
విసిరేస్తావు నా మనసు మారుమూలల్లో కి

నీన్ను వెతుక్కుంటాను నా కళ్ళ మధ్య
ఇంకేమైనా నా ఆనవాలు దొరుకుతాయేమోనని

నీ నుంచి మరలిపోవాలనిపించదు ఎప్పటికీ..
నా జాడే అక్కరలేదంటూ నీవే దూరంగా జరుగుతున్నావు

మనమద్యి బందంలేనట్టు ఎలాఉండగల్గుతున్నావు
అది నీకు ఒక్కదానికే సాద్యిం ఎవ్వరివల్లాకాదు
ఈ ఆత్మఘోష ఎన్నాళ్ళు మిత్రమా ఊపిరి ఆగేదాకేగా

ఏంటో ప్రతిక్షనం నా మనసులో ఈ ఆవేదన
నీతో ఏతో మాట్లాడాలాని..ఏదో చెప్పాలని తపన
ఏన్నో నిజాలు నీకు చెప్పాలని నేనున్నా వినే స్థితిలో నీవు లేవు...
నీకోసం నేను ఎన్ని అవమానాలు భరించానో మౌనంగా

నీకు దూరమౌతున్నా కన్నీళ్ల అడుగుల్తో ఎవ్వరూ వెళ్ళని అనంత లోకాలకు..

Tuesday, January 25, 2011

మది నిండా నీవే, తుది శ్వాసా నీకే అంకితం...


నాడు కనుల ముందున్నా చెప్పలేని ప్రేమ
నేడు కనుమరుగైనా చెప్పాలని వెర్రి తపన

నాడు కలవాలన్నా కలవలేని పరిస్థితి
నేడు కలవలేని అవకాశమూలేని దుస్థితి

నాడు నీ కళ్ళల్లో కన్నది నన్నే
నేడు నా గుండెల్లో దాచుకున్నది నిన్నే

నాడు నీ నవ్వుల్లో పువ్వులు వెలుగు చూశా
నేడు పువ్వుల్లో నీ నవ్వులకై ఆత్రంగా వెతికా

నాడు నీ ఊహల్లో రేపుని తలచా
నేడు నీ స్మృతుల్లో నిన్నకై వగచా

నాడు నీ వడి లో కరిగిన కాలం
నేడు బరువై కదలని అను క్షణం

నాడు విధి వరించి కలిపిన మనసులు
నేడు అది వంచించి విడదీసిన బ్రతుకులు

నాడు బంధాలకి తలవంచిన హృదయాలు
నేడు అనుబంధానికై విలపించే గుండెలు

నాడు బ్రతుకున నిరాశల కన్నా
నేడు జీవితాన ఆశలు సున్నా

అయినా నాడూ నేడూ ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ
మది నిండా నీవే, తుది శ్వాసా నీకే అంకితం...

ఇక్కడ కన్నీళ్ళలో నా గుండె స్నానం చేస్తోంది ....నవ్వుతావు ఎందుకు మిత్రమా ...
ఇక్కడ కన్నీళ్ళలో నా గుండె స్నానం చేస్తోంది ....
హృదయం ఎడారిగా మారింది
నీవు నన్ను మర్చిపోఅని తేలికగానే అన్నావు
అసలు ఎందుకు నాజీతంలోకి వచ్చావు,వెలుతున్నావు
అది నాకు సాద్యం అయ్యేపని కాదని నీ మనసుకు తెలుసు
నాతో మాట్లాడ వద్దు అన్నమాట నీవు ఎలా అనగలిగావోగాని
అది నీకు సాద్యమేమోగాని నాకు అస్సలు సాద్యింకాదు
అన్నీ నీ ఇష్టమేనా హ్రుదయంలోకి రావడం వరకే నీ ఇష్టం
నా జీవితంలోనుంచి నీవు నన్ను వెలివేసినా నా హృదయంలో నిలిచిపోయిన...
నిన్ను నేనేలా మర్చిపోను మిత్రమా..
మనసు సంద్రమైంది నీ జ్ఞాపకం తోడేస్తోంది నిన్ను విడిచి ఉండలేను
నీ ఊపిరి నా గుండెను తడుముతోంటే
నేను గాలై నీ నులి వెచ్చని పాదాలను తాకుతూ నీ పెదవుల మీద మాటనై వుండిపోతా
నన్ను మన్నించు నీ కోసం వేచి వున్నా..మౌనంగా రోదిస్తూ
నీ మనసులో చోటివ్వక పోయినా కనీసం నీ జ్ఞాపకంలోనైనా నన్ను తనువు చాలించనీ ...

