. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 18, 2011

నీ ప్రేమలో నన్ను నేను వెతుక్కోవాలనుకుంటాను

నీ ప్రేమలో నన్ను నేను వెతుక్కోవాలనుకుంటాను
నువ్వే కనిపించకుండా పోతావు
నీ సాన్నిహిత్యంలో సేద తీరాలనుకుంటాను
ఎండమావివై వెక్కిరిస్తావు
నీ ప్రేమరాహిత్యంలో ఘనీభవించిన హృదయాన్ని
నీ వెచ్చటి కన్నీటి జల్లుతో కరిగిస్తావు
కరిగి కన్నీరయిన నన్ను
మండుటేండగా మారి మరిగిస్తావు
హృదయం చాలని అనుభూతివనుకుంటే
జన్మకు చాలని ఆవేదన మిగిలిస్తావు
చివరకు నీపరిచయం నామరనానికి నాంది అనేలా చేస్తావు