. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 28, 2013

చిటపట చినుకులు పడుతూ

చిటపట చినుకులు పడుతూ

చిటపట చినుకులు పడుతూ 
జివ్వుమని వచ్చే చల్లని చిరుగాలులకు
గజ గజా వనుకుతున్న ఆ చిట్టి చిట్టి కోళ్ళను
తన గొడుగుక్రిందకు రమ్మని పిలుస్తూ
చల్లటి వర్షపు తుంపరల్లో
చిలిపిగా నవ్వుతున్న నీవు
నీవ్ రమ్మ్నగానే రెక్కలు విప్పుకొని
ఆనందంగా నీగొడుగు క్రిందకు వస్తున్న
చిట్టీ చిట్టీ చిన్నారి పక్షులు
దృస్యం ఎంద అద్బుతంగా ఉందో
మనసు పులకరించేలా..

ఆపుకరింతల్లొ నీమాటలు ఎంతబాగ అర్దం చెసుకున్నయో
అచిట్టీ చిట్టి కోడి పెట్టలు..వర్షపు జల్లుల్లో తడిచే అనందంకన్నా
నీపిలుపులో ఆప్యాయతకు అవి ఉబ్బి తబ్బు 

అయ్యాయని చెప్పకనే చేప్పోచ్చేమో కదా