. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 16, 2011

మూసుకు పొతున్న కనురెప్పలను కాగడాల్లా మారుస్తున్నాను...
మూసుకు పొతున్న కనురెప్పలను కాగడాల్లా మారుస్తున్నాను...
కళ్ళలొ నుండి ఉరికి వస్తున్న కన్నిటిని పెదవులతొ ఆపుతున్నాను...
ఆరిపొతున్న గుండె దీపాన్ని ఆశల చమురు పొసి వెలిగిస్తున్నాను...
ఇప్పుడు నీ జ్ఞాపకాల మేలి ముసుగును ఎప్పుడొస్తావాని ఎదురు చూస్తున్నాను...
నువ్వు వస్తావనే ఆశతొ...పోతున్న ప్రాణాన్ని ఉగ్గ పట్టుకొని ఎదురు చూస్తున్నా
ఆశ తీరుతుందో లేదో తెలీదు అప్పటిదాకా ఈ ప్రాణం నిలచేనా..ఏమో..?
గుండెలో ఊపిరి పోయినా నీకోసం నాకన్నులు అలాగే తెరిచి ఉంటాయి నేస్తమా.
నీవు వచ్చేసరిని ప్రానం లేదని తిరిగి వెళ్ళకు ప్రాణం పోయినా ఆ కళ్ళతొ నిన్ను దగ్గరగా చూడాలని ఉంది..