. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, April 24, 2013

నాలో నేను తన్నుకు చస్తుంటా ప్రియా

మౌనంగా వుంటూ వలపెరుగని మనసుకు
మరువలేని వలపు మాటలెన్నో నేర్పుతావు
పరెగెత్తే మనస్సును కాసేపు ఆగమని
నీమాటకోసం ఎదురుచూస్తే
నీ దారిన నువు కదలిపోతూంటావు
కరిగిపోతున్న కాలంలో
నేనెక్కడున్నానో తెలుపుతూంటావు
ఏంటో ఒక్కసారి అర్దం అవుతావు
మరోసారి అర్దం కావు
అర్దంఅయి అవ్వనట్టు ఉంటావు ..
తప్పునీదో నాదో తెలీనంతగా
అందుకే నీజ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా
నాలో నేను తన్నుకు చస్తుంటా ప్రియా