. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 13, 2011

జ్ఞాపకాలు బాగా దయలేనివి, గుండెను అనునిత్యం రంపాలై కోసేస్తుంటాయి
ఆ రోజులు గుర్తొస్తే సంతోషం లాంటి విచారం కలుగుతుంది......
జ్ఞాపకాలు బాగా దయలేనివి,గతాన్ని గుర్తుకు తెస్తాయి
నీకు మన గతం గుర్తుకు ఉందో లేదో..నేను ఎప్పటికి మర్చిపోను..
నీ స్నేహ మాదుర్యింలో ముంచేసి...ఎందుక లా అద్రుశ్యం అయ్యావు..
నన్నో పిచ్చివాన్ని చేసి మాయచేసి ఎక్కడికి పోయావు ప్రియా...
జ్ఞాపకాలు చాలా పదునైనవి గుండెను అనునిత్యం రంపాలై కోసేస్తుంటాయి...
బాధను దిగమింగే ప్రయత్నంలో బ్రతుకులు చీతిమంటలై కాలి పోతుంటాయి....!
ఒక ప్రయత్నం విఫల మన్న నిజం మనసుని సూతిమెత్తగా అనునిత్యం శిక్షిస్తుంది......
ఏది చేయాలో తోచని నేను,దేహం ఫుట్ పాత్ మీద అనాధ శవాన్నై వాలిపోతుంటాం....
ఇక అనుభూతుల పరంపర అమ్ముడుపొని దినపత్రికలా...
మిగిలిపోతుంది కనిపించక అనిపించే చావేదో ఆత్మహత్యను మరిపిస్తూ ఉంటుంది ..