. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, July 21, 2011

నిన్ను ఎప్పడు చూస్తానో...మాట్లాడుతానో తెలీదు..ఆ ఆశ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది
మనసులో గాయాలు రేపావు...
తట్టుకోలేని భాదను మిగిల్చావు....
హాయిగా నీ దారీ నీవుచూసుకొని నాకు ఎడారి దాని అన్నావు...
నీకోసం ఎన్నో భరించాను మౌనంగా...ఎందుకోతెలీదు..
ఎప్పుడూ నీవు నవ్వుతూ ఉండాలనే చిన్న స్వార్దం..
నన్ను నేను అసహ్యించుకేనేంతగా నీకోసం భాదలు భరించాను..
నీకోసం ఏదోచేశానని చెప్పుకోవడం కాదు..అలా నాకిష్టం ఉండదు..
ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఇక జన్మలొ నాతో మాట్లాడవని..
చేయని తప్పులకు బలి చేశావు..నటించే వాళ్ళనే నమ్ముతున్నావు..
ఒక్కటి మాత్రం నిజం...నీవు దారుణం గా మోసపోయే రోజొస్తుంది...
అప్పుడు అసలు నిజం ఏంటో తెల్సుకుంటావు....?
నీచుట్టూ ఉన్నవన్నీ నిజాలు అని నమ్మకు కాస్తజాగ్రత్త..
నాకు దూరం అయ్యావని ఇలా అనటం లేదు..
నీవు అన్నీ నిజాలు తెల్సుకొని నాకోసం వెతికితే అప్పుడు నేనుండను..
ఎంత వెతికినా ..ఎంత అరిచినా వినరాని కానరాని చోటకి పోతా..
నీతి..జాతి లేని మనుష్యులంటే చిరాకేస్తుంది...నటించడం నావల్ల కాదు..కొన్ని నిజాలు నీవు తెల్సుకోవాలి కాని నీవు నాకు ఆవకాశం ఇవ్వడంలేదు.... ఇస్తావన్న నమ్మకం కూడా లేదు ఎందుకంటే కారణం చెప్పలేను నీవిలా ఎందుకు మారావన్నది నాకు ఇప్పటికీ అర్దం కావడం లేదు