ఎందుకు నాజీవితం నుంచి అకారనంగా వెళ్ళిపోయావు..


ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమా....... ??
సముద్ర తీరాన న ఒంటరి పయనం

అసలు నీవు నా జీవితంలో ఎందుకు ప్రవేశించావు
రావడం నీ ఇష్టమే పోవడం నీ ఇష్టమే..
ఎందుకు నాజీవితం నుంచి అకారనంగా వెళ్ళిపోయావు..

అందుకే తాకే ప్రతి అల నీజ్ఞాపకం
నా కాలను తడిమి నిన్ను గుర్తుచేస్తూ ఉంటే
నా ఒంటరి తనాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమ........ ??
వీచే చిరుగాలి న మేను ని తడుముతూ ఉంటే
ని స్పర్స ను గుర్తుచేస్తుంటే
ని తోడు ఏది అని ప్రస్నిస్తుంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమ...... ??
నేను వేసే ప్రతి అడ్గు
తన తోడును వెతుకుతూ ఉంటే
నా తోడు ఏది అని ప్రస్నిస్తుంటే
ఏమని బదులివ్వను ప్రియతమ....... ??
మౌనం గ తల వొంచాను వాటి ప్రశ్నలకి
సమాధానం చెప్పలేక ఇక ఎప్పటికీ చెప్పలేనేమో

నమ్మకాన్ని నమ్మకంగా నమ్మిచి మోసంచేస్తున్నారు..?నమ్మకాన్ని నమ్మకంగా నమ్మిచి మోసంచేస్తున్నారు..?
వీళ్ళేం మనుషులురా బాబు నీతి లేదు నిజాయితీలేదు..
మనుషుల మీద నమ్మకంలేదు...ఆనమ్మకంతోనే గేంలు ఆడుతున్నారు..
మనుషుల మీద నమ్మకంలేనప్పుడు ఆ రిలేషన్ కు అర్దంఏమిటి..
పైకి నీతులు చెబుతూ ఆ నమ్మకంపై సమాదులు కడుతున్నారు..
మన అనుకున్న వాళ్ళు మనల్ని నమ్మకపోతే ఆ భాద చెప్పేదికాదు..
అసలేంటి ఈ మనుషులు మనసులతో ఆడుకుంటారు...
స్నెహనికి నిజమైన అర్దం తెసుసా వీళ్ళకు..
ఇలాంటి మనుషుల గురించి ఆలోచించడం మన టైంవేష్టు..
నమ్మేవాళ్ళు కూడా ఎందుకుకలా గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారో అర్దం కావడంలేద్దు..
నమ్మకంగా మోసాలు చేస్తూ పైకి బిల్డప్ ఇచ్చేవారు నాకు తెల్సి బ్రతికున్న శవాలతో సమానం..
ఇలా మోసంచేస్తూ ఉండేవారి విజయం శశ్వితం అనుకుంటున్నారు..
పిచ్చి నాకొ...(బూతు) ఏదోరోజు దారుణంగా దెబ్బతింటారు అప్పుడు భాద అంటే అర్దంఅవుతుంది
ఏమి లేకపోయినా ఏదో ఉన్నట్టు సీన్ క్రియేచేయడం...అవతల మనిషిగురించి తెల్సికూడా ఎలానమ్ముతారో అర్దంకావడంలేదు..

Monday, January 24, 2011

నీకివే మా కన్నీటి వీడ్కోలు......


నీవు లేవని తెలిసిన క్షణం కాలమాగిపోలేదు
ప్రపంచమూ స్థంభించిపోలేదు....కాని...
నేనే స్తబ్దుగా అయిపోయాము...
నిర్లిప్తంగా... శూన్యంగా ...
మూగగా రోదించే మనసుకి
మరపు రాని నీ జ్ఞాపకాలతో
నీవు అనునిత్యం మాతోనే ఎప్పటికీ ఉంటావని....చెప్తూ....
తిరిగిరాని లోకాలకు అనుకోకుండా వెడలినపోతున్నాను ప్రియ మిత్రమా!!
నీకివే మా కన్నీటి వీడ్కోలు......

