. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, July 27, 2011

కళ్ళలోకి కళ్ళుపెట్టి చూడవెందుకు..చెప్పలేని గుండెకోత పొల్చనందుకు...



కళ్ళలోకి కళ్ళుపెట్టి చూడవెందుకు..చెప్పలేని గుండెకోత పొల్చనందుకు...నువ్వేకావాలి సినిమాలోని తెలుగు సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే కళ్ళమీద ఉన్న ఈసాంగ్ నాకిష్టమయిన రెండుకళ్ళు ఎప్పుడూనామదిలో కదిలాడుతుంటాయి..ఆ రెండు కళ్ళాకున్న పవర్ అలాంటిది...ఎన్నో భావాలు అవలీకగా పలికించగలవాకళ్ళు ..చల్లని చిరుగాలుల మద్యి సాగే సుతిమెత్తని మెలోడి మ్యూజిక్ ఈ సాంగ్ కు హైలెట్....ఆ రెండు కళ్ళు గుర్తుకువస్తే ఎన్నో పాతభావాలు మదిలో మెదలుతాయి..మనిషిలో దుఖాన్ని ఆనందాన్ని మొదటగా బయలు పర్చేవి ఆ కళ్ళే అని నా ఫీలింగ్ అమె కళ్ళు నాకిష్టిం నాదగ్గర వున్నా లేకున్నా ఆ రెండుకళ్ళ భావాలు ఎప్పుడూ నా మదిలో మెదలుతూనే ఉంటాయి..అమె ఎప్పుడూ అడిగేది ఎందుకలా చూస్తావని అది కుడా కళ్ళతోనె నేను నా మనస్సుతొ సమాదానం చెప్పేవాడిని మీకు వింతగా అనిపించవచ్చు ఇది నిజం..ఆ కళ్ళను చూసిన క్షనానే అనుకున్నా గతాన్ని నా భాదలు మర్చిపోవాలంటే నీకళ్ళలో మెరుపులు చూస్తూ జీవితాన్ని గడిపెయవచ్చు అని ఈ పాటలో ఇద్దరు స్నేహితులు విడిపోయే ముందు వచ్చేపాట నాకు చాలా ఇష్టం కనీసం వాళ్ళిద్దరు అనుకొని విడిపోతున్నారు...బలమైనా కారణం వుండి బట్ మాకు ఎలాంటి కారనం లేకుండానే మేము విడిపొయాము ఎన్నిరకాలు గా ఆలోచించినా మేము అస్సలు కలిసే అవకాశంలేదు..అనే నిజాన్ని మాత్రం తెల్సుకున్నాను ...తను ఎప్పుడు వచ్చినా నేను ...ఇది అస్సలు జరిగే పనికాదు అని మాత్రం....అయినా ఆ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టిచూసే అవకాశం వస్తుందన్న ఆశతోఉన్నా జరగదని తెల్సినా..

ఆ పాట తాలూకా వీడియో మీరుచూడండి..మనసులో బాదలు రేపెట్టే పాట విడిపొతున్న ఇద్దరు స్నేహితుల కు సంబందించింది..