. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 6, 2013

కరిగిపోతున్న కాలంతో పాటు పరుగులిడలేక

ఎదలోతులలో ఎంత ప్రేమ దాగి ఉన్నా
పెదవి మాటున అణచివేస్తున్నా
కళ్ళలో కరుణరసం పొంగిపోతున్నా 
కన్నీళ్ళుగా మర్చేశానుగా
కరుడు గట్టిన కావ్యంగా  మలచలేక
కనురెప్పపల మాటున బందిస్తున్నా !
నిండు పున్నమిజాబిలివనుకున్నా
అమావాశ్య చంద్రుడిగా మారిపోయావు
కరిగిపోతున్న కాలంతో పాటు పరుగులిడలేక
నిజాన్ని మింగేశిన నింగిలా
నేనెవరో నాకే తెలియనంతగా
నన్ను నేను పూర్తిగా మర్చిపోయి
అలసిపోయిన ఆశను అణిచివేస్తూ
కావించే మనస్సుని కాదనుకుంటూ
కనిపించని చీకటికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నా !
ఆలసి సొలసిన హృదయంతో ఎదురు చూస్తున్నా
దాహం తీర్చే అమృతమయి ఉన్నా
దప్పికక తిర్చుకోలేని నిస్సహాయుడినైనా
ఓదార్పునిచే ఒడిఉన్నా
 ఓదార్పు దొరకక నిట్టూస్తూ
వందేళ్ళ జీవితాన్ని వదులుకొంటున్నా  ప్రియా