ప్రేమ మనసుని ప్రణయభావాలతో ఆనందంగా కదిలించినా ..?ప్రేమసందేహం మనసు శరీరాన్ని ప్రణయస్పర్శలతో ఎంత హాయిగా మీటినా
ఆ స్పర్శకి నీ హృదయపు లోతుల్లో ప్రేమరాగం కలగలేదు
మానసగీతం యొక్క సంగీతమాధుర్యం వినపడనప్పుడు
మరి, ఆ ప్రణయగీతానికి దేహస్వరాన్ని ఎలా అప్పచెప్పను?
బహుశా, నా తనువుకి కౌగిలియొక్క స్వభావం నచ్చలేదేమో!

ప్రేమ మనసుని ప్రణయభావాలతో ఆనందంగా కదిలించినా
ఆ భావాలకి నా గుండెలోతుల్లో ప్రేమనాదం పలకలేదు
ప్రేమగేయం యొక్క ప్రణవలావణ్యం కనబడనప్పుడు
మరి, ఆ ప్రణయగేయానికి ప్రేమకవిత్వాన్ని ఎలా అందించను?
బహుశా, నా మనసుకి గుండె యొక్క నిశ్శబ్దం నచ్చలేదోమో!

స్నేహం ఇంద్రియాల్ని ప్రణయరాగంతో అద్బుతంగా ఆకర్షించినా
ఆ రాగానికి నా అంతరాత్మలోలోపల రసానుభూతి కలగలేదు
స్నేహకావ్యం యొక్క జీవనసాహిత్యం కనబడనప్పుడు
మరి, ఆ ప్రణయరాగానికి మిత్రవైత్రిని ఎలా కనబరచను?
బహుశా, నా ఇంద్రియాలకి అనురాగపు ప్రభావం నచ్చలేదేమో!

నాకింక పొద్దు పొడవని గాఢమైన నిద్ర ఎపుడు లభిస్తుంది?


నా మరణశయ్య పక్కనుండి నువ్వెళుతున్నప్పుడు
వో పుష్ప గుఛ్చాన్ని వుంచుతావేమోనని ఆరాటపడ్డాను.
నీ స్పర్శతోపునరుజ్జీవనడవుతాననే ఆశతో నీ వైపు దీనంగా చూశాను.
నీ కన్నీటి స్పర్శ నన్ను అమరుణ్ణి చేస్తుందని నీ కంటి నుండి
వొక్క చుక్కైనా రాలుతుందేమోనని నిస్తేజంగా నీ వైపు చూశాను.
జాలిలేని నీ హృదయాన్ని యింకా యింకా కోరుకోవడం
మృత్యువుని నా దగ్గిరనుంచి యింకా యింకా దూరం చేస్తోంది.
నాకు వూపిరాడకుండా వుంది యీ సగం చావుతో.
నాకింక పొద్దు పొడవని గాఢమైన నిద్ర ఎపుడు లభిస్తుంది?

తప్పు చేశాను..నిజంగానే తప్పు చేశాను..తప్పు చేశాను..నిజంగానే తప్పు చేశాను..
నీకు అర్దం చేసుకునే మనస్సు ఉందని అనుకొని తప్పు చేశాను..
నాలో నిజాయితీని గుర్తిస్తావని తలచి తప్పు చేశాను..
ఇన్ని సార్లు నీగురించి ఆలోచించి..నిజంగా నే తప్పు చేశాను
నీ వెప్పుడూ మనసున్న మనిషిగా ఆలోచిస్తావని తప్పు చేశాను..
నీవేం చేసినా అనుకోని పరిస్థ్తిల్లోనే చేశావని అనుకొని తప్పు చేశాను..
కారణాలు లేకుండా కన్నీళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో నని అలోచించి తప్పు చేశాను..
ఇవన్నీ నేను చేసిన తప్పులు శిక్షనేనే గా అనుభవించాలి..తప్పు చేసింది నేను కదా ?
అయితే నేను తీసుకున్న నిర్నయం తప్పుకాదు..మరోసారి తప్పు చేకుండా ఉండాలంటే..?
నీవు ఎదురు చూస్తుంది ఆ నిర్నయం కోసమే కదా మరి ఇన్ని తప్పులకు అదే కరెక్టు..

