. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, December 26, 2011

నా గుండెకు గాయం చేసావు విడిచి వెళ్లి

ప్రేమ ఒక లొల్లి
నదిలా స్వేచ్చగా ప్రవహిస్తున్న నన్ను
ప్రేమ అనే ఆనకట్టు కట్టి నా దూకుడుకి కళ్ళెం వేసిన మల్లి
ప్రేమ పూల సుగంధపు పరిమళాలు వెదజల్లి
నీ లేడి కళ్ళ చూపులతో నా మనసు గిల్లి
హంస నడక సోయగాలతో మత్తు మందు చల్లి
నేనే నీ సర్వస్వమని ఎన్నో భావాలను అల్లి
నీ మధురమైన మాటలతో మాయ చేసిన ఊసరవెల్లి
నీవు లేక నేను లేనంటే నవ్వావు త్రుళ్ళి త్రుళ్ళి
నీ కోసం తిరిగాను గల్లీ గల్లీ
నా గుండెకు గాయం చేసావు విడిచి వెళ్లి
నీ జ్ఞాపకాలను మరిచి ఉండగలనా నాలా మళ్లీ