. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, June 30, 2011

ఫేస్ బుక్ ఆన్ లైన్ లలో పరిచయాలు పెంచుకొని మోసం చేస్తున్న కీలాడీ లేడి అరెష్టు
దీపికా రెడ్డి అనే మహిళ ఇంటర్నెట్ లో మోసాలు చేస్తు ఇప్పటికే 5 పెళ్ళిళ్ళు చేస్తుకుంది..ఎలా మోసాలు చేస్తుందో మీరూ తెల్సుకొని ఇప్పటికైనా జాగ్రత్త పడండి..అబ్బాయిలేకాదు అమ్మాయిలూ మోసాలు చేస్తునారు ఇలా..

The complainant who is an NRI residing in USA native of Hyderabad, lodged a complaint with Cyber Crime PS on 20.06.2011 regarding impersonation & cheating of an unknown lady on the pretext of marriage using internet media such as Bharat Matrimony & Facebook which was registered as Cr.No.38/2011 U/s.66-D IT (Amendment) Act 2008, Sec.419, 420 IPC and investigated by M.Srinivasa Rao, Inspector, Cyber Crime PS, CID, Hyderabad.
The complainant is resident Hyderabad is presently working in USA as a Software Engineer. During April 2011, he came into contact with one Dr.Deepika Reddy Karri through Bharat Matrimonial Website. As per the profile in matrimonial website, Ms.Deepika Reddy mentioned that she is Doctor and completed MBBS from Osmania University. Subsequently Deepika Reddy befriended with the complainant over internet and decided to marry soon after the complainant arrives from USA. Then onwards, the accused lady Ms.Deepika Reddy started squeezing money from the complainant on the pretexts of donating money to a kid’s brain surgery, setting up a distance education centers and several other stories told by her time to time. Believing the version of the accused lady, the complainant sent money to her through various means like Western Union Money Transfer, wire transfer and depositing money by his friends and parents into her bank accounts situated at Guntur. Like this the accused lady cheated the complainant and squeezed an amount of Rs.14.32 lacs.
During the course of investigation, after examination of witnesses, after analyzing the case technically basing on the mobile numbers, bank accounts, IP Address, Tower Locations and Internet communication, the accused lady Ms.Deepthi Vallapuri @ Deepika Reddy Karri @ Surya Deepthi was successfully identified and arrested her on 29-06-2011 at 13.00 hours. On interrogation she confessed that she has used her mobiles, laptop & internet data card for committing this offence and spent all the money that was squeezed from the complainant for her lavish style of living, renovating her house, clearing hospital bills, visiting various tourist places, purchasing costly garments, mobiles, laptops and other electronic goods etc. As such the Laptops, mobile phones, an internet data card and other material objects were seized at the instance of the accused and she is being remanded to judicial custody. While in the interrogation, she also confessed that she used to cheat people using Internet from the age of 15 years.
Cautions to public:

• Do not believe whatever is found in the internet, social networking sites, matrimonial websites and emails without physically being verified.


ADDL.DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
CID, AP, HYDERABAD.