. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, April 30, 2013

స్నేహం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ దేవుడిచ్చె గొప్ప వరం.


 
స్నేహం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ దేవుడిచ్చె గొప్ప వరం. అలా అనుకోని నేను స్నేహమే నా ప్రాణంగా భావించాను. స్నేహితుల సంతొషమే నా కర్తవ్యం అనుకున్నాను. వారి భాధలు నా భాధ్యతనుకున్నాను. నా కుటుంభం కన్నా స్నేహానికే ఎక్కువ విలువిచ్చాను. నా సంతొషాలు, బాధలు , చిన్ని చిన్ని రహస్యాలు అన్ని వాల్లతొ పంచుకున్నాను. వాల్ల సంతొషమే నా ఊపిరిగా భావించాను . కాని చాలా ఆలస్యంగా నేను తెలుసుకున్నాను, అవసరం కొసమే స్నేహం , అవసరం తీరాక వేరే లోకం. ఏ బంధం లేకున్నా రెండు హ్రుదయాలు జీవితాంతం కలిసుండేదే స్నేహం. స్నేహానికి విలువిచ్చి నమ్మకం పెంచుకున్నాను. కాని ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసి స్నేహం విలువ తీసే వాల్లే చాలా ఎక్కువైపొయారు . అలాంటి స్నేహం చేసి స్నేహానికి ఉన్న విలువను, గొప్పతనాన్ని పోగొట్టొదని వేడుకుంటున్నాను. దయచేసి అవసరం కొసం స్నేహం చేయకండి, స్నేహాన్ని అవసరానికి వాడుకోకండి. స్నేహానికి ఉండే విలువని , గొప్పతనాన్ని , స్నేహం మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకండి. అలాంటి స్నేహాలు నా జీవితంలొ మల్లి ఎదురవకూడదు అని ఆ దేవున్ని ప్రార్థిస్తు సెలవు.........ఇవన్నీ నిజాలేనా ...?
 -------------------------->

నీకు నేనున్నానంటూ నమ్మంచి స్నేహం అనేది ఓ నిజంలా బ్రమించి..ఆతరువాత నీవెవరని ప్రశ్నించి ...మరొకరిదగ్గర నను వెటకారంగా మాట్లాడి.. అవమానిస్తున్న స్నేహాన్ని ఏమనాలి ...గుండె తట్టుకోలేదని తెల్సి...తన స్వార్దం కోసం ఎన్నిమాటలైనా అనే స్నేహాన్ని ఏమనాలి  తనవల్ల ఎదుటి మనస్సు గాయపడుతుందని తెల్సి ...అయితే నాకేంటి ...ఎవ్వరెటుపోతే నాకేంటి నాస్వార్దం నాది అని తన ఆనందం చూసుకుంది కాని ఎదుటి మనిషి మనసును తట్టుకోలేని గాయం చేస్తున్నా అని తెల్సి..స్వార్దం  చూసుకొని పరుదులు ఎల్లలు పెట్టి ఎవడికోసమో అవమానిస్తూ...ఎవరో తనగురించి మంచిగ చెప్పుకోవాలని అవమానిస్తున్న స్నేహాన్ని ఏమనాలి ఆ ఎవడో నాకన్నీ తెల్సేలా చేస్తూ వెటకారంగా మాట్లాడిన క్షనాన ఏం చేయాలో తెలియక నమ్మిన స్నేహం చేసిన అవమానాన్ని తట్టుకోలేక భాద పడుతున్నారని తెల్సి .. తన స్వార్దం చూసుకొని తన ఆనందంకోసం ఏమనటానికైనా సిద్దపడ్డ  స్నేహాన్ని ఏమనాలి మనసాక్షిని చంపుకొని చేస్తున్నావా తెల్సిచేస్తున్నావా తెలియక చేస్తున్నావా చెప్పవా..?