. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, December 22, 2011

చచ్చిపో ఇంకా ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నావు..?

చచ్చిపో ఇంకా ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నావు..నాకెందుకు ఫోన్ చేస్తున్నావు చెంప పగులుద్ది..? ఏంటి ఇలా తిడుతున్నాడు అనుకుంటున్నారా..ఇదో విషాద గాధ నాకు తెల్సిన ఓస్నేహితుడు ఏడుస్తూన్నాడు..ఎందుకో తెలీదు భాదపడుటుంటే వెళ్ళా.అంతే ఒక్కసారిగా బోరు మని ఏడుస్తున్నాడు నేనేం మాట్లాడలేదు ..అలా బాదపడే వాళ్ళని కదిలించకూడదు..అని వదిలేశా...కాసేపాగిన తరువాత ఎమైందని అడిగా..వాడి గర్ల్ ప్రెండ్ తిట్టింది అన్నాడు ఎందుకు అని అడగలేదు చచ్చిపో ఇంకా ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నావు..నాకెందుకు ఫోన్ చేస్తున్నావు చెంప పగులుద్ది..? అంటూ ఎవో చెప్పుకొచ్చాడు ఒకప్పుడు ఇద్దరూ బాగానే ఉన్నారు ఒకరంటే ఒకరు ప్రాణంగా కాని ఈరోజు తను అకారణంగా ఇలా తిట్టింది అన్నాడు..కారం నేను అడగలేను వాడి భాదను ఎందుకు పెచాలిలే అని ...అన్నా తను నాతో చాలా ప్రేమగాఉడేది ఎందుకిలా షడన్ గా మారిందో తేలీదు అన్నాడు అయినా నేను కారణం అడుగలేదు..కాని ప్రానం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించిన అమ్మాయి ఇలా అకారణంగా తిట్టేసరికి వాడు తట్టుకోలేక పోతున్నాడు నా కెందుకో తనను సముదాయించాలనిపించలేదు....ఏడ్చేవాన్నీ ఏడ్వనివ్వాలి..అప్పుడే గుండెళ్ళో భారం దిగుద్ది అంటారు..నీవు బ్రతికి ఉపయోగం ఏంటీ చచ్చిపో...నీవు చచ్చిపోతే నాకేంటి.నీలాంటి వాడు బ్రతికి ఉండి ఉపయోగం లేదు.బ్రతికి ఏంసాదించావు చచ్చిపో...అంటూ తన క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అని మాట్లాడిందని తన ప్రాణంకంటే ఏక్కువగా ప్రేమించిన అమ్మాయి ఇలా తిడితే ఏంచేయాలా అంటు ఏడుస్తున్నార్డూ నేను అన్నా నీవు చచ్చిపోరా అని ఇంతకంటే మంచి సలహా ఏముంటుంది..నాకు తెల్సి వాడు బ్రతకడు చనిపొయాక అతని ఫొటో బ్లాగ్ లో పెడతాను చూద్దాం ఎన్నాళ్ళు బ్రతికి ఉంటాడో నాకు తెల్సి ప్రేమించిన అమ్మాయితో ఇన్ని మాటలు అనిపించుకున్నవాడు బ్రతికి వేష్టు కదా...? వాడు చనిపోయిన తరువాతైనా తను మారుతుందేమో చూద్దాం కదా...? Happy Death My dear Friend