. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, April 21, 2013

చాలా చాలా మారిపోయావు వాడి దగ్గర నన్ను వెటకారం చేసేంతగా

ఎందుకు నన్ను  ప్రేమించలేదు నేస్తం
ప్రేమించానని నీకు చెప్పినప్పుడు ఎప్పటికో నీవు షడన్ గా I Love you అన్నప్పుడు
ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ నిజమేనా అడిగితే కాదా అని నీవన్నప్పుడు ఏదో దైర్యం

అలా సాగుతున్న మన మాటల ప్రవాహానికి ఎవ్వరో అడ్డుకట్ట వేశారు
నీవు నన్ను దూషించావు.. నా ప్రేమకు నీవు పెట్టిన పేరు " అపహాస్యిం" అని
నీవేంటి నేనేంటి అని పరిదులు తెల్సుకో అన్న మెస్సేజ్ .. అనుబాంబుకంటే ఏక్కువగా
ఇప్పటికీ నాగుండేల్లో పేలుతూనే ఉంది ..ఏంచేస్తున్నా వని చూస్తే మరొకల్లతో హేపీగా ఉన్నావు
 

చాలా చాలా మారిపోయావు వాడి దగ్గర నన్ను వెటకారం చేసేంతగా మారిపోయావు
మద్యిలో ఎందరో స్నేహాలు అప్పుడప్పుడు కనిపించే నీవు ఇప్పుడు 

కనిపించకుండా కావాలని దూరం అయ్యావు కావాలని నాకు మాత్రమే కనిపించకూడదని
నీ  ప్రేమ దొరకక నా కన్నుల నుండి జారిపడ్డ కన్నీరు ఇంకా తడి ఆరక నా పాదలపై మెరుస్తుంది,
ఎరుపెక్కిన నా  కన్నులలోని రక్తఛార ఇంకా నా కనుపాపల నుండి చెరిగిపోకుంది.
మూగబోయిన నీ స్వరపు మౌనరాగం నా గుండెను గాయం చేస్తుంది,
ఎలా తెలుపను నేస్తమా నా స్నేహభావాన్ని,
ప్రేమను స్వీకరించలేక,స్నేహన్ని దూరం చేసుకోలేక నేను,
స్నేహాన్ని వదులుకోలేక,ప్రేమను పొందలేక నువ్వు,
మౌనపుసంద్రానికి చేరో ఒడ్డున నిలిచిపొయాము.
నేస్తమా ఎలా సమాధాన పరచాలి నిన్ను?