. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 29, 2011

చెపితే నువ్వు నమ్ముతావో నవ్వేసి పోతావో..
చిరుగాలి స్పర్శే లేక .
చివురాకు కమిలిపోయే .
చందనాల పరిమళాలు మోసుకోస్తావో లేదో .

మనసైన గీతం వినక .
మాపటికి వెలుగే రాదే .
జాబిలింక చిచ్చుబుడ్డై నవ్వుతుందో లేదో .

కలలన్ని నిజమవ్వక .
కునుకన్నది రానే రాదే.
నీ కళ్ళ వాకిళ్ళు తెరిచేది ఎన్నడో .

తలనిమిరే తపనే తీరక
కురులన్ని చెదిరిపోయే
నీ ముని వెళ్ళు నాట్యాలు నేర్చాయో లేదో.

తడి తీరని ఆశలన్ని .
తుడిచేసి పోవటానికి .
తువ్వాలై నీ తోడు దొరికేది ఎప్పుడో .

నడకలనే మరిచిన గుండె
గంతులనే నేర్చిందని
చెపితే నువ్వు నమ్ముతావో నవ్వేసి పోతావో..