. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 10, 2011

కలకాలం నీస్నేహం నా ఒక్కడికే సొంత అన్నస్వార్దంతో....?నీ చిరునవ్వుల తో నన్ను మైమరపించ జేశావు
అందుకే నీస్నేహాన్ని గుండెల్లో పదిలంగా దాచుకున్నా
కలకాలం నీస్నేహం నా ఒక్కడికే సొంత అన్నస్వార్దంతో
నన్ను నేను మర్చిపోయేంతగా నీస్నేంహం జల్లుల్లో తడిపావు
ఒడిదుడుకుల ఓటములను దాటగా ఓదార్పుల మాలను అల్లావు,
ఏ పువ్వుతో పోల్చను నీ స్నేహాన్ని.....
చెమరింతల చెక్కిల్లకు చేదోడుగా నిలువగా ఇంద్రధనస్సువై వచ్చావు,
ఏ రంగుతో పోల్చను నీ స్నేహాన్ని..................
కడలిన కలిసే ప్రవహాలేన్నైనా, కలిసే చోటు ఒక్కటే.......
మన ప్రయాణాలు వేరైనా.....నడిచే మార్గమొక్కటే......
ఎన్ని జన్మల వరమో నీ స్నేహం......
ఎన్ని తపస్సుల ఫలమో నీ స్నేహం.....

....కాని పిడుగు పాటున అనేక సంఘటనలు....
....ఒక్కసారిగా గుండెను అల్ల కల్లోలం చేశాయి...
..ఎందుకు అనుకునే లోపు ఏవేవే జరుగుతున్నాయి జరిగాయి....
....నా ప్రియనేస్తం నన్ను నమ్మటం లేదు నన్ను దోషిని చేసింది....
....నన్ను ఒంతరిని చేసి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకో తెలీదు...
....ఒకప్పుడు నన్ను జాగ్రత్తగా చూసిన స్నేహం ఇప్పుడు ...?
..నాకేం జరిగినా...నేనేమైపోయినా పట్టించుకోనంతగా దూరం అయింది..
....అందుకే నా స్నేహానికి అక్కరికి రాని నా జీవితం నాకొద్దనే వెలుతున్నా..
....ఒకవేళ మనస్సు మారి చూడాలనుకున్నా చూడలేనంత దూరంగా..
....ఎవ్వరికి ఎన్నటికీ ...కనిపించే అవకాశం లేని ప్రదేశానికి పోతున్నా....
....వెళ్ళొస్తాను ప్రియనేస్తం ఎప్పటికీ నాది ఒకే ఒక్క చిన్ని కోరిక ...
....నీవెక్కడ ఉన్నా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ సంతోషంగా ఉండాలి...
....అప్పుడే నా ఆత్మ సంతోషిస్తుంది అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో చాలు....