. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 1, 2011

నాతో పరిచయానికి ముందే ఇలా జరుతుందని నీకు తెల్సు..
చల్లగాలి నల్ల మబ్బులు
తొలకరి చినుకులు మల్లె పూలు
గమ్మత్తుగా మత్తెక్కిస్తుంటె
రోజంతా నీకోసం నేనెదురు చూస్తుంటే
ఏదో తెలియని మైకం నన్ను
కమ్మెసి నీ వైపు లాగేస్తుంది
ఎందుకంటావ్? నువ్వేం చెపుతావులే
మాయచెయడమే తెలిసిన నీవెక్కడ
అడిగానని చెప్పు..నీ తలపులలోని
వలపు కన్నియను..పిలిచానని చెప్పు
నీ ఎదలో మెరిసే ..వయ్యారి తలపులను
పెదవిపై చేరి..చిరునవ్వుల పూవులే పూయాలని
ఎదురు చూస్తున్నానని చెప్పు..విరిసిన ఆ నవ్వుల పువ్వుల కోసం
నావైపు నడచివచ్చే ..నీ అడుగుల కోసం

కాని అడుగుల చప్పుడు వినిపిస్తోంది
కాని నీవెక్కడ ఎంత వెతికినా కానరావేం..
నాకు తెల్సు ఇంకెప్పుడూ కానరావు కదూ..'
నన్ను మోసం చేశావు కదూ..
దారుణంగా మోసంచేశావు..
ఎందుకిలా చేస్తున్నావు..?
నన్నేందుకిలా వేదిస్తున్నావు..?

నాతో పరిచయానికి ముందే ఇలా జరుతుందని నీకు తెల్సు..
అన్నీ జరిగిన తరువాత నను దోషిని చేసి తప్పుకున్నావు..
నీకిది న్యాయమా...నన్ను అర్దం చేసుకుంది ఇంతేనా..
సంతోషాన్ని నీవు చూసుకున్నావు మరి నేను..?

ప్రతి క్షనం ప్రతి నిమిషం నేనిలా భాదపడతానని తెల్సీ..
ఏమీ తెలియనట్టు అమాయకంగా ..హేపీగా ఉన్నావు..
నేనేమైపోతున్నా అని తెల్సినా నీవు మాట్లాడవు..
నీమనసులో ఏముందో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది..
అది జరుగుతుందిలే..ఆరోజొస్తుందిలే..:(