. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 15, 2013

పగిలిన గుండెను అతికించి ప్రియపదాలు కూర్చాను

ఏదో కొత్తర్ధమని పాత ప్రేమనే పదే పదే రాశాను
ఆగాగి సాగే శ్వాసతో గుండెలయని ఆలపించాను
చీకటిలో ముద్దాడి, వణికిన నా పెదవుల అలికిడికి
భీతిల్లిన అతడ్ని వర్ణించబోయాను ప్రేమని తెలియక!

ఎన్నో వాక్యాలను కూర్చిపేర్చి ప్రేమావేదన రాశాను
నా రెండునయనాలలోని సాగరఘోషను లిఖించాను
విరహ వేదనతో కలయికాఝంకారాల సడిని వెతికి
తల్లడిల్లిపోయా పదాల్లో నా ప్రేమనంతా ఇమడ్చలేక!

ఏదో కాగితంపై నాలుగందమైన అక్షరాలు రాశాను
పగిలిన గుండెను అతికించి ప్రియపదాలు కూర్చాను
మూల్యం చెల్లించబడింది కొన్ని నావై నచ్చిన భావాలకి
మరెన్నో మౌనాలుగామారి మిగిలాయి ఖరీదు కట్టలేక!


padma4245.blogspot.in లోని అద్బుత కావ్యం