గుర్తుకువస్తున్న గాయం మరువలేనిది...


మనసులొని భావనకు ప్రణాన్ని పొస్తే
స్వర్గలోక ఆనందాన్ని అనుభవించి నట్లే
మనస్సు నిండా ప్రేమ ప్రేమ ఉన్నా పంచుకోవాలనుకున్నా
తపన ఉన్నా ఎదో చెప్పలేని భయం
ఒంటరిగ తుంటరి ఆలొచనలతొ మనస్సుని
మార్చేసుకుంటే అది అంతరంగ హత్యే.
ఎంత ఎదిగినాగాని మనిషికి,మనసుకి
గుర్తుకువస్తున్న గాయం మరువలేనిది.

గాయం పై మరుపు అనే మందువేసిన,
అది తగ్గినట్టే ఉన్న తగ్గదు
అవకాశాన్ని పొందనా, అనురాగాన్ని పొందనా,
ఆప్యయతకు దగ్గరకానా ,

చెలరెగే ప్రశ్నలకు, ప్రశ్నలాగే ఉన్న,
నాప్రాణానికి ఒక తోడు అవసరమన్నా,
విషాయాన్ని పదిలంగా గుండెల్లొ దాచుకున్నా.

Sunday, January 23, 2011

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో…

నాకు నచ్చిన మరో పాట...మనసు భాదగా అనిపించినప్పుడు గతంతాలూకా జ్ఞాపకాలు మనసులు కెలుకుతున్నప్పుడు...ఏమిచేయాలో అర్దకానప్పుడు మనసుకు నచ్చిన పాటలు వినటం నాకు ఇష్టం....అవికూడా అప్పటి ఘటనకు తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి ఆజ్ఞాపకాల కోసమే ఆపాటలు వెతికి పెట్టుకోవడం నాకిష్టం..ఆ జ్ఞాపకాలతాలూకా మనుషులు బాగా గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు ఆ పాటలు వెతుక్కొని మరీ వింటాను..మీరనుకోవచ్చు ఎవరి పిచ్చి వాడికానందం అంటే ఇదేనేమోకదా పక్కవాళ్ళని ఏవ్వరిని ఇబ్బంది పెట్టనంతవరకు..ok స్వతాహా నావళ్ళ ఎవరు ఇబ్బంది పడాలని చూడను ...నావళ్ళ ఎదుటి వాళ్ళు భాదపటతాను అన్నీప్పుడు నేనే అన్ని విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ అవుతానూ అవుతూనే ఉన్నా ..ఈ కాంప్రమైజ్ అవ్వడంలో కుడా భాద ఉంటుంది కాని కొన్ని పరిస్థితుల్ల తప్పదుకదా..?అదే కొన్ని జీవితాలు ఇంతే అంటారు కదా అదీ ఇంతే మరి సరే నాసోది మీకెందుకు గాని..ఈ పాటలో మంచి ఫీల్ ఉంది మనసుకు నచ్చిన మనిషి పరిస్థితుల కారనంగా...ఊద్ద్యెశ్యపూరకంగా ఏమిచేయక పోయిన వదిలి వెళ్ళి అస్సలు నాతో మాట్లాడ వద్దు అని ఖచ్చితంగా చెప్పి వెల్లిన ఘటనలు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు ..

"ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో…
ఎదను తడిమింది చూడు… చినుకంటి చిన్నదేమో…
మైమరచిపోయా మాయలో…
ప్రాణమంత మీటుతుంటే వాన వీణలా…. || ఎదుట ||

నిజంలాంటి ఈ స్వప్నం ఎలా పట్టి ఆపాలి…
కలే ఐతె ఆ నిజం… ఎలా తట్టుకోవాలీ…..
అవునో కాదో అడగకంది నా మౌనం….
చెలివో శిలవో తెలియకుంది నీ రూపం….
చెలిమి బంధం అల్లుకుందే… జన్మ ఖైదులా… || ఎదుట ||

