. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 19, 2013

అంతా శూన్యం... నా కనులలో అంత అందమైన కలాఅందమైన కల... 
ఆకాశంలో ఒక మెరుపు మెరిసింది.... 
ఎంతో ఆతృతగా చూసే నాకు 
ఒక అందమైన దృశ్యం కనిపించింది.... 
నీలి మేఘాల్లాంటి కురులు.. 
చూడగానే చెలిమి చేయాలనిపించే కళ్ళు.. 
మండుటెండల్లో మంచులాంటి చిరునవ్వు.. 
మకరందాన్ని మరపించే మధురస్వరం.. 
చంద్రబింబంలా అనిపించే ముఖారవిందం.. 
మానవత్వానికి మారుపేరు ఆ మనసు..
 సంగీతాన్ని మైమరపించే ఆ అందెల సవ్వడి.. 
మొత్తంగా అజంతాశిల్పమా అనిపించే ఆ రూపం.. 
అందానికే మారుపేరనిపించే ఆ చిత్రం.. 
 ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచి చూసాను - 
అంతా శూన్యం... నా కనులలో అంత అందమైన కలా