. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 11, 2011

మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం....

మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం
మనసుతో ప్రతిక్షణం
నేడు రేపుల మధ్య నలుగుతున్న
జరిగిన ఘటనల దృశ్యాల మధ్య
నన్ను నీవు దూరం చేసిన క్షనాన్ని తలచుకొని
ఒంటరిగా అచేతనంగా.. నవ్వుకుంటూ
మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం..

కలలు కళ్ళలై ఆగిపొతున్నా
కెరటాలు కదలనంటున్నా
నాకంటూ నీవు లేవన్న నిజాన్ని జీర్నించుకోలేక
ప్రతిక్షనం ఈ మానసిక ఘర్షనను తట్టుకోలేక
మనిషి లో మనసు చచ్చిపోయిన క్షనాన
ఆత్మసంఘర్షణల మధ్య .. కన్నీటితో
మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం..


ఆనందం కోసమో ..
అనురాగం కోసమో..
ఆప్యాయత కోసమో...
చిన్న మాటనోచుకోలేని...
సాగుతున్న ఈ జీవన ప్రయాణంలో
మధ్య మధ్య మండుతున్న ఈ విశ్రాంతి భరించలేక
ఒక్కోసారి తగలబడుతున్న వెలుగు కంటే
కళ్ళు కనిపించనంత చీకటే నాయమనిపిస్తుంటే...
తట్టుకోలేక ..మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం..

జననానికి మరణానికి నడుమ మిగిలేది
ఒకే ఒక కన్నీటి పంక్తి మాత్రమే..
నలుదిక్కులనుండి చేయి చాస్తున్నది
ఎపుడో ఒక నాటి నవ్వు మాత్రమే..
అందుకే.. దేన్నీ ఆహ్వానించలేక
అలాగని త్యజించలేక
నాలో ఉన్నా నీతో బతికే ధైర్యం లేక
నాకు నీవు ఎప్పటికీ దక్కవన్న నిజాన్ని తట్టుకోలేక
మరణిస్తున్నాను మన్నించు నేస్తం..