. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 22, 2013

ATM ఏటియం సెంటర్లే సృంగారానికి అడ్డాలు ( ఎనీ టైం రొమాన్స్ )


నగరసివార్లలో యువతీ యువకులు అసబ్యికర ప్రవర్తన...వేదికలా మారుతున్న ఎటిఎం సెంటర్లు...అక్కడ సిసికెమేరాలకు చిక్కిన వీడియోలకు దోరిగిన జంటలు...శివార్లలో ఎవ్వరు లేనిది చూసుకోని విద్యార్దిని విద్యార్దులు ఇలా తెగబడుతున్నారు.. గతంలొ ఇంటర్నెట్ సెంట్లలలో చేసే వారు ... పోలీసుల నిఘా పెరిగి పోవడంతో ఎటిఎం సెంట్లలు వేదికలుగా చేసుకొంటున్నారు..కోన్ని చోట్ల సెక్యూరిటి గార్డులకు డబ్బులిచ్చి ఎవ్వరూ రాకుండా చూసుకొని ఇలాంటి పనులకు పాల్పడుతున్నారు...అక్కడ ఉన్న సిసి కెమేరాలకు వీరు చిక్కారు...యువతీ యువకులు లోపల ఉన్నప్పుడు బయట ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డు ఎవ్వరి లోపలికి పోనీయకుండా కాపాలా కాస్తూ ఎవరైనా వస్తే ఎటియం పనిచేయడం లేదంటు వచ్చిన వారిని అటునుంచి అటే పంపుతాడు...మరికోన్ని చోట్లో రాత్రుల్లు ఎటి ఎంసెంట్లనే అడ్డాగా చేసుకోంటున్నారు... ఎంచక్కా ఎసి ఉంటుంది ఎంజాయిచేస్తున్నారు...ఈ విషయం పోలీసులకు కాస్తా సమాచారం అందడంతో నిఘాపెట్టీనా...అక్కడక్కడా ఇలా ఎటిఎం సెంటర్లలో అసబ్యికర సంఘటనలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు...బ్యాంక్ అధికారులు కూడా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని తెల్సినా చూసి చూడనట్టు ఉండటంతో....యువతకు ఇప్పుడు స్రుంగారానికి అడ్డాగామారి పోయాయి నగర శివార్ల లోని ఎటిఎం సెంటర్లు