. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, April 19, 2013

నీ రాకకై నిరీక్షి౦చే నన్ను నీ రాతలు దెప్పిపొడుస్తున్నాయ్ ప్రియా

ఏ క్షణమో నీ ఊహ అలా తాకుతు‍౦ది
ఓ అనుభూతేదో అవధులు దాటి నాలో నర్తిస్తు౦టు౦ది
హృదయాన్న౦తా పాకే ఆ పారవశ్యపు స్పర్శలు
నా చె౦తకు చేరుతాయి
నన్నక్కున చేర్చుకొ౦టు౦టాయి...>
నిజంలాంటి బ్రమ ...బ్రమలాంటి నిజం వాస్తవం అన్ని ఊహలో కొట్టుక పోయిన వాస్తవం...ఊహ ఒక్కసారిగా వాస్తవమై ఊరించి ఉడికించి అచ్చమైన నిజంలా బ్రమించి..అవునా అని ఆనందించేలోపు అదృశ్యమైన అద్బతం.. అది నిజమా అని మురిచిపోయేలోని నన్నొదిలి మరొకరి చెంతచేరి నన్ను వెక్కిరిస్తుంటే ఏమనాలో తెలీక..ఎదుకిలా అని అర్దంకాక మదిలో ఆలోచనలు ఆవేశపడిపోతున్న క్షనం నాలో నేను నలిగిపోతున్న ఆనుక్షనం అప్పుడూ నిజంలాంటి బ్రమలు ఒక్కోక్కటిగా మదిని తాకుతుంటాయి..ముళ్ళై గుచ్చుతుంటాయి..
" కనుపాపల్లో మెదలే నీ రూప౦
హృదయపు కాన్వాస్ పై నే చిత్రీకరి౦చుకొ౦టే
వాటికి ర౦గులద్దుతు౦టాయి నీ జ్ఞాపకాలు
నీ దిద్దిన వర్ణాలన్నీ సరాగాలు పోతు౦టాయి

అలలు అలలుగా న‌ను చేరే నీ ధ్యాసలు
మ౦చు పొరల్లా పాతుకుపోతు౦టే
నా దేహ౦ ని౦డా పారే మ౦చు ప్రవాహపు గుర్తులే "
ఎందుకో అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు నీరూపం నా మనస్సు కాన్వాయి పై అందమైన దృస్యింలా ముద్రించుకున్నా  చెరగిపోని జ్ఞపకంలా ప్రియా నామనస్సు చిత్రంలో నీన్ని ఎన్ని రంగుల్లో చిత్రీకరించానో తెల్సా ... ఏన్ని రంగులు వేసినా ఇంకా ఏదో లోపం  అనిపించి ఇంకా ఇంకా రంగులు మారుస్తూనే ఉన్నా  అందుకే నేమో మది కాన్వాయి రంగులు అన్నీ కల్సి ఏర్రని రక్తవర్నానికి రూపు దాల్చింది ...నా కంటే కన్నీరు కర్తకన్నీరై అన్ని రంగుల సమ్మేలనంలో ఏర్రగా చెక్కిల్లపై నిలచిపోయింది ఆర్వాత తెలింది అది ఏరుపు కాదు అని కళ్ళలొ రక్తనాలాలు పగిలి కారిన రక్తం అని అలల్లా నీద్యాసలు నన్ను చేరిన్ దూరమైన నిన్ను దగ్గరకు తెచ్చుకోలేక ఎవ్వరి వంచనో చేరి నన్ను వెక్కిరిస్తున్న క్షనాన ..నాకిలా జరగాల్సిందేమో నాదేహంలోని ప్రతి నరం చిట్లగొడుతున్నాయి నీ జ్ఞాపకాలు అలలు.. అను విస్పోటనాలు నాదేహం నిండాపేతూనే ఉన్నాయి అక్కడ ఎవ్వరి వంచనో చేరి నన్ను అవమానిస్తున్న తీరు నన్నిలా నాకు నేను పేలిపోయి రాలి పోతున్న క్షనాలు     
నీ రాకకై నిరీక్షి౦చే నన్ను
ఆ రుతువులన్నీ
నిరస్తిస్తున్నాయ్ ... దెప్పిపొడుస్తున్నాయ్!

ఒకప్పుడు తలచేచాన్ని నీ పరిచయం నాజీవిత గమ్యిం అని కాని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అదే నా అంతిమ యాత్రకు వేసిన బాట అని .. ఆభాటవేసింది నీవే .. ఎందుకిలా మారావో తెలీదు .. నా జీవితంలో కి ఎందుకు వచ్చావో తెలీదు నేను రమ్మని చెప్పలేదు నీవే వలచి వచ్చావు వలపుల వాన మదినిండా కురిపించావు... అన్నీ నీవైయ్యావు.. నాఊపిరిని నీ ఊపిరిగా చేసుకున్నావు...ఇది నాఒక్కడి సొంతం అని మురిసిపోయేలోపు అవే వలపులు మరొకరి సమక్షంలో కురిపించడం చూశాను బుజ్జీ కన్నా. బంగారం అంటూ ఒక్కప్పుడు నారాతలు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇప్పుడూ మరొకరి వంచన చేరి " కన్నా నీకన్నా ఎవరు రాస్తారురా అన్న నీకామెంట్స్ సరసంగా పదాల అల్లిక.. మళ్ళీ నేనెక్కడ చూస్తానో అని నన్ను బ్లాక్ లిష్టులో పెట్టి మరీ కొత్త ఐడీ తో అక్కడ అతనికీ నీవు సంతోషంగా ఉండాలి నీవో మచి స్రోతవు... నీవు నాజీవిత మార్గం అంటూ రాతలు చూసి.. నీవేనా అని ఊహించలేదు.. నన్ను బ్లాక్ లిష్టులో పెట్టిమరో వాళ్ళతో స్నేహం చేయాల్సిన పనేంటో తెలీలేదు ఇవన్నీ నాకు తెల్సేలా చేశాడు వాడు ఎందుకంటే వాడో శాడిష్టుకాబట్టి .. నీన్ను సొంతం చేసుకున్నా అని నామస్సు భాదపడేలా చేయాలి కదా ... అందుకేనేమో నీవే చెప్పావా నన్ను ఇలా బ్లాక్ చేసి మరొక ఐడీతో నేను ఇలా ఉన్నా అని చెప్పమన్నావా ...అప్పుడు నాకు నీవే ప్రపంచం ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ నీవే ప్రపంచం అని చెప్పుకొంటున్నాడు వాడు నాకు తెల్సేలా ..నీకు ఏదైనా సాద్యమే ...అప్పటి అమాయకపు మనిషివికాదు నీవు ఇప్పుడు....?
వినిపి౦చని నీ మౌన స౦బాషణలు
వినిపి౦చని నీ మౌన స౦బాషణలు
నన్నెప్పుడో చేరిపోతు౦టాయ్
తనకన్నా ము౦దే చేరిన వైన౦పై
పెదవి దాటిన నీ పలుకుకేమో నిబిడాశ్చర్య౦
నీ మౌనబాష ఒకప్పుడు నాది కాని ఇప్పుడు నన్నోదిలి గుండెల్లో అనువిస్పోటనాలు పేల్చిన  మనస్సు లేని మనిషివి..ఎందుకో ఒక్కోసారి ఇప్పటికీ నీ మౌనభాష ఇంకా నా గుండెగు చేరుతూనే ఉన్నాయి నిజమో అబద్దమో బ్రమో తెలియడం లేదు పెదవి దాటని నీ పలులుకు ఇప్పుడు నావి కాదు అయినా ఇన్ని చేసినా నామస్సు ఇంకా నీకోసం తడుముకుంటూనే ఉంది ఏంటో