. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, April 15, 2013

నా హృదయాన్ని ఇనుపతెరలతో బంధించాలనుకున్నాను ప్రియా

నిర్మలంగా సాగే నదీ గమనంలో
నీ కదలికనే ఊహించాను
నీవిలా అవమానిస్తావని అనుకోలేదు
సెలయేటి గలగలలో
నీ నవ్వుల సవ్వడినే విన్నాను
నీవు పెట్టిన ముద్దులు గుండెలను తాకాయి
సృష్టిలో వుండే ప్రతీ వస్తువులో
నీ ప్రతిరూపాన్నే చూసాను.
కానీ......
ఈ ఆనందం కూడా తాత్కాలికమైనదని
ఆ క్షణంలో ఊహించలేకపోయాను సుమా !
తెలుసుకునే సరికి కాలం చేజారిపోయింది....
అందుకే......
నిన్నింకెప్పుడూ చూడలేనని తెలిసి
నా హృదయాన్ని ఇనుపతెరలతో
బంధించాలనుకున్నాను
అది నాకు నేను విధించుకున్న శిక్ష.....
అయినా.... అనుక్షణం
నీ ఆలోచనలూ నా మదిలో ఈదురు గాలులై
నన్ను కలవరపెడుటుంటే
నిన్ను మర్చిపోలేక నన్ను నేను ఓదార్చుకోలేక
అనుక్షణం సతమతమౌతూ బ్రతకలేక 
ఆ దేవుడ్ని ప్రార్ధించేది ఒక్కటే.......
నా ఊపిరి ఆగిపోయేలోగా
ఒక్కసారి నీ చల్లని ఒడిలో
తలపెట్టి నిదురించాలి
ఆ నిద్రే శాశ్వత నిద్ర కావాలి....!!!
ఒక్క అవకాశం ఇవ్వవా ప్రియా