నిన్నే చేరుకోలేకా… ఎటెళ్ళిందో నా లేఖ…
వినేవారు లేకా…. విసుక్కుంది నా కేకా…
నీదో… కాదో… వ్రాసున్న చిరునామా
ఉందో… లేదో… ఆచొట నా ప్రేమా
వరంలాంటి శాపమేదో సొంతమైందిలా… || ఎదుట ||


చూసారా ఎంత బాగుందో మనసును కదిలించే పదాలు..పాట ఆద్యాంతం ఉన్నాయి పదాలకు తగ్గట్టు మంచి మ్యూజిక్ ఎక్కడికో తిసుకెలుతు మననుని నిజంగానే కెలికినట్టు అనిపిస్తుంది కదా..?ఆ పాటతాలూక వీడియోను మీరు చూడండి నామనసును తట్టే మరో మంచి సాంగ్

అందుకే నీ నుంచి, నీ జ్ఞాపకాల నుంచి శాస్వతంగా దూరమవుతున్నా..!


కనిపించిన ప్రతి వాడిని నేనెక్కడ అని అడగమాకు
ప్రతి చోట నాకొసం వెతకమాకు.
నే నీకు కంటపడను.
ఇంకెప్పటికీ, నీకు నేను ఎదురుపడను.
అందుకనే, కనిపించిన ప్రతి చోట నాకొసం వెతకమాకుప్రతి వాడిని నేన్నెక్కడ అని అడగమాకు.
నేనెప్పుడూ నువ్వెళ్ళిన దారి వంక జాలిగా చూస్తున్నా ఎప్పటికైనా తిరిగొస్తావని.
అయినా, నాపై నీకు జాలికలగలేదు.తిరిగి నాకై నువ్వు రాలేదు.
వస్తావన్న ఆశ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది..ఆశ ఆశగానే మిగిలిపోయింది
అందుకే నీ నుంచి, నీ జ్ఞాపకాల నుంచి శాస్వతంగా దూరమవుతున్నా..!
నా వాకిట్లొ పూచిన ప్రతి గులాభీ పూరేఖపై నీ పేరుని రాసుంచాను.
వెన్నెల్లొ నీకొసం కనుపాపలచే వెయ్యి కలలు కనిపించాను.
ఎం లాభం? ఆ పూలన్నీ నేడు నేలకొరుగుతున్నాయి.
ఆ రెప్పలు నేడు సాస్వత నిదురలోకి జారుకుంటున్నాయి.
ఇంక, నీకొసం నే లేను.
నువ్వెవరొ? నేన్నెవరొ?
అందుకనే, నే లేనని భాదపడవని తెలుసు
ఆ నిజం తెల్సిన సమయంలో..నాకొసం కన్నీటిని వృధా చేయవనీ తెల్సు
నీవు నమ్మిందే నిజం ..నేనేమైనా "అయితే ఏంటంటా"అనేగా నీవనేది
నిర్నయం తీసుకున్నా నని నీకు తెల్సి ఆరోజుకోసం ఎదురుచూస్తున్నావు కదూ
ఒక వేళ నేను కనిపించక నాతో మాట్లాడాలని పిస్తే పలకడానికి నేనుండను కదా..
మరుజన్మకైనా మన ఇరువురిని కలపమని కాలాన్ని వేడుకుంటూ నింగికెగసి ఆ దివి అంచుల్ని నే చేరుకుంటా ..
దైవలోకపు ప్రాంగణంలొ పూచిన పూలతొ ఓ కొత్త దారిని వేసి, ఆ దారి చివరన నీకొసం ఎదురుచూస్తుంటా..!
ఏ నాటికొ ఓ నాటికి ఈ కాలమే మనని కలుపుతుంది.
ఈలొపు నువ్వు, నా సమాధిపై సన్నజాజుల్ని పేర్చకు.
నా పేరుని పదే పదే పలకరించకు.
నువ్వు పిలవగానే రాటానికి,
నేన్నున్న చోట నువ్వురాలేవు.
నువ్వున్న చోటికి నే రాలేను.
అందుకనే, నాకొసం వెతకమాకు.
అందరినీ నేనెక్కడ అని అడగమాకు.
నీకందని కనిపించని లోకానికి వెలుతున్నా నేస్తం

