. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, July 15, 2012

మత్తు మనసుని గమ్మత్తు లోకాలకు తీసుకెలుతుంది.


ఎంటో జీవితం ఎప్పుడు ఎటుమలుపులు తిరుగుతుందో తెలియదు...ఈ ఈ మద్యి నిదురించింది లేదు..ఓకప్పుడు ప్రతిక్షనం నీజ్ఞా పకాల దోంతరలో ఏంటో బయంకరమైన బయాలు దూరం అవుతున్నట్టు కలలు ఎవ్వరీ బలవంతంగా నానుంచి లాక్కెలుతున్నట్టు ..నీకు చెబితే నవ్వుతావని ఉదయాన్నే నీ SMS పలకరింపు కనిపించక పోతే ఏదో దిగులు గా ఉంటుందినీ నుంచిరాత్రిల్లు పలుకరింపు SMS వచ్చేదాక నిద్దుర రాదు..నేను ఏతప్పూచేయలేదు అంటే నమ్ముతావా.. నీకేదో జరిగిపోతోందన్న కంగారు.. నిన్ను ఎవరో మోసం చేస్తారేమో అన్న ఆవేదనే నన్ను అలా అనిపించింది...ఇంతగా అర్దం చేసుకున్నా నీవే అపార్దం చేసుకున్నావు నా మదిలో మెదిలే భావాలకు రూపం నీవనుకున్నా..అందుకే మనసులో ఏలాంటీ భయం లేకుండా నాకు చెప్పాలనుకున్నది నీకు చెప్పా..అదే తప్పుగా అపార్దం చేసుకుంటావని మాత్రం ఊహించలేదు..మనమద్యిలో ఎవ్వరో కావాలని చిచ్చుపెట్టారు అదే నమ్మావు .. వారు అనుకున్నది సాదించారు వాళ్లు నీతో హేపీగా స్నేహం చేయాలంటే నన్ను దూరం చేయాలి .. అదే చేసి వాడు విజయం సాదించాడు..కాని నీవు ఎవ్వరు చెప్పినా నమ్మవు అనుకున్నా నన్ను నా స్నేహాన్ని జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటాను అని అన్న మాటలు గుర్తులేవా మొదట ఎంచేప్పానో అదే జరిగింది కదా..? .ఏం జరిగిందో ఎందుకు జరిగిందో ఎలా జరిగిందో అంతా కళలా బయపడినంతా జరిగింది..కలలో వచ్చినదానికంటే జరిగిండే బరించలేనిది గా ఉంది నిజము కాదు అని ఎన్ని సార్లు అనుకున్ననో కాని జరిగింది తలుచుకుంటే ప్రతిక్షనం నరకంలా ఉంది..మరి జరిగిన ఘటనలు మర్చిపోటానికి ....మత్తు మనసుని గమ్మత్తు లోకాలకు తీసుకెలుతుంది..పొగ గుండేల్నీ చీలుస్తూంటే.. మందు గుండేళ్ళో భాదను కరిగిస్తుందని...ఆశ నిన్ను మర్చి పోటానికి ఆరెండే నాకిప్పుడు నేస్తాలు..అవి నాతీడుగా ఉన్నయంటే నామదిలో నీ తలపులు గాయం రేగుతోందని అర్దం కనీసం చిన్ని ఆశను సైతం పోగొట్టుకొని ..జివిస్తున్నానిలా..ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది కనీసం ఒక్కసారి అయిన గుర్తుకు వస్తనా అని కనీసం తిట్టుకోవడానికి అయిన అని ఎందుకు గుర్తుకు రావలి నేను..కదా నిజమే ఆ అవసరమే లేదు నీకు అందుకే ఈ రెండు నాకు దగ్గరయ్యాయి..నీవు తాగితే నాకేంటి తాగక పోతే నాకేంటి అంటావు... నిజమేకదా..చెప్పాలనిపించి చెప్పా వద్దు అన్నావు .. మత్తులో మైకంలో అలగా ఉంటిపోవాలని జీవితం లో నీ లాంటి వ్యక్తిని పోగొట్టుకున్నాక ...ఇక ఇదే ఇప్పుడు నాకు నేస్తం