. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 17, 2011

నా మనస్సు ఎక్కడున్నావంటూ ఇంకా ఎదురు చూస్తోంది
కమ్మని కలలా కనిపించే నువ్వు
ఎప్పటికి ఎదురౌతుంది నీ చిరునవ్వు
నిన్నే ప్రేమించే నా గుండె సవ్వడి
నా మనస్సు ఎక్కడున్నావంటూ ఇంకా ఎదురు చూస్తోంది
ఎక్కడినుంచో నీ మాటలు లీలగా వినిపిస్తున్నాయి
నీ జ్ఞాపకాలు ప్రతిక్షనం గుర్తుకొస్తున్నాయి
నీ జ్ఞాపకాలు వదలలేను జీవితాంతం
" ఎప్పుడూ నీగురించి ఆలోచన...
నన్ను గురించి నేను మర్చిపోయా
ఎపుడో నీ గురించే గుండెల్లో నీ అలజడే
నీవు దూరం అయ్యావు నాకు నిదుర దూరం అయింది
" నిదుర లేస్తే
కనిపించే ఉదయం నువ్వే..
నిదురపోతే
కళ్ళనిండా నువ్వే..
" ఎదురుగా కనిపించేది
ఒట్టి ఆకాశమే...
నా హృదయంలో నిలిచింది
నీ అనంత రూపమే."
" ఎన్ని ఉదయాలు సరిపోతాయి
నీ హృదయం ముందు
ఎంత ప్రపంచం సరితూగుతుంది
నీపై నాకున్న ప్రేమ ముందు..