. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 26, 2013

ఏనాడు నీ నీవు పరిచయం అయ్యావో ఆ రోజే నేను మృత్యువుకౌగిళ్ళోకి వెలుతున్నా అని తెల్సుకోలేక పోయా ప్రియా

నేడు మరణం నన్ను వెంటాడుతోంది..
మరో జన్మకు సమయం ఆసన్నమైంది

ఏనాడు నీ నీవు పరిచయం అయ్యావో
ఆరోజే నేను మృత్యువు కౌగిళ్ళోకి  వెలుతున్నా 

అని తెల్సుకోలేక పోయా ప్రియా
చావలేక బ్రతుకుతున్న నాకు చంపటానికే పుట్టావేమో
ప్రేమ ఒలకబోసి అన్నీ  అచ్చం నిజంలా నమ్మించేందుకు 
నీ పరిచయం అయినప్పుడే
ఆనాడే నా పుట్టుక ఆగింది.
కేవలం నీ సంగమం కోసమే
జీవించడం మొదలెట్టా....!!!
నీ జన్మ నా కొరకై ఉండి ఉంటె ...
నా జన్మకు మోక్షం ఉండేదేమో..
.
ప్రతి కలయిక
విడుకోలుకు నాంది అంటూ... విడలేను.
మరో జన్మలో కలుస్తామని..నమ్మలేను.
మరి ఏం చేయను
నీ చెంత ఉండాలనే
నా చింత తీరాలంటే ?
పేగు పాశాలు ప్రశ్నించడం
రక్త బంధాలు తెంచుకోవడం
లేని దానినై
ఉన్నట్టుండి
వానలో నుండి
జారిపడే నత్తగుల్లల్లా..
ఏ మూలాలు లేకుండా..
జన్మించి ఉంటె ఎంత బాగుండేది 

నిన్నటి కన్నా నేడు
నేటి కన్నా రేపు
బావుంటుందనే ఆశతో
రోజు జన్మించా !
అలా అకారణంగా
కొన్ని వేల జన్మలు వృథాగా !!
నన్ను నేను కనే..
నా  వేదన చూడలేక దరిచేర్చుకున్నావో..
ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళలేక నా దగ్గర ఉన్నవో...

ఏమౌతుందో అర్దంకాక పిచ్చెక్కుతోంది ప్రియా