. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 27, 2011

మనసులో మదిస్తున్న మరపురాని జ్ఞాపకాల దొంతర..

జ్ఞాపకాలు..సుడిగుండాల వలయాలు
సంధ్యా కాలపు సుర్యుడి వెలుగులో....
సముద్రం ఒడిలో సేదతీరుతున్న వేళ
ఎగిసి వస్తున్న కెరటాల సవ్వడి....
గుండెళ్ళో పెరుగుతున్న జ్ఞాపకాల హోరు
కాలచక్రంలో కలిసిపొయిన వాస్తవాలని జ్ఞప్తికి తెస్తుంటే
ఆ మధుర స్మ్రుతుల తీయదాననికి పెదవులు దరహాసం చెస్తున్నా....
మది మాత్రం ఆ అనుభుతుల స్మరణలో......
భారంగా మారి ఎందుకు భాదిస్తుంది????
గత కాలపు మధురమైన అనుభవాలు కూడ...
సముద్రపు అలలలో చేరి ఎందుకు కల్లొల పరుస్తాయో.....
గదిచిన మధుర చేదు క్షణాలన్ని....
భవిష్యత్తు లో భాదనే ఎందుకు మిగులుస్తాయో.....
ఎంత ఆలోచించినా కొంచెంకూడా అర్దంకాదు....
మనసులో మదిస్తున్న మరపురాని జ్ఞాపకాల దొంతర..
కదిలే కాలం కసితీర్చుకుంటుందా అన్నట్టు..జరిగే ఘటనలు..
మనిషిలోని మనసును వేరుచేసే..పరిస్థితులు...
మనుషుల్లో ఒక్కసారిగా వస్తున్న మార్పులు ఎందుకు..
నిజానికి అబద్దానికి మద్యి తేడా తెల్సుకోలేనంతగా ఎందుకుంటున్నారు..
సమాదానం లేని ప్రశ్నలు...చెప్పేందుకు సిద్దంగా లేని మనుషులు..