. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, June 21, 2013

ఆగని కన్నీళ్ళకు దారి చూపలేక తపన పడుతున్న మనసుని

 ఒక నమ్మకాన్ని నిర్మించలేని 
నిలువెత్తు అపనమ్మకానివి 
నా శరీరాన్ని నా హృదయాన్ని 
నా ఉనికిని ఛిద్రం చేయటానికి 
యుగ యుగాల క్షణాలన్నీ 
నీ అసందర్భానికి సమయానుకూలాలు
నా క్షమలోనే నీ క్షేమం నీకూ నాకూ మధ్య 
నీ దేహ భాషకు మనసు భాషకు 
నా హృదయ శ్వాసకు మధ్య ఎప్పుడూ ఊపిరాడదు
నువ్వు రగిలించిన మమతల 
యుద్ధ వాతావరణంలో  ఓడిన సైనికున్ని చేసావు  
ఎదురు దాడి ప్రారంభించి తుది తీర్పుని
అరుపుతో ప్రకటిస్తావు నేనెన్నో దుఃఖజ్వాలల్లో
కాలిపోతూ మౌనంతో కరచాలనం చేస్తాను. 
తప్పని పరిష్తితుల్లో తప్పించుకోలేక 
తన్నుకొస్తున్న దుక్కాన్ని ఆపుకోలేక
ఆగని కన్నీళ్ళకు దారి చూపలేక 
తపన పడుతున్న మనసుని
మనసు పడుతున్న వేదన తెల్సుకోలేవులే ఏప్పటికీ