. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 18, 2011

అప్పుడే వర్షానికి తడిచి నీటి బిందువులతొ మెరుస్తున్న తామరాకులో,

అప్పుడే వర్షానికి తడిచి నీటి బిందువులతొ మెరుస్తున్న తామరాకులో,

చిమ్మచీకటిలొ వెలుగునిచ్చే జాబిలమ్మలో,

తెల్లవారుజామున పడుతున్న మంచుబిందువులో,

వేకువనే వినిపించే సుప్రభాతంలో,

ఆరుబయట వేసిన రంగులముగ్గులో,

ఒడిలొని చంటిపిల్ల చిరునవ్వులో,

సంధ్యా సమయాన అస్తమించే సూర్యుడి అరుణంలో,

ఎగసిపడి తీరం చేరే సముద్రపు అలలలో,

అన్నింటి లోను నువ్వే,

ప్రతి అందంలోనూ నువ్వే, అనందంలోను నువ్వే.

ఇలా అన్ని చోట్ల నిన్ను చూసుకుంటున్నా బ్రమల్లో బ్రతుకుతున్నాని తెలీక..

నేనిలా నీకోసం తపన పడుతుంటే ..నేనేవరో తెలీనంత బిజీగా నీవు..

నాకు తెల్సి నీవు నన్ను మర్చిపోయిఉంటావు గుర్తుంచుకునేంట గొప్ప స్నేహం కాదు కదా నాది..

నాకిష్టమైనవాళ్ళు నావాళ్ళనుకోవడం వాళ్ళు నాగురించే ఆలోచించాలనుకోవడం చివరికి ఓ పిచ్చోడీలా నన్ను చూసి నవ్వుకోవడం