. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 24, 2011

చలం సాహిత్యంలో " సుగంధి" కధ

చలం సాహిత్యంలో " సుగంధి" కధ...

చలం సాహిత్యంలో అన్నీ చీకట్లో జరిగే నిజాలే ఉంటాయి..స్త్రీలకు కట్టు బాట్లున్న సమయంలో కూడా స్త్రీకు స్వేచ్చకావాలని కోరుకున్నవారిలొ చలం ఒకరు...అలాంటి రోజులు తెరవెనుబ బాగోతాల్లా కనిపిస్తున్నా..జీవితాళ్ళో జరుగుతున్న వాస్తవాలు..వాస్తవ పరిస్థితులను ఎత్తి చూపే ప్రయత్న చేసాడు చలం...ఈ మద్యినే చల సాహిత్యాన్ని చదువుతున్నా ...చలం పుస్తాకాల్లో " కొత్త చిగుళ్ళు" లోని "సుగంధి " కధ నాకు నచ్చింది...

కధ లో సుబ్రమన్యిం బిజినెస్ చేస్తుంటారు..ఈ కధ మెదట్లోనే అప్పటి సామాజిక పరిస్తితులు ఎలా ఉంటాయో చెప్పుకొచాడు చలం అది ఇప్పటీ తరాని కి పనికి వస్తుంది..అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి మనుష్యుల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుస్తాయి..అలా పనిమీద వెళ్ళీఅన సుబ్యమన్యానికి అనుకోకుండా పరిచయం అయింది అందాల బరిణి సుగంధి..పరిచయం సమయంలో ఇద్దరి మద్యా సజ్ఞలే..మాటల్లేవు..ఒకరి భాష ఒకరికి తెలీదు...ఒకర్ని ఒకరు చూసుకోని భావోగ్వేదానికి లోనయ్యారు అదేంటీ అదేనా ప్రేమంటే...ఇష్టం అంటే వారిద్దరి పరిచయంలో సౄంగారం మేలవించి సుగంధి అందాల ను చెప్పకనే చెప్పాడు చలం ..అలా మొదలైన పరిచయం విడదీయలేని బందంగా మారింది ఇద్దరికీ...అప్పటికే సుబ్రయన్యానికి పెళ్ళీఅయింది అయినా దైర్యం చేసి సుగంధిని ని ఇంటికి తీసుకెల్లాడు..ఇంకేముంది కధ మామూలే ఇంట్లో వాళ్ళూ వప్పుకోలేదు అప్పట్లో కట్టు బాట్లు అంటు ఏడ్చాయికదా..అయినా ససేమిరా అంటూ సుగంధి నిని పెరట్లొ ఉంచాడు సుబ్రమన్యిం..మొదట్లో ఎవ్వరీ పిల్ల వంటి మీద బట్టలు కూడా సరిగ్గాలేవు అని చీదరించుకున్న వాళ్ళే సుగంధి అందాని ముగ్దులై మాటలు అనటం మానేసారు..ఈ లోగా సుబ్రమన్యిం భార్యి తరపువాళ్ళు వీల్లిద్దరి మద్యి విలన్ లు అయ్యారు..ఇద్దరినీ విడదీసే ప్రయత్నం చేశారు..సుబ్రమన్యిం లేనిది చూసి సుగంధి పైదాడికి ప్రయత్నిస్తే సుగంది పారిపొయింది...అలా ఓ లంబాడి తండాలో చేరింది అక్కడ పరిచయం అయ్యాడూ మల్లన్నా కండలు తిరిగిన శరీరం..మెరటు మనిషి ఎలాగోలా సుగంధి ఆచూకి తెల్సుకొని వెంట తెచ్చుకున్నాడు...సుగంధి తనతో మల్లన్నను తెచ్చుకుంది సుబ్రమన్యిం ఎవరు అని అడిగితే మావాడే నాకోసం తెచ్చుకున్నా దైర్యంగా ఉంటుందని చెప్పింది సుగంధి..సుగంధి , సుబ్రమన్యిం కల్సిఉన్నప్పుడు దగ్గరకు రాడు ఎక్కడో దూరంగా ఉంటాడు.అలా ఊరెళ్ళీన సుబ్రమన్యిం అనుకొకుండా ముందుగా వచ్చి సుగంధిని చూడాలని వస్తే అక్కడ ఓ సంఘటన చూసి అవాక్కైయ్యాడు సుగంధి మల్లన్న ఇద్దరూ సృంగారంలో మునిగి తేలుతున్నారు...ఈ ఘటన చూసిన సుబ్రమన్యిం తట్టుకోలేక పోయాడు ఏమీ తెలియనట్టు వెనుదిరిగి పొయాడు..మరుసటీ రోజు ఏమీ ఎరుగనట్టూ రాత్రేంజరగనట్టూ సుగంధి ఉండాటాన్ని చూసి ఆ నటనను చూసి ఆచ్చర్యి పొయాడు సుబ్రమన్యిం..దైర్యిం చేసి భాదను గుండెళ్ళో దిగమింగుకొని సుగంధి రాత్రి జరిగిన విషయం అడిగాడు ఎలా తెల్సిందాని సుగంధి మొదట తడబడ్డా అసలు విషయం ఒప్పుకుంది నాకు మల్లన్న అంతే ఇష్టం అని.మరి నేను అంటే నీవంటే కూడా ఇష్టం అంది ..అలా ఇద్దరితో సుగంధి ప్రణయం సాగిస్తుంది ...ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డ సుగంది ఇలా చేస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు..భాద పడ్డాడూ పిచ్చివాడుగా తిరిగాడు...మల్లన్నను ఎలాగైనా చంపాలనుకున్నాడు...ఆప్రయత్నంలో ఇద్దరూ గొడవపడుతున్నప్పుడు మల్లన్న సుగంది తనకు దక్కదని కసిదీరా పొడీచాడు గుండెళ్ళోంచి రక్తంద్దారలు గా కారుతోంది అపుడూ కాని సుగంధికి ఎవ్వరిది నిమైనా ప్రేమో తెల్సుకుంది కాని మల్లన్న పారిపోయే ప్రయత్నం చేయగానే పోలీసులు పట్టుకున్నారు....మరి ఈ కధలో విజయం ఎవ్వరిది ప్రేమద సృంగారానిదా...? మనిషిలోని నమ్మాకాన్ని ప్రేమను మోసం చేసి...తన శరీర సుఖం చూసుకున్నా సుగంది చివరికి ఏంతెల్సుకుంది....శరీరసుఖం ఆస్వితంకాదు గుండెల్లో ప్రేమ శాశ్వితం అదే నీకు తోడూ నీడగా ఉండీ నిన్ను రక్షిస్తుంది అనే కదా