మనసు శరీరాన్ని ప్రణయస్పర్శలతో ఎంత హాయిగా మీటినా


మనసు నీ శరీరాన్ని ప్రణయస్పర్శలతో ఎంత హాయిగా మీటినా
నా స్పర్శకి నీ హృదయపు లోతుల్లో ప్రేమరాగం కలగలేదు
మానసగీతం యొక్క సంగీతమాధుర్యం వినపడనప్పుడు
మరి, ఆ ప్రణయగీతానికి దేహస్వరాన్ని నీకివ్వనా?
బహుశా, నా తనువు కౌగిలియొక్క స్వభావం నీకు నచ్చలేదేమో!

ప్రేమ మనసుని ప్రణయభావాలతో ఆనందంగా కదిలించినా
నా భావాలకి నా గుండెలోతుల్లో ప్రేమనాదం పలకలేదు
ప్రేమగేయం యొక్క ప్రణవలావణ్యం కనబడనప్పుడు
మరి, ఆ ప్రణయగేయానికి ప్రేమకవిత్వాన్ని ఎలా అందిచగలవు?
బహుశా, నా మనసుకి గుండె యొక్క నిశ్శబ్దం నీకు నచ్చిందేమో!

స్నేహం ఇంద్రియాల్ని ప్రణయరాగంతో అద్బుతంగా ఆకర్షించినా
ఆ రాగానికి నీ అంతరాత్మలోలోపల రసానుభూతి కలగలేదు
స్నేహకావ్యం యొక్క జీవనసాహిత్యం కనబడనప్పుడు
మరి, ఆ ప్రణయరాగానికి మిత్రవైత్రిని ఎలా కన పరుస్తావు నీవు?
బహుశా, నీ ఇంద్రియాలకి అనురాగపు ప్రభావం నచ్చలేదేమో!

Saturday, January 22, 2011

నేనేక్కడ వున్నానో నీ మనసును అడుగు చెబుతుంది మిత్రమా..నీవుకల వైనా బాగుండేది నిద్రలోనే జీవితం గడిపేవాడినినీవుకల వైనా బాగుండేది నిద్రలోనే జీవితం గడిపేవాడిని
గతంలా మళ్ళీమన స్నేహంగా ఉండటం సాద్యిం కాదా మిత్రమా..

నాకు మాట్లాడాలని ఉన్నా.. నోట మాట రాక మౌనంగా ఉన్నా


నీవు దూరమైన గడియలు నాకు
విషపురితంగా అనిపిస్తునాయి
ఒక్క పలకరింపుతొ పులకరించి పొతుంది
మనసు తనువు నాకు మాట్లాడాలని ఉన్నా
నొట మాట రాక మాటాడలెకపొతున్న
నిన్ను గుర్తు చెసుకొని ఆనంద భాష్పాలు కారుస్తూ
ముసిముసి నవులు నవుకున్న.వెర్రివాడిలా

పొంగుతున్నకన్నీటితో నీ రాకకై వెచివున్న
నమ్మలెని నిజం ఏమిటంటె
నీవు లెని నెను లెను అని
నిన్ను వదిలి బ్రతకగలనా ప్రియా
నిన్ను మరచి పొలెక పొతున్నాను
కళ్ళు తెరవలంటె భాదగా ఉంది
నిన్ను చుస్తున్న కల చెదురుతుందని
కలలో ఆనందగా నిన్నే చూసుకుంటూన్నా మనసుతో.

రెక్కలు విప్పిన మనసును రెచ్చగొట్టాను..


రెక్కలు విప్పిన మనసును రెచ్చగొట్టాను
ప్రేమనె ఇంధనం నింపి పక్షిని చేశాను
ఆకాశానికి అర్రులు చాచాను
అందమైన భవితను అణగదొక్కాను
ఊహల లోకంలో ఊయలూగాను
ఈదురు గాలిలో ఊకనయ్యాను
ఆకశంలో తారననుకున్నాను
అనంతంలో బిందువయ్యను
కడలి సంగతి మరిచి పోయాను
కూపస్త మాండుకమై మిగిలిపోయాను
దిక్కులన్ని తిరిగి బిక్కపోయాను
దిక్కు తోచక నేడు మిగిలిపోయాను
కమ్మివేసిన మబ్బుల్ని తేల్చివేశాను
కన్నీటితో నేడు మిగిలిఉన్నాను

