. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, July 26, 2011

ఆరుగురు అమ్మాయిల రియల్ ష్టోరీ...!
ఆరుగురు అమ్మాయిల రియల్ ష్టోరీ...!


స్నేహానికి విలువలేని రోజులు...స్వారం తో కూడాన స్నేహం..
ప్రాణం స్నేహితులన్నవారు తనస్వార్దం చూసుకొంటున్నరోజులు...
ఎవర్ని నమ్మాలో తెలియడంలేదు ...ఎప్పుడు ఏక్షనాన అయినా మారొచ్చు...
కారణాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు..కాని రీజన్స్ అంటూ దూరం అవుతారు..
ఎదుట మనిషి భాదపడుతున్నారని తెలిసినా తాను హేపీగా ఉన్నాఅని చూసుకుంటారు..
ఇక్కడ మంచితనానికి చోటులేదు ...అందరూ నటిస్తున్నారని పిస్తొంది...
ఈమద్యి అనుకోకుండా పరిచయం అయిన అమ్మాయి...?
తనస్నేహితుల విషయం చెబుతుంటే ఆచ్చర్యం వేసింది...?
ఆరుగురు అమ్మాయిలు వాళ్ళది కాలేజీ డేస్ స్నేహం..
కొందరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు కొందరికి పెళ్ళీళ్ళు కూడా అయ్యాయి...
కాని ఇప్పటికీ ఫోన్లు చేసుకోవడం ప్రతి వారం తప్పకుండా కలుస్తారు..
ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు..భాదలు పంచుకొంటారు..
ఎవ్వరికి ఏకష్టం వచ్చినా..అందుబాటులో ఉన్నవారొచ్చి తోడుంటారు..
ఇలా ప్రతి వారంవారం కలవడం వారు హేపీగా రోజంతా గడపడం చూసాను..
ఇలాంటి స్నేహితులు స్వార్దం లేకుండా ఎలా ఉంటారో అని పిస్తుంది..
నిజాల్ని ఒప్పుకోలేని తప్పుకుంటున్న కొందరు మనుష్యులు ఎదుటి మనుష్యుని భాదను అర్దం చేసుకోలేని స్నేహం..
తన సుఖం చూసుకోని ఎవ్వరు ఎటుపోతే నాకెందుకని...
రీజన్స్ ఉన్నాయంటూ తప్పుకుంటున్నా స్నేహితులకు ఇలాంటీ స్నేహితుల విలువలు ఎప్పుడూ తెలుస్తాయో