. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 20, 2011

కంటినిండా కన్నీరు.. గుండెల నిండా చెప్పుకోలేనంత భాద..
అసలు స్నేహం అంటే ఏంటి...ప్రేమంటే ఏంటి..?
స్నేహం అంటే టైంపాస్...ప్రేమ అంటే మోసం..?
అవునుకదా ఒకప్పుడు చాలా ఊహించుకున్నా...
అనుభవం మీద ఎన్నో తెల్సుకున్నా..ఏదీ నిజంకాదని..
అన్నీ నిజాలు అని నమ్మితే ..మీకు మిగిలేది..
కంటినిండా కన్నీరు.. గుండెల నిండా చెప్పుకోలేనంత భాద..
మనిషికి మనిషికి మద్యి ఏర్పడ్డ బందాల్లో ఏంటీ తేడా...
నిజాలని నమ్మి బ్రమలో బ్రతక్కండి..
జీవితంలో తట్టుకోలేనంత భాద మిగులుతుంది.....
నాది అనుకున్నదేది మనది కాదు అనుకున్నప్పుడు...కనిపించేది సూన్యిం
ప్రేమ .స్నేహం అనేవి గొప్ప పదాలు ఒక్కసారి దక్కితే...
గొంతులో ప్రాణం పోయేవరకు నిలబడాలి ..ఎలాంటి పరిస్థితులొచ్చినా..
చివరకు ఆస్నేహం వల్ల ప్రాణం పోతుందన్నా హాయిగా ఇచ్చేయాలి..
స్వార్దం అస్సలు ఇద్దరి మద్యికు చేరకూడదు..
కష్టం అయినా సుఖం అయినా ఇద్దరూ కల్సి ఉండాలి...
నేను నమ్మిన నాస్నేహంకోసం ఇప్పటికైనా నేను దేనికైనా సిద్దం..