నీవువదిలి వెళ్ళిన నీ జ్ఞాపకాల్లోనా


ఒంటరిగా నన్ను వీడిపోయావు నీవు
నా హృదయాన్ని బలవంతంగా లాక్కెల్లావు
నిను ఎక్కడని వెతకను.గుండెలోతుల్లో నా

ప్రేమతో నేను రాసుకున్న అక్షరాల్లోనా
కలసి తిరుగాడిన ప్రదేశాల్లోనా
చెప్పుకున్న కమ్మని ఊసుల్లోనా

అందంగా దోబూచులాడే ఆలోచనల్లోనా
మరపురాని తీయని తలపుల్లోనా
తలపించే స్వచ్ఛమైన నీ నవ్వుల్లోనా

నీవువదిలి వెళ్ళిన నీ జ్ఞాపకాల్లోనా
నా హృదయంలో నిదురించే నీ కలల్లోనా
నిత్యం మనసు చేసే నీవు అలజడుల్లోనా
అనునిత్యం విలపించే నా గుండె వేదన లోతుల్లోనా

Friday, January 21, 2011

కామ సూత్రాల్లో చెప్పని కొన్ని ముఖ్య విషయాలు.


సెక్స్ భార్యతో జరిగితే అది 'డ్యూటీ'.
ప్రేమికురాలితో జరిగితే అది ' ఆర్ట్'
కన్యతో జరిగితే అది ' ఎడ్యుకేషన్'
వేశ్యతో జరిగితే అది ' వ్యాపార లావాదేవి'
విడాకులు తీసుకున్న ఆమెతో జరిగితే అది 'సామాజిక సేవ'
భర్తహీనతో జరిగితే అది ' విరాళం'
మీ

నే నడిచిన బాటలో విరిసిన కుసుమ మైంది నీ స్నేహం...కురిసే ప్రతి బిందువు స్వాతి ముత్యము కాలేదు
విరిసే ప్రతి పువ్వు పరిమళ్ళన్నివేద జల్లలేదు
ప్రవహించే ప్రతి వాగు సెలయేరు కాలేదు
కనిపించే ప్రతి మనిషి స్నేహితులు కాలేరు
అందుకే భయపడుతుంది నా మనసు
ఎవరితో చేయాలి స్నేహం అని
అంతలోనే ఎడారిలో దొరికిన నీటి బుగ్గలా మనం కలిసాము
ఎవ్వరూ విడతీయలేనంత ఘాడంగా మనం స్నేహితులం అయ్యాము
మనస్నేహం కలిసింది..నా జీవితంలో పూలవర్షం కురిసినంత హాయిగా
భావాలు కలిసాయి..భాదలు పంచుకున్నాం
ప్రతిక్షనం ఒకరికొరు గుర్తుకుతెచ్చుకుంటూ..
మనిద్దరమే లోకం అయ్యాము.ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయాం..
స్వచ్చమైన స్నేహానికి ప్రతినిదులుగా..
నీతలపే నాది నాతలపే నీదైంది..
నీ ఊహలకి బాటలు వేద్దాం అనుకున్నా..
ఆశ ఆశగానే మిగిలి పోయింది..
నే నడిచిన బాటలో విరిసిన కుసుమ మైంది నీ స్నేహం...
నే వదిలిన శ్వాసలోని భావం నీ స్నేహం...
నీ అడుగుల శబ్దం నా గుండె వేగం పెంచేది మర్చిపోలేని నీ స్నేహం....
చిత్తడి వానలో జడి వాన లో తడిస్తే కలిగే పులకరింపు నీ స్నేహం....
నే దేవుడిని కోరే ఒకే కోరిక నీ స్నేహం....మరు జన్నలోకూడా
మన స్నేహం కలకాలం కొనసాగాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ జీవించా.
కోరిక కోరిక గానే మిగిలిపోయింది..మురిపించిన ఆస్నేహం భాదను మిగిల్చింది..తప్పంతా నాదే
ఎన్ని జరిగినా ఎమైనా నీ స్నేహాన్ని కలకాలం మదిలో పదిలంగా గుర్తుంచుకుంటా నేస్తం..ఎప్పటికీ

ఒక్క మాటతో గుండెలో మంట రేపితివిఏమి చేయమందువే చెలి ?
కలనైన వదలనంటివి
నా నీడనై ఉంటినంటివి
నీ గుండె సవ్వడి నేనంటివి
ప్రేమ అంటివి,
రెస్పెక్టు అంటివి,
నిజంగా నమ్ము అంటివి ...
మాటలన్నీ అబద్దాలు అయ్యాయా
నేను లేని జీవితం వ్యర్ధమంటివి
చివరికి .....
పాత మిత్రుడు ఉన్నాడు
నన్ను మర్చి పొమ్మంటివి
ఒక్క మాటతో గుండెలో మంట రేపితివి
నువ్వు మిగ్ల్చిన కన్నీళ్ళతో ఆర్పే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నా
నువ్వు లేని జీవితం నీరే ఆజ్యమై మరింత దహిస్తుంటే
ఆర్పే నీ చెయ్య అందనంత దురాన ఉంటె
ఏమి చేయమందువు అర్దంకావడంలేదు
నీ జ్ఞాపకాల్ని మరువలేని నా మనసుని

మరీ చిన్న చిన్న విషయాలకు సంతోషపడవల్సి వస్తుంది..ఎంటో ఎప్పుడూ కాంప్రమైజ్ కాని నేను కావల్సి వస్తుంది..
మరీ చిన్న చిన్న విషయాలకు సంతోషపడవల్సి వస్తుంది..
ఏదో చేయాలని ఉందికాని...నీకిష్టంలేదు అన్నావని కాం అవుతున్నా..
ఎన్నాళ్ళిలా ,ఎన్నేళ్ళిలా నీకు దూరంగా ..మనసు బారంగా..
కనిపించగానే గుండెవేగం పెరిగింది కాని మనసులో మాట పెగల్లేదు ..
మౌనం బరించడం చాలా కష్టం అని కష్టంగా తెలుస్తోంది మిత్రమా..?
ఒక్కసారిగా కళ్ళలో నీరు గిర్రున తిరిగాయి..కష్టంగా ఆపుకున్నా
తెలిసిన స్నేహితులు కనిపిస్తే ..గల గల మాట్లాడే నేను..పదాలు పెదవి దాటలేదు
ఇలా నిన్ను దూరంగా ఎవ్వరో తెలీని వాడిలా చూడవలసి వస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు మిత్రమా..
మళ్ళీగతం ఎందుకు తిరిగి రాకూడదు..అని పదే పదే మనసు అడుగుతుంటే సమాదానం ఏమని చెప్పాలి మిత్రమా..?

ప్రేమకి ప్రతిరూపమై నిలచి పోవా అంజలి


అంజలి తొలిపొద్దు నిను తాకే వేళ చిరు వెలుగు నేనేనా
మండుటెండలో చల్లని నీడనై నీ వెంట నేరానా
సంధ్య వేళ నిను తాకి వెళ్ళే చిరుగాలి నేనవనా
నీతో కలసి జీవించే నీతోడునీడనై నేనుండిపోనా
పలుకై నా గొంతు నుండి రావా
కవితై కలం నుండి జాలువారవా
నా గుండెలో దీపమై నీవుండిపోవా
ప్రేమకి ప్రతిరూపమై నిలచి పోవా అంజలి

చిరునవ్వులో పలకరిస్తు కవ్విస్తావెందుకు
మాట్లాడమంటే పోట్లాడతావెందుకు..
ఎదైనా నీకు సాద్యిమే ప్రియా..

Thursday, January 20, 2011

ప్రియతమా నా ప్రాణం నీకు అంకితమిస్తున్నా..

ప్రియతమా నా ప్రాణం నీకు అంకితమిస్తున్నా..
నీవు నమ్మవని తెల్సు ఆరోజుకోసం ఎదురు చూడు..మిత్రమా.
నీవు నమ్మాలని నేను చూడటంలేదు...జరిగినరోజు అవునా అంటావని తెల్సు..
అప్పుడన్నా నాలోని నిజాయితీని నమ్ముతావా అప్పుడు కూడా నమ్మినట్టు నటిస్తావా..?