. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, June 7, 2011

నీ వనుకున్నట్టు నేను మంచివాన్ని కాదు కదా...?

నీ వనుకున్నట్టు నేను మంచివాన్ని కాదు కదా...?
నీమీద ఇప్పటికీ గుండెల నిండా ప్రమ ఉంది కాబట్టీ
నేను మంచి వాన్ని కాదు నిజమే నీవనుకుంటున్నాది..


నీవు సంతోషంగా ఉండటం కోసం..
ఎన్నీ విషయాల్లో కాంప్రమైజ్..నాకు మనసు కష్టం అనిపించినా ..
అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు కదా..?

ఓ వ్యక్తికోసం నన్ను దారుణమైన మాటలు అన్నావు
అయినా భరించాను నీకోసం..తర్వాత అసలు నిజం తెల్సుకున్నావు
అప్పుడు ఎంత సంతోష పడ్డానో తెల్సా..అప్పటిదాకా పడ్డ భాదను మర్చిపోయాను..
అది ఎన్నాళ్ళో నివలవలేదు..భాదపడటం అలవాటైందిగా

అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు కదా..?


అంతా నీ ఇష్టం ప్రకారం జరగాలని..
నీవు కోరుకున్నట్టే జరగాలని...
ఓ వ్యక్తిని సముదాయించే ప్రయత్న చేశాను..
అతను నిన్ను నమ్మక పోతుంటే నమ్మించే ప్రయత్నంచేశాను..
దాన్నే అదునుగాతీసుకొని నామీదే దాడికి ప్రయత్నించాడు
అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు కదా..?

అతను చెప్పిందినమ్మీ నీవూ దాడికి వచ్చావు..నిజంతెల్సుకోకుండా
అతను మనసలో ఒక కారణం పెట్టుకొని..
మరో కారనం అంటూ నిన్ను నమ్మించాడు..
నాగురించి అంతగా తెల్సిన నీవూ అతన్నే నమ్మావు..
అప్పుడు నేను పడ్డ భాత అంతా ఇంతా కాదు తెల్సా
అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు కదా..?


మొత్తానికి వాడు సాదించాడు ఎవ్వరికి తెలియకూడదో ..
ఎవ్వరికి తెలిస్తే..జీవితం నాశనం అవుతుందో..
వాళ్ళకి తెల్సేలా చేసి..నా మనస్సు తో ఆడుకున్నాడు..
అప్పట్లో నీవూ అదే నమ్మావు..ఇక నేను ఎవ్వరికి చెప్పుకోవాలి
అప్పుడు ఎన్ని విధాలు గా భాదపడ్డానో నాకు తెల్సు..
అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు కదా..?

అలా వాడు పెట్టిన మంటల్లో ఇప్పటికీ భాదపడుతున్నా..
ప్రతి క్షనం ప్రతినిమిషం..అన్నీ నీకు తెల్సు ..
కాని నీవు నన్ను నమ్మవు... అతన్నే నమ్ముతావు..
అయినా నీ ఇష్ట ప్రకారమే జరగాలని కోరుకుంటా..
అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు కదా..?

చూసావా నేను ఎన్ని తప్పులు చేశాను ...
నిజమే అందుకే నేను మంచివాన్ని కాదు .
నీ స్నేహితుల్లా నేనొక్కన్నే నీచున్ని..
అందరూ మంచివాళ్ళు కదా..?

- నీకు ఏమికాని ఓబుల్ రెడ్డి