. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, December 2, 2011

ప్రేమ అంత మధురమైతే ప్రియురాలు ఎందుకు అంత ఖటినంగా ఉంటుంది

ప్రేమ..ప్రేమ అనేది ఇద్దరు మనుష్యులకు సంబందించింది కాదు మనసులకు సం బందించింది ..అసలు ప్రేమంటే ఏంటి...దాని విలువ తెలుసుకోకుండా ..ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పుకోవడం..అకారణంగా దూరం కావడం...పెదాలపై పలికే పదాలు కాదు ప్రేమ..హ్రుదయంలోంచి వచ్చే స్పందన...అది ఒకరు చెబితే ఒచ్చేదికాదు..ఒకరు పొమ్మన్నా పోయేది కాదు..ఒక్కసారి ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పుకొని మనసుల్లో భావాలు పంచుకోని..ఎప్పటికి వీడని బందం అంటూ కలకాలం కల్సిందా అనుకొని...ఒక్కసారిగా ఇద్దరు దూరాం అయితే ఆభాద వర్నానాతీతం అది చెప్పేది కాదు అనుభవించిన వాడికే ఆభాద తెలుస్తోంది అలాంటి భాదపడుతున్న రెండు హ్రుదయాల స్పందన ఎలాఉంటుంది..ఇద్దరిలో ఒక్కరు విడిపోతే ఆఫీల్ ఎలా ఉంటుంది....ప్రేమించిన సఖి దూరంగా ఉంటే చచ్చిపోవడం కంటే మరో దారి లేదు..తను ప్రాణంగా ప్రేమించిన సఘి తనెదురుగా ఇంకొకరితో ఉంటే అంతా సూన్యిం గా కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నామా అనిపిస్తుంది..ఆ భాదను అభినందన సినిమాలో ఈ పాట రూపంలో చెప్పడం చాలా బాగుంది..ఈ పాట ఆద్యంతం ప్రేయసి ఎదురుగా మరొకరి తో ఉండటం పాట పాడుతూ పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు తెచ్చుకొని పాడటం పాటలో నిజ మైన ఫీల్ ఉంది.. ఆ పాటలో ప్రేమ ఎంత మధురం ప్రియురాలు అంత ఖటినం.. ప్రేమిస్తునప్పుడు తెలీలేదు అది విషమని ప్రేమ అనేక్షీర సాగర మదనాన్ని మదించినప్పుడు వచ్చింది విషయం అయినా మింగాను ఎందుకంటే అప్పుడు పక్కన ప్రేయసి ఉంది ..ప్రేమించుటేనా నాదోషము..పూజించుటేనా నాపాపము ఎన్నాళ్ళు భరించాలి ఈ భాద ప్రేయసి తలపులు ప్రతిక్షనం ఎదలో గుచ్చుకుంటున్నాయి భరించలేకున్నాను ఎన్నాల్లని ఈ ఎదలో ముళ్ళు..కన్నీరుగ కరిగే కళ్ళు నాలో ఉన్న నీరూపం అలాగే నిలచి పోయింది..అది పోవాలి అంతే నా గొంతులో ప్రానం పోవాలి నాలోని నీరూపమూ... ఆరాలి పోవాలి ప్రాణము ఇక ఈభాద బరించలేను నావల్లకాదు నీవే ఈ దీపాన్ని ఆర్పేయరాదాని ప్రియుడు ప్రియురాల్ని రిక్వెష్టు చేయడం మనసులోని భాదను పాటరూపంలో వ్యక్తం చేయడం నిజమైన ఫీల్ నేనోర్వలేను ఈ తేజము ...ఆర్పేయరాదా ఈ దీపము ఆ చీకటిలో కలిసేపోయి...నారేపటిని మరిచేపోయిమానాలి నీధ్యానమూ...కావాలి నే సూన్యిమూ..ఆగాలి ఈమూగ గానము..నిజంగా ప్రేమించిన ప్రేయసి దూరం అయి ఎదురుగా మరొకరితో ఉంటే ఆభాద ఎలాఉంటుందిందో పాట రూపంలో నిజంగానే చెప్పినట్టుంది..ఇలాంటి ఘటనలు నిజ జీవితాళ్ళో కూడా ఉన్నాయి ఈ పాట ఊహ కాదు వాస్తవం..

ఈ అద్బుదమైన పాట తాలూక వీడియో మీరు చూడండి