. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, December 24, 2011

అందులో నా ప్రేమ కమలం కాలి బూడిదయ్యింది,

చెలీ...
నీ చూపు ఓ చినుకై నన్ను తాకింది...

నీ వలపు ఓ వరమై నన్ను వరించింది..

నీ తలపు ఓ పిలుపై నన్ను మేల్కొలిపింది..

నీ పలుకు ఓ స్వరమై నన్ను మైమరపించింది...

నీ విరహం ఓ వేదనై నన్ను వధించింది...

ఇక ఆగలేని నా మనసు , నా హృదయాన్ని నీ ముందుంచింది,
కానీ...
నీ మనసు ఒక అగ్ని గుండం,

ఎగసిపడే ఓ సముద్ర కెరటం,

జాలువారే ఓ జలపాతం,

అందులో నా ప్రేమ కమలం కాలి బూడిదయ్యింది,

తడిసి తీరం చేరింది,

ప్రవాహంలో కొట్టుకుపాయింది..