. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 23, 2011

నా కన్నీటితో నీకు జలకాలాటలేలా? ...వేచిచూస్తా నీకోసం ....
వేచివుంటా నీకోసం .....
వేచివుంటా నీకోసం .....
బతుకుదెరువు పోరాటంలో
బడలికలేని పయనం కోసం
పొగబండికై కాపు కాసే కూలిలా !

వేచిచూస్తా నీకోసం ....
నింగి తొంగిచూసి మలయ మారుతాలను
ముత్యాలుగా రాల్చేదాకా
నమ్మకం కోల్పోని రైతులా !!

వెంటపడుతున్నా ఒడి చేరవా?
వేడుకుంటున్నా కనికరింపవా?
నా కన్నీటితో నీకు జలకాలాటలేలా?
నా ఊహలతో నీకు సయ్యాటలేలా?

భగవంతుడా!
నీవైనా కరిగింపవా ఆ కరగని మనసును,
ఇప్పించవా చోటు ఆ సిలాంతరాలాల్లో,
నా హృదయ మంటలు ఆరని చితి మంటలై
నను నిలువెల్లా కాల్చకముందే !
నా ఊహలన్నీ ఓ ఉప్పెనై
నా మస్తిస్కాన్ని మట్టుబెట్టకముందే :(