. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 23, 2011

మొత్తానికి "ఓబుల్ రెడ్డిని ఓడించి" నీవే గెలిచావురా..?
మొత్తానికి "ఓబుల్ రెడ్డిని ఓడించి" నీవే గెలిచావురా..?

నీ ప్రేమ మీద నీకు నమ్మకంలేదు..
నీ స్నేహం మీద నీకు నమ్మకం లేదు..
నీ బందం మీద నీకు నమ్మకం లేదు..
మరి ఇన్ని అనుమానాలున్న నీవు ఏంచేయాలి...
ఎలాగోలా ఎదుటి మనిషిని దెబ్బతీయాలి..
అందుకే నా స్నేహాన్ని అడ్డుగా పెట్టుకొని డ్రామాలాడావు..
మగాడి వై ఉండి ఆడదానిలా ఏడుస్తూ అనుకున్నది సాదించావు
అందుకే నన్ను బకరాను చేశావు.....
నేను నిన్ను నమ్మానురా ..
నీవు హేపీగా ఉడాలనే కదురా నేను కోరింది మరి నీవేం చేసావు..
మానసికంగా దెబ్బతీశావు..జీవితం మీద దెబ్బకొట్టావు..
నీ స్వార్దం కోసం ఏన్ని డ్రామాలాడావురా..అందరిలా నేను నమ్మా..
నీవు బాగుండాలని కోరుకున్న నన్నే జీవితంలో కోలుకోలేని దెబ్బ తీశావు..
జీవితంలో ఎక్కడ దెబ్బకొట్టాలో అక్కడ గురి చూసి కోట్టావు..
నీవనుకున్నది సాదించావు..తిరుగులేని విజయం హేపీగా ఉన్నావు..
నీక్కావలసింది దొరుకుతుందీ....ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు..
నీవల్ల ఎదుటివాడు జీవితం నాశనం అయిందని ఒక్కసారన్నా ఆలోచించావా..
అసలు నీవు మనీషివి అయితే కదా మానవీయ విలువకు తెలిస్తేకదా..
అప్పుడు నీవుకొట్టిన దెబ్బకు ఇంకా నేను విల విల లాడుతునే ఉన్నా..
నీవు మాత్రం హేపీగా అమాయకుడిలా నీకు కావల్సింది దక్కించుకొంటూ నటిస్తున్నావు
అప్పుడు నీవు చేసిన దానికి ఎప్పుడు ఎక్షనాన ఊపితి ఆగిపోతుందో నన్నట్టున్నా..
ఏదోరోజు ఏదో ఘడియలో నా ఊపిరి పోతుంది ...దానికి కారణం మాత్రం నీవే..
ఇలా నమ్మకంగా నీవు ఓ మనిషి జీవితంతో ఆడుకొని ఏంచేస్తావురా..
నీవు నీ ఫ్యామిలీ మొత్తం నాలాగే భాదను అనుభవించినప్పుడు తెలుస్తుంది ..
ఓ మనిషి ప్రాణం పోవడానికి కారనం అవుతున్న నీవు..బాగుపడతావురా...?
నీవు పెట్టిన చిచ్చుకు నేను ఏ క్షనానైనా అనంత లోకాల్లో కల్సిపోవచ్చు..BYEE

http://obulreddi.blogspot.com...> బ్లాగ్ స్పాట్ లోనిది