. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 1, 2011

జ్ఞాపకాల తోటలో....తొలిసంధ్య ఛాయలో
జ్ఞాపకాల తోటలో
తొలిసంధ్య ఛాయలో
మెల మెల్లగా తాకి
పసిడి పచ్చని చెట్లమధ్య
విరిసిన మొగ్గలన్నీ
నాకోసమేనంటూ
పరిమళాల చిరుగాలితో
చిరునవ్వులే పూయించి
బ్రతుకు నావకు సులువైన
మార్గమేదో చూపించి
చివరి వరకూ నాకు
తోడు నవుతానంటూ
ప్రియమార దరి చేరిన
నా ప్రాణ నేస్తానికివే
సుబోదయం స్